Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

"Kaappi-indeksirahastojen" salkunhoitajat keräävät palkkioina sijoittajien rahat työstä jota he eivät juurikaan tee

Sijoittajan ei kannata maksaa isoja kuluja rahastosta, joka vain seuraa vertailuindeksiään

Talous
 
Mayk
Kuva: Mayk

Pohjoismaiden rahastomaailmassa kohistaan nyt kaappi-indeksoinnista. Sillä tarkoitetaan rahastoja, jotka väittävät olevansa aktiivisia rahastoja, mutta jotka todellisuudessa vain seuraavat vertailuindeksiään, eli pörssin osakkeiden yleistä hintakehitystä.

Fakta

Aktiivinen rahasto pyrkii parempaan tuottoon riskillä

 Indeksirahasto ostaa osakkeita samassa suhteessa kuin niitä on vertailuindeksissä. Palkkiot ovat aktiivisia rahastoja matalampia, Suomessa yleensä 0,4–0,6 prosenttia. Palkkioiden vuoksi rahaston tuotto jää yleensä hieman vertailuindeksiä pienemmäksi.

 Aktiivinen osakerahasto pyrkii sijoituskohteiden valinnalla pääsemään indeksiä parempaan tuottoon. Salkunhoitajan pitäisi siis etsiä hyviä osakkeita ja jättää sijoittamatta huonoihin. Palkkiot ovat huomattavasti indeksirahastoja korkeampia, noin yhdestä melkein kolmeen prosenttiin.

 Vaikka aktiivisen sijoituskohteiden valinnan ja sitä kautta suuremman riskin pitäisi rahoitusteorian mukaan tuottaa pitkällä aikavälillä markkinan keskiarvoa parempaa tuottoa, käytännössä harva aktiivinen rahasto on onnistunut ylittämään indeksin tuoton.

Sijoittajat siis maksavat korkeita palkkioita siitä, että rahaston salkunhoitaja valitsisi huolella rahaston sijoituskohteet. Todellisuudessa hän sijoittaa pääomat lähes vertailuindeksin mukaan. Sellaisesta salkunhoidosta ei kannattaisi maksaa indeksirahastoa enempää.

Muissa Pohjoismaissa finanssivalvojat ovat jaelleet huomautuksia joillekin rahastoille, koska niiden aktiivisten sijoitusten osuus on liian pieni rahaston markkinoimaan sijoituspolitiikkaan nähden.

Mistä tällaisen kaappi-indeksirahaston sitten tunnistaa?

Analyysitapoja on erilaisia. Yksi tapa on verrata rahaston osakesalkkua vertailuindeksiin. Tällaista vertailumenetelmää ovat kehittäneet Yhdysvalloissa vaikuttavat tutkijat Antti Petäjistö ja Martijn Cremers. Toinen tapa on verrata rahaston tuottojen poikkeamaa suhteessa vertailuindeksiin.

Rahastojen analyysiin erikoistunut Morningstar laski HS:lle Petäjistön ja Cremersin menetelmällä joidenkin Suomessa suosittujen rahastojen todellisen aktiivisuuden asteen.

Tuloksista näkee, että isoille markkinoille, kuten Eurooppaan tai koko maailmaan sijoittavat rahastot ovat hyvinkin aktiivisia. Suomalaispankkien myymien Eurooppa-rahastojen aktiivinen osuus oli yli 70 prosenttia, kun hyväksyttävän rajana on pidetty 60 prosenttia.

Sen sijaan Suomen osakemarkkinoille sijoittavien rahastojen aktiivisuuden aste oli huomattavan alhainen. Danske Investin Suomi-rahastossa aktiivinen osuus oli vuodenvaihteessa vain 21 prosenttia.

Morningstarin rahastoanalyytikon Matias Möttölän mielestä pienille markkinoille sijoittaville rahastoille 60 prosentin aktiivisen osuuden vaatimus on liian korkea.

"Suurille markkinoille sijoittavan rahaston aktiivisuus nousee helposti korkeaksi. Jos vertailuindeksissä on 500 osaketta, ja rahasto sijoittaa tyypillisesti 30–50 osakkeeseen, niin ero indeksiin tulee helposti suureksi", Möttölä sanoo.

Esimerkiksi Helsingin pörssissä on niin vähän osakkeita, että vastaavan aktiivisuuden saavuttaminen edellyttäisi melko erikoista sijoitusvalikoimaa.

"Suomessa yli 50 prosentin aktiivisuus on jo poikkeuksellisen korkea. Toisaalta alle 30 prosentin aktiivisella osuudella ja kulujen jälkeen indeksin voittaminen on haastavaa sikäli, että vähäisistä eroista indeksiin pitäisi saada todella paljon irti", Möttölä sanoo.

Suomessa Finanssivalvonta ei ole toistaiseksi katsonut tarpeelliseksi tutkia aktiivisena markkinoitujen rahastojen todellista aktiivisuutta.

"Rahastot toimittavat meille avaintietoesitteet. Niissä on kerrottava sijoituspolitiikka, kulut ja riskit. Odotamme, että markkinointi ei ole harhaanjohtavaa", lakimies Merja Junnonen Fivasta sanoo.

Rahastojen aktiivisuudesta on keskusteltu myös EU-tason valvojan ESMA:n piirissä. Junnosen mielestä olisi hyvä pohtia, miten järkeviä rajanvedot ovat.

"Ei ole mitenkään selvää, onko järkevää, että rahastoja on vain kahta kategoriaa. Pitäisikö pikemminkin ajatella, että on enemmän ja vähemmän aktiivisia rahastoja. Ja perusasia on tietysti, hyödyttääkö aktiivisuus sijoittajaa vai ei", hän sanoo.

Rahaston aktiivisuus ei ole itseisarvo. Vaikka rahoitusteorian mukaan aktiivinen sijoittaminen suuremmalla riskillä tuottaa keskiarvoa paremman tuloksen, käytännössä salkunhoitajissa on eroja. Kun rahastojen perimät kulut ovat isoja, salkunhoitajan pitää onnistua työssään hyvin, jotta vielä kulujen jälkeen rahasto tuottaisi indeksiä paremmin.

Tässä suhteessa Morningstarin tuottama 14 rahaston vertailu on murheellinen. Viiden vuoden tarkastelussa yksikään aktiivisena itseään mainostava rahasto ei ole yltänyt vertailuindeksin tuottoon.

Helsingin pörssin OMXH Helsinki Cap TR -indeksi tuotti selvityksen mukaan yhden vuoden aikana 28,53 prosenttia. Kolmen vuoden aikana vuosituotto oli 20,03 prosenttia ja viiden vuoden vuosituotto oli 11,37 prosenttia. Yllä olevat luvut kertovat Suomi-rahastojen osalta kuinka paljon rahastojen tuotot erosivat tästä indeksituotosta. Sama vertailu on tehty Eurooppa- ja Kehittyvät maat -rahastojen ja niitä kuvaavien indeksien välillä.
Helsingin pörssin OMXH Helsinki Cap TR -indeksi tuotti selvityksen mukaan yhden vuoden aikana 28,53 prosenttia. Kolmen vuoden aikana vuosituotto oli 20,03 prosenttia ja viiden vuoden vuosituotto oli 11,37 prosenttia. Yllä olevat luvut kertovat Suomi-rahastojen osalta kuinka paljon rahastojen tuotot erosivat tästä indeksituotosta. Sama vertailu on tehty Eurooppa- ja Kehittyvät maat -rahastojen ja niitä kuvaavien indeksien välillä.

Helsingin pörssin OMXH Helsinki Cap TR -indeksi tuotti selvityksen mukaan yhden vuoden aikana 28,53 prosenttia. Kolmen vuoden aikana vuosituotto oli 20,03 prosenttia ja viiden vuoden vuosituotto oli 11,37 prosenttia. Yllä olevat luvut kertovat Suomi-rahastojen osalta kuinka paljon rahastojen tuotot erosivat tästä indeksituotosta. Sama vertailu on tehty Eurooppa- ja Kehittyvät maat -rahastojen ja niitä kuvaavien indeksien välillä.
Helsingin pörssin OMXH Helsinki Cap TR -indeksi tuotti selvityksen mukaan yhden vuoden aikana 28,53 prosenttia. Kolmen vuoden aikana vuosituotto oli 20,03 prosenttia ja viiden vuoden vuosituotto oli 11,37 prosenttia. Yllä olevat luvut kertovat Suomi-rahastojen osalta kuinka paljon rahastojen tuotot erosivat tästä indeksituotosta. Sama vertailu on tehty Eurooppa- ja Kehittyvät maat -rahastojen ja niitä kuvaavien indeksien välillä.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat