Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Tuore asiantuntija-arvio suosittaa Talvivaaran entisen kaivoksen toiminnan jatkamista

Arvion mukaan kaivoksen käytettävyys ja luotettavuus ovat parantuneet merkittävästi.

Talous
 
Vesa Ranta
Toukokuussa hallitus ilmoitti valmistautuvansa kaivoksen lakkauttamiseen. Valtionyhtiö Terrafame osti elokuussa 2015 Talvivaaran entisen monimetallikaivoksen, joka sijaitsee Sotkamossa.
Toukokuussa hallitus ilmoitti valmistautuvansa kaivoksen lakkauttamiseen. Valtionyhtiö Terrafame osti elokuussa 2015 Talvivaaran entisen monimetallikaivoksen, joka sijaitsee Sotkamossa. Kuva: Vesa Ranta

Talvivaaran entisen kaivoksen tuotantosuunnitelma ja talousennuste ovat realistisia, todetaan Helsingin Sanomien haltuunsa saamassa luottamuksellisessa asiantuntija-arviossa.

Arviossa suositellaan toiminnan kasvattamista täyteen laajuuteen, koska kaivoksen käytettävyys ja luotettavuus ovat parantuneet merkittävästi. Terrafame aikoo syksyllä ottaa käyttöön metallien talteenottolaitoksen toisen tuotantolinjan, mikä lisäisi nikkelin ja sinkin tuotantomäärää selvästi.

”Metallien talteenottolaitoksella on historian aikana ollut lukuisia teknisiä ongelmia erityisesti rikkivedyn tuotannossa, kiintoaine-neste-erotuksessa ja rikkivedyn hajuhaittojen ehkäisyssä. Suurin osa ongelmista on kuitenkin onnistuttu ratkaisemaan ja tällä hetkellä laitoksen toimintaedellytykset ovat hyvät”, arviossa sanotaan.

Keskeisiä syitä kaivoksen toimintavarmuuden paranemiselle on asiantuntija-arvion mukaan liuotukseen menevän malmin nikkelipitoisuuden lisääntyminen, malmin murskaaminen aikaisempaa hienommaksi ja bioliuotuskasojen rakenteisiin ja toimivuuteen tehdyt muutokset. Arviossa todetaan myös, että Terrafamen työntekijät ovat ammattitaitoisia ja motivoituneita.

Kaivoksen nykyisin omistaman Terrafamen emoyhtiön tilaama teknisen asiantuntija-arvion on laatinut kaivosteknologiayhtiö Outotec 31. toukokuuta. Edellisellä viikolla hallitus ilmoitti valmistautuvan kaivoksen sulkemiseen ja ehdottamalla Terrafamelle uutta pääomaa 144 miljoonaa euroa kaivostoiminnan rahoittamiseksi.

Päätös sulkemisesta tehdään vuoden lopussa, jos Terrafame ei siihen mennessä ole onnistunut hankkimaan kaivokselle yksityistä sijoittajaa. Yksityisen rahoituksen hankkiminen on hyvin vaikeaa.

”Koska kaivoksen tuotannon ylösajo on sujunut hyvin, kaivoksen käytettävyys ja luotettavuus ovat merkittävästi parantuneet kaikilla prosessialueilla ja vesitaseen hallinnassa on hyvää edistymistä, asiantuntijaryhmän mielestä kaivoksen alasajo ei tässä vaiheessa ole suositeltava ratkaisu.”

Asiantuntijaryhmällä on pitkäaikainen kokemus geologiasta, kaivostekniikasta, murskauksesta, liuotuksesta, metallien talteenotosta ja vesienkäsittelystä. Outotec on myynyt kaivokselle prosessilaitteita viimeksi vuonna 2011.

Arvion mukaan keskeisiä haasteita kaivoksella ovat riittävän suuriin ”liuotussaanteihin” pääseminen, ensivaiheen ja toisen vaiheen bioliuotuskasojen tasapainottaminen, suurten vesimäärien käsittely ja hallinta lupaehtojen mukaisesti ja metallien halpa hinta.

”Vesienhallinnan tilanne kaivoksella on tällä hetkellä parempi kuin viime vuosina. Positiiviseen kehitykseen ovat vaikuttaneet tuotantoprossien uudelleenkäynnistäminen sekä purkuputken käyttöönotto.”

Arvion mukaan vuoden lopussa käyttöön otettava keskuspuhdistamo parantaa vesienkäsittelyä vielä nykyisestä.

Terrafamen tavoitteena on tuottaa kaivoksella vuodesta 2018 lähtien 30 000 tonnia nikkeliä ja 65 000 tonnia sinkkiä vuodessa.

Yhtiön keväällä esittelemien laskelmien mukaan liiketoiminnan kulut katetaan, jos nikkelin hinta kohoaa 11 000 dollariin tonnilta vuonna 2019. Nykyisin hinta on noin 8 500 dollaria tonnilta.

Finanssiyhtiö Citigroup ennusti huhtikuussa, että nikkelin hinta olisi 10 500 dollaria tonnilta vuonna 2018 ja 14 625 dollaria vuonna 2019. Pitkän ajan ennuste nikkelin hinnasta on 21 000 dollaria tonnilta.

Uusissa laskelmissaan Terrafame arvioi kannattavuuden paranevan entisestään sinkin kallistumisen takia. Tutkimusyhtiö CRU ennustaa sinkin kallistuvan nykyisestä noin 2 000 dollarista 3 700 dollariin tonnilta vuoteen 2019 mennessä. Alkuvuonna sinkki maksoi noin 1 500 dollaria tonnia kohti.

Kaivoksen mahdollinen lakkauttaminen kestäisi asiantuntijaryhmän mukaan 4–6 vuotta. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen arvio lakkauttaminen kestosta 5–7 vuotta. Molemmat arviot tarkoittavat, että mahdollisen lakkauttamispäätöksen jälkeen valtion varoja kuluisi kaivokseen useita satoja miljoonia euroja.

”Prosessin hallittu alasajo edellyttää, että kasaliuotus on käynnissä seuraavat vuodet, jolloin natriumsulfaattipitoisia vesiä voidaan johtaa kasoille. Vesienkäsittelyn kannalta on siten edullista jatkaa tuotannon ylösajoa ja ylläpitää tuotantoa niin kauan, että vesitilanne saadaan prosessin kanssa tasapainoon”, Outotecin arviossa sanotaan.

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen takia ylimääräisten vesien poistaminen kaivokselta on hidasta, mikä viivyttäisi sulkemista. Kaivoksella on vettä 8,4 miljoonaa kuutiometriä. Puhdistettuja vesiä on 1,9 miljoonaa kuutiometriä.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat