Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Teollisuusyhtiöiden kannattavuus paranee, mutta liikevaihto polkee paikallaan

Pörssissä noteerattujen teollisuusyhtiöiden yhteenlaskettu kannattavuus parani, mutta liikevaihto ei alkanut vieläkään kasvaa

Talous
 

Viime vuonna suurten suomalaisten teollisuusyhtiöiden liiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti. Finanssiyhtiö Nordean laskelman mukaan pörssissä noteerattujen yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto supistui, mutta liikevoitto kasvoi.

Yhteenlasketun liikevaihdon pieneneminen on hälyttävä merkki.

Euroalueella talous kasvaa, mutta suomalaiset yritykset eivät kysynnän kasvusta ole juuri hyötyneet. Liikevaihdon supistuminen puoltaa näkemystä siitä, että ainakin suurten yhtiöiden kustannuskilpailukyky on heikentynyt.

Tullin tilastojen mukaan Suomen tavaraviennin arvosta 37 prosenttia meni viime vuonna euroalueelle.

Miksi yritykset eivät investoi, vaikka niiden kannattavuus parani?

Yrityksiä vaivaa epävarmuus tulevaisuudesta.

Korot ovat ennätyksellisen matalalla tasolla, ja Euroopan keskuspankki on lisännyt rahan tarjontaa. Siitä huolimatta uudet investoinnit eivät ole merkittävästi lisääntyneet.

Liiketoimintamallien muuttuminen ja digitalisaation kiihtyminen voivat olla syynä siihen, että investointeja on lykätty.

Suomessa monien yhtiöiden tuotanto toimii vajaalla teholla. Yhtiöiden ei välttämättä ole järkevää tehdä uusia investointeja, koska nykyistä tuotantokapasiteettia on vapaana.

Suomessa taantuma on kestänyt jo neljä vuotta, eikä merkkejä tuntuvasta elpymisestä ole vielä nähtävissä.

Pitkittynyt taantuma yhdistettynä heikentyneeseen kustannuskilpailukykyyn vähentää valmiutta uusiin investointeihin.

Mitkä suuryritykset menestyivät parhaiten ja huonoiten viime vuonna?

Metsäteollisuus on onnistunut kukistamaan ongelmiaan, vaikka yhtiöiden kannattavuus on yhä kaukana menneiden vuosien huippulukemista.

Yksi syy metsäteollisuuden ongelmien helpottumiseen on euron ulkoisen arvon heikkeneminen suhteessa dollariin viime vuonna. Se oli seurausta Euroopan keskuspankin poikkeustoimista ja siitä, että Yhdysvalloissa keskuspankki kiristi rahapolitiikkaansa viime vuoden lopussa.

Konepajateollisuudessa yhtiöiden tilanne on kahtiajakautunut – toisilla menee hyvin, toisilla huonosti.

Maailman toiseksi suurimman kansantalouden Kiinan talouskasvun hidastuminen ja maan rakennemuutos kohti kulutuksen perustuvaa taloutta on vähentänyt investointihyödykkeiden kysyntää.

Suomalainen konepajateollisuus valmistaa nimenomaan paljon investointihyödykkeitä eli yksinkertaistettuna koneita ja laitteita teollisuuden käyttöön. Monille suomalaisille vientiyhtiöille Kiina on tärkeä markkina-alue.

Suurimmissa vaikeuksissa ovat kuitenkin teräsyhtiöt, joita vaivaa kiinalaisten kilpailijoiden polkumyynti. Pitkittynyt taantuma on supistanut voimakkaasti myös Suomen markkinoilla toimivia kaupan alan yhtiöiden ja mediayhtiöiden tuloja.

Pörssiyhtiöiden osinkoehdotukset kasvoivat selvästi. Miksi yhtiöt maksavat suuria osinkoja?

Kannattavuuden paraneminen on lisännyt monien yhtiöiden jakokelpoisia varoja. Kun uusista investointikohteista on pulaa tai investointeja ei epävarmuuden takia ole mielekästä tehdä, yhtiöiden on perusteltua ehdottaa yhä suurempia osinkoja.

Suuret osinkoehdotukset kertovat myös siitä, että yhtiöiden hallitukset uskovat liiketoiminnan kehittyvän myönteisesti – pitkittyneestä taantumasta huolimatta. Muussa tapauksessa ne tuskin ehdottaisivat verraten suuria osinkoja.

Osinko on osakkeenomistajille kuuluva voitto-osuus, joka lasketaan yrityksen tuloslaskelman viimeisestä rivistä eli nettotuloksesta.

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, jos yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä.

Runsaat osingot myös kasvattavat valtion verotuloja ja voivat ajan oloon lisätä kotimaista kysyntää.

Verraten suurten osinkojen maksua puoltaa sekin, että poikkeuksellisen matalan korkotason takia yhtiöiden ei ole järkevää pitää suuria kassavaroja.

Alkuvuonna osakkeet ovat halventuneet voimakkaasti. Mistä se kertoo?

Maailmantalouden kasvu perustuu nykyisin pääasiassa kulutuksen lisääntymiseen. Investointihyödykkeitä valmistavat yritykset eri puolilla maailmaa ovat vaikeuksissa.

Osakkeiden voimakas halpeneminen on seurausta epävarmuuden lisääntymisestä. Kukaan ei oikein tiedä, mihin suuntaan maailmantalous kehittyy ja millä vauhdilla.

Useissa kehittyvissä kansantalouksissa talouden ongelmat ovat kärjistyneet raaka-aineiden poikkeuksellisen halpenemisen takia. Keskeinen merkitys on Kiinan hidastuvalla talouskasvulla, koska maan teollisuus on maailman suurin raaka-aineiden käyttäjä.

Yksi syy osakkeiden halpenemiseen on todennäköisesti myös Yhdysvaltojen keskuspankin odotettavissa oleva rahapolitiikan lisäkiristyksillä.

Kun Yhdysvalloissa ohjauskorko oli seitsemän vuotta nollassa, sijoittajien piti siirtää pääomiaan osakkeisiin saavuttaakseen tuottotavoitteensa.

Rahapolitiikan kiristyksen takia sijoittajat voivat taas sijoittaa enemmän arvopapereihin, joiden tuotto on niistä maksettava korko.

Alkuvuoden aikana etenkin pankkien ja rahoitusalan yhtiöiden osakkeet ovat heikenneet. Se johtuu todennäköisesti Euroopan keskuspankin ja Japanin keskuspankin negatiivisista talletuskoroista. Lisäksi monet öljyrahastot ovat alkaneet raakaöljyn halpenemisen takia siirtää sijoituksiaan pois pankkien osakkeista.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat