Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Oikeus vei lääkäreiltä yhden keinon keventää ansiotulojensa verotusta

Terveysyhtiö Attendo aikoo hakea valituslupaa

Talous
 
Fakta

Työpanokseen perustuva osinko on palkkaa edullisempaa

 Lääkäriyhtiöiden matalasta verotuksesta käydyn julkisen keskustelun tuloksena tuloverolakiin säädettiin vuoden 2010 alusta voimaan tullut muutos.

 Sen mukaan osinko on ansiotuloa, jos osingon jakoperusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan henkilön työpanos.

 Työpanososinkokin on yritykselle palkkaa edullisempi tapa maksaa työstä, koska siitä ei tarvitse maksaa muita työnantajan sivukuluja kuin sosiaaliturvamaksu.

Helsingin hallinto-oikeuden tuore päätös eliminoi lääkäreiden ja muiden ammatinharjoittajien yhden tavan nostaa työllä ansaittua tuloa kevyellä osinkoverolla.

Hallinto-oikeus käsitteli terveysyritys Attendon tytäryhtiön Terveyden Tuottajien osakaslääkärien tulojen verotusta, koska Attendo oli valittanut verottajan päätöksestä.

Oikeuden päätöksen mukaan kaikki lääkäreiden yrityksestä nostamat tulot on verotettava ansiotulona.

Terveyden Tuottajat oli maksanut osan lääkäreiden tuloista työmäärään perustuvana työpanososinkona, josta maksetaan normaali tulovero. Osa maksettiin omistukseen perustuvana osinkona, jota verotettiin osinkoverotuksen mukaan.

Oikeuden mielestä tämäkin osinko perustui kuitenkin käytännössä vain lääkärin tekemän työn määrälle, jolloin sitä pitää kohdella työpanososinkona.

Vuosina 2010–2013 Terveyden Tuottajat maksoi yli puolet lääkäreiden saamista osingoista omistuksen perusteella.

Tuloverolakia muutettiin vuonna 2009 niin että lääkäriyhtiöiden tai esimerkiksi asianajotoimistojen osakkaat eivät voineet enää nostaa työntekoon perustuvia osinkoja pääomatulona, vaan ne katsotaan normaalin tuloveron alaiseksi työpanososingoksi.

Lakimuutoksen jälkeen joissain terveysalan yrityksissä ja asianajotoimistoissa on kehitetty ahkerasti malleja, joilla säädöstä voitaisiin kiertää ja osakkaat voisivat yhä nostaa tulojaan osinkoverolla. Verottaja on HS:n tietojen mukaan haastanut muidenkin yritysten kuin Terveyden Tuottajien käyttämiä malleja.

Terveyden Tuottajat on lääkärien työsuhde-etuja hoitava yhtiö, jossa osa Attendossa työtä tekevistä lääkäreistä on holdingyhtiöidensä kautta osakkaina.

Yhtiössä oli vuosina 2010–2014 kolme osakesarjaa. Attendo hallitsi yhtiön äänivaltaa A-osakkeilla. Lääkärit omistivat B- ja C-osakkeita omien holdingyhtiöidensä kautta.

B-osakkeille on maksettu työpanososinkoa lääkärin tekemän työmäärän mukaan. Siitä lääkäri on maksanut ansiotuloveron.

C-osakkeitakin on saanut merkitä käytännössä lääkärin työmäärän ja hänen tuottamansa tuloksen mukaan.

Attendon mielestä C-osakkeille maksettu osinko on silti perustunut yhtiön osakkuuteen ja ollut näin osinkotuloa.

Osinkotulosta maksetaan pääomatuloveroa, ja osa voi olla kokonaan verotonta sen mukaan, kuinka vahva on yhtiön taloudellinen asema.

Hallinto-oikeus kiinnitti päätöksessään huomiota siihen, että C-osakkeille maksettu osinko ei ole riippunut koko yrityksen eli muiden lääkäreiden tuottamasta tuloksesta eikä saajan omistamien osakkeiden määrästä.

Sen sijaan osinkoa on maksettu vain saajan oman työn taloudellisesta tuloksesta.

Näistä syistä yhtiön C-osakkeille maksamaa osinkoa on hallinto-oikeuden mukaan pidettävä tuloverolain tarkoittamana työpanososinkona.

Oikeuden päätöksen mukaan yhtiön olisi pitänyt maksaa näistä työpanososingoista sosiaaliturvamaksua mutta ei kuitenkaan toimittaa ennakonpidätystä, koska osingot on maksettu lääkärien holdingyhtiöille eikä suoraan lääkäreille.

Lääkärit ovat jo joutuneet maksamaan lisäverot vanhoista C-sarjan osingoistaan.

Terveyden Tuottajat aikoo hakea päätöksestä valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

”Verottaja oli antanut mallistamme hyväksyvän ennakkoratkaisun. Siihen pitää voida luottaa”, toimitusjohtaja Christian Preetzmann sanoo.

Yritys otti syksyllä 2014 käyttöön uuden mallin, joka on hyväksytetty verottajalla. Sen yksityiskohdat ovat liikesalaisuus. Lääkärit voivat yhä nostaa osan tulosta omistuksen perusteella, mutta osuus on pienentynyt.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat