Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Suomen Pankin tutkija: Pakkolait eivät pelasta Suomea ilman palkkamalttia

Pakkolakien ja niille tarjottujen vaihtoehtojen hyöty on hyvin rajallinen, jos palkkamaltti ei toteudu eikä paikallinen sopiminen edisty, Suomen Pankin asiantuntija Lauri Kajanoja arvioi.

Talous
 
Suomen pankki
Lauri Kajanoja
Lauri Kajanoja Kuva: Suomen pankki
Fakta

Vaihtoehtona fiskaalinen devalvaatio

 Hallitus pyrkii alentamaan työn yksikkökustannuksia Suomessa viidellä prosentilla pyrkimällä puuttumaan työntekijöiden ja työnantajien palkkojen sopimisoikeuteen pakottavalla lainsäädännöllä määräajaksi.

 Lakiehdotusten ongelmaksi on nähty se, että ne ovat monen Suomen johtavan työoikeusjuristin mukaan kansainvälisten sopimusten, EU-oikeuden ja ehkä Suomen perustuslain vastaisia.

 Eri taloustutkimuskeskukset ovat lausunnoissaan hallituksen lakiesitysluonnoksesta esittäneet yhtenä vaihtoehtona pakkolaeille niin sanottua fiskaalista devalvaatiota.

 Fiskaalinen devalvaatio tarkoittaa kustannuskilpailukyvyn parantamista työnantajamaksuja ja verokantoja muuttamalla.

Suomen Pankin johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja analysoi tuoreessa blogikirjoituksessaan vilkkaana käyvää keskustelua hallituksen linjaamista toimista kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi.

Sen enempää hallituksen pakkolait kuin vaihtoehtona tarjottu niin sanottu fiskaalinen devalvaatio eivät Suomea pelasta, jos Suomessa ei pystytä useiden vuosien palkkamalttiin ja paikallisen sopimisen lisäämiseen, Kajanoja arvioi.

Fiskaalisessa devalvaatioissa palkkakustannuksia alennetaan järjestelemällä valtion tuloja ja menoja uudelleen. Tällöin palkkoja ei pyrittäisi alentamaan valtiovallan toimesta pakottavalla lainsäädännöllä, vaan vastaavaan tavoitteeseen päädyttäisiin alentamalla työnantajan maksamia palkan sivukuluja.

Nämä kustannukset valtio voisi rahoittaa esimerkiksi arvonlisäveroa nostamalla.

”Jotta hallituksen tavoittelema muutos yksikkötyökustannuksissa saataisiin aikaan fiskaalisella devalvaatiolla, työnantajan sivukuluja pitäisi pienentää runsaalla 6 prosenttiyksiköllä”, Kajanoja kirjoittaa.

Tämä vaatisi arvonlisäverotuksen kiristämistä neljällä prosenttiyksiköllä, niin että ylin arvonlisäkanta nousisi nykyisestä 24 prosentista 28 prosenttiin.

”Tämä olisi korkein OECD-maiden joukossa. Korkeimmat arvonlisäverot löytyvät nykyisin Unkarista (27 %) sekä Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta (kussakin 25 %).”

”Toinen rahoitusvaihtoehto olisi poistaa nykyiset alennetut arvonlisäverokannat ja nostaa siten yhtenäistetty arvonlisäverokanta 25 prosenttiin.”

Kajanojan mukaan Suomen Pankin ennustepäällikkö Juha Kilponen on omassa fiskaalisen devalvaation dynaamisia vaikutuksia tarkastelevassa laskelmassaan päätynyt siihen, että dynaamisten vaikutusten ansiosta 3,5 prosenttiyksikön arvonlisäveron nosto riittäisi.

Samaan tulokseen päästäisiin, jos kaikki alennetut arvonlisäverokannat Suomessa (muun muassa ruoka, lääkkeet ja kulttuuri) nostettaisiin 24 prosenttiin.

Dynaamisilla vaikutuksilla tarkoitetaan muutoksesta seuraavia laajempia vaikutuksia talouteen. Esimerkiksi verojen alentamisen uskotaan usein kiihdyttävän talouskasvua ja tällöin nämä dynaamiset vaikutukset tuovat valtiolle talouden kasvaessa takaisin osan niistä verotuloista, jotka veronalennuksilla menetetään.

Vaikka työnantajan sairausvakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut siirrettäisiin kokonaan valtion maksettaviksi, tämä ei Kajanojan mukaan vielä aivan riittäisi työnantajan sivukulujen kuuden prosenttyksikön leikkaukseen.

Kajanoja muistuttaa, että työnantajan sivukulujen helpotus voidaan toki rahoittaa muitakin veroja lisäämällä tai menosäästöjä tekemällä.

Kaikissa vaihtoehdoissa on syytä ottaa huomioon se, miten palkat ja yksityinen kulutus reagoi muutoksiin.

”– – kotitalouksien kulutuksen lyhyen aikavälin kehityksen kannalta suhteellisen suotuisa voisi olla vuosityöajan lisääminen”, Kajanoja arvioi tutkimustietoon nojautuen.

Kajanoja muistuttaa valtion lisävelkaantumisen vaaroista, jos vaihtoehtoisesti arvonlisäverotuksen nostoa lykättäisiin vuodella tai jos varoja nostettaisiin kahdesta työeläkejärjestelmän talouden häiriötilanteiden varalle kerätystä rahastosta (niin sanotuista EMU-puskureista).

Lopulta Kajanoja päätyy siihen, että sen enempää hallituksen lakipaketista tai fiskaalisesta devalvaatiosta ei kummastakaan ole Suomen talouden pelastajaksi.

”On selvää, että tässä kirjoituksessa käsitellyistä toimenpiteistä saatava hyöty on hyvin rajallinen, jos palkkamaltti ei toteudu eikä paikallinen sopiminen edisty”, Kajanoja lopettaa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat