Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kasvihuonepäästöt vähenivät Suomessa roimasti – pienimmillään sitten vuoden 1990

Talous
 
Benjamin Suomela / HS
Lämmin sää oli yksi syy harvinaisen alhaisiin kasvihuonepäästöihin. Rovaniemen Valdemarin rannalla nautittiin helteestä heinäkuussa 2014.
Lämmin sää oli yksi syy harvinaisen alhaisiin kasvihuonepäästöihin. Rovaniemen Valdemarin rannalla nautittiin helteestä heinäkuussa 2014. Kuva: Benjamin Suomela / HS

Hiilinielu suureni

Kokonaispäästöissä eivät ole mukana maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalouden päästöt ja poistumat. Tämä sektori on Suomessa merkittävä hiilinielu, eli sen mukaanotto vähentäisi Suomen kokonaispäästöjä.

Sektorin nielu kasvoi noin kaksi prosenttia verrattuna vuoden 2013 nieluun vastaten noin 20,8 miljoonaa päästötonnia. Puuston hiilinielu vaihtelee hakkuumäärien mukaan. Hakkuut pysyivät viime vuoden ennätyksellisen suurella tasolla.

Suomessa päästettiin ennätyksellisen vähän kasvihuonekaasuja ilmakehään viime vuonna. Päästöt olivat pienimmillään, kun tarkastelu aloitetaan vuodesta 1990 – sitä käytetään vertailuvuotena Euroopan unionin maiden sopimissa päästötavoitteissa.

Viime vuoden poikkeuksellisen suuri päästöjen väheneminen ei ollut seurausta poliittisista päätöksistä tai muuttuneista laista, vaan seikoista, joita ei ole tavoiteltu. Päästöjä laskivat lämmin sää, taloudellinen taantuma ja sähkön tuonnin lisääntyminen.

Lämmin sää vähentää lämmityksen tarvetta, taantuma vähentää teollisuuden tarvitseman energian kysyntää ja sähkön tuonnin kasvu muista Pohjoismaista vähentää saastuttavaa sähköntuotantoa Suomessa.

Jos tarkastellaan pidempää aikaväliä, fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen on alentanut päästöjä.

Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt olivat 59,1 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (t CO2-ekv.).

Päästöt laskivat seitsemän prosenttia toissavuoteen verrattuna. Vuoden 1990 päästöihin verrattuna kokonaispäästöt olivat 17 prosenttia pienemmät.

Viime vuoden päästöistä 75 prosenttia oli peräisin energiasektorilta. Mukaan siihen lasketaan tällöin energiaa tuottava teollisuus, muu teollisuus ja rakentaminen ja kotimaan liikenne.

Teollisuusprosessien osuus oli kymmenen prosenttia, maatalouden 11 prosenttia ja jätteiden käsittelyn neljä prosenttia.

Kasvihuonekaasupäästöistä 81 prosenttia oli hiilidioksidia, kahdeksan prosenttia metaania, kahdeksan prosenttia dityppioksidia (ilokaasua) ja kolme prosenttia F-kaasuja.

Energiasektorin päästöt olivat 44,4 miljoonaa tonnia. Ne laskivat kahdeksan prosenttia vuoteen 2013 ja 17 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna. Puupolttoaineilla katettiin yli neljännes Suomen kokonaisenergian kulutuksesta.

Myös liikennepäästöt pienenivät. 1990-luvun alun laman jälkeen alkanut päästöjen tasainen kasvu taittui 2007 ja päästöt putosivat vuonna 2014 alle vuoden 1990 päästöjen. Tieliikenteessä biopolttoaineiden osuus nousi yli 14 prosenttiin vuonna 2014, jolloin päästöjä jäi syntymättä yli 1,5 miljoonaa tonnia.

Teollisuuden prosessien päästöt pysyivät lähes ennallaan ollen 5,9 miljoonaa tonnia. Vuoteen 1990 verrattuna nämä päästöt ovat nousseet 11 prosenttia.

Eniten vuodesta 2013 laskivat kemianteollisuuden päästöt, mikä johtui vedyn tuotantomäärän vähenemisestä. Typpihapon valmistuksessa käyttöön otettu päästöjen vähennystekniikka on vähentänyt kemianteollisuuden päästöjä merkittävästi. Vuonna 2008, ennen uutta tekniikkaa, päästöjä syntyi 7,6 tonnia tuotettua typpihappotonnia kohti. Nykyään päästöjen määrä on kymmenesosa.

F-kaasujen päästöt olivat 1,8 miljoonaa tonnia. Ne ovat kasvaneet kolmikymmenkertaiseksi ajanjaksolla 1990–2014. F-kaasuilla on korvattu otsonia tuhoavia yhdisteitä monissa kylmä- ja jäähdytyslaitteissa.

Maatalouden päästöt, 6,5 miljoonaa tonnia, olivat viime vuonna 13 prosenttia vuoden 1990 päästöjä pienemmät. Väkilannoitteiden käytön väheneminen on laskun pääasiallinen syy.

Lisäksi on vaikuttanut maatalouden rakennemuutos, eli tilojen lukumäärän lasku, tilakoon kasvu ja muutokset kotieläinten määrissä. Lypsylehmien määrä on supistunut noin puoleen 2010-luvulle tultaessa, ja nautojen ruuansulatuksen päästöt ovat laskeneet. Lihantuotanto on vähentynyt, jolloin myös sen päästöt ovat vähentyneet nautojen vähentyessä.

Jätesektorin päästöt vähenivät viime vuonna kuusi prosenttia ollen 2,2 miljoonaa tonnia. Suurimpana syynä on jätteenpolton lisääntyminen, kun jätettä viedään vähemmän kaatopaikoille. Jätesektorin päästöt ovat puolittuneet vuodesta 1990.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat