Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Wahlroos torjuu taloustieteen torakoita

Talous
 
Jukka Pekkarinen  
Arvio: Kirjat

Björn Wahlroos: Talouden kymmenen tuhoisinta ajatusta. Suomentanut Juhana Rossi. 367 s. Otava 2015.

Elinkeinoelämämme huipulla Björn Wahlroos on älyllinen valopilkku.

Pari vuotta sitten häneltä ilmestyi kirja Markkinat ja demokratia. Se on kunnianhimoinen syväluotaus taloudellisten ja poliittisten instituutioiden historiaan. Teos jäi valitettavan vähälle huomiolle.

Uudessa kirjassaan hän käsittelee poleemisempaa teemaa: talouspolitiikan ajankohtaisia koulukunta-kiistoja. Väittelyn käryä noussee edellistä puheenvuoroa enemmän.

Wahlroos kirjoittaa hyvin. Hän pystyy avaamaan taloustieteen monimutkaisetkin kysymyksenasettelut maallikolle. Ansio uuden teoksen tekstin sujuvuudesta kuuluu osaksi Juhana Rossille, joka on suomentanut sen englannista.

Kyseessä ei ole Wahlroosin vaalikirja. Teos ei käsittele Suomen talouspolitiikkaa muuten kuin välillisesti. Jo käsikirjoituksen englannin kieli viittaa siihen, että Wahlroos pyrkii mukaan kansainväliseen debattiin.

Taloustiede on yhteiskuntatieteiden joukossa erityislaatuinen.

Sillä on selväpiirteinen ydin – monessa liemessä koeteltu työkalupakki, jonka sisällöstä ja käytöstä ekonomistit ovat pitkälti yhtä mieltä. Markkinat ovat tärkein taloudellisia toimia koordinoiva instituutio, jonka toimivuudesta tulee pitää huolta.

Markkinat eivät kuitenkaan yksin riitä kaikkien taloudellisten ongelmien ratkaisuksi. Puutteellisen tiedon, epävarmuuden, epätäydellisen kilpailun ja markkinatoimijoiden huomiotta jättämien ulkoisvaikutusten takia julkisen vallan tulee valvoa ja säädellä markkinoiden toimintaa. Siihen liittyy myös epävakautta, jonka lieventämiseksi tarvitaan raha- ja finanssipolitiikan korjaavia toimia.

Sosiaalisesti hyväksyttävän tulonjaon ylläpitämiseksi tarvitaan julkisia tulonsiirtoja. Julkisen vallan on vastattava myös terveyden- ja sosiaalihuollon sekä koulutuksen kaltaisten peruspalvelujen saatavuudesta. Julkisten palvelujen ja tulonsiirtojen rahoittamiseksi tarvitaan verotusta. Tällä on markkinoiden toimivuuteen haittavaikutuksia, jotka on pyrittävä minimoimaan.

Näistä yleisistä periaatteista ekonomistit ovat yhtä mieltä. Heillä on totta kai eri käsityksiä talouden toiminnan yksityiskohdista ja eri vaikutussuhteiden suuruudesta. Silti ammattikunta pystyy käymään keskuudessaan rakentavaa keskustelua.

Toisin on taloustieteen dogmien käytön laita poliittisessa ja ideologisessa keskustelussa. Siinä opinkappaleita käytetään valikoiden vastustajan mustamaalaamiseen tarkoituksellisesti. Toisen osapuolen ajattelusta luodaan pikemminkin vääristelevä karikatyyri, joka voidaan väittelyssä ampua alas.

Lukija joutuu kysymään, ovatko Wahlroosin kymmenen tuhoisinta ajatusta tällaisia karikatyyrejä. Niiden kannattajista hän käyttää monia nimiä – torakat, sosiaalidemokraatit, New Deal -romantikot, Bostonin älyköt. Mutta tämäkään torakkalauma ei väitä, kuten Wahlroos antaa ymmärtää, että esimerkiksi julkisten menojen kasvu lisää aina vain tuotannon määrää eikä koskaan kiihdytä inflaatiota, tai että inflaation ja työttömyyden välillä olisi vakaa riippuvuus.

Wahlroosin arvostelemat ekonomistit eivät liioin kiistä markkinoiden hyväksikäytön mahdollisuutta ympäristöpolitiikassa. Eivätkä he julista, että veronkorotuksilla voitaisiin loputtomiin paikata julkisen talouden alijäämiä tai talouspolitiikan virhearvioinnit olisivat täysin syyttömiä talouskriisien ja paniikkien syntyyn. Wahlroosin kritiikin kohteet eivät kerta kaikkiaan tunnista tällaisista kuvauksista itseään.

Karikatyyrit tarjoavat tekijälleen valikoitavuuden ohella myös sen edun, että arvostelijan ei tarvitse paljastaa omia käsityksiään. Wahlroosin ajattelun pohjavirtojen tunnistamista vaikeuttaa myös se, että hän on lopultakin joustava, ajatteluaan vallitsevaan tilanteeseen sopeuttava pragmaatikko – ihan niin kuin rakastamansa ja vihaamansa John Maynard Keynes, koko torakkalauman aikaa sitten edesmennyt profeetta.

Mutta karikatyyrejään alas ampuessaan Wahlroos tulee epäsuorasti paljastaneeksi myös omaa ajatteluaan. Epäilyksiä ei jää siitä, että hän on rahoitusmarkkinoiden roolia korostava finanssialan ammattilainen. Hän pitää euforiaa ja paniikkeja vapailla rahoitusmarkkinoilla väistämättöminä ilmiöinä ja myöntää tämän takia finanssimarkkinoiden säätelyn tarpeen.

Björn Wahlroos uskoo myös rahapolitiikkaan. Hänellä on myönteinen käsitys nykyaikaisista keskuspankeista, etenkin Ben Bernanken johdon aikaisesta Yhdysvaltojen keskuspankista. Ehkä vähän kiireessä kirjoitetun epilogin perusteella herää kysymys, antaako Wahlroos rahapolitiikan mahdollisuuksista jopa liian ruusuisen kuvan.

Finanssipolitiikka on talouden vakauttajana hänen mielestään aina impotentti ja rahapolitiikka taas omnipotentti. Hän ei epäile rahapolitiikan tehoa nykytilanteessa, jossa deflaatiokierteen uhka on todellinen ja investoijien elonliekki lepattaa niin heikkona, etteivät sitä näytä saavan leimuamaan edes lähelle nollaa asettuneet korot.

Wahlroosin mielestä halukkaita lainanottajia on aina. Häntä ei huoleta, mihin nämä velkarahansa käyttävät, kun kannattavilta näyttäviä reaali-investointi-hankkeita ei ole näköpiirissä.

Kirjansa loppusivuilla Wahlroos paljastuu yllättäen Suomessa sodan jälkeisinä vuosikymmeninä toteutetun inflaatiopolitiikan tukijaksi. Nykyekonomistit ovat tuominneet sen.

Kasvua tukeva, valuuttakurssin heikkenemisen välittämä rahapolitiikka on hänen välittämänsä kuvan mukaan aina tehokasta. Sen kasvua ja työllisyyttä tukevat vaikutukset eivät näytä kilpistyvän edes työmarkkinoiden jäykkyyksiin ja suureen rakennetyöttömyyteen. Nämä jäykkyydet salpaisivat finanssipoliittisen elvytysyrityksen tehon laukkaavaan inflaatioon heti alkuunsa.

Nallen turkin alta lopulta siis paljastuukin Suomen talouspolitiikan perinteisen, jo unohdetuksi luullun mallin kannattaja. Luulenpa vain, että tämän mallin perustelemisessa Wahlroosilla olisi tekemistä jopa ihailemansa Chicagon koulun puhdasoppisimpien jäsenten seminaarissa.

Kirjoittaja on valtiotieteiden tohtori, kansantaloustieteen dosentti ja ylijohtaja valtiovarainministeriössä.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat