Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Talvivaaralle ja sen johtajille sakkorangaistukset ympäristön turmelemisesta – oikeus arvioi teot lievemmiksi kuin syyttäjä

Kainuun käräjäoikeus on tuominnut kolme Talvivaaran johtajaa sakkorangaistuksiin ympäristön turmelemisesta. Rangaistukset ovat selvästi lievempiä kuin syyttäjän vaatimat.

Talous
 
Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva
Talvivaaran syytteiden käsittely aloitettiin elokuussa 2015. Vasemmalla asianajaja Markus Kokko, toimitusjohtaja Pekka Perä ja kaivoksen entinen johtaja Lasse Lammassaari.
Talvivaaran syytteiden käsittely aloitettiin elokuussa 2015. Vasemmalla asianajaja Markus Kokko, toimitusjohtaja Pekka Perä ja kaivoksen entinen johtaja Lasse Lammassaari. Kuva: Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Kainuun käräjäoikeus on tuominnut Talvivaaran entisen toimitusjohtajan Pekka Perän, kaivoksen entisen johtajan Lasse Lammassaaren ja lyhyen aikaa toimitusjohtajana työskennelleen Harri Natusen sakkorangaistuksiin ympäristön turmelemisesta. Entisen osastopäällikön syyte hylättiin.

Käräjäoikeus arvioi teot selvästi lievemmiksi kuin syyttäjä. Syyttäjä vaati heille ehdollista vankeusrangaistusta törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi konkurssiin asetetulle Talvivaara Sotkamolle 300 000 euron yhteisösakon ja menettämään valtioille rikoksen tuottamana hyötynä 3,5 miljoonaa euroa.

Syyttäjä vaatii rikoksesta tuomittuja ja Talvivaara Sotkamoa menettämään valtiolle yhteisvastuullisesti rikoksen tuottamana hyötynä 13,3 miljoonaa euroa.

Kainuun käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen. Toimitusjohtaja Pekka Perän asianajaja Markus Kokko ilmoittaa, että päätöksestä valitetaan Rovaniemen hovioikeuteen.

”Merkittävä osa Perään kohdistetuista syytekohdista on hylätty, mihin olemme tyytyväisiä. On tärkeää havaita käräjäoikeuden toteavan, että mitään virheellisiä tietoja luvan hakemisen yhteydessä ei ole annettu, mikä oli syyttäjän keskeinen väite.”

Hänen mielestään lopputulos on rikoksen syyksilukemisen osalta selvästi väärä.

”Käräjäoikeuden perustelut ovat ristiriitaisia, kestämättömiä ja rikosoikeuden yleisten oppien vastaisia”, Kokko sanoo.

Toimitusjohtaja Pekka Perä tuomittiin 90 päiväsakkoon, mikä hänen tuloillaan merkitsee 20 340 euron sakkoja. Harri Natunen tuomittiin 60 päiväsakkoon, ja hän joutuu maksamaan 7 740 euroa. Lasse Lammassaari tuomittiin 60 päiväsakkoon, mikä hänen tulollaan merkitsee 6 540 euroa.

Tuomioistuimen mukaan rikoksesta tuomittujen teot aiheuttivat kaivosalueen maaperässä pilaantumista ja ympäristön muuttumista. Käräjäoikeuden mukaan vesipäästöistä ei kuitenkaan aiheutunut konkreettista vaaraa tai vahinkoa terveydelle eivätkä teot kokonaisuutena arvostellen olleet törkeitä.

Kokonaisuuden arvostelussa käräjäoikeus toteaa, että hallittuihin päästöihin ja vuotoihin johtaneet laiminlyönnit tapahtuivat tavanomaisessa kaivostoiminnassa. Niihin ei liittynyt kaivostoiminnasta täysin poikkeavaa ja siihen kuulumatonta menettelyä.

Laiminlyönnit tapahtuivat käräjäoikeuden mukaan törkeästä huolimattomuudesta. Käräjäoikeuden mukaan niitä ei voi kuitenkaan pitää niin karkeina, että ne erityisesti korostaisivat rikoksen törkeyttä.

Yksityisoikeudelliset vahingonkorvaukset käräjäoikeus ratkaisee myöhemmin kuultuaan vahingonkorvausvaatimuksia tehneitä kirjallisesti. Lukuisat kaivoksen lähialueilla asuvat tai siellä vapaa-aikaansa viettäneet ovat vaatineet vahingonkorvauksia.

Ohessa tuomioistuimen ratkaisun pääkohtia.

Valmistelu- ja suunnitteluvaiheen laiminlyönnit

Kaivoksen valmistelu- ja suunnitteluvaiheessa yhtiö laiminlöi käräjäoikeuden mukaan velvollisuutensa tutkia ja selvittää prosessikemikaalina käytetyn natriumia sisältävän lipeän vaikutukset jäteveden koostumukseen. Lisäksi yhtiö laiminlöi velvollisuutensa päivittää lupahakemuksessa ilmoitetut vesipäästöt vastaamaan tosiasiallista prosessikemikaalien käyttöä.

Laiminlyönnin takia ympäristö- ja vesitalousluvan hakemuksessa esitettiin puutteelliseen selvitykseen perustuneet ja olennaisesti virheelliset tiedot kaivoksen vesipäästön natrium- ja sulfaattipitoisuuksista.

Käräjäoikeuden mukaan laiminlyönnit eivät olleet henkilövastaajien velvollisuuksien vastaisia eivätkä huolimattomia tekoja. Yhtiön toiminnassa ei kuitenkaan voitu laiminlyöntien takia perustaa toimintaa sulfaatti- ja natriumpäästöjen osalta yhtiölle myönnettyyn ympäristölupaan. Siksi käräjäoikeus katsoi päästöjen tapahtuneet ilman laissa edellytettyä lupaa. Muut syyttäjien väittämät valmisteluvaiheen ja ympäristöluvan hakuvaiheen laiminlyönnit jäivät näyttämättä toteen.

Kipsisakka-altaan vuodot

Ensimmäisen bioliuotuskasan rakenneratkaisut olivat louhemassojen pintojen ja salaojien osalta vastoin ympäristö- ja vesitalousluvan määräyksiä. Käräjäoikeuden mukaan sillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta tapahtuneisiin vuotoihin muuta kuin siltä osin, että se lisäsi maaliskuun 2010 vuodon ympäristövaikutuksia.

Käräjäoikeus ei pitänyt laiminlyöntiä henkilövastaajien velvollisuuksien vastaisena eikä huolimattomana tekoina. Käräjäoikeus ei löytänyt näyttöä syyttäjän väitteelle, että ensimmäinen bioliuotuskasa olisi suunniteltu ja rakennettu siten, että se rakenteeltaan, ominaisuuksiltaan ja käyttötarkoitukseltaan ei täyttäisi ympäristö- ja vesitalousluvan määräyksiä.

Käräjäoikeuden mukaan yhtiö päästi maaliskuussa 2010, marraskuussa 2012 ja huhtikuussa 2013 ensimmäisessä bioliuotuskasassa ollutta hapanta, metallipitoista ja suuria määriä sulfaattia ja natriumia sisältävää lietettä ympäristöön käyttämällä kipsisakka-allasta ympäristö- ja vesitalousluvan lupaehtojen vastaisesti.

Käräjäoikeuden mukaan lupaehtojen vastainen käyttö edisti merkittävällä tavalla altaan pohjan ja padon rikkoutumista ja altaassa olleen lietteen vuotamista altaan ulkopuolelle.

Prosessivesien ja jätejakeiden käsittely ja sijoittaminen

Käräjäoikeuden mukaan toteen näyttämättä jäi se, että biokasaliuotuksen keräys- ja varoaltaiden allaskapasiteettia koskeva ympäristö- ja vesitalousluvan hakemuksen tiedot olisivat olleet virheellisiä. Käräjäoikeuden mukaan Talvivaara ei laiminlyönyt velvollisuuttaan rakentaa altaat riittävän suuriksi vastaanottamaan kasoilla olevat liuokset.

Yhtiö kuitenkin muutti kaivostoimintaa olennaisesti siten, että kipsisakka-altaaseen johdettiin loppusijoitettavaksi yhden jätejakeen asemesta kahta eri saostusmenetelmällä muodostettua jätejaetta. Käräjäoikeuden mielestä muutokselle olisi pitänyt hakea lupa. Lisäksi toiminnassa käsiteltiin ja säilytettiin näitä jätejakeita jätelain vastaisesti.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat