Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Hallituksen vuosikertomus epäonnistuu tärkeimmässä

Kertomuksesta ei saa käsitystä hallituksen onnistumisista eikä epäonnistumisista. Sen nojalla ei voi arvioida esimerkiksi julkisen talouden tilaa eikä hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Talous
 
Matti Wiberg

Perustuslain mukaan hallituksen pitää antaa vuosittain eduskunnalle kertomus hallituksen toiminnasta sekä niistä toimenpiteistä, joihin se on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt, samoin kuin kertomus valtiontalouden hoidosta ja talousarvion noudattamisesta.

Kertomusta lukemalla ei saa käsitystä hallituksen onnistumisista ja epäonnistumisista eikä lukija voi sen perusteella arvioida julkisen talouden tilaa, hallituksen toiminnan tuloksellisuutta tai hallitusohjelman tavoitteiden saavuttamista.

Kertomus epäonnistuu tärkeimmissä tehtävissään.

Kertomuksen laatiminen aloitetaan vasta syyskuun loppupuolella, ja se luovutetaan eduskunnalle huhtikuun lopulla.

Sen laadintaan käytetään liian vähän aikaa, mutta liian paljon ihmisiä: sen tekemiseen osallistuu yli sata virkamiestä.

Kertomus ei synny kertakirjoituksella, vaan iteroidusti eri tahojen kanssa vuorovaikutuksessa. Kertomus työllistää erityisesti valtiovarainministeriötä ja valtioneuvoston kansliaa.

Kertomus pikemminkin peittää kuin paljastaa: sitä käytetään enemmän viikunanlehtenä kuin valaisulähteenä.

Eri hallinnonalat muotoilevat syötteensä epäyhtenäisesti. Eri hallinnonalojen keskinäinen vertailu ei ole mahdollista, sillä ministeriöt kirjaavat omalle hallinnonalalleen syystä tai toisesta tärkeiksi katsomiaan asioita vailla yhtenäistä mallia. Toiset kirjaavat hallintorakenteiden muutoksia, toiset politiikkalohkonsa sisällöllistä kehitystä. Kertomuksesta ei paljastu, onko sosiaalimenot käytetty mielekkäästi tai ovatko koulutusmenot kohdallaan.

On sattumanvaraista, mistä asioista ylipäänsä kirjataan mitään.

Kertomuksessa pitäisi raportoida vuodesta toiseen samat olennaiset asiat samoja vakiintuneita mittoja käyttäen. Tällä taattaisiin myös eri ajanjaksojen kertomuksien vertailukelpoisuus.

Kussakin raportissa pitäisi antaa arvot olennaisille kansantaloutta ja julkistoimintaa koskeville avainmuuttujille. Kertomuksesta ei ilmene, millä perusteella kansantalouden tilaa kuvaavat muuttujat on valittu. Lukija ei löydä kertomuksesta kattavaa kuvausta siitä, mihin julkisen sektorin varat menevät ja mistä ne tulevat. Epäselväksi jää sekin, moniko hallituksen ohjelmassaan kirjaama tavoite on edennyt ja moniko ei ole edennyt tai mitä toimia hallitus on tehnyt ja jättänyt tekemättä tavoitteita edistääkseen.

Kertomuksessa ei noudateta mitään mallia sille, mistä julkistaloudessa tai hallinnonalojen toiminnassa ja niiden tuloksellisuudessa on kyse.

Vuosikertomuksessa on epäselvää, mikä vaikutus hallituksen toiminnalla on ollut ja mikä on muiden eli hallituksen vaikutuspiirin ulottumattomissa olevien tekijöiden vaikutus.

Jos hallitusohjelma ja budjetissa asetetut ministeriöiden vaikuttavuustavoitteet ovat epämääräisiä, ei hallituksen kertomuskaan voi olla täsmällinen. Jos ei tiedetä, mitä ohjelmassa maksimoidaan tai mitä ministeriöiden oikein pitäisi saada aikaiseksi, ei ole helppoa hallituksen vuosikertomuksessa todeta, onko onnistuttu vai epäonnistuttu. Se on mahdotonta.

Kertomuksesta ei ilmene, mikä ministeriö on toteuttanut hallituksen politiikkaa parhaiten ja mikä huonoiten.

Asetettujen tavoitteiden epämääräisyys johtaa siihen, ettei onnistumiselle voida edes haluttaessa asettaa mitattavissa olevia kriteereitä.

Suomessa politiikkaehdotusten seurantaselvityksiä ei tehdä kuin poikkeustapauksissa.

Nykyinen laskelmavaje käy liian kalliiksi.

Valmisteluaineistojen niukka julkisuus haittaa toteutettavaa politiikkaa ja tuottaa ei-toivottuja seurauksia.

Tavanomaista on, että päätösten taustalaskelmat ja muu näyttö puuttuvat, ovat ristiriitaiset tai niitä ei julkisteta.

Kukin oppositio vuorollaan jättää työnsä tekemättä eikä vaadi kulloinkin istuvaa hallitusta informoimaan eduskuntaa tarpeeksi hyvin, jotta se voisi tehdä järkeviä päätöksiä.

Perustuslaki takaa kansanedustajille laajennetun tietojensaantioikeuden, mutta miten kansanedustajat voivat vakuuttua edes siitä, että laskelmia ylipäänsä on tehty, kun vain päätelmät julkistetaan?

Laskelmien oletuksista, sovelletuista malleista, käytetyistä tutkimustekniikoista ei käydä julkista keskustelua.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on lukuisia kertoja huomauttanut ja jopa vaatinut, että hallituksen on raportoitava myös tavoitteiden toteuttamatta jättämisestä.

Toivomukset ovat kaikuneet kuuroille korville.

Miksi eduskunta tyytyy näin ylimieliseen kohteluun?

Matti Wiberg
Kirjoittaja on valtio-opin professori Turun yliopistossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat