Valikko
Sunnuntai

SKP:N VIIMEINEN KEIKKA ja miten ovelalta suunnitelmalta romahti pohja ratkaisevalla hetkellä Rahat oli tarkoitus siirtää salaa Vasemmistoliitolle Säkin pohjalle jäi pari rahanarvoista murusta Taloudenpidossa on palattu aatteellisille juurille

Tilaajille

Neuvostoliiton kommunistinen puolue oli antanut rahaa suomalaisille aateveljilleen vuosikymmeniä. Raha oli taannut Skp:n voiman, mutta samalla se oli pitänyt sisäisesti hajanaisen puolueen koossa ja Nkp:n ohjauksessa.

1980-luvun alussa "revisionistinen" enemmistö sai vihdoin tilaisuuden katkaista itäisen liekanarunsa ja erkaantua "oikeaoppisesta" vähemmistöstä. Taloudellisen itsenäisyyden turvasi 1981 tehty kauppa, jolla Skp myi Helsingin Simonkadulla olleen Koiton talon idänkauppaan erikoistuneelle Fexima Oy:lle 22 miljoonalla markalla.

Fexima Oy oli muodollisesti kauppaneuvos Ossian Rinteen luomus, mutta todellisuudessa sitä hallitsi Skp:n enemmistö välikäsien kautta. Kolme vuotta myöhemmin Fexima myi Koiton talon Hakalle 139 miljoonalla markalla.

Kansanedustaja Esko Seppäsen (vas) pian ilmestyvän kirjan mukaan jälkimmäinen kauppa oli sosiaalidemokraattien keino ostaa kommunistit E-osuuskauppojen suurfuusion tueksi. Koiton talosta maksettu ylihinta olisi ollut siis poliittisen sopimuksen väliraha.

Yli sadan miljoonan markan myyntivoitto jäi joka tapauksessa yksinomaan enemmistöläisten käsiin. Skp:n enemmistö pystyi sen turvin potkaisemaan taistolaiset puolueesta tarvitsematta kantaa huolta Nkp:n avun loppumisesta.

Jättimäinen myyntivoitto aiheutti Skp:n rahamiehille pulman: miten rahat saataisiin puolueen käyttöön salassa ja mielellään vielä maksamatta niistä veroja?

Keinoksi puolueen terävimmät talousaivot rakensivat Feximan ja Skp:n välille ovelan, rahansiirtoon erikoistuneen yritys-, yhdistys- ja säätiöketjun. Sen salaisuus paljastettiin Sunnuntaisivujen jutussa helmikuussa 1990.

Feximaa hallitsemaan perustettiin pieni ja tiukasti Skp:n keskuskomitean valvoma Sosialististen maiden yhteistyöyhdistys SSYY. Se sai pesämunakseen 1984 Feximalta lahjoituksena 88 miljoonaa markkaa, jotka yhdistys palautti heti Feximalle vaihtovelkakirjalainana.

Järjestely takasi SSYY:lle määräysvallan Feximassa, sillä lainaehtojen mukaan yhdistys olisi milloin tahansa voinut vaihtaa lainansa yhtiön enemmistöomistukseksi. Tuotot yhdistys sai lainan korkoina salassa; jos SSYY olisi omistanut yhtiön osakkeet, tuotot olisivat tulleet osinkoina julkisiksi.

Koiton talon voittoja alettiin tarvita 1986, kun Nkp ryhtyi ohjaamaan apunsa yksinomaan taistolaisille. Samana vuonna rahasäkki paisui kymmenillä miljoonilla markoilla Feximan myydessä osuutensa hotelli Presidentistä.

Rahoja ei kuitenkaan haluttu siirtää suoraan SSYY:ltä Suomen kommunistiselle puolueelle. Väliin perustettiin 1986 Skp:n tukisäätiö, sekin tiukasti puolueen politbyroon luotettujen käsissä. SSYY lahjoitti varojaan sopivina annoksina tukisäätiölle, joka taas tilitti rahat sääntöjensä mukaisesti avustuksina puolueelle.

Nerokas ketju oli täysin laillinen. Silti kukaan ei ole halunnut edes jälkeenpäin ottaa itselleen kunniaa sen luomisesta. Ainakin puolueen 1980-luvun puheenjohtajien Aarne Saarisen ja Arvo Aallon on täytynyt tietää järjestelyistä.

Skp:n 1980-luvun kasinopeli muutti taloudenhoidon linjan

Sorvari tuli Skp:n taloudenhoitajaksi 1985. Vajaat kaksi vuotta myöhemmin Skp:n keskuskomitea siunasi hänen suunnitelmansa lähteä etsimään puolueelle lisää tuottoja kiinteistö- ja sijoitusmarkkinoilta sekä pk-yrityksistä. Strategiapaperi Skp:n talous- ja sijoitustoiminnan järjestelmä takasi Sorvarille hyvin itsenäisen toimivallan.

Uusi taloudenhoitaja oli kokematon peluri. Sijoittamisen tuloksena oli sarja onnettomia liiketoimia kiinteistöillä, sinkkiämpäreillä, reikäisillä kondomeilla ja jalkapuolilla ravihevosilla. Liikekumppaneiksi näytti kertyvän vain puolivillaisia liikemiehiä; muutama on sittemmin tuomittu liiketoimintakieltoihin ja vankeusrangaistuksiin talousrikoksista.

Skp:n sijoitustoimintaa leimasi salailu. Siksi toiminnan tappiollisuus paljastui puolueen johdollekin vasta keväällä 1988. Kiireesti tehdyt selvitykset kertoivat suurista tappioista. Peli pantiin äkkiä poikki.

Jorma Sorvari joutui jättämään paikkansa toukokuussa 1988, samoin tapahtumista poliittisessa vastuussa olleet puheenjohtaja Arvo Aalto sekä pääsihteeri Esko Vainionpää . Tappioikseen Skp ilmoitti tuoreeltaan vajaat 35 miljoonaa markkaa. Sittemmin summa on kasvanut vielä lähes 15 miljoonalla markalla.

Kaikesta näyttävyydestään huolimatta Skp:n kasinopeli ei koskaan vakavasti uhannut puolueen taloudellista asemaa. Feximasta SSYY:n ja Skp:n tukisäätiön kautta kulkenut rahavirta pystyi kattamaan menetykset. Sitä vain piti väliaikaisesti hiukan kiihdyttää.

Skp:n päättäjät järkyttyivät tuhoista niin paljon, että puolueen taloudenpidon strategia pantiin tyystin uusiksi. Vastaavan ei haluttu enää koskaan toistuvan.

Skp:n uudesta talousstrategiasta päätettiin asiallisesti jo tammikuussa 1988 Variant Oy:n hallituksen kokouksessa. Paikalla olivat toimitusjohtaja Timo Heikkisen lisäksi Osuuspankki Yhteistuen pankinjohtaja Seppo Huldén ja Ekan varatoimitusjohtaja Jaakko Aalto . Variant oli Fexima Oy:n sisaryritys ja yksi Skp:n tärkeimmistä yhtiöistä.

Vastedes puolueen sijoituksista 70 prosenttia piti panna kiinteistöihin, teollisuutta taas välttää. Arvopaperikaupan tuli keskittyä joukkovelkakirjoihin ja pörssiosakkeisiin. Kaikkiaan Skp:n valtapiiriin kuuluvien yhtiöiden tuli tuottaa sijoituksille vuosittain vähintään kymmenen prosenttia korkoa.

Variantin hallituksessa suunniteltu linja sai politbyroon hyväksynnän. Sen toteuttajaksi nimitettiin puolueen uusi taloudenhoitaja Ossi Viljakainen . Todellisuudessa Skp:n taloudelliseksi vallankäyttäjäksi alkoi nousta Timo Heikkinen, joka nostettiin Sorvarin kasinopelin jälkien siivoajaksi. Hänen tukenaan oli luotettu neuvonantaja ja tilintarkastaja Veikko Tuuliainen , oikeus- ja kauppatieteitä lukenut "kahden tutkinnon maisteri".

Skp ja Kulttuuritalo kaadettiin rahoittajien kontolle suunnitelmallisesti

Skp:n ja sen varallisuuden historiallinen solmukohta oli vuosi 1990: Sinä vuonna päätettiin Vasemmistoliiton perustamisesta, Skp:n suunnitelmallisesta vararikosta sekä Skp:n rahasäkin siirtämisestä uudelle puolueelle. Toisaalta sinä vuonna tehdyillä kaupoilla tuhottiin suuri osa omaisuudesta.

Vasemmistoliiton perustamisesta päätettiin asiallisesti Skp:n 22. edustajakokouksessa helmikuussa 1990. Kokouksessa Vasemmistoliitolle luvattiin aluksi vain Skp:n omaisuuden tuotto. Varallisuus piti siirtää vasta kun uusi puolue oli poliittisesti turvallisissa käsissä.

Ratkaisun takana oli enemmistöläisten vanha taistolaispelko - vähemmistöläisten pelättiin pääsevän niin keskeisille paikoille uudessa puolueessa, että vaivalloisesti hankittu omaisuus olisi vaarassa. Erityisen suuri mörkö oli uusi puoluesihteeri Matti Viialainen , kovan pelurin maineessa ollut entinen taistolainen.

Kevättalvella 1990 Skp:llä oli yhä hallussaan tuottava suuromaisuus yhtiö-, yhdistys- ja säätiöketjun päässä. Puolue oli siitä huolimatta ottanut runsaasti velkaa. Vakuuksista tärkein oli Helsingin Kulttuuritalo, joka oli 1990-luvulle tultaessa kiinnitetty kivijalasta kattoon.

Skp:n taloudellisten ja poliittisten muuttujien epäsuhtainen yhtälö tarjosi kommunisteille loistavan tilaisuuden siivota Skp:n velkataakkaa. Se tarkoitti sekä puolueen että Kulttuuritalon kaatamista suunnitelmallisesti konkurssiin. Vaihtoehtoina oli kunnioittaa Skp:n ja Kulttuuritalon perinteitä eli maksaa niiden velat tai säästää lähes 200 miljoonan markan käypä omaisuus, joka takasi noin kymmenen miljoonan markan vuotuiset tuotot.

Skp:n ja Kulttuuritalon kohtalon ratkaisivat kylmät laskelmat. Kumpikin kaatui loppuvuodesta 1992. Skp:llä oli yli 70 miljoonaa markkaa enemmän velkoja kuin varoja. Omaisuus koostui pääosin Kulttuuritalon osakkeista. Itse kiinteistö oli kiinnitetty lähes 110 miljoonan markan edestä muun muassa Skp:n velkojen vakuudeksi.

Laskelmien tekijöille sattui yksi paha virhe. He unohtivat säästökassan kaltaisen Kansan Keskus-Kassan, joka oli toiminut kommunistien "pankkina". Skp oli Keskus-Kassalle niin paljon velkaa, että puolueen kaatuminen lopetti väistämättä myös kassan elämän. Vahingonkärsijöinä olivat ennen muuta pienet työväenyhdistykset ja tavalliset peruskommunistit - ammattilaiset osasivat lukea tilinpäätöksiä ja ymmärsivät etukäteen tyhjentää vaivihkaa tilinsä.

Rahat oli tarkoitus siirtää salaa Vasemmistoliitolle

Varallisuus koottiin kaupoilla ja fuusiolla Variantin suojiin

Omaisuusjärjestelyjen tarkoitus oli siirtää Skp:n rahasäkki salaa Vasemmistoliitolle. Siirtoa alettiin valmistella 1989-90. Varoja koottiin yhteen ja muutettiin liikuteltavaan muotoon eli puhtaaksi rahaksi sekä käyttö- ja vaihto-omaisuudeksi. Toiminnan keskus oli Variant Oy.

Ensimmäinen suuri operaatio oli Fexima Oy:n liiketoiminnan myynti 35 miljoonalla markalla toimivalle johdolle niin sanotulla MBO-kaupalla. Monimutkaisten kuvioiden seurauksena verottaja menetti yli kymmenen miljoonaa markkaa. Verottaja piti järjestelyjä suunnitelmallisena veronkiertona. Tapahtumista riidellään paraikaa hovioikeudessa.

Toisen yli 30 miljoonan markan summan Variant sai samoihin aikoihin hallitsemansa tukkuliike Fenet Oy:n tasekaupasta. Se oli monista tasekaupoista poiketen sillä tavalla "aito", että kauppa tehtiin todellisilla rahasuorituksilla eikä niin sanotulla minuuttirahalla.

Fenet oli perustettu 1985 erottamalla alkuperäisen Feximan tuontiosasto erilliseksi yhtiöksi. Valta yhtiössä jäi Feximalle ja sitä kautta Skp:lle, jälleen vaihtovelkakirjalainan avulla. Sittemmin laina siirtyi Variantin nimiin.

Vuoden 1990 järjestelyissä Fenet Oy ja Scan Fantasy Oy -niminen yhtiö vaihtoivat salassa nimiään. Alkuperäisen Fenetin liiketoiminta eli käyttö- ja vaihto-omaisuus myytiin uudelle Fenetille ja tase puolestaan helsinkiläiselle Equity Invest Oy:lle. Se meni myöhemmin konkurssiin.

Feximan ja Fenetin operaatioiden jälkeen Variantiin imettiin vielä sen entisen emoyhtiön Rakomo Oy:n varallisuus sulauttamalla Rakomo vuoden 1991 alussa Variantiin. Tuloksena oli 33 miljoonan markan fuusiovoitto.

Rakomo-fuusion sivutuotteena Variantin emoyhtiöksi vaihtui OR-Invest Oy, sekin suunnitellusti. Variantiin koottu varallisuus nimittäin siirrettiin syksyllä 1991 OR-Investille, osaksi osinkoina ja lopulta fuusion avulla.

Näin OR-Investin suojiin oli saatu marraskuun loppuun mennessä kootuksi noin 173 miljoonan markan nettovarallisuus. Bruttovarallisuutta yhtiöllä oli yli 350 miljoonaa markkaa.

Operaatio huipentui 3. joulukuuta 1991 Helsingissä mittavaan, minuuttirahalla tehtyyn tasekauppaan, johon osallistuivat OR-Invest Oy, Variant Oy, Sinistra ry ja välikätenä pieni Brückenpfahl Oy.

Tasekauppaan osallistunut Variant oli jo kolmas samanniminen yhtiö. Sinistra taas oli yhtä kuin Skp:n ajoilta tuttu Suomen ja sosialististen maiden yhteistyöyhdistys SSYY.

Juuri Sinistran suojissa tehtiin muodollisesti päätökset vanhan Variantin "omaisuuden uudelleenjärjestelyistä" ja siten myös tasekaupasta. Periaate hyväksyttiin joulukuussa 1990 Sinistran vuosikokouksessa, jossa valtaa käytti yhä Skp:n politbyroo. Järjestelyt toteutti Timo Heikkinen Sinistraa edustaneiden Heljä Ketolan ja Asko Mäen valtakirjalla.

Tasekauppajärjestelyjen kokonaisuus oli niin monimutkainen kauppojen, lainojen, osingonjakojen, nimenvaihtojen ja muiden yhtiöoikeudellisten tapahtumien sarja, että se vaatii oman kertomuksensa kaavioineen. Olennaista on se, että päivän päättyessä Sinistra näytti saaneen lähes 168 miljoonan markan kauppavoiton. Siitä piti tulla Vasemmistoliiton huomenlahja.

Vasemmistoliitto sai lopulta 1992 rahasäkin - mutta tyhjänä

Jälkeenpäin varallisuuden menettämisen syyt on helppo luetella: poliittisessa saumakohdassa kommunistien rahat jäivät vaille isäntää; lama iski päälle; kasinopelin jälkeen hyväksytty talousohjelma osoittautui vääräksi.

Erityisen tuhoisia olivat Variantin 1990 tekemät kaksi suurta kiinteistökauppaa, Berliinistä noin sadalla miljoonalla Suomen markalla ostettu suuri liikerakennus ja Vantaan Tikkurilasta yli 50 miljoonalla markalla hankittu liikekiinteistö. Kiinteistöjen hankkiminen oli täysin Skp:n sijoitusohjelman mukaista, mutta laman takia kaupat tuottivat yhtiölle kymmenien miljoonien markkojen menetykset.

Rahaa olisi tarvittu muuallakin, sillä puolueelta upposi samoihin aikoihin poikkeuksellisen paljon rahaa varsinaisen aatteellisen toiminnan tukemiseen. Sinistran kautta luovutettiin 1988-89 lähes 140 miljoonaa markkaa muun muassa puolueen pää-äänenkannattajan Kansan Uutisten sekä kirjapaino Yhteistyön ja Keski-Suomen Lomakeskuksen tueksi. Eläkevastuutkin söivät kymmeniä miljoonia markkoja. Tappioita toivat Suomen Tilaelementtitehtaan ja matkatoimisto Lomamatkat Oy:n konkurssit.

Kaikki menetykset johtivat yhdessä siihen, että kun Skp:n varallisuus lopulta keväällä 1992 siirtyi Vasemmistoliitolle, rahasäkistä pilkotti pohja.

Säkin pohjalle jäi pari rahanarvoista murusta Taloudenpidossa on palattu aatteellisille juurille Muodollisesti säkki vaihtoi omistajaa niin, että Sinistra lahjoitti omistamansa Variantin 110 miljoonan markan vaihtovelkakirjalainan uuden puolueen hallitsemalle Avantisäätiölle. Sitä johti muodollisesti Salme Kandolin ja taustalta Matti Viialainen.

Varallisuuden menetykset alkoivat paljastua jo alkukesästä 1992. Variantin uudet hallitsijat vapauttivat Timo Heikkisen tehtävistään kesällä 1992 ja korvasivat hänet Kaarlo Johanssonilla . Seuraavassa vuosikokouksessa Heikkiseltä evättiin tili- ja vastuuvapaus muun muassa sen vuoksi, ettei Berliinin talokaupasta löytynyt kaikkia tarpeellisia päätöksiä.

Variant olisi ollut konkurssikypsä yhtaikaa Skp:n kanssa loppuvuodesta 1992, mutta Avantisäätiö pitkitti sen elämää muuttamalla yli 70 miljoonaa markkaa yhtiön velasta vakautetuksi lainaksi. Säätiö siis joutui tukemaan yhtiötä, vaikka tarkoitus oli päinvastainen.

Myös Variantin rahoittajat alkoivat aavistella pahaa, ehkäpä Skp:n ja Kulttuuritalon konkurssien herättäminä. Kevättalvella 1993 pankit asettivat Variantin hallitukseen oman valvontakomissionsa. Pankkimiesten tehtävänä oli pantinhaltijoina säälittä realisoida yhtiön varallisuutta niin kauan kuin siitä jotain oli vielä saatavissa.

Kun mitään tyhjennettävää ei enää ollut, Variantin hallitus päätti lokakuun 1993 lopussa hakea yhtiön konkurssiin. Velkaa oli 108 miljoonaa markkaa enemmän kuin varoja.

Varallisuuden rippeitä jäi ainakin Hyvinkäälle ja Hämeenlinnaan

Romahduksen jälkiselvittelyissä on tutkittu liiketoimia käytännössä pyörittäneiden miesten tekemisiä. Heikkinen ja Tuuliainen joutuivat jättämään asemansa puolueen varallisuuden vaalijoina. Kumpikin on joutunut selvittelemään tapahtumia poliisin talousrikostutkijoille, jotka ovat selvitelleet OR-Investin suuren tasekaupan lainmukaisuutta.

Jälkikäteen tehdyissä selvityksissä on pohdittu myös sitä, vetikö joku loppuvaiheessa mahdollisesti välistä - millä perusteella Heikkinen esimerkiksi kuittasi liki kahden miljoonan markan summan tasekaupassa välikätenä käytetyltä Brückenpfahl Oy:ltä. Onko rahalla jotain tekemistä sen samansuuruisen summan kanssa, joka on merkitty Brückenpfahlin tilinpäätökseen lainaksi Neuvostoliiton lähetystöltä?

Selvittelyn aikana on paljastunut myös jotain hyvää. Skp:n rahasäkin pohjalle jäi kaikesta surkeudesta huolimatta pari rahanarvoista murusta. Parhaiten Variantin konkurssista pelastui Hyvinkäällä toimiva Fenet Oy.

Variant maksoi kesällä 1992 ennenaikaisesti velkansa puolueen nuorisoliiton hallitsemalle Myötätuuli ry:lle ja myi samalla sille lähes kaiken vielä vapaana olleen omaisuutensa. Omaisuuteen kuului vaihtovelkakirjalaina, jolla Variant oli käyttänyt päätösvaltaa Fenetissä. Myötätuuli ry on sittemmin vaihtanut velkakirjan avoimeen osake-enemmistöön.

Nuorisoliitto hallitsee myös Myötätuuli ry:n taustalle perustettua Hebe-säätiötä - toisin sanoen Fenetin ja nuorisoliiton välillä on samankaltainen ketju, jonka avulla Skp siirsi Koiton talon voittovarat Feximasta.

Yhden pahan kolhun Fenet on kuitenkin vastikään kokenut: kommunistien vanha tapa hallita yhtiöitä vaihtovelkakirjalainojen avulla petti, ja Fenet hävisi noin 15 miljoonaa markkaa Veikko Tuuliaiselle.

Kyse oli Fenetin aikoinaan perustamasta halpatuontitavaroiden vähittäiskaupasta Hong Kong Invest Oy:stä. Sen osake-enemmistön omistajaksi merkittiin Tuuliainen. Fenetin piti todellisuudessa hallita yhtiötä vaihtovelkakirjalainalla, mutta jostain syystä velkakirjaa ei koskaan vahvistettu. Helsingin hovioikeus vahvisti jokin aika sitten, että yhtiö on Tuuliaisen.

Skp:n rahasäkin rippeitä löytyy myös Hämeenlinnasta, jossa kommunistien yhä hallitsema Yrjö Sirolan säätiö omistaa Hämeenlinnassa suuren Vanajanlinnan Sirola-opistoineen. Säätiöllä on kymmenkunta miljoonaa markkaa velkaa. Se on kuitenkin juuri tehnyt esisopimuksen Joensuussa sijaitsevan kerrostalon myynnistä. Kauppa leikkaa toteutuessaan noin kolmanneksen säätiön veloista.

Kansan Uutiset jatkaa yhä ilmestymistään, tiukan talouskuurin jälkeen moniin vuosiin parhaassa kunnossaan. Lehtiyhtiön vointia paransi sekin, ettei yhtiön enää tarvitse vanhan tavan mukaan maksaa ylihintaa painotöistään.

Sinistra elää hiljaisuudessa, samoin OR-Invest Oy, nykyiseltä nimeltään Neppers Oy.

Avantisäätiö sinnitteli pitkään, mutta kaatui toissa viikolla konkurssiin Helsingin käräjäoikeudessa. Velkaa oli parikymmentä miljoonaa markkaa yli varojen. Maksajiksi joutuvat rahoituslaitokset, ennen muuta Merita.

Entä itse Vasemmistoliitto? Se on jättänyt markkinatalouden ja palannut taloudenpidossaan aatteellisille juurilleen vapaaehtoiskeräysten ja arpajaistuottojen varaan.

Pääosa tekstin tiedoista perustuu kirjallisiin lähteisiin. Tärkeimpiä ovat puolueiden valtapiiriin kuuluneiden yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden tilinpäätökset, tarkastuskertomukset, kokouspöytäkirjat sekä oikeudenkäyntipaperit, kauppakirjat, yhdistys-, säätiö- ja kaupparekisteritiedot, verottajan tarkastuskertomukset sekä Helsingin Sanomien kirjoitukset 4. 2. 1990, 29. 8. 1993 ja 12. 9. 1993. Tietoja on täydennetty muutamilla tapahtumiin osallistuneiden tai niitä selvitelleiden haastatteluilla.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Globaali kyberhyökkäys levisi nyt myös Suomeen – Haittaohjelmat iskeneet jo kolmella mantereella yli kymmenessä maassa

  2. 2

   Teinipojat tuhosivat päiväkodin käyttökelvottomaksi Nurmijärvellä – Edes välikaton eristeet eivät säästyneet

  3. 3

   Liika hygienia lisää suolistosairauksia, ja yhä useampi elää avanteen kanssa – Sauli Suomiselle avanne toi neljä lisätuntia päivään: ”Haaveilen edelleen normaalista elämästä”

  4. 4

   Murhatutkimuksissa yllättäen paljastuneen metsähaudan vainajia yritetään nyt tunnistaa – hautaa on hoidettu, paikalliset arvelevat

  5. 5

   Mies löytyi tapettuna kotoaan Helsingissä – Poliisi epäilee erityisen raakaa murhaa

  6. 6

   Tällaisen merkin voit pian nähdä vessoissa ja pukuhuoneissa – Nyt puhuu suomalaisen unisex-logon suunnittelija: ”Halusin turvallisia tiloja kaikille”

  7. 7

   Terveystalon ja Diacorin potkuista kerrottiin juuri ennen juhannusta – ”Tietysti toivoisi, ettei perhettä yhdistävää hetkeä pilattaisi irtisanomisuutisilla”

  8. 8

   Suomi ja Ruskeat tytöt mainittu! Isolla jenkkisivustolla julkaistiin pitkä juttu siitä, millaista on olla ei-valkoinen nainen Suomessa

  9. 9

   Viinaralli kallistuu, Viro nostaa oluen verotusta tällä viikolla peräti 70 prosenttia – sataman alkoholimarket hamstrasi varastot täyteen

  10. 10

   Lauri Markkanen paljasti pelinumeron valinnan aiheuttamat ongelmat ja uuden lempinimensä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Teinipojat tuhosivat päiväkodin käyttökelvottomaksi Nurmijärvellä – Edes välikaton eristeet eivät säästyneet

  2. 2

   Liika hygienia lisää suolistosairauksia, ja yhä useampi elää avanteen kanssa – Sauli Suomiselle avanne toi neljä lisätuntia päivään: ”Haaveilen edelleen normaalista elämästä”

  3. 3

   Helsingin alueiden eriytyminen näkyy nuorten arjessa – ”Alepan kulmalta saa helpommin kannabista kuin kaljaa”

  4. 4

   Suomi ensin -mielenosoitusleiri purettiin Rautatientorilla – poliisi jatkaa tänään tiivistä partiointia paikalla

  5. 5

   Liian lapsikeskeisessä liitossa kaikki häviävät – Lapsi voi olla tekosyy vältellä omia ongelmia

  6. 6

   Helsingin pormestari Jan Vapaavuori palkkasi avukseen stand up -koomikon – Kaikki pormestarien erityisavustajat ansaitsevat yli 5 000 euroa kuussa

  7. 7

   Monikulttuurisuudesta pitäisi luopua Suomessa, koska se ruokkii rasismia ja syrjintää, sanoo tutkija – tästä on kyse

  8. 8

   Rautatientorille on ilmoitettu jo uusia mielenosoituksia – Poliisi Suomi ensin -aktivisteille: ”Tällä porukalla ei enää Helsingissä osoiteta mieltä”

  9. 9

   Ruotsalaismeteorologin suomenkielisestä ennusteesta tuli somehitti – Pererikin upeasti lausumaa juhannussäätä katsottiin satojatuhansia kertoja

  10. 10

   CNN veti pois Venäjä-jutun, kolme toimittajaa erosi – Trump: Vau!

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mitä synnytyksissä todella tapahtuu? Lue sinulle räätälöity juttu siitä, miten lapsesi tulisi maailmaan

  2. 2

   Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

  3. 3

   Japanilaissotilaat häpesivät niin, että jatkoivat toista maailmansotaa viidakoissa melkein 30 vuotta

  4. 4

   Monikulttuurisuudesta pitäisi luopua Suomessa, koska se ruokkii rasismia ja syrjintää, sanoo tutkija – tästä on kyse

  5. 5

   Britti Joel Willans muutti Suomeen ja hämmästyi uskollista sääntöjen tottelemista – ”Ehkä suomalaiset juovat itsensä niin humalaan juuri sääntöjen takia”

  6. 6

   Suomi ensin -mielenosoitusleiri purettiin Rautatientorilla – poliisi jatkaa tänään tiivistä partiointia paikalla

  7. 7

   Pankkiiriliikkeen entinen johtaja paljastaa, miten sijoituksia myytiin: ”Asiakkaiden eduista ei kukaan halunnut huolehtia”

  8. 8

   HS:n epätieteellinen kysely paljastaa, miten Suomessa saa elitistin leiman – jopa kahvin väri vaikuttaa

  9. 9

   Haluatko elämääsi lisää seksiä? Kolme seksuaali­terapeuttia kertoo tärkeimmät vinkkinsä

  10. 10

   Oikeusasiamies ihmettelee: Miksi poliisi pakottaa musliminaiset riisumaan huivin valokuvassa?

  11. Näytä lisää