Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Eläkeyhtiöt kalastelevat asiakkaita jakamalla miljoonia yritysten työhyvinvointiin

Talous
 
Suuri vahinkovakuutusyhtiö tarjosi asiakkaalleen työhyvinvointirahaa, mikäli tämä siirtäisi lakisääteiset työeläkkeensä Ilmarisesta toiseen työeläkeyhtiöön. Vahinkovakuutusyhtiö lupasi myös alennusta vakuutusmaksuista, mutta vain työeläkeyhtiön vaihdon yhteydessä.
Suuri vahinkovakuutusyhtiö tarjosi asiakkaalleen työhyvinvointirahaa, mikäli tämä siirtäisi lakisääteiset työeläkkeensä Ilmarisesta toiseen työeläkeyhtiöön. Vahinkovakuutusyhtiö lupasi myös alennusta vakuutusmaksuista, mutta vain työeläkeyhtiön vaihdon yhteydessä.

Kilpailu suomalaisten eläkevarallisuuden katteeksi tarkoitetuilla miljoonilla kiihtyy, HS:n selvitys kertoo.

Eläkeyhtiöt jakoivat viime vuonna työhyvinvointirahaa ennätysmäärän yrityksille. Raha keskittyy vain muutamalle prosentille asiakkaista, joista monet ovat uusia. Työeläkeyhtiöt näyttävät houkuttelevan asiakkaita juuri hyvinvointirahan avulla.

Fakta

Työhyvinvointirahaa kerätään eläkevakuutuksesta

 Työeläkeyhtiöt myöntävät työhyvinvoinnin edistämiseen rahoitusta asiakasyhtiöilleen. Rahalla järjestetään erilaisia työhyvinvointia edistäviä hankkeita ja toimintaa, kuten kuntoutusta.

 Työeläkeyhtiöt järjestävät myös itse erilaista työhyvinvointiin liittyvää toimintaa.

 Kaikki työeläkeyhtiöiden asiakkaat maksavat tyky-rahoista saman prosenttiosuuden.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Finanssivalvonta (Fiva) ovat yrittäneet siistiä alan kilpailua jo vuosikausia, mutta ne eivät ole onnistuneet tehtävässään.

Niiden mielestä työhyvinvointirahojen käyttäminen asiakashankinnan keinona ei ole tehokasta yhteisten työeläkevarojen käyttöä.

Varma lupasi tai maksoi asiakkailleen työhyvinvointirahaa vuonna 2014 yli 31 miljoonaa euroa ja Ilmarinen 25 miljoonaa euroa. Varman hyvinvointirahoitus kolminkertaistui ja Ilmarisen kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna.

Samalla erittäin isojen eli miljoonaluokan työhyvinvointisopimusten määrä on kasvanut edellisvuosista.

Ilmarinen teki viime vuonna kuusi yli miljoonan euron työhyvinvointisopimusta, kun toissavuonna niitä oli yksi. Varma puolestaan lupasi yli miljoonan euron työhyvinvointirahan kolmelle yhtiölle, kun toissavuonna se antoi kaksi yli miljoonan euron hyvinvointilupausta.

Finanssivalvonta huomautti jo syksyllä 2010 suuria työeläkeyhtiöitä siitä, että ne ovat käyttäneet isoja määriä työhyvinvointirahoja kilpailuun asiakkaista. Yksittäiselle uudelle asiakkaalle tarjottavat hyvinvointirahat eli tyky-rahat olivat paisuneet jopa miljoonien suuruisiksi, valvoja huomautti.

Fiva kiinnitti tuolloin huomiota myös siihen, että eläkeyhtiöt ovat käyttäneet työhyvinvointiin kokonaisuutena enemmän varoja kuin työhyvinvointimaksua on kerätty työeläkemaksun yhteydessä.

Yksittäisen asiakkaan kohdalla erot ovat olleet monikymmenkertaisia.

Fiva pyysi tuolloin STM:n vakuutusosastoa selvittämään, voiko asiakkaiden kalastelu tyky-rahoilla jatkua.

Sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittikin seuraavana vuonna, että se aikoo luoda selvät säännöt siitä, miten eläkeyhtiöt saavat käyttää työhyvinvointiin kerättyjä rahoja kilpaillessaan asiakkaista.

Samoin ministeriö aikoi ohjeistaa eläkeyhtiöitä kirjaamaan jakamansa ylimääräiset tyky-rahat niin, että ne näkyvät eläkeyhtiön toiminnan tehokkuutta kuvaavissa luvuissa.

Myös ministeriö piti ongelmana sitä, että työeläkeyhtiöt tarjosivat suuria määriä työhyvinvointirahaa samalla, kun ne neuvottelivat asiakkuuden siirtämisestä eläkeyhtiöön.

Ministeriön mukaan oli hankalaa seurata, käytetäänkö tyky-rahat lopulta työhyvinvointiin.

HS-selvitys kertoo, että ministeriö ja valvoja eivät ole kyenneet puuttumaan asiaan: kaikki valvojan ja ministeriön havaitsemat epäkohdat ovat edelleen olemassa.

Lainsäädäntöhanke on hautautunut hiljaisesti valtion ja työmarkkinaosapuolten työryhmiin.

Tilanne on jopa pahentunut, sillä isojen eläkeyhtiöiden tarjoama tyky-rahan määrä on kasvanut.

Työhyvinvointirahoitusta hallitsevat kaksi suurinta eläkeyhtiötä, Varma ja Ilmarinen. Finanssivalvonnalle jätettyjen raporttien mukaan ne ovat jakaneet yli 90 prosenttia kaikista työhyvinvointirahoista, vaikka yhtiöiden markkinaosuus on noin 70 prosenttia.

Miljoona euroa ylittävien työhyvinvointisopimusten osuus koko 149 miljoonan euron tyky-potista on 29 prosenttia vuosina 2010–2015. Varma ja Ilmarinen lupasivat yhteensä 42 miljoonan euron tyky-rahapotin vain 19 asiakasyritykselleen.

Työhyvinvointirahat keskittyvät edelleen hyvin pienelle osalle asiakkaista, vaikka ne kaikki kustantavat työhyvinvoinnin ylläpitoa saman prosenttiosuuden verran.

Ilmarisen Finanssivalvonnalle jättämät raportit kertovat, että eläkeyhtiön asiakkaista vajaa viisi prosenttia on saanut lupauksen työhyvinvointirahasta vuosien 2010–2015 aikana.

Varman asiakkaista samalla aikavälillä työhyvinvointilupauksia on saanut kuusi prosenttia kaikista tyel-asiakasyrityksistä.

Yli 90 prosenttia Varman ja Ilmarisen asiakkaista on siis jäänyt vaille työhyvinvointirahoitusta.

HS selvitti myös sitä, käyttävätkö isot eläkeyhtiöt työhyvinvointirahoja kilpailuun asiakkaista, kuten Fiva jo 2010 huomautti.

Tällöin työeläkeyhtiöt kohdistavat työhyvinvointisopimuksia paljon uusille potentiaalisille asiakkaille.

Selvityksen mukaan tilanne ei ole muuttunut Fivan havainnoista.

Uusia yrityksiä oli peräti neljännes kaikista tyky-rahaa saaneista. Uusiksi asiakkaiksi laskettiin HS:n selvityksessä ne, jotka ovat saaneet työhyvinvointilupauksen vuoden sisällä asiakkuuden alkamisesta tai sitä ennen.

Varma ja Ilmarinen jakavat selvästi muita eläkeyhtiöitä suurempia tyky-rahapotteja. Kaikki yli miljoonan euron tyky-lupaukset olivat näiden kahden yhtiön tekemiä.

Ahkerin uusien asiakkaiden houkuttelija oli Ilmarinen, joka teki lähes puolet kaikista uusien asiakkaiden kanssa solmituista tyky-sopimuksista.

Esimerkiksi viime vuonna Ilmarinen teki espoolaisen osakeyhtiön kanssa sopimuksen 2,8 miljoonan euron työhyvinvointirahojen myöntämisestä. Kaksi kuukautta sopimuksen teon jälkeen yhtiö siirtyi Ilmarisen asiakkaaksi.

Fivan julkisista asiakirjoista on poistettu yhtiöiden nimet.

Työeläkeyhtiöt eivät halua kommentoida yksittäisten asiakkaittensa kanssa tekemiään sopimuksia.

Tämän vuoksi uusien asiakasyritysten nimet, joiden kanssa sopimuksia on tehty, eivät selviä.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat