Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Ristiriidat Tullissa ovat taas kärjistyneet: Pääjohtaja Hartikaisen epäillään kiusanneen alaistaan

Oikeustieteilijät ihmettelevät valtiovarain­ministeriön toimettomuutta.

Talous
 
Vesa Moilanen / Lehtikuva
Antti Hartikainen
Antti Hartikainen Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Tilanne Tullissa on taas kärjistynyt. Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen epäillään häirinneen alaistaan, ilmenee valtiovarainministeriölle toimitetusta salassa pidettävästä asiakirjasta.

Tullin työhyvinvoinnista vastaava sosiaalipsykologi on tehnyt pääjohtajasta työturvallisuuslain mukaisen ilmoituksen, joka on osoitettu valtiovarainministeriön [VM] valtiosihteerille Martti Hetemäelle. Tulli toimii valtiovarainministeriön alaisuudessa.

Häirinnän kohteeksi joutuneen mielestä pitkään jatkunutta kiusaamista on ollut hänen työntekonsa toistuva vaikeuttaminen, virkatehtävien estäminen, julkinen työnteon arvostelu ja suorasta yhteydenpidosta kieltäytyminen.

Pääjohtaja Hartikainen ei vastannut sunnuntaina HS:n soittopyyntöihin.

Häirintäepäily on jatkoa Hartikaisen pääjohtajakaudella kärjistyneille ongelmille. Valtiovarainministeriön selvitysryhmän helmikuussa 2015 valmistuneen raportin mukaan Hartikaisen olisi pitänyt syksyllä 2012 pääjohtajan asemassa pidättäytyä täysin keskustelemasta puolisoaan koskevasta asiasta. Selvitysryhmä ei pitänyt pääjohtajan toimintaa hyväksyttävänä.

Selvitysryhmä käsitteli myös Hartikaisen julkisuudessa esittämää arvostelua alaistaan kohtaan.

Valtiovarainministeriö antoi Hartikaiselle ”vakavan huomautuksen”, koska tämä oli toiminut moitittavasti arvostellessaan alaistaan julkisesti epäasiallisella tavalla.

Keväällä eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoi Hartikaisen toimineen vastoin hallintolakia, koska hän ei poistunut kokouksesta, jossa käsiteltiin epäsuorasti Hartikaisen puolison määräaikaista virkasuhdetta. Hallintolain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.

”Kun tilanne Tullissa on ollut pitkään räjähdysherkkä, se asettaa työnantajalle velvoitteet selvittää ongelmat. Työturvallisuuslaki lähtee siitä, että seurantavelvoite on koko ajan voimassa”, sanoo Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen.

Hartikainen toimii edelleen samassa pääjohtajan tehtävässä.

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.

Lain mukaan työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

”On lähes selvää, että työnantaja ei ole riittävästi puuttunut Tullin sisäisiin konflikteihin. Työnantaja eli Tullin tapauksessa VM ottaa tarpeettoman riskin siitä, että se rikkoisi työturvallisuuslakia, jolloin kyseessä voisi olla työturvallisuusrikos”, Koskinen arvioi.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää ihmettelee myös VM:n toimettomuutta.

”Vaikuttaa siltä, että ministeriön puuttuminen Tullin ongelmiin on ollut hidastempoista ja todennäköisesti myös riittämätöntä. Kun esille tulleet ongelmat ovat ilmeisen suuria ja vieläpä toistuvia, ministeriön toimintaa voi pitää virkamiesoikeudellisesti ongelmallisena”

Mäenpään mielestä ministeriön pitäisi harkita järeämpien keinojen käyttöä jo tässä vaiheessa, kun työturvallisuuslain mukaista ilmoitusta tutkitaan.

Professori Koskinen korostaa, että ministeriön pitäisi seurata ja valvoa tilannetta siten, että ristiriitojen kärjistyminen voitaisiin ennaltaehkäistä.

”Olen verrannut työturvallisuudesta huolehtimista työpaikalla olevaan vaaralliseen koneeseen. On täysin selvää, että koneen aiheuttama vaara on korjattava. Sama asia koskee työntekijöiden välisistä suhteista aiheutuvia vaaroja.”

Hän ei halua ottaa kantaa Tullin pääjohtajan edellytyksiin toimia virassaan, vaan kommentoi asiaa yleisellä tasolla.

”Tullin pääjohtaja on niin merkittävässä asemassa, että hänelle voidaan asettaa hyvin korkeat eettiset ja moraaliset käyttäytymissäännöt. Kaikki epäasiallinen käyttäytyminen on kiellettyä.”

Onko Hartikaisella valtiovarainministeriön luottamus?

Tulli kuuluu valtion työnjaossa valtiovarainministeriön [VM] vastuulle, ja siellä ylimpänä virkamiehenä toimii valtiosihteeri Martti Hetemäki. HS pyysi häneltä kommentteja liittyen Tullin pääjohtajan Antti Hartikaisen toimintaan.

Mihin toimenpiteisiin VM on ryhtynyt sen jälkeen, kun eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoi Hartikaisen toimineen hallintolain vastaisesti?

”Päätöksessä eduskunnan oikeusasiamies saattoi käsityksensä Hartikaisen tietoon, mikä on hallinnollisen ohjauksen keino. Asiasta on keskusteltu Hartikaisen kanssa ja pyydetty häntä kiinnittämään huomiota näihin asioihin. Ratkaisu ei antanut aihetta muihin toimenpiteisiin.”

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun perusteella pääjohtaja on toiminut myös pääjohtajalle erikseen annettua toimintaohjetta vastaan. Mihin toimenpiteisiin valtiovarainministeriö on ryhtynyt toimintaohjeen vastaisesta menettelystä?

”Toimintaohjeiden vastaiseen menettelyyn on kiinnitetty huomiota Hartikaisen kanssa käydyissä keskusteluissa.”

Pääjohtaja Hartikaisesta on tehty ilmoitus epäilystä häirinnästä. Mihin toimenpiteisiin valtiovarainministeriö on ryhtynyt?

”Valtiovarainministeriö on aloittanut työturvallisuuslain 28 §:n mukaisen menettelyn.”

Nauttiiko pääjohtaja Hartikainen valtiovarainministeriön luottamusta?

”Tulli on suoriutunut tehtävistään hyvin. Valtiovarainministeriö on seurannut ja valvonut Tullin ja sen pääjohtajan toimintaa sekä organisaation johtamista ja johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä tarkemmin kuin viraston tulosohjauksessa normaaliolosuhteissa. Ministeriö pitää Tullin tulevaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisena jatkaa Tullin johtamisen ja johtamiskulttuurin systemaattista kehittämistä ja seurantaa.”

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat