Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Syytetyt myönsivät Talvivaaran saasteet

Kaivoksen johto sanoo ympäristön pilaamisen tapahtuneen viranomaisten luvalla

Talous
 

Talvivaaran nykyiset ja entiset johtajat myönsivät ympäristön pilaamisen tiistaina käynnistyneessä oikeudenkäynnissä.

Syytettyjen puolustuksen mukaan tämä on kuitenkin tapahtunut viranomaisten myöntämien lupien puitteissa.

Syytettyjen puolustus lähtee siitä, että kaivostoimintaan kuuluu tietynlainen ympäristön pilaaminen viranomaisten luvalla.

Syyttäjä vaati ehdollisia vankeusrangaistuksia törkeästä ympäristön turmelemisesta neljälle Talvivaaran avainhenkilölle. Syytettyinä ovat toimitusjohtaja Pekka Perä, kaivoksen johtaja Lassi Lammassaari, entinen toimitusjohtaja Harri Natunen ja metallien talteenoton osastopäällikkö.

Syytteen mukaan Perä ja Lammassaari ovat pilanneet yhdessä törkeästi ympäristöä seitsemän vuotta vuodesta 2006 vuoteen 2013 ja muut syytetyt joitakin vuosia lyhyemmän ajan.

Syytetyt sanoivat yhteisessä tiistaina julkistetussa vastauksessaan, että lähivesistöt olivat olleet likaantuneita jo ennen Talvivaaran toiminnan aloittamista ja osa vaikutuksista aiheutui "nimenomaisilla viranomaispäätöksillä sallituista päästöistä".

Syyttäjä oli Talvivaaran johdon puolustuksen kanssa eri mieltä ympäristön pilaamisen luvallisuudesta.

Syytteen mukaan Talvivaaran kaivostoiminnan tuottamassa jätevedessä oli ympäristölle haitallisen korkeita määriä sulfaattia ja natriumia.

Määrät olivat moninkertaisia verrattuna siihen, mitä Talvivaaralle myönnetyt luvat sallivat ja mitä Talvivaara oli ilmoittanut hakemuksissaan.

"Talvivaaran kaivokselta ympäristöön hallitusti johdetussa ja hallitsemattomasti päässeessä jätevedessä olleet sulfaatti ja natrium ovat aiheuttaneet ja ovat olleet omiaan aiheuttamaan ympäristön pilaantumista ja muuta vastaavaa ympäristön haitallista muuttumista sekä vaaraa terveydelle", syyttäjä sanoi tiistaina alkaneessa syytteen luennassa.

Syyttäjä vaatii syytetyiltä yhteisvastuullisesti 13,3 miljoonan euron rikoshyödyn palauttamista valtiolle.

Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesään kohdistuva yhteisösakkovaatimus on 850 000 euroa.

Se on suurin mahdollinen yhteisösakkovaatimus Suomessa.

Syytetyt kiistävät korvausvaatimukset sillä perusteella, että eivät ole saaneet mitään hyötyä. He pitivät vaatimuksia lisäksi kohtuuttomina.

Perän puolustuksen mukaan viranomaiset ovat tienneet ja sallineet "väitetyt törkeät ympäristörikokset". Perän ja muiden syytettyjen mukaan Talvivaaran ympäristöluvissa ei ole ollut sulfaatin, mangaanin ja natriumin pitoisuutta koskevaa lupaehtoa, joten jätevesipäästöt eivät rikkoneet lupaehtoja.

"Sulfaattia ja natriumia ja mangaania ei lainsäädännössä, käytännön viranomaistoiminnassa tai yleisestikään ole pidetty vaarallisina tai tarkkailua vaativina aineina", syytetyt perustelevat.

He sanovat myös erehtyneensä eivätkä ole pitäneet aineita ympäristölle erityisen suurta vaaraa aiheuttavina.

Syyttäjien ja puolustuksen näkemykset eroavat myös siinä, kuinka laajaa aluetta kaivos on pilannut.

Syyttäjän ja useiden asianomistajien mukaan pilaantumisalue ulottuu kauas Jormasjärvelle asti, mutta puolustuksen mukaan se rajautuu paljon pienemmäksi lähiympäristöön.

Syyttäjän mukaan jätevesipäästöjen vaikutuksesta ovat pilaantuneet Salminen, Kalliojärvi ja Kivijärvi sekä niiden väliset jokiosuudet. Syyttäjän mukaan Talvivaara on pilannut myös alueita Kolmisopessa ja Laakajärvellä.

Talvivaara-oikeudenkäynti jatkuu tänään keskiviikkona Kajaanissa asiaesittelyllä ja kirjallisten todisteiden esittelyllä. Käräjäsalissa istumisen lisäksi oikeus käy katselmuksella Talvivaaran kaivosalueella 29. syyskuuta. Istuntopäiviä on kalenterissa lokakuun alkuun saakka.

Tuomo Pietiläinen HS
Kajaani

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat