PTT: Valtioiden budjettivaltaa siirrettävä euroalueelle

 |   | 
 
STT

Euromaiden talouden haasteet edellyttävät valtioiden finanssipoliittisen päätösvallan siirtämistä uudelle euroalueen yhteiselle toimijalle, toteaa Pellervon taloustutkimus PTT. Euroalue tarvitsee lisäksi yhteisiä velkakirjoja eli eurobondeja vakauttamaan rahoitusmarkkinoita.

Johtopäätökset sisältyvät PTT:n raporttiin globaalitalouden haasteista Suomelle. Tutkimuksen tilasi pääministerin johtama talousneuvosto.

Uudella instituutiolla pitää PTT:n mukaan olla oikeus valvoa valtioille asetettujen finanssipoliittisten sääntöjen noudattamista ja kohdentaa yhteisesti kerättyjä varoja riittävästi eri maihin makrotaloudellisen vakauden turvaamiseksi.

Nykyisen kaltainen komissio ei PTT:n mukaan voi olla kestävä ratkaisu euroalueen finanssipoliittiseksi toimijaksi. Budjettivaltaa käyttävän elimen on oltava poliittisen kontrollin alainen sekä riittävän vahva ratkaisemaan kansallisvaltioiden moraalikato-ongelman ja toimimaan uskottavasti EKP:n työparina.

Rahoitusjärjestelmän vakauttamiseksi koko euroalueen tulisi tutkijoiden mukaan myös ottaa vastuu keskeisten pankkien takaamisesta yksittäisten jäsenvaltioiden sijaan.

Helsingin Sanomat | hs.online@hs.fi

Hae Verokoneen tiedoista

Hae Verokoneen tiedoista

Uutiset