Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Verouudistuksella vauhtia talouteen

Talous
 
Janne Juusela

Suomen kokonaistuotanto on saatava kasvamaan. Seuraavan hallituksen pitää tehdä konkreettisia talouskasvua tukevia toimenpiteitä. Tärkeä sellainen olisi yritysverojärjestelmän rakenteellinen uudistaminen.

Nykyinen osinko- ja pääomatuloverojärjestelmä on rapautunut monimutkaiseksi ja talouskasvua haittaavaksi.

Verotus ohjaa yritysten varallisuuden kerryttämistä, osingonjakoa, rahoitusvalintoja ja sijoituspäätöksiä ohi liiketaloudellisen järkevyyden. Pääomatuloverotukseen on lisätty progressio, vaikka sen avulla ei saada tehokkaasti kerättyä veroja. Progressio lisää verosuunnittelua ja pääomapakoa sekä ylipäätään sotii eriytetyn tuloverojärjestelmän periaatteita vastaan.

Osinkoverotus ei ole perustaltaan neutraalia. Se syrjii pörssiin listautuvia yrityksiä ja tekee osakesijoitukset muita sijoituksia epäedullisemmiksi. Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen huojennukset kohtelevat eri tavalla erilaisia liiketoimintamalleja.

Osaamispääoman hyödyntämiseen perustuva yritystoiminta on huonommassa asemassa kuin aineellista varallisuutta hyödyntävä yritystoiminta.

Nykyinen verojärjestelmä tulisi korvata neutraalilla veromallilla, jota ehdotin Elinkeinoelämän valtuuskunnalle tekemässäni selvityksessä.

Neutraali veromalli perustuu hyvän verojärjestelmän perusperiaatteisiin: suhteelliset ja matalat verokannat sekä laaja veropohja. Pääomatuloverotuksessa luovuttaisiin progressiosta ja siirryttäisiin takaisin suhteelliseen verokantaan. Rakenneuudistus olisi mahdollista toteuttaa nykyisillä verokannoilla, jolloin yhteisöverokanta on 20 prosenttia ja pääomatulojen verokanta 30 prosenttia.

Neutraalissa veromallissa osinkoverotus olisi yhdenmukaista kaikille yrityksille riippumatta siitä, onko yhtiö listattu pörssiin vai ei.

Verotuksen neutraalisuus edellyttää, että yhtiön voiton kokonaisveroasteen tulee olla lähes samalla tasolla kuin pääomatulojen verokanta. Tähän päästään, kun osinkotulosta 50 prosenttia säädetään veronalaiseksi pääomatuloksi ja 50 prosenttia verovapaaksi tuloksi.

Kun yrityksen voittoa verotetaan 20 prosentin verokannalla, muodostuu jaetun voiton kokonaisveroksi aina 32 prosenttia, kun se nykyjärjestelmässä vaihtelee 26 ja 53 prosentin välillä. Osakkeenomistajan saamasta osingosta menisi veroa aina 15 prosenttia, kun se nykyisin vaihtelee 7,5 ja 41 prosentin välillä.

Neutraali malli tukisi yritystoiminnan kasvattamista liiketaloudellisin perustein ja poistaisi järjestelmästä haitalliset ohjailuvaikutukset. Verotus ei syrjisi tai suosisi mitään toimialaa tai liiketoimintatapaa. Kun samassa taloudellisessa asemassa olevia yrityksiä ja omistajia kohdeltaisiin samalla tavalla, verotus olisi nykyistä oikeudenmukaisempaa.

Neutraali yritysverotus on talouskasvun kannalta ylivertaisesti parempi kuin ohjaileva verotus. Neutraalissa veromallissa talouden toimijat – yritykset, omistajat, sijoittajat – tekevät päätöksensä puhtaasti liiketaloudellisin perustein, jolloin yksiselitteisenä tavoitteena on yritystoiminnan kannattava kasvattaminen.

Nykyisessä mallissa taloustoimijoiden päätöksiä ohjaavat myös virkamiesten ja poliitikkojen asettamat säädökset, jolloin tavoitteena voi kasvun sijasta olla verotuksen optimointi. Neutraali veromalli parantaisi kotimaisen omistamisen edellytyksiä, sillä se kannustaisi nykyjärjestelmää enemmän sijoittamiseen ja arvopaperisäästämiseen. Myös kotimaisen pörssin asema vahvistuisi, sillä yhtiöiden listautumisen verohaitta poistuisi.

Neutraali malli olisi lainsäädännöllisesti selkeä ja ennustettava, mikä lisäisi verovelvollisten oikeusturvaa ja järjestelmän kansainvälistä kilpailukykyä. Verotuksesta tulisi perusteiltaan yksinkertaisempaa ja hallinnollisesti kevyempää sekä veronmaksajalle että verohallinnolle. Malli soveltuisi nykyistä paremmin myös rajat ylittävien osinkojen verottamiseen.

Rakenteellinen verouudistus voitaisiin toteuttaa ilman merkittäviä välittömiä vaikutuksia verotuottoihin. Neutraali veromalli tukisi yritystoiminnan kasvattamista ja kannustaisi osakesijoittamiseen. Muun muassa nämä neutraalin veromallin dynaamiset vaikutukset lisäisivät jo muutaman vuoden kuluttua verotuottoja nykyisestä.

Janne Juusela
Kirjoittaja on vero-oikeuteen erikoistunut oikeustieteen tohtori
ja asianajaja.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat