Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Lainvalvojat tyrmäävät yksimielisesti hallintarekisterin – vaikeuttaa rikostorjuntaa ja heikentäisi moraalia

Talous
 
Reuters
Valtiovarainministeriö haluaa avata osakesäilytyksen kilpailulle Suomessa. Hallintarekisterit ovat ulkomailla yleinen tapa säilyttää omistuksia. Kuvassa Frankfurtin pörssi.
Valtiovarainministeriö haluaa avata osakesäilytyksen kilpailulle Suomessa. Hallintarekisterit ovat ulkomailla yleinen tapa säilyttää omistuksia. Kuvassa Frankfurtin pörssi. Kuva: Reuters

Lainvalvojat ja Verohallinto tyrmäävät yksimielisesti valtiovarainministeriön uusimman lakiehdotuksen hallintarekisteristä. Ehdotuksen mukaan pörssiosakkeiden hallintarekisteröinti sallittaisiin suomalaisille.

Lausuntonsa ehdotuksesta olivat tiistaina aamupäivällä jättäneet muun muassa keskusrikospoliisi, Helsingin poliisi, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Valtakunnanvouti ja Verohallinto.

Keskusrikospoliisi katsoo, että nykymuodossaan ehdotus ”mahdollistaa nykyistä helpomman keinon rahanpesuun ja rikoshyödyn piilottamiseen”.

Krp on laatinut lausunnon yhdessä rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa. Selvittelykeskus tutkii muun muassa terrorismin rahoitusta.

Yhteislausunnon mukaan ehdotus mahdollistaa omistusten ketjuttamisen ja piilottamisen ulkomailla toimivien hallintarekistereiden taakse. Krp ja selvittelykeskus katsovat, että poliisilla, tullilla tai syyttäjällä ei tällöin olisi mahdollisuutta saada reaaliaikaista tietoa omistuksista.

Helsingin poliisin mielestä ehdotus vaikuttaisi viranomaisten tiedonsaantia arvopaperikaupoista ja arvopaperien omistajista, vaikka sinänsä avoin kilpailu on hyväksi.

”Arvopaperikaupan tulee kuitenkin olla läpinäkyvää ja avointa veronkierron, sisäpiirikauppojen ja rahanpesun ehkäisemiseksi sekä rikoshyödyn jäljittämiseksi”, Helsingin poliisi katsoo.

Helsingin poliisin mukaan muutoksella saattaisi olla ”muutenkin moraalia heikentävä vaikutus ja se olisi huono viesti lainsäätäjältä”.

Helsingin poliisin mielestä erilaiset viranomaisten tiedonvaihtosopimukset eivät ratkaise ongelmaa.

”Tämäntyyppinen tiedonvaihtokanavakaan ei poista sitä tosiasiaa, että rikostorjunnan ja tutkinnan kannalta ehdotettu valtiovarainministeriön esitys olisi selvä heikennys”, Helsingin poliisi lausuu.

Poliisihallitus korostaa nykyisen suoran osakkeiden omistusmallinmerkitystä harmaan talouden torjunnassa: ”Arvo-osuuksien suora omistus ohjaa tehokkaasti lain mukaiseen toimintaan”.

Poliisihallituksen mielestä nykyjärjestelmää ei pidä romuttaa valtiovarainministeriön ehdottamalla tavalla.

”Moniportaisen omistuksen salliminen suomalaisten yhtiöiden suomalaisille osakkeenomistajille lisäisi rikoksentekomahdollisuuksia ja vähentäisi paljastumisriskiä”, poliisihallitus katsoo.

Poliisihallituksen mukaan hallintarekisteri lisäisi merkittävästi esitutkinnan sekä etenkin ulkomaisten toimijoiden suojaan piilotetun rikoshyödyn takaisin saannin vaikeusastetta ja kustannuksia sekä vähentäisi näiden onnistumismahdollisuuksia.

Valtakunnanvoudin mielestä ehdotus ei ”edelleenkään turvaa viranomaisten tiedonsaantia riittävällä tavalla”, vaan pikemminkin heikentäisi sitä oleellisesti. Perintää hoitava vouti on huolissaan siitä, että tieto osakeomistuksista hajautuisi hallintarekisterin vuoksi jo Suomessa usealle taholle.

Jos taas yksikin säilytysketjun osa sijaitsisi ulkomailla, tiedonsaanti hidastuisi ja vaikeutuisi oleellisesti ellei sitten tulisi mahdottomaksi, Valtakunnanvouti lausuu.

Valtakunnansyyttäjänvirasto kiinnittää muiden tavoin huomiota siihen, että suomalaiset saisivat oikeuden siirtää omistuksensa hallintarekisteriin myös ulkomaille.

”Kuten kaikessa rikostorjunnassa viranomaisten tiedonsaanti vaikeutuu olennaisesti, kun tavoiteltu tieto on maan rajojen ulkopuolella”, Valtakunnansyyttäjänvirasto kirjoittaa.

Verohallinnon mukaan hallintarekisteröinnin salliminen suomalaisille voi merkittävästi vaikeuttaa viranomaisten tiedonsaantia ja verotuksen toimittamista. Verottajan mielestä säännökset eivät turvaa tiedonsaantia viranomaisille eikä kansalaisille, kun osakkeet ovat hallintarekisterissä ulkomailla.

Verohallinnon mukaan muutokset vaikeuttavat myös verotusmenettelyä ja verovalvontaa.

Myös Verohallinnon osana toimiva Harmaan talouden selvitysyksikkö pitää valtiovarainministeriön esitystä huonona, sillä siinä ei ole viranomaisten tiedonsaannin osalta parannuksia edelliseen luonnokseen verrattuna.

”Nyt lausunnolla oleva luonnos hallituksen esitykseksi on edelleen keskeneräinen, perusteluiltaan epäselvä ja osin puutteellinen eikä riittävää vaikuttavuusarvioita ole tehty.”

Selvitysyksikkö kiinnittää huomiota myös yleisöjulkisuuden puutteellisuuksiin esityksessä.

”Myös yleisöjulkisuuden turvaamiseksi rakennettavaan portaaliin liittyy monia juridisia ja käytännön kysymyksiä, jotka tulisi huolellisesti selvittä”, selvitysyksikkö katsoo.

Aivan toisenlainen näkemys ehdotuksesta on muun muassa yritysten etujärjestöllä Kauppakamarilla. Kauppakamarin mielestä koko omistusten julkisuudesta pitäisi luopua.

”Koska omistuksen julkisuus lisäksi aiheuttaa perusteettomia kustannuksia arvopaperimarkkinoiden toiminnalle, Keskuskauppakamari katsoo, että yleisöjulkisuudesta tulisi ensisijaisesti voida luopua.”

Jos jonkinlainen omistusten yleisöjulkisuus Suomessa säilytetään Patentti- ja rekisterihallituksen kautta, Kauppakamari siirtäisi julkisuuden kustannukset tietojen kyselijöille kuten yksityisille suomalaisille ja medialle.

”Kauppakamarin mukaan ratkaisu mahdollistaa myös kustannusten kohdistamisen niihin tahoihin, jotka hyödyntävät julkiseen rekisteriin kerättyjä tietoja”, Kauppakamari lausuu.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat