Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Taloustieteilijät: Suomen heikko talouskasvu on paradoksi

Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Vesa Vihriälä kirjoittivat valtiovarainministeri Petteri Orpolle katsauksen Suomen talouspolitiikan uudesta suunnasta.

Talous
 
Mika Ranta / HS
Suomen tavaravienti on romahtanut vuonna 2008 alkaneen taantuman kuluessa. Valtaosa Suomen tavaraviennistä menee satamien kautta.
Suomen tavaravienti on romahtanut vuonna 2008 alkaneen taantuman kuluessa. Valtaosa Suomen tavaraviennistä menee satamien kautta. Kuva: Mika Ranta / HS

Suomen heikko talouskasvu on paradoksi, arvioivat taloustieteilijät Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Vesa Vihriälä valtiovaraiministeri Petteri Orpon (kok) pyytämässä katsauksessa.

Tutkijat korostavat, että Suomi on kansainvälisissä talouskasvun edellytysten vertailuissa todettu yhdeksi maailman kilpailukykyisimmistä maista. Instituutiot ovat vakaat ja toimivat, väestön osaaminen on erinomainen, tutkimustoiminnan panostukset korkealla tasolla ja infrastruktuuri pääosin hyvä. Lisäksi kasvuyritystoiminta (startup) on vilkasta.

”Suomi on edellytyksiinsä nähden alisuoriutuja: syystä tai toisesta taloudessa ei ole sellaista dynamiikkaa, johon meillä pitäisi olla kaikki mahdollisuudet. Kysyntäkomponenttien kehityksen perusteella kasvun heikkous liittyy ennen kaikkea vientiin, ja hieman lievemmin investointeihin. Viennin alhainen taso ja heikko kasvu ovat jäljitettävissä pitkälle ict-sektoriin ja muuhun teknologiateollisuuteen”, Holmström, Korkman ja Vihriälä kirjoittavat.

Heidän mukaansa näitä toimialoja kohdanneet tarjontašokit ovat johtaneet pysyvään sellaisen tuotannon menetykseen, joka vielä vuosikymmen sitten oli tärkeä osa Suomen menestystä. Pitkään jatkunut talouden heikkous on katsauksen mukaan osoitus heikosta sopeutumiskyvystä.

”Yksi tekijä on kustannuskilpailukyky. Se heikentyi kriisin alkuvaiheessa tuottavuusromahduksen ja samaan aikaan toteutuneen palkkojen nopean nousun takia ja on vasta viime aikoina alkanut hieman kohentua. Heikon kustannuskilpailukyvyn takia yrityksillä ei ole ollut kannustinta laajentaa toimintaansa vaan pikemminkin saneerata muun muassa työvoimaa vähentämällä.”

Kustannuskilpailukyvyn hidas palautuminen heijastaa nimellisten työvoimakustannusten joustamattomuutta, jolle rahaliittoon liittyminen asettaa nykyisin paljon suuremmat vaatimukset kuin oman valuutan aikana.

Suomen talous toipuu siis edelleen hyvin hitaasti vuonna 2008 alkaneesta taantumasta. Euroopan komission keväällä julkistaman ennusteen mukaan Suomen talouskasvu on tänä vuonna euroalueen toiseksi hitainta Kreikan jälkeen. Jos ennuste pitää paikkansa, ensi vuonna Suomen talouskasvu on euroalueen hitainta. Komission mukaan Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä ja ensi vuonna 0,7 prosenttia.

Hidasta talouskasvua on pitänyt yllä pääasiassa yksityinen kotimainen kysyntä ja rakennusteollisuus. Taloustieteilijät arvioivat katsauksessa, että hallituksen tavoitteekseen asettama 72 prosentin työllisyysaste toteutuu enintään puoliksi. Se puolestaan heikentää mahdollisuuksia julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi pidemmällä aikavälillä.

Holmsrömin, Korkmanin ja Vihriälän mielestä Suomen finanssipolitiikan viritystä voi pitää ”järkevänä kompromissina” lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteiden välillä: julkisen talouden velkaantumiskehitys todennäköisesti taittuu suhteessa bruttokansantuotteeseen lähivuosina ja toisaalta finanssipolitiikka ei sanottavasti heikennä kotimaista kysyntää.

Talouspolitiikan uusia toimia onkin heidän mielestään etsittävä rakennepolitiikasta.

Uudistuksia voisi tehdä työmarkkinoiden lainsäädäntöön, yritysten ja rahoituslaitosten toiminnan sääntelyyn, vero- ja sosiaaliturvajärjestelmään, julkisesti rahoitettuihin koulutus-, terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä tutkimuksen rahoitukseen julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Holmström, Korkman ja Vihriälä kuitenkin korostavat, että uudistuksia on punnittava huolellisesti sen mukaan, miten ne helpottaisivat Suomen talouden nykyisiä erityisongelmia.

”Uudistukset saattavat edellyttää tilapäistä menojen lisäystä esimerkiksi uusien tietojärjestelmien luomisessa tai koulutuksessa. Huonosti suunniteltuina ne saattavat merkitä pysyvää menojen kasvua tai verotulojen menetystä. Rakenneuudistusten tulisi pikemminkin tukea toimintaympäristön selkeyttä ja ennakoitavuutta kuin heikentää sitä. Näistä syistä täytyy huolellisesti pohtia, millaisista uudistuksista Suomen nykytilanteessa on eniten hyötyä”, Holmström, Korkman ja Vihriälä kirjoittavat.

Katsauksen mukaan Suomi on yhä selvemmin muuttumassa jälkiteolliseksi palveluyhteiskunnaksi. Samanaikaisesti teknologiaan ja globalisaatioon liittyvä työelämän murros koettelee Suomea kuten koko maailmaa.

Taloustieteilijöiden mielestä ongelmana ovat toimintaympäristön suuret muutokset yhdistettynä kyvyttömyyteemme sopeutua uusiin vaatimuksiin.

”Uudessa kilpailutilanteessa pärjääminen on Suomen tulevaisuuden avainkysymys. Se edellyttää uusien toimintamallien ja organisaatiomuotojen ymmärtämistä, uusien opetusmallien omaksumista ja joustavuutta kehittämistyössä, myös lainsäädännön osalta. Samalla tulee seurata kehitystä muissa maissa. Tulee tunnistaa missä parhaat ideat kehittyvät ja pyrkiä sovittelemaan niitä omiin oloihimme.”

Siksi rakennepoliittiset toimet pitäisi heidän mielestään keskittää työmarkkinoiden toiminnan parantamiseen, yritystoiminnan uudistumiskyvyn ja -kannusteiden vahvistamiseen sekä näkymän luomiseen siitä, että Suomi on vastaisuudessakin huippuosaamisen maa.

Katsauksen mukaan työmarkkinoiden osalta kilpailukykysopimus ja siihen liittyvä yhteisymmärrys ”Suomen mallista” tukevat kustannuskilpailukyvyn paranemista. Työvoiman tarjonnan tukemiseksi olisi harkittava erilaisia työn vastaanottamiseen kannustavia toimia. Nämä voisivat koskea esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastusta. Tutkijoiden mielestä naisten työmarkkinoille osallistumisen mahdollisuuksien tukemiseksi olisi hyvä pidättäytyä päivähoitomaksujen korotuksista.

”Maahanmuuttajille voisi pyrkiä luomaan verraten pitkäkestoisen (1–2 vuotta) harjoittelujärjestelyn, jonka puitteissa aluksi vain hyvin alhaiseen tuottavuuteen yltävät maahanmuuttajat voisivat työllistyä työehtosopimuksien määrittämää korvausta pienemmällä kustannuksella. Tällaisen järjestelyn ehdoksi voisi asettaa esimerkiksi sen, että harjoittelijat osallistuvat muun muassa kielikoulutukseen.”

Uudistuksissa pitäisi ottaa huomioon myös se, että koulutusjärjestelmää olisi muutettava.

”Rakenneuudistuksessa olennaisinta olisi korkeakoulujen työnjaon muuttaminen niin, että pääosa korkeakouluista keskittyisi kandidaatti- ja maisteritason koulutukseen ja tekisi tutkimusta vain hyvin rajatuilla alueilla. Suppea joukko laaja-alaisia tutkimusyliopistoja huolehtisi jatkokoulutuksesta ja perustutkimuksesta.”

Holmström, Korkman ja Vihriälä korostavat, että vaikka tämän tapaisista asioista ei voida päättää välittömästi, uudistuksen suuntaviivat on mahdollista määrittää muutamassa kuukaudessa niin, että perusratkaisut voitaisiin tehdä esimerkiksi vuoden 2017 kehysriiheen mennessä.

Bengt Holmström on yhdysvaltalaisen huippuyliopiston Massachusetts Institute of Technologyn (MIT) taloustieteen professori, Sixten Korkman on taloustieteen professori Aalto-yliopistossa ja Vesa Vihriälä on Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen toimitusjohtaja. Vihriälä on väitellyt Helsingin yliopistossa valtiotieteen tohtoriksi pääaineenaan kansantaloustiede.

Professori Holmström on jo aikaisemminkin vaatinut muutoksia Suomen koulutusjärjestelmään.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat