Talvivaaran metallitehdas sai luvan jatkaa toimintaansa

 |   |   | 
 
STT
Markku Ulander / Lehtikuva
Tukes kertoo saaneensa Talvivaaralta riittävät selvitykset niistä toimenpiteistä, joilla tehtaan ympäristön korkeat rikkivetypitoisuudet pidetään aisoissa.
Tukes kertoo saaneensa Talvivaaralta riittävät selvitykset niistä toimenpiteistä, joilla tehtaan ympäristön korkeat rikkivetypitoisuudet pidetään aisoissa.

Sotkamo. Talvivaaran kaivosyhtiö on saanut luvan avata kaivoksensa metallitehtaan Sotkamossa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes päätti asiasta torstaina.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes määräsi tehtaan toimintakieltoon viikko sitten.

Virasto kertoo saaneensa kaivosyhtiöltä riittävät selvitykset niistä toimenpiteistä, joilla tehtaan ympäristön korkeat rikkivetypitoisuudet pidetään aisoissa.

"Yhtiö on rakentanut nikkelisäiliöihin hönkien eli rikkivetypitoisen ilman keruuputkistoja. Lisäksi rikkivedyn annostelulaitteisto on huollettu", laitos- ja kaivosvalvontayksikön johtaja Päivi Rantakoski  Tukesista kertoo.

Virasto edellyttää, että yhtiö seuraa tarkasti muun muassa hönkien keruujärjestelmien toimivuutta. Tukesin tarkastajat tekevät valvontakäynnin Talvivaaraan pääsiäisen jälkeen.

Tehtaan ulkopuolelta on mitattu korkeita rikkivetypitoisuuksia, joiden epäillään aiheuttaneen yhtiön työntekijän kuoleman maaliskuussa.

Helsingin Sanomat | hs.online@hs.fi

Hae Verokoneen tiedoista

Hae Verokoneen tiedoista

Uutiset