Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Nouseeko Suomen vienti viimein syvästä montusta? HS-analyysi selittää, mitä tuoreista luvuista voi päätellä

Taloustieteilijöiden mukaan tavaravienti antaa virheellisen käsityksen viennin kokonaiskuvasta.

Talous
 
Mika Ranta / HS
Kuva: Mika Ranta / HS
Fakta

Talouden vaikeat vuodet

 Vuonna 2009 Suomen bruttokansantuote romahti 8,3 prosenttia ja vienti 20 prosenttia.

 Vuosina 2010 ja 2011 talous kasvoi, mutta supistui vuosina 2013–2014.

 Viime vuonna bruttokansantuote kasvoi 0,5 prosenttia.

Suomen talous on alkanut kasvaa hitaasti, mutta vienti on toistaiseksi supistunut. Vienti on Suomelle tärkeää, koska sen suhde bruttokansantuotteeseen on 37 prosenttia.

Tavaraviennin arvo supistui alkuvuonna seitsemän prosenttia, mutta se antaa vinon kuvan monimutkaisesta kokonaisuudesta. Talouden valopilkku on palveluiden viennissä.

”Mielestäni on hedelmätöntä tarkastella pelkästään tavaraviennin tilastoja, jos ei otetaan huomioon raakaöljyn ja välituotteiden hintakehitystä sekä tarkastella muutoksia Suomeen jäävässä arvonlisäyksessä”, sanoo Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen erikoistutkija Saara Tamminen.

Tamminen korostaa, että ratkaisevaa on nimenomaan ulkomailta tuotavien välituotteiden osuus tavaraviennistä. Teollisuusvaltioiden yhteistyöjärjestön OECD:n tilastojen mukaan Suomen tavaraviennin arvosta noin 50–70 prosenttia jää Suomeen, jos ulkomaisten välituotteiden vaikutus karsitaan pois.

Osuus vaihtelee toimialoittain. OECD laskee polttoaineiden viennistä Suomeen jäävän 20 prosenttia ja perusmetallien viennistä 45 prosenttia.

Välituotteet ovat hyödykkeitä, joita käytetään tietyn lopputuotteen valmistamiseen. Raakaöljyn halpenemisen takia öljynjalostusyhtiö Nesteen liikevaihto pieneni neljä miljardia euroa eli 26 prosenttia, mikä puolestaan vaikuttaa Suomen tavaraviennin arvoon. Neste ostaa raakaöljyä ja jalostaa siitä polttoaineita.

”Tavaraviennin euromääräinen kokonaisarvo kertoo tietyllä tapaa vain liikevaihdon. Liikevaihdon sijaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota siihen, mitä viennin arvonlisäyksessä on tapahtunut. Valitettavasti arvonlisäyksestä ei ole ajan tasalla olevia tilastoja”, Tamminen sanoo.

Arvonlisäys lasketaan vähentämällä liikevaihdosta välituotteet.

Onni onnettomuudessa on palveluiden viennin voimakas lisääntyminen.

Tilastokeskuksen mukaan palveluiden vienti kasvoi viime vuonna 15 prosenttia. Suomesta vietiin palveluja 16,9 miljardin euron arvosta, josta 40 prosenttia oli tietotekniikkapalveluja.

Aalto-yliopiston taloustieteen professori Matti Pohjola on Tammisen kanssa samaa, että pelkästään tavaraviennin tilastoista saa virheellisen käsityksen Suomen viennistä.

”Palveluiden viennistä on jo tullut Suomelle tärkeä kasvuala ja siitä jää suhteellisesti enemmän euroja Suomeen kuin tavaraviennistä. Erityisen myönteistä on se, että palveluiden vienti kohdistuu huipputekniikkaan eli tietoteknisiin palveluihin, joissa hyödynnetään osaamista.”

Palveluiden vientiin lasketaan esimerkiksi pelejä suunnittelevat ohjelmistoyhtiöt. OECD:n mukaan palveluiden viennistä jää Suomeen 80–90 prosenttia.

Pohjola painottaa, että tehdasteollisuuden vaikutus Suomen talouskasvuun on jo pienempi kuin huipputekniikan palveluiden.

”On hieman kyseenalaista väittää, että Suomen talouskasvu perustuisi ainoastaan yksityisen kulutuksen ja rakennusteollisuuden kasvuun. Palvelut on merkittävämpi tekijä nykyisessä talouskasvussa. Toki rakentaminen luo uusia työpaikkoja, mikä on taloudelle erittäin tärkeää.”

Pelkästään kotimaisen kysynnän varaan Suomen talouskasvu ei voi ajan mittaan perustua.

Vientiteollisuus on erittäin suuri työllistäjä. Tavaraviennin arvosta vajaat 40 prosenttia menee euroalueelle, jossa talouskasvu on yhä hidasta ja uudet investoinnit vähäisiä.

”Suomessa valmistetaan paljon investointihyödykkeitä, joiden vienti kokonaisuudessaan maailman markkinoille on kasvanut hitaasti. Toinen merkittävä tekijä on Venäjä, joka on Suomelle tärkeä kauppakumppani”, Tamminen sanoo.

Venäjän talouden romahdus johtuu sekin pääasiassa raakaöljyn halpenemisesta.

 

HS-analyysi: Oudoille talousluvuille on selitys

Suomen taloutta on kasvattanut viime vuosina yksityinen kulutus.

Maallikon silmissä Suomen talouden kehityksestä kertovat uutisotsikot voivat näyttää ristiriitaisilta.

Viime viikolla Tilastokeskus kertoi, että Suomen kokonaistuotanto kasvoi tammi–maaliskuussa 1,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Luku oli hyvä, kun se suhteutetaan viime vuosien kituliaaseen talouskasvuun.

Toisaalta samaan aikaan Suomen viennin volyymi supistui 2,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Alkuvuosi ei ollut mikään tilapäinen notkahdus Suomen viennissä: tullin tilastojen mukaan Suomen viennin arvo vuonna 2015 oli vajaat 18 prosenttia pienempi kuin se oli suurimmillaan vuonna 2007.

Tullin luvussa on vain tavaroiden vienti, ei palveluiden vientiä, joka on kehittynyt tavaroiden vientiä paremmin.

Ristiriita heikon viennin ja kokonaistuotannon maltillisen elpymisen välillä selittyy sillä, että Suomen kokonaistuotannon kasvu perustuu nyt pääosin yksityisen kulutukselle.

Toisin sanoen suomalaiset ovat ostaneet aiempaa enemmän tavaroita ja palveluita, vaikka yleiset talousnäkymät ovat pysyneet heikkoina.

Suomen Pankin tekemien havaintojen mukaan suomalaisten verraten vahvaa kulutusta selittää moni tekijä.

Ensiksi hintojen nousu on ollut maltillista, eli kotitalouksien ostovoima on pysynyt kohtuullisen hyvänä, vaikka niiden tulot eivät ole välttämättä tuntuvasti kasvaneet.

Toiseksi tulonsiirtojen merkitys tulojen lähteenä on kasvanut, kun eläkeläisten määrä on lisääntynyt suurten ikäluokkien poistuttua työelämästä.

Eläkkeet ovat verraten vakaa ja ennustettava tulonlähde, ja lisäksi monilla suurten ikäluokkien jäsenillä on takanaan pitkä työura, mikä suurentaa eläkkeen kokoa.

Lisäksi yksityistä kulutusta on voimistanut se, että kotitaloudet ovat ottaneet velkaa eli rahoittaneet nykyistä kulutustaan käyttämällä tulevaisuudessa odotettavia tuloja jo tänään.

Viime vuonna suomalaisten kotitalouksien säästämisaste oli lievästi negatiivinen eli –0,1 prosenttia. Viimeksi säästämisaste oli negatiivinen vuonna 2007 eli vuotta ennen kuin Suomen nykyinen hitaan talouskasvun ajanjakso alkoi.

Kansainvälisessä vertailussa on verraten harvinaista, että kotitaloudet rahoittavat kulutustaan velkarahalla.

OECD:n kokoamien tilastojen mukaan Suomeen verrattavissa Länsi-Euroopan maissa vain Britanniassa, Irlannissa, Tanskassa ja Portugalissa säästämisaste on ollut viime vuosina negatiivinen.

Harvinaista on ollut myös se, että Suomen kokonaistuotannon elpyminen taantumasta on perustunut yksityisen kulutuksen synnyttämään kotimaiseen kysyntään.

”Suomi on yleensä noussut taantumasta viennin varassa”, sanoo johtokunnan neuvonantaja Lauri Kajanoja Suomen Pankista.

Viime vuosina Suomen viennin kasvu on kuitenkin ollut aneemista ja kaikkein heikointa kehittyneiden talouksien joukossa, Kajanoja sanoo.

Toisin sanoen Suomi ei ole pystynyt hyödyntämään viime vuosina tapahtunutta maailmankaupan lievää elpymistä.

Ajan mittaan viennin heikkoudesta voi tulla vakava uhka. Jos viennin aneemisuus pitkittyy nykyisestä, se heikentää vääjäämättä työllisyyttä ja kotitalouksien tulokehitystä.

Vastaavasti kun työllisyys heikkenee ja kotitalouksien tulot eivät suurene, se leikkaa vääjäämättä yksityistä kulutusta eli juuri sitä kysyntäerää, jonka varassa Suomen talouskasvu on nyt ollut.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat