Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Viisi pankkia muodosti surkimusten ryhmän EU-pankkien stressitesteissä

Euroopan keskuspankin mukaan pankkien tappionsietokyky oli nyt vahvempi kuin vuoden 2014 laajoissa stressitesteissä.

Talous
 
European Banking Authority
Euroopan pankkiviranomainen EBA julkisti pankkien stressitestien tulokset perjantai-iltana.
Euroopan pankkiviranomainen EBA julkisti pankkien stressitestien tulokset perjantai-iltana. Kuva: European Banking Authority

Euroopan pankkien tappionsietokyky on nyt vahvempi kuin vajaat kaksi vuotta sitten, Euroopan keskuspankki (EKP) totesi myöhään perjantai-iltana sen jälkeen kun Euroopan laajuisten pankkien stressitestien tulokset oli julkistettu.

Stressitesteissä ei ollut asetettu ennalta mitään virallista tasoa, jonka perusteella testin piirissä olleet 51 pankkia olisi jaettu hyväksyttyihin ja hylättyihin pankkeihin.

Mutta jos mittana käytetään epävirallista seitsemän prosentin ydinvakavaraisuussuhdetta, niin viisi pankkia jäi testeissä tämän rajan alapuolelle kuvitteellisessa tilanteessa, jossa pankkien toimintaympäristö huononee merkittävästi nykyisestä vuosina 2016–18.

Ydinvakavaraisuussuhde lasketaan jakamalla pankin CET1-pääoma eli ydinpääoma pankin kokonaisriskin määrällä.

Keskimäärin stressitesteihin osallistuneiden 51 Euroopan unionissa kotipaikkaansa pitävän pankin ydinvakavaraisuussuhde pysyi 9,2 prosentissa, kun niiden tappionsietokykyä koeteltiin huonojen olojen vallitessa.

Euroalueella toimivien eli suoraan EKP:n valvonnassa olevien 37 pankin osalta tämä vastaava luku oli keskimäärin 9,1 prosenttia. Vuonna 2014 tämä luku oli 8,6 prosenttia.

”Tulokset heijastavat sitä, että pankit ovat keränneet merkittäviä määriä uusia pääomia ja tervehdyttäneet taseitaan kahden viime vuoden aikana”, EKP:n pankkivalvontaelimen puheenjohtaja Danièle Nouy sanoi tiedotteessa.

Epävirallisen seitsemän prosentin ydinvakavaraisuusrajan alle jääneet viisi pankkia olivat italialainen Monte dei Paschi di Siena -pankki, itävaltalainen Raiffeisen, espanjalainen Banco Popular Español sekä Irlannin kaksi suurinta pankkia.

Tosin Banco Popularin ja kahden irlantilaisen pankin ydinvakavaraisuussuhde liikkui seitsemän prosentin molemmin puolin sen mukaan, mitä laskutapaa käytettiin.

Monte dei Paschin tappionsietokyky oli niin huono, että kuvitteellisten huonojen olojen vallitessa se putosi negatiiviseksi runsaaseen -2 prosenttiin.

Juuri ennen stressitestien tulosten julkistamista Monte dei Paschi ilmoitti uudesta suunnitelmasta pankin pelastamiseksi.

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkisti perjantai-iltana kello 23 Euroopan laajuisten pankkien stressitestien tulokset.

Tulokset julkistettiin viikonlopun aattona, jotta sijoittajilla ja muilla sidosryhmillä on aikaa perehtyä testien tuloksiin.

Stressitestien tavoite on tärkeä: niiden avulla yritetään varmistaa, että yrityksille ja kuluttajille rahoitusta välittävä pankkijärjestelmä on terve.

Helsingin Sanomat kokosi stressitesteihin liittyviä kysymyksiä ja vastauksia.

Miksi stressitestit järjestetään?

Viranomaiset haluavat selvittää, millaisessa kunnossa isot eurooppalaiset pankit ovat. Kun viranomaiset tuntevat pankkien kunnon ajantasaisesti, mahdollisiin ongelmiin voidaan yrittää puuttua ennen kuin pankkijärjestelmän haavoittuvuudet laajenevat yleiseksi pankkikriisiksi.

Kun asioita tarkastellaan laajemmin, pankkien kunto vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka työllisyys ja kokonaistuotanto kehittyvät. Jos pankit ovat huonossa kunnossa ja markkinoilla on epävarmuutta niiden toiminnan jatkuvuudesta, ne joutuvat rajoittamaan luotonantoaan kotitalouksille ja yrityksille.

Euroopassa pankkien asema rahoituksen välittäjinä yrityksille on suurempi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, joten niiden kunnolla on erityisen suuri merkitys kokonaistuotannon ja työllisyyden kehitykselle.

Jos pankit eivät pysty myöntämään lainoja halukkaille kotitalouksille ja yrityksille, talouskasvu Euroopassa on hidasta ja työllisyys heikkoa, mikä kaventaa eurooppalaisten ihmisten mahdollisuuksia tyydyttää tarpeitaan.

Miten stressitestit käytännössä toteutetaan?

Stressitestien sisällön määrittelee ja niitä koordinoi Euroopan pankkiviranomainen EBA, joka tekee yhteistyötä Euroopan keskuspankin (EKP) ja kansallisten pankkivalvontaviranomaisten kanssa. EKP ja kansalliset pankkivalvontaviranomaiset ohjaavat ja valvovat testejä.

Testeissä koetellaan testien piirissä olevien pankkien tappionsietokykyä ja vakavaraisuutta kahdessa eri skenaariossa eli olettamuksiin pohjautuvassa ennusteessa vuosille 2016–18.

Perusoletuksessa pankkien toimintaympäristö kehittyy maltillisen myönteisesti syksyn 2015 talousennusteiden mukaisesti.

Kielteisessä oletuksessa hahmotellaan kuvitteellinen tilanne, jossa erilaiset šokit kuten asuntojen ja toimitilojen hintojen voimakas halpeneminen ja isot valuuttakurssi- ja korkotason muutokset heikentävät pankkien toimintaympäristöä.

Toisaalta šokkien joukossa ei ole vaikutuksia, joita aiheuttaa Britannian kansanäänestyksen päättyminen EU-eron eli brexitin kannattajien voittoon.

Kuinka monta pankkia on stressitestien piirissä?

Testeihin osallistuu 51 pankkia Euroopan unionista. Niiden osuus EU-maiden pankkisektorista on 70 prosenttia.

Testien piirissä olevista pankeista 37 on kotoisin jostain yhteisvaluutta euroa käyttävästä maasta, ja ne ovat EKP:n suorassa valvonnassa. Niiden osuus euroalueen pankkisektorista on 70 prosenttia.

Lisäksi rinnan EBA:n koordinoimien stressitestien EKP tekee 56:lle EKP:n suorassa valvonnassa olevalle pankille stressitestit, joissa toimitaan samoin kuin EBA:n koordinoimissa testeissä. Näiden testien tuloksia ei julkisteta, mutta niihin osallistuneet yksittäiset pankit voivat halutessaan julkistaa omat tuloksensa.

Voiko testeissä reputtaa?

Ei voi. Tällä kertaa stressitesteissä pankeille ei ole asetettu mitään hyväksytyksi tai hylätyksi tulemisen vaatimuksia. Testien tulokset antavat testattaville pankeille ja sijoittajille mahdollisuuden arvioida pankkien tappionsietokykyä ja sitä, pitääkö niiden hankkia uusia omia pääomia. EKP hyödyntää testien tuloksia, kun se osana valvomiensa pankkien arviointia määrittelee, millaisia ohjeita se antaa pankeille pääomasuunnitteluun.

Mistä pankeista voi paljastua heikkouksia?

Kun testien tulokset tulevat, huomio kiinnittyy kahteen italialaiseen pankkiin eli Monte dei Paschi di Siena -pankkiin ja UniCreditiin. Monte dei Paschi on Italian kolmanneksi suurin pankki, ja sillä on uutistoimisto Reutersin mukaan ongelmaluottoja 50 miljardin euron arvosta. On odotettavissa, että testien tulosten mukaan Monte dei Paschilla ei ole riittävästi omia pääomia selviytymiseen vaikeassa toimintaympäristössä. Myös espanjalaisen Banco Popular Españolin, ranskalaisen BNP Paribasin ja saksalaisen Deutsche Bankin tulokset kiinnostavat.

Kuinka stressitestit vertautuvat aiempiin testeihin?

Vuoden 2014 stressitestit olivat laajemmat, sillä niiden piirissä oli 130 pankkia. Vuoden 2014 testien tarkoitus oli myös pohjustaa euroalueen yhteisen pankkivalvontamekanismin käyttöönottoa. Nyt tällaista tavoitetta ei ole. Lisäksi vuosien 2014 ja 2016 testeissä käytetyt oletukset ovat erilaisia.

Mitkä Suomessa toimivat pankit ovat testien piirissä?

Suomessa toimivista pankeista suoraan testien piirissä on OP-ryhmä. Lisäksi Danske Bankin Suomen-toiminnot ovat testien piirissä Dansken tanskalaisen emoyhtiön kautta ja vastaavasti Nordean Suomen-toiminnot ovat testien piirissä Nordean ruotsalaisen emoyhtiön kautta.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat