Valikko
Sunnuntai

Saksan vihreät löivät päänsä Balkanin mäntyyn Entinen pasifisti Joschka Fischer käy nyt Saksan vihreänä ulkoministerinä sotaa Naton rinnalla. Kotimaassa hänen kimpussaan ovat puoluetoverit. "Srebrenica oli käännekohta" Berliini

Tilaajille

Ministeri Fischer, Nato piti viime viikonloppuna 50-vuotisjuhlakokouksensa. Onko mahdollista, ettei Nato selviäkään Balkanin interventiosta voittajana?

"En ole koskaan ollut sitä mieltä, että Nato soveltuisi interventioihin. Sisäpoliittisissa keskusteluissa Nato kuvataan kaikkivoivaksi mahdiksi. Se on kyllä perin virheellinen käsitys. Nato on jäsenvaltioidensa muodostama tehokas ja toimiva turvallisuusyhteenliittymä. Yhdysvaltojen mukanaolo Natossa on tae Euroopan turvallisuudelle." Tämäkö on nyt Kosovon sodasta saatu kokemus?

"Eteläisellä Balkanilla menossa oleva konflikti osoittaa selvästi, ettei alueella harjoiteta laajamittaista geopoliittista etupolitiikkaa. Siellä on kysymys Euroopan tulevaisuudesta. Mielestäni on Naton poliittisen merkityksen aliarvioimista, jos tarkastellaan pelkästään sen sotilaallista puolta." Ongelmahan on siinä, ettei Nato ole voimakeinoin saavuttanut päämääriään Kosovossa.

"Se on jo toinen kysymys. Milosevic käy Kosovossa maasotaa albaanisiviilejä vastaan. Hän pyrkii muuttamaan alueen poliittista karttaa raakuuksilla, karkotuksilla ja etnisellä sodankäynnillä. Vastakkaisella puolella oleva Nato taistelee toisin: se on rajoittanut sotatoimet ilmaiskuihin eikä ole tuonut alueelle maajoukkoja. Puolustusministeri Rudolf Scharping kertoi toissa viikolla liittopäivillä, että Nato on keskeyttänyt 50 prosenttia iskuistaan pelätessään aiheuttavansa vahinkoa siviiliväestölle. Silti olen varma, että Milosevic tulee lopulta olemaan tämän taistelun häviäjä." Tarkoittaako se ehdotonta antautumista?

"Häviäminen ei ole minulle yhtä kuin antautuminen. Jos Milosevic kuitenkin jatkossakin toimii, kuten hän on tähän asti toiminut, joudutaan lopulta siihen. Minusta se olisi huono vaihtoehto." Aiotaanko sotaa kuitenkin jatkaa, kunnes Milosevic perääntyy?

"Ei. Kansainvälinen yhteisö on selvästi määrittänyt kantansa: kaikkien karkotettujen on voitava rajoituksetta palata monikansalliseen Kosovoon. Se edellyttää Jugoslavian sotavoimien, erikoispoliisien ja puolisotilaallisten joukkojen täydellistä vetäytymistä alueelta. YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman mukaan rauhanturvajoukkojen tehtävänä on taata alueelle pysyvä rauhanomainen ratkaisu. Poliittisten neuvottelujen päämääränä on sopia Kosovon aseman järjestämisestä." Naton ongelmana on, ettei se ole menestynyt sotilaallisesti. Onko loppujen lopuksi kyse vain liittouman uskottavuudesta?

"Ei suinkaan. Jos Milosevicin sallittaisiin selvitä barbaarimaisesta sodankäynnistään kuin tyhjää vain, olisi sillä Euroopassa ja muuallakin maailmassa laajakantoisia seurauksia. Niin ei saa tapahtua." Perustelunne ovat siis moraalisia.

"Luonnollisesti valtiota kiinnostavat myös arvokysymykset. Mutta Kosovon sodassa ei todellisuudessa ole kyse vain moraalisista kysymyksistä, vaan arvioitavana ovat myös turvallisuusnäkökohdat. Jos demokraattiset valtiot nyt antavat periksi, on suuri vaara, että uudet kansallismieliset ideologiat pyrkivät muuttamaan Balkanin karttaa. Muistettakoon, kuinka tapahtumat ovat edenneet: ensin Slovenia, sitten Kroatia. Pahin tilanne oli aikanaan Bosniassa, ja nyt meillä on Kosovo. Jatkossa seuraisi lisää verisiä yhteenottoja Montenegrossa ja Makedoniassa - merkit ovat jo nyt nähtävissä. Nyt on vain epävarmaa, onko mahdollista saada Milosevic luopumaan julmista toimistaan tämäntyyppisellä sodalla.

Onhan mahdollista, että tekee vääriä tekoja vaikka niitä tekisikin hyvistä syistä.

"Varmasti. Mutta sitten meidän täytyisi keskustella vaihtoehdoista. Ja sitten on myös hyväksyttävä arvostelu, että on tehty liian vähän ja liian myöhään. Jos kyseessä olisikin vain yksittäinen veriteko, olisin edelleenkin jatkanut ponnisteluja rauhanomaisen ratkaisun puolesta. Mutta nykyiseen tilanteeseen on jouduttu kymmenen vuoden kehityksen tuloksena." Arvostelijanne sanovat, ettei kaikkia neuvottelumahdollisuuksia käytetty.

"Karkotukset ja murhaaminen alkoivat uudelleen jo silloin, kun neuvotteluja vielä käytiin. Voin sanoa teille, että tarvittiin paljon työtä, ennen kuin Rambouilletin neuvottelut saatiin käyntiin. Tuolloin nähtiin jälleen, että Milosevic nyt - kuten Bosniassakin - käytti neuvotteluja hyväkseen ehtiäkseen valmistella karkotuksia ja joukkomurhia. Hän ei koskaan pyrkinytkään kompromissiin. Me todella teimme kaikkemme sovintoon pääsemiseksi." Olette tehnyt rauhanehdotuksenne. Mitä syytä Milosevicilla olisi enää perääntyä sodan tavoitteista ja luopua saaliistaan?

"Koska se on ainoa tie rauhaan. Me emme käy alueella sotaa; me puolustaudumme, me puolustamme ihmisoikeuksia, vapautta ja demokratiaa. Mieleeni tulee espanjalainen vastarintataistelija La Pasionaria. No pasarán (Läpi ei päästetä) oli Francon hallitusta vastustavien tasavaltalaisten iskulause. Fasisteja ei päästetä läpi." Mistä saatte rohkeutta taistella Naton rinnalla Balkanilla, joka jo vuosisatoja on ollut hallitsematon ruutitynnyri. Johan se aikanaan koitui Hitlerin ja Stalinkin kohtaloksi.

"Mikäli muistan oikein, Hitlerin kohtaloksi koitui Venäjän retki ja Stalingradissa kärsitty ratkaiseva tappio. Stalinin valtajärjestelmä puolestaan päättyi kylmään sotaan ja lopulta maan sisäisiin ristiriitoihin. Nämä herrat halusivat harjoittaa imperialistista valtapolitiikkaa. Meidän tavoitteenamme sen sijaan on ohjata eteläistä Balkania lähemmäs integroitunutta Eurooppaa. Pitäisikö meidän odottaa niin kauan, kunnes demokraattisten maiden suuri yleisö olisi lopultakin niin järkyttynyt tapahtumista, että se vaatisi meitä tekemään tilanteelle jotain? Milosevicin sodankäynnin uhriksi on joutunut jo 300000 ihmistä; tuskin Spiegelissäkään ollaan valmiita sietämään yhä uusien joukkohautojen löytymisiä ja koko Balkanin leimahtamista liekkeihin." Aikooko Nato lähettää alueelle maajoukkoja estääkseen tilannetta kärjistymästä lisää?

"Olen nykyisen strategian kannalla. Demokraattiset maat ovat päätyneet tähän ratkaisuun suojellakseen sekä omia sotilaitaan että siviiliväestöä." Eikö ole harhakuvitelmaa ajatella, ettei sodassa synny tappioita myös omalla puolella? Nythän jo nähdään, ettei se ole mahdollista.

"En ole samaa mieltä. Sota tulee kyllä kestämään kauemmin ja siitä tulee ankarampi kuin monet olisivat uskoneet. Pakolaisten kertomusten mukaan alueella on voimassa historiasta tuttu työnjako: armeija hoitaa sotilaalliset toimet, ja likaisesta työstä, puhdistuksista, vastaavat puolisotilaalliset joukot ja erikoispoliisit." Kun sotaa kerran käydään, miksei kaikkia keinoja oteta käyttöön? Murhaaminen saataisiin siten ehkä pikemmin loppumaan.

"Nato tulee lopulta voittamaan, olen siitä jokseenkin varma." Samaa ajattelivat amerikkalaiset Vietnamin aikana.

"Siellä käytiin siirtomaasotaa. Tässä tapauksessa tilanne on täysin toinen. Vastustan täysimittaista sotaa. Poliittisena johtoajatuksenamme tulee olla pyrkimys rauhaan. Kyseessä ei ole sota Serbian kansaa vastaan, ei sota, jossa pitää saada kaikki tai ei mitään. Taistelemme Milosevicia ja hänen sotakoneistoaan vastaan. Tulemme heikentämään sitä merkittävästi." Amerikkalaiset sanovat: You are in it, win it! Tarkoittaako se: kaikin sotilaallisin keinoin?

"Vastustan sotilaallista eskalaatioajattelua, joka syrjäyttää poliittisen toiminnan. Mitä win it tarkoittaa? Kansainvälinen yhteisö on määritellyt tavoitteensa viisikohtaisessa esityksessään. Haluamme poliittisen ratkaisun. Tässä poikkeamme Milosevicista." Kuvitellaan, että Milosevic tekisi tarjouksen Kosovon jakamisesta. Voisiko länsi ryhtyä neuvottelemaan siitä?

"Kosovon jako muuttaisi mielestäni Balkanin poliittista karttaa täydellisesti ja hyvin laajalle ulottuvin seurauksin. Myöskään kosovolaiset eivät sitä hyväksyisi." Itsenäinen Kosovon tasavalta muuttaisi myös karttaa.

Aivan. Siitä syystä en halua tässä vaiheessa käydä keskusteluja, jotka liittyvät alueen tuleviin poliittisiin järjestelyihin. Rambouilletin sopimus on perusta, johon meidän tulee tukeutua. Tosin joukkokarkotukset ovat muuttaneet tilannetta. Uudelleenarviointi on kuitenkin mahdollinen vasta aseiden vaiettua." Jaosta keskusteltaessa nousee esiin seuraava kysymys: oletteko valmis siihen, että karkotukset tullaan lopulta hyväksymään?

"Sitä en halua, se olisi paha virhe. Viiden kohdan ohjelmamme päätavoite on monikansallinen Kosovo, johon kaikki karkotetut voivat palata. Ohjelmassa ei puhuta jaosta mitään." Eikö ole silkkaa toiveajattelua, että ihmiset voisivat kaiken tämän kärsimyksen jälkeen elää yhdessä sulassa sovussa?

"Kaikki kysymyksenne osoittavat, kuinka tarpeen vahvat kansainväliset rauhanturvajoukot ovat. Kumpikaan osapuoli ei pysty löytämään ratkaisua näihin kysymyksiin, tai ne voivat yrittää ratkaista niitä vain väkivallalla." Miltä tämä kaikki tuntuu sellaisen sukupolven edustajasta, joka on varttunut sotaa vastustaen ja joka lisäksi tulee puolueesta, joka on selkeästi pasifistinen?

"Miltäkö minusta tuntuu? Olin alkuun myönnytyspolitiikan kannalla, hyvistä syistä. Srebrenican jälkeen mieleni on kuitenkin muuttunut. Minulle on tullut selväksi, että myönnytykset Milosevicille johtaisivat vain yhä uusiin joukkohautoihin. Sen vuoksi periksi antaminen ei ole mahdollista, siitä olen vakuuttunut, niin vaikealta kuin se meistä kaikista tuntuukin. Toisaalta väkivallan käyttö on kaikkea sitä vastaan, mitä rauhanpuolustaja ajattelee. Kyllä, sota tuntuu luissa ja ytimissä. Miten muutenkaan voisi olla?" Omassa puolueessanne vallitsee suuri neuvottomuus, puolue on syvästi jakautunut. Oletteko huolissanne mahdollisuudesta, että helatorstain puoluekokouksessa teidät pakotetaan tekemään omat johtopäätöksenne, koska puolue ei enää ole takananne?

"Ratkaisevaa ei ole, onko puolue takanani vai ei. Ministeri kantaa henkilökohtaisen vastuun. Puolue kokonaisuudessaan on ottanut hallitusvastuun kantaakseen, ja tällä hetkellä tuo vastuu on raskas kantaa. Ratkaisevaa on kysyä, tekevätkö vihreät hallituskumppaneina sellaisia päätöksiä, jotka mahdollistavat puna-vihreän koalition vastuullisen työskentelyn. Keskusteluista tulee vaikeita. Mutta olen varma, etteivät vihreät hajoa." Suomentanut Ulla Koski .

HEIKKI AITTOKOSKI Yhtään ilkeilemättä voisi väittää, että ulkoministeri Joschka Fischerillä on ongelma: hän kuuluu väärään puolueeseen.

Maratonia harrastava Fischer, 51, on Saksan vihreiden kiistaton kärkihahmo, vaikka hänellä ei tätä nykyä ole virallista asemaa puolueessa. Samalla hän on koko Euroopan vihreiden kärkihahmo, sillä vihreää poliitikkoa ei ole koskaan aiemmin missään nähty yhtä raskaan sarjan tehtävässä.

Tämä on juuri se ongelma. Fischer luotsaa väkiluvultaan toiseksi suurimman Nato-maan ulkopolitiikkaa, ja vihreät sattuvat olemaan Saksan historian pasifistisin hallituspuolue.

Jugoslavian pommittaminen on Saksan vihreille jo sinänsä vaikea pala. Vielä vaikeampaa on, että Saksa osallistuu iskuihin Naton rintamassa. Kaikkein vaikeinta on, että saksalaissotilaiden osallistumisesta päätti hallitus, jossa vihreät ovat mukana.

Suurin osa vihreiden puoluejohdosta on ulkoministeri Fischerin takana, mutta ruohonjuuritaso on kaikkea muuta kuin yhtenäinen. Vihreä kenttäväki - die grüne Parteibasis - on käsite, joka herättää puoluejohdossa melkeinpä pelkoa.

Pelon odotetaan konkretisoituvan helatorstaina 13. toukokuuta, kun kenttäväki pääsee purkamaan tuntojaan ylimääräisessä puoluekokouksessa Hagenissa. Puoluekokouksen asialistalla on Kosovon kriisi.

Saksassa on jopa uumoiltu, että punavihreä hallitus kaatuu Kosovoon. Niin suureksi jännite vihreän puolueen sisällä tuskin kuitenkaan kasvaa. Mutta tulikivenkatkuisia moraalisaarnoja puoluekokouksessa varmasti kuullaan, sillä vihreä liike syntyi alkujaan juuri pasifismista. Ensimmäiset vihreät olivat 1970-lukulaisia vasemmistolaisia, jotka tiesivät tarkkaan, millainen maailma on: Amerikka paha, sota paha, ydinvoima paha.

Nyt samat ihmiset joutuvat siis nielemään omalta puolueeltaan päätöksiä, joiden seurauksena Saksa pudottaa Yhdysvaltain rinnalla pommeja Balkanille - eikä edes siitä ydinvoimasta olla pääsemässä eroon.

Monet vihreät ovat toki muuttuneet iän myötä. Heihin kuuluu myös Joschka Fischer.

Erään Fischeristä kirjoitetun elämäkerran nimi kuvastaa hänen urakehitystään hyvin: "Marssi illuusioiden läpi".

Fischer oli alkujaan 1960-lukulainen ammattikapinallinen, joka asui kommuuneissa ja harjoitti kommunistista agitaatiota. Parempaa yhteiskuntaa odotellessaan hän rahoitti elämäänsä muun muassa ajamalla taksia suurpääoman pyhätössä Frankfurtissa.

Oli selvää, että Fischerin varhaisvuosien periaatteisiin kuului järkähtämätön pasifismi: ei väkivaltaa missään olosuhteissa, eikä varsinkaan Saksan aloitteesta.

Monet vihreät ovat karistaneet pasifismin puheistaan vasta hallitusvastuun myötä. Realpolitik ei salli idealismia.

Joschka Fischerin maailmaan muutos tuli jo paljon ennen kuin ulkoministerin salkku oli näköpiirissä. Avaintapahtuma Fischerille oli Srebrenica. Srebrenican verilöylyssä kesällä 1995 serbijoukot teurastivat tuhansia Bosnian muslimimiehiä YK:n rauhanturvaajien kykenemättä sitä estämään.

Srebrenican jälkeen Fischer on johdonmukaisesti pyrkinyt taivuttamaan puoluettaan hyväksymään läntisen voimankäytön Balkanilla uusien kansanmurhien estämiseksi.

Ulkoministerinä Joschka Fischer on saavuttanut nopeasti arvostetun aseman. Saksan lukuisissa mielipidekyselyissä hänen nimensä on aina suosituimpien ja pätevimmiksi katsottujen ministerien joukossa.

Fischerissä yhdistyvät perinteinen viileä reaalipoliitikko ja intohimoinen julistaja. Kun Nato oli juuri aloittanut ilmaiskut Jugoslaviaan, Fischer piti tiedotustilaisuuden, jossa hän luki ääneen unionin johtajien laatiman julkilausuman.

Fischeristä näkyi ja kuului syvä epätoivo siitä, että Balkanilla oli jälleen päädytty katastrofiin. Hänen äänensä värisi paikoin. Sellainen tekee vaikutuksen, sillä politiikan huipputasolla näytetään harvoin tunteita.

Saksan vihreät löivät päänsä Balkanin mäntyyn Entinen pasifisti Joschka Fischer käy nyt Saksan vihreänä ulkoministerinä sotaa Naton rinnalla. Kotimaassa hänen kimpussaan ovat puoluetoverit.

"Srebrenica oli käännekohta" Berliini

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Globaali kyberhyökkäys levisi nyt myös Suomeen – Haittaohjelmat iskeneet jo kolmella mantereella yli kymmenessä maassa

  2. 2

   Teinipojat tuhosivat päiväkodin käyttökelvottomaksi Nurmijärvellä – Edes välikaton eristeet eivät säästyneet

  3. 3

   Liika hygienia lisää suolistosairauksia, ja yhä useampi elää avanteen kanssa – Sauli Suomiselle avanne toi neljä lisätuntia päivään: ”Haaveilen edelleen normaalista elämästä”

  4. 4

   Murhatutkimuksissa yllättäen paljastuneen metsähaudan vainajia yritetään nyt tunnistaa – hautaa on hoidettu, paikalliset arvelevat

  5. 5

   Mies löytyi tapettuna kotoaan Helsingissä – Poliisi epäilee erityisen raakaa murhaa

  6. 6

   Tällaisen merkin voit pian nähdä vessoissa ja pukuhuoneissa – Nyt puhuu suomalaisen unisex-logon suunnittelija: ”Halusin turvallisia tiloja kaikille”

  7. 7

   Terveystalon ja Diacorin potkuista kerrottiin juuri ennen juhannusta – ”Tietysti toivoisi, ettei perhettä yhdistävää hetkeä pilattaisi irtisanomisuutisilla”

  8. 8

   Suomi ja Ruskeat tytöt mainittu! Isolla jenkkisivustolla julkaistiin pitkä juttu siitä, millaista on olla ei-valkoinen nainen Suomessa

  9. 9

   Viinaralli kallistuu, Viro nostaa oluen verotusta tällä viikolla peräti 70 prosenttia – sataman alkoholimarket hamstrasi varastot täyteen

  10. 10

   Lauri Markkanen paljasti pelinumeron valinnan aiheuttamat ongelmat ja uuden lempinimensä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Teinipojat tuhosivat päiväkodin käyttökelvottomaksi Nurmijärvellä – Edes välikaton eristeet eivät säästyneet

  2. 2

   Liika hygienia lisää suolistosairauksia, ja yhä useampi elää avanteen kanssa – Sauli Suomiselle avanne toi neljä lisätuntia päivään: ”Haaveilen edelleen normaalista elämästä”

  3. 3

   Helsingin alueiden eriytyminen näkyy nuorten arjessa – ”Alepan kulmalta saa helpommin kannabista kuin kaljaa”

  4. 4

   Suomi ensin -mielenosoitusleiri purettiin Rautatientorilla – poliisi jatkaa tänään tiivistä partiointia paikalla

  5. 5

   Liian lapsikeskeisessä liitossa kaikki häviävät – Lapsi voi olla tekosyy vältellä omia ongelmia

  6. 6

   Helsingin pormestari Jan Vapaavuori palkkasi avukseen stand up -koomikon – Kaikki pormestarien erityisavustajat ansaitsevat yli 5 000 euroa kuussa

  7. 7

   Monikulttuurisuudesta pitäisi luopua Suomessa, koska se ruokkii rasismia ja syrjintää, sanoo tutkija – tästä on kyse

  8. 8

   Rautatientorille on ilmoitettu jo uusia mielenosoituksia – Poliisi Suomi ensin -aktivisteille: ”Tällä porukalla ei enää Helsingissä osoiteta mieltä”

  9. 9

   Ruotsalaismeteorologin suomenkielisestä ennusteesta tuli somehitti – Pererikin upeasti lausumaa juhannussäätä katsottiin satojatuhansia kertoja

  10. 10

   CNN veti pois Venäjä-jutun, kolme toimittajaa erosi – Trump: Vau!

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mitä synnytyksissä todella tapahtuu? Lue sinulle räätälöity juttu siitä, miten lapsesi tulisi maailmaan

  2. 2

   Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

  3. 3

   Japanilaissotilaat häpesivät niin, että jatkoivat toista maailmansotaa viidakoissa melkein 30 vuotta

  4. 4

   Monikulttuurisuudesta pitäisi luopua Suomessa, koska se ruokkii rasismia ja syrjintää, sanoo tutkija – tästä on kyse

  5. 5

   Britti Joel Willans muutti Suomeen ja hämmästyi uskollista sääntöjen tottelemista – ”Ehkä suomalaiset juovat itsensä niin humalaan juuri sääntöjen takia”

  6. 6

   Suomi ensin -mielenosoitusleiri purettiin Rautatientorilla – poliisi jatkaa tänään tiivistä partiointia paikalla

  7. 7

   Pankkiiriliikkeen entinen johtaja paljastaa, miten sijoituksia myytiin: ”Asiakkaiden eduista ei kukaan halunnut huolehtia”

  8. 8

   HS:n epätieteellinen kysely paljastaa, miten Suomessa saa elitistin leiman – jopa kahvin väri vaikuttaa

  9. 9

   Haluatko elämääsi lisää seksiä? Kolme seksuaali­terapeuttia kertoo tärkeimmät vinkkinsä

  10. 10

   Oikeusasiamies ihmettelee: Miksi poliisi pakottaa musliminaiset riisumaan huivin valokuvassa?

  11. Näytä lisää