Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

IMF valaa nyt uskoa Suomen nousuun – bkt ei supistunut ja ”se oli myönteinen yllätys”

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF uskoo talouskasvun olevan tänä vuonna 0,4 prosenttia ja ensi vuonna 0,9 prosenttia

Talous
 
Juhani Niiranen / HS
Ainakin menneisyydessä taloudelliset vaikeudet on ratkaistu Suomessa toimimalla yhdessä, IMF:n valtuuskunnan johtaja David Hofman valoi uskoa suomalaisiin.
Ainakin menneisyydessä taloudelliset vaikeudet on ratkaistu Suomessa toimimalla yhdessä, IMF:n valtuuskunnan johtaja David Hofman valoi uskoa suomalaisiin. Kuva: Juhani Niiranen / HS

Suomen talouden tilaa arvioineen Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n valtuuskunnan johtaja David Hofman on luottavainen, että talouden poikkeuksellisen vaikeat ongelmat saadaan ratkaistua.

"Käymiemme keskusteluiden perusteella kaikki vaikuttavat olevan hyvin perillä tilanteen vakavuudesta. Suomalaiselle yhteiskunnalle suosiollinen tunnuspiirre on, että ainakin menneisyydessä taloudelliset vaikeudet on ratkaistu toimimalla yhdessä."

Valtuuskunta saapui Suomeen syyskuun alussa ja päätti vierailunsa tiistaina.

IMF:n viisi suositusta Suomelle

1. Yleissitovat palkkaratkaisut uudistettava

Kun yritykset voisivat joustavammin sopia palkoista, ne kykenisivät sopeuttamaan palkat vastaamaan paremmin tuottavuuden kehittymistä.

 Keskitetty palkoista sopiminen on tuottanut korkean minimipalkan, mikä estää pienipalkkaisten työpaikkojen syntyä ja aiheuttaa rakenteellista työttömyyttä.

 Kun palkoista voitaisiin sopia joustavammin, työntekijöillä olisi enemmän kannustimia siirtyä tuottavammille eli paremmin palkatuille aloille, mikä edistäisi tuottavampien alojen kehitystä.

 

2. Uusia kannustimia työn tekoon

 Työttömyyskorvausten leikkaamisella ja keston lyhentämisellä lisättäisiin halukkuutta hakeutua töihin.

 Työttömyskorvauksissa saaduilla säästöillä voitaisiin tukea työllistymistä.

 Opiskelijoiden tukiehtojen kiristämisellä voitaisiin lyhentää varsin pitkiä opiskeluaikoja yliopistoissa ja siten pidentää työuria.

 

3. Lisätään työvoiman alueellista liikkuvuutta

Edullisten asuntojen tarjonnan lisääminen helpottaisi työvoiman liikkuvuutta suuren työttömyyden alueilta kasvukeskuksiin, joissa työtä on tarjolla.

 

4. Turvataan tutkimus- ja tuotekehityksen rahoitus

 Työn tuottavuus yrityksissä voi parantua innovaatioiden lisääntyessä.

 Verokannustimia tutkimus- ja tuotekehitykseen.

 

5. Tehostetaan julkista sektoria

 Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja palvelu-uudistuksilla voidaan saada mittakaavaetuja.

Lähes kahden viikon kuluessa IMF tapasi vaikuttajia useilta yhteiskunnan eri aloilta. Vierailun aikana saapui jo yksi hyvä uutinen: viime viikolla Euroopan tilastokeskuksen Eurostatin tarkistettujen tietojen mukaan Suomen bruttokansantuote ei sittenkään ennakkotiedoista poiketen supistunut tammi–kesäkuussa.

"Se oli myönteinen yllätys, vaikka talouskasvu näyttäisikin olleen ensimmäisellä vuosipuoliskolla hyvin vaatimatonta."

Tiistaina IMF arvioi Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 0,4 prosenttia ja ensi vuonna 0,9 prosenttia.

Ennuste on selvästi myönteisempi kuin monien pankkien arviot, joiden mukaan kokonaistuotanto ei kasva lainkaan tai jopa supistuu tänä vuonna.

Hofmanin mukaan Suomen talouden vakavien ongelmien perimmäinen syy on se, että lähes samanaikaisesti maata runtelivat rakenteelliset muutokset ja heikko taloussuhdanne. Keskeisiä rakenteellisia muutoksia ovat Nokian puhelinliiketoiminnan nopea romahdus ja metsäteollisuuden kuihtuminen. Ne eivät kuitenkaan yksin riitä selittämään ongelmien vakavuutta.

Artikkeliin liittyvät

"Suomi on kärsinyt myös kysynnän vähenemisestä euroalueelta ja viime aikoina myös Venäjän taantumasta. Lisäksi väestön vanhenemisen vaikutukset alkoivat Suomessa aikaisemmin kuin monissa muissa valtioissa."

Suomen tavaraviennin arvosta vajaat 40 prosenttia suuntautuu euroalueelle.

IMF:n keinot talouden kohentamiseksi ovat tuttuja: työn tuottavuutta on parannettava ja työmarkkinoiden osallistumisastetta on lisättävä.

Työmarkkinoiden osallistumisaste tarkoittaa työvoimaan kuuluvien osuutta työikäisestä (15–74-vuotiaat) väestöstä. Työvoima muodostuu työssä olevista ja aktiivisesti työtä etsivien työkykyisten yhteismäärästä.

IMF:n mielestä hallituksen suunnittelemat leikkaukset työllistämistoimiin ovat huolestuttavia.

"On erittäin tärkeää saada ihmiset takaisin työvoimaan. Jos ihminen on pitkään työttömänä, hän ei ole työmarkkinoilla enää yhtä tärkeä, koska osaaminen ja taidot ruostuvat. Siksi on hyvin tärkeää koulutuksella ja työpaikan etsinnässä auttaa ihmisiä työllistymään. Yhä enemmän ihmisiä pitäisi olla aktiivisten työllistämistoimien kohteena."

Arvostelua hallitukselle IMF antaa etenkin tutkimus- ja tuotekehitysrahoituksen ehdotetusta supistamisesta.

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt eivät voi juuri työn tuottavuuden parantamiseen vaikuttaa, mutta se voi luoda otollisen ympäristön uusille innovaatioille. Työn tuottavuutta parannetaan työpaikoilla tehtävillä liikeideoilla, innovaatioilla ja työtapoja uudistuksilla

"Tutkimuksen ja tuotekehityksen rahoitus on Suomelle hyvin tärkeää, koska se on tuottanut talouskasvua menneisyydessä. Uskomme, että tutkimuksen ja tuotekehityksen kautta talouskasvua luodaan Suomeen myös vastaisuudessa. Siksi emme suosittele tutkimus ja tuotekehitysrahoituksen vähentämistä, vaan pikemminkin sen lisäämistä."

Työn tuottavuus kansantaloudessa lasketaan jakamalla bruttokansantuote eli loppukäyttöön tuotettujen tavaroiden ja palvelujen yhteenlaskettu arvo tehdyillä työtunneilla.

Rakenteellisten uudistusten lisäksi IMF kehottaa hallitusta olemaan hyvin tarkkana finanssipolitiikan kiristämisessä. Esimerkiksi talouskasvua mahdollisten lisäävien infrastruktuurihankkeiden leikkauksia pitäisi välttää.

IMF:n mukaan julkisen talouden menoleikkauksia tarvitaan etenkin väestön ikääntymisen takia, koska se lisää velkaantumista.

"On selvää, että finanssipolitiikan kiristäminen on riski talouskasvulle varsinkin, kun talouskasvu on hyvin heikkoa. Siksi suosittelemme hallitukselle toimia, jotka vaikuttavat pitkän aikavälin kustannuspaineisiin. Yksi hyvä esimerkki on sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus."

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat