Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Pankit ovat entistä suurempia, osakkeet ennätyskalliita ja velka lisääntyy – "Uusi kriisi on hyvin todennäköinen"

Ekonomisti Hyman Minsky näki globaalin finanssikriisin tulevan jo kaukaa. Tänä päivänä hänen varoituksensa ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Kaikki, mikä oli uhkaavaa vuonna 2007, on yhä läsnä.

Talous
 
Hyman Minsky
Hyman Minsky

"Tämä on hirveää. Miten kukaan ei nähnyt kriisin tulevan?"

Englannin kuningatar Elisabet II puki miljoonien ihmisten tunnot sanoiksi lontoolaisessa yliopistossa. Oli marraskuu 2008.

Kuka

Hyman Minsky

Hyman Minsky

 Hyman Minsky syntyi Chicagossa Yhdysvalloissa vuonna 1919. Väitteli Harvardista kuuluisan ekonomistin Joseph Schumpeterin ohjauksessa.

 Nousi kuuluisuuteen vuonna 2008 finanssikriisejä koskevan teoriansa takia.

 Minskyn vaikutteet tulivat John Maynard Keynesiltä, Schumpeteriltä, Irving Fisheriltä ja Friedrich von Hayekilta. He painottivat kerronnallista ja taloudellista epävarmuutta korostavaa lähestymistapaa abstraktien ja matemaattisten mallien sijaan.

Kaksi kuukautta aiemmin oli tapahtunut jotain, minkä ei pitänyt olla mahdollista. Yhdysvaltain finanssijärjestelmä oli osoittanut murtumisen merkkejä noin vuoden verran, ja lopulta se petti. Investointipankki Lehman Brothers ajautui vararikkoon ja uhkasi vetää maailmantalouden mukaansa.

Kaiken piti olla hyvin. Elimme suuren vakauden aikakautta, ekonomistit sanoivat. Suhdannekriisien ongelma oli ratkaistu. Taloustiede oli "hyvässä tilassa", vakuutti Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n pääekonomisti Olivier Blanchard kuukautta ennen Lehman Brothersin vararikkoa.

Kuningatar oli väärässä, sanoo George Magnus.

"Hänen ylhäisyytensä ei vain tuntenut oikeita tahoja. Muutama ekonomisti näki kriisin tulevan. Valtaosa heistä oli lukenut Hyman Minskyä ", Magnus kertoo. Hän alkoi varoittaa tulevasta kriisistä vuonna 2007, toimiessaan maailman suurimman varainhoitajan UBS:n pääekonomistina.

"Romahdus oli kuin suoraan Minskyn käsikirjoituksesta."

Hyman Minsky oli elinaikanaan lähes tuntematon amerikkalainen ekonomisti, joka alkoi 1950-luvulta alkaen hahmottaa teoriaa finanssikriiseistä. Kun kriisi alkoi, vuonna 1996 kuolleesta hylkiöstä tuli hetkessä kuuluisa.

"Finanssimaailman kiehuessa Minskystä on tullut pakollista luettavaa. Puolentoista viime vuoden dramaattiset tapahtumat ovat klassinen esimerkki sellaisesta systemaattisesta romahduksesta, jonka Minsky ja vain harvat muut ennustivat", Yhdysvaltain keskuspankin nykyinen pääjohtaja Janet Yellen lausui puoli vuotta Lehmanin jälkeen.

Minskyn vaikutus ulottui Suomeen asti. Vuonna 2009 silloinen talouskomissaari Olli Rehn kehotti Helsingin Sanomissa lukijoita tutustumaan "keynesiläisen talousteorian uuteen testamenttiin", Minskyyn.

Minskyn näkemys oli yksinkertainen: vakaus luo epävakautta.

Mitä vakaampi talous, sitä luottavaisempia yritykset, pankit ja kotitaloudet ovat. Luotonanto, yksityisen sektorin velka ja riskit kasvavat. Varallisuusarvoilla aletaan spekuloida, kun asunnot ja osakkeet kallistuvat.

Lopulta nousu kääntyy laskuksi ja alkaa syöksy, jota on vaikea pysäyttää. Yritykset ja kotitaloudet leikkaavat kulutustaan pyrkiessään vähentämään velkaansa. Talous taantuu, työttömyysaste nousee ja konkurssit lisääntyvät itseään vahvistavassa kierteessä. Jos yleinen hintataso kääntyy laskuun eli taloudessa vallitsee deflaatio, se vaikeuttaa entisestään velkataakan maksamista.

Yksityinen velka romahtaa valtion vastuulle tai jähmettää kotitalouksia ja yrityksiä vuosiksi eteenpäin. Kyseessä on prosessi, jota amerikkalainen ekonomisti Irving Fisher kuvasi velkadeflaatioksi hahmottaessaan 1930-luvun laman syvyyttä Yhdysvalloissa.

Fisherillä oli suuri rooli Minskyn ajattelussa. Minsky rakensi teorian kriisien syntymisestä ja Fisher siitä, mitä tapahtuu kuplan puhjetessa.

Kuplan puhkeaminen tunnetaan silti Minsky-hetkenä. Se on termi, jonka Magnus popularisoi. Minskyn mukaan romahduksesta voidaan nousta vain mittavan elvytyksen ja keskuspankin aggressiivisten tukitoimien avulla.

Finanssikriisin jälkeen on ilmestynyt paljon tutkimusta, joka tukee Minskyn näkemystä yksityisen sektorin velkaantumisen vaaroista ja finanssispekulaation aiheuttamasta epävakaudesta.

Princetonin yliopiston professori Atif Mian ja Chicagon yliopiston professori Amir Sufi dokumentoivat uudessa kirjassaan House of Debt, miten kotitalouksien suuri velkataakka Yhdysvalloissa pahensi talouskriisiä ja vaikeutti siitä toipumista.

Berkeleyn yliopiston taloustieteen professorin Barry Eichengreenin uusi kirja Hall of Mirrors taas käy läpi viimeisen sadan vuoden kaksi suurinta talouskriisiä, eli tuoreen finanssikriisin ja 1930-luvun laman. Eichengreen löytää molempien takaa käsistä karanneen luotonannon, kyseenalaisen pankkitoiminnan ja hyvin heiveröisen globaalin finanssijärjestelmän.

Amerikkalainen pankkiiri ja ekonomisti Richard Vague on koonnut kirjaansa The Next Economic Crisis tiedot reilun kahdenkymmenen suurimman talouden taloushistoriasta. Vague väittää tilastotietoihin nojaten, että lähes jokaista talouskriisiä on edeltänyt yksityisen velan nopea kasvu jo valmiiksi korkealta lähtötasolta.

Äskettäin julkaistussa artikkelissaan Betting the House Californian yliopiston professorit Alan Taylor ja Oscar Jordà sekä Bonnin yliopiston professori Moritz Schularick käyvät läpi neljäntoista kehittyneen talouden historiaa 140 vuoden ajalta.

Tutkijat päätyvät siihen tulokseen, että löysän rahapolitiikan, luotonannon kasvun, asuntojen kallistumisen ja finanssijärjestelmän epävakauden välillä on selvä yhteys. Yksityisen velan kasvu ennustaa tutkijoiden mukaan kriisien syntymistä selvästi paremmin kuin muut muuttujat, ja se myös vaikeuttaa kriisistä nousua.

Jälkeenpäin ajateltuna finanssikriisi vaikuttaa ilmiselvältä. Velkaantuminen oli Yhdysvalloissa kestämätöntä. Miksi Minsky näki uhkaavan kehityksen, mutta osa ekonomisteista ei?

Lordi Adair Turnerin mukaan kyse oli Minskyn tavasta tarkastella rahaa, luotonantoa ja velkaa. Ne olivat Minskylle keskeisessä roolissa talouden kiertokulussa ja kriisien synnyssä.

Pitkän uran rahoitusalalla tehnyt Turner perehtyi Minskyn ajatuksiin johtaessaan talouskriisin aikaan Britannian finanssimarkkinoita sääntelevää viranomaista. Hän kertoo ymmärtäneensä tuolloin, miksi Minsky piti pankkeja epävakauden suurimpina moottoreina.

"Pankit eivät vain ota vastaan talletuksia ja lainaa niitä eteenpäin. Ne myös luovat uutta velkaa, rahaa ja ostovoimaa tyhjästä. Näin ne ruokkivat kuplien syntymistä noususuhdanteessa", Turner sanoo.

Turnerin mukaan talousteoria ei juuri kiinnittänyt huomiota velkaan, luotonantoon tai rahaan. Kapitalismia mallinnettiin vaihdantataloutena, jossa raha on yksi hyödyke. Pankit nähtiin laitoksina, jotka vain välittivät talletuksia säästäjiltä lainaajille.

Ryöpytys kuulostaa kovalta, ottaen huomioon että myös maailman johtaviin valtavirran ekonomisteihin kuuluva Raghuram Rajan linjasi varsin tarkasti ennen romahdusta, miksi talous tulee ajautumaan kriisiin. Turner kuitenkin puolustautuu viittaamalla merkittävien talousajattelijoiden lausuntoihin.

IMF:n pääekonomisti Blanchard myönsi muutama vuosi sitten, että ekonomistikunta "oletti voivansa viitata kintaalla finanssijärjestelmän yksityiskohdille". Kriisin aikaan Englannin keskuspankin pääjohtajana toiminut Mervyn King on puolestaan sanonut, että "rahalla, luotonannolla ja pankeilla ei ollut mitään merkittävää roolia" ekonomistien käyttämissä talousmalleissa. Finanssiyhtiö Citigroupin pääekonomisti Willem Buiter ruoti kriisin jälkeen tuoreimman talousteorian "valitettavaa hyödyttömyyttä".

"Jälkikäteen ajateltuna se on hämmentävää. Finanssijärjestelmä puuttui lähes täysin modernista finanssiteoriasta", Turner pohtii. Hän kutsuu ilmiötä "modernin taloustieteen oudoksi muistinmenetykseksi".

"Ekonomistit eivät enää ajatelleet sitä, miten yksityisen velan kasvu 1920-luvulla johti suureen lamaan. Knut Wicksellin, Friedrich von Hayekin, John Maynard Keynesin, Irving Fisherin ja Henry Simonsin kaltaisten ajattelijoiden lukeminen lopetettiin", Turner sanoo.

"1800-luvun lopulta aina 1900-luvun puoliväliin ekonomistit olivat huolissaan siitä, mikä rooli pankeilla ja niiden luotonannolla on kriisien syntymisessä. 1960-luvulta lähtien nämä huolet kuitenkin unohdettiin."

Minskyn ajattelutapa sen sijaan nojasi juuri tähän perinteeseen, sanoo lontoolaisen Kingstonin yliopiston taloustieteen professori Steve Keen. Hän itse alkoi varoittelemaan Yhdysvaltain kasvavasta velkakuplasta vuonna 2005. Keen sanoo ymmärtäneensä velkaantumisen ongelman tutustuttuaan Minskyn ajatteluun.

Taloustieteessä tavataan Keenin mukaan yleisesti ajatella talouden olevan perustoiltaan vakaa. Siihen kohdistuu aika ajoin ulkoisia sokkeja, joihin se reagoi, palautuen aina takaisin luonnollisen kasvun tasolleen.

"Minsky ajatteli kapitalismin olevan perustavanlaatuisesti epävakaa järjestelmä, aina altis kriiseille."

Kapitalismia edusti Minskylle Wall Street eikä vaihdantatalous. Hän hahmotti kylmän sodan alusta lähtevän suuren kehityskaaren, jonka aikana kehittyneet taloudet alkoivat muuttua yhä enemmän kohti finanssipainotteista "salkunhoitajakapitalismia". Samalla kriisit alkoivat yleistyä ympäri maailman.

Minsky hylkäsi täysin ajatukset tehokkaista finanssimarkkinoista ja kapitalismista hyvin öljyttynä koneena. Keen haluaa kuitenkin alleviivata, että Minsky ei vastustanut kapitalismia.

"Hän antoi kapitalismista realistisen kuvan. Jos markkinataloutta kannattavan henkilön tehtävä olisi vain ylistää järjestelmää ja viitata kintaalla sen ongelmille, se olisi kuin lähettäisi Titanicin merille jäävuorista piittaamatta."

Minsky ei myöskään vastustanut rahoitusalaa. Hän itse johti pientä pankkia. Keenin mukaan Minsky yksinkertaisesti ajatteli, että rahoitussektori on hyvä renki, mutta huono isäntä. Finanssijärjestelmän pitäisi olla "talouden moottorin voiteluöljy, ei polttoaine", muuten kapitalismi karkaa käsistä.

Minskyn väitöskirjaohjaaja Harvardin yliopistossa oli ekonomisti Joseph Schumpeter, joka on tehnyt kuuluisaksi kapitalismin "luovan tuhon" käsitteen. Schumpeteria mukaillen Minskykään ei ajatellut, että epävakaus itsessään olisi huono asia.

"Schumpeterin mukaan vakaassa taloudessa ei ole lainkaan innovaatioita, tarvitaan luovaa tuhoa. Mutta ongelmia syntyy silloin, kun talouden epävakaudesta tulee spekulatiivista", Keen linjaa.

"Se ruokkii finanssi-instrumentteihin keskittyvää innovaatiota teknologisen innovaation sijaan. Eli lisää steve jobseja, vähemmän goldman sachseja. Sen Minsky lisäsi Schumpeterin näkemykseen epävakaudesta."

Kuusi vuotta Lehmanin jälkeen maailmantalous lepää hauraalla pohjalla, sanoo George Magnus. Kaikki, mikä oli uhkaavaa vuonna 2007, on yhä läsnä.

Pankit ovat entistä suurempia. Osakkeet ovat historiallisen kalliita ja korot alhaalla. Pörssin ulkopuolella myytävien johdannaisten arvo oli viime kesänä noussut 691 000 miljardiin dollariin eli yli vuoden 2008 kriisiä edeltäneen tason.

Yhdysvaltain talous hyrrää tasaisen varmasti, mikä on kirvoittanut puhetta uudesta suuren vakauden aikakaudesta. Samalla maan yksityisen sektorin velka on taas alkanut kasvaa entistä korkeammalta lähtötasolta. Niin sanottujen roskalainojen arvo on neljässä vuodessa kasvanut yli 1 000 miljardilla dollarilla.

Suurta huolta herättää myös Kiina, jossa yksityinen velkaantuminen on rajua. Kiina saattaa pian saada oman Minsky-hetkensä, Magnus sanoo.

Euroalueeltakin kuuluu kummia. Minskyn hengenheimolainen, Berkeleyn yliopiston taloustieteen professori Barry Eichengreen povasi juuri, että Kreikan lähtö eurosta olisi "Lehman Brothers potenssiin kaksi".

Jos Minsky eläisi, näkisikö hän uuden rahoitusmarkkinoiden romahduksen horisontissa?

"Aivan varmasti, hän sanoisi että se on vain ajan kysymys. Uusi kriisi on hyvin todennäköinen ja se tulee nopeammin kuin edellinen", arvioi Keen.

Turner ja Magnus ovat samaa mieltä. Kehityssuunta on pahaenteinen ja nykyinen talousjärjestelmä yhä aivan liian riskialtis, sanoo Magnus. Ekonomistien teoriat ovat realistisempia, mutta se ei riitä.

"Olemme vielä kaukana turvallisesta pankkijärjestelmästä. Pankkitoiminnan tulisi olla tylsää. Lehmanin jälkeen oli muutaman vuoden ajanjakso, kun yleinen näkemys oli että 'hyvä jumala, emme voi antaa tämän tapahtua enää ikinä'. Sitä ei kestänyt kovin pitkään."

Mitä kauemmaksi kriisistä on tultu, sitä kauemmas Minskyn varoittavat sanat ovat kadonneet keskustelusta. Monet nykypäivän johtavista ekonomisteista "suhtautuvat jälkikeynesiläiseen Minskyyn lähes halveksuen", kirjoittaa Financial Times -lehden toimittaja Martin Wolf uudessa kirjassaan. Magnus on samaa mieltä.

"Se on erittäin suuri pettymys. Emme opi historiasta, joten ajaudumme aina kriiseihin, uudestaan ja uudestaan."

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat