Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Metsäteollisuus tarvitsee lisää työvoimaa – sahatavara, sellu ja kartonki käyvät hyvin kaupaksi maailmalla

Erityisen paljon kasvaa kuusisahatavaran vienti Kiinaan.

Talous
 
Kaisa Rautaheimo / HS
Westas-yhtiön toimitusjohtaja Pekka Kopra juttelee rimottaja Sanna Karjalaisen kanssa Raunion sahalla toukokuussa.
Westas-yhtiön toimitusjohtaja Pekka Kopra juttelee rimottaja Sanna Karjalaisen kanssa Raunion sahalla toukokuussa. Kuva: Kaisa Rautaheimo / HS

Suomen metsäteollisuuden hyvä vire jatkuu. Sahatavaran vienti voi kasvaa tänä vuonna jopa uuteen ennätykseen.

Myös sellun ja kartongin tuotanto- ja vientimäärät kasvavat viime vuodesta. Ainoa poikkeus on paperi.

Tiedot käyvät ilmi Luonnonvarakeskus Luke maanantaina julkaisemasta metsäsektorin suhdannekatsauksesta.

Hyvän menekin takia metsäteollisuus lisää työvoimaansa. Vuonna 2016 työllisten määrän arvioidaan nousevan 41  400 henkilöön.

Saha- ja puulevy-, rakennuspuusepänteollisuudessa sekä massan, paperin ja kartongin tuotannossa työllisyyden arvioidaan kohenevan, mutta paperi- ja kartonkijalosteiden valmistuksessa työllisten määrä jatkaa laskuaan vuoden 2015 tasolta.

Jo vuonna 2015 metsäteollisuuden työllisten määrä kasvoi 2 prosenttia 39 500 henkilöön.

Luke sanoo arvioivansa varovaisesta, että vuonna 2017 metsäteollisuuden työllisten kokonaismäärä kasvaa edelleen kuluvan vuoden tasolta.

Luke sanoo kotimaisen metsäteollisuuden kannattavuuden säilyvän kuluvana vuonna edellisvuoden hyvällä tasolla, vaikka sellun euromääräinen vientihinta laskee viime vuodesta. Kannattavuutta pitää yllä se, että sellun tuotanto- ja vientimäärät kasvavat, kun erilaisten laajennus- ja pullonkaulainvestointien kohteena olleet tehtaat saadaan täyteen vauhtiin.

Samaan aikaan sellun tärkeimpien tuotantopanosten, eli raakapuun, kemikaalien ja työvoiman, hinnat pysyvät pääosin ennallaan tai jopa hieman laskevat. Myös kartongin tuotannon kannattavuus säilyy hyvällä tasolla vuonna 2016, vaikka kartongin keskimääräisen vientihinnan ennustetaankin hieman laskevan.

Myös papereiden kannattavuus pysynee ennallaan, vaikka tuotanto laskee. Kovasta viennistä huolimatta sahateollisuuden kannattavuus hieman heikkenee tänä vuonna, koska varsinkin mäntysahatavaran vientihinnat alenevat hintakilpailun takia.

Sellun ja kartongin tuotannon sekä viennin kasvu johtuu tänä ja ensi vuonna uusista investoinneista. Lisäksi kyse on myös hyvästä maailmanmarkkinakysynnästä.

Lehtisellun tarjonnan lisäys maailmalla on heijastunut myös havusellun maailmanmarkkinahintaan. Suomessa havusellun hinta laski reippaasti alkuvuonna 2016.

Kartonkia kysytään koko ajan enemmän muun muassa verkkokaupan ja ruuan erikoispakkauksien lisääntymisen takia, mutta samalla myös sen tarjonta ja tuotanto keskeisillä markkina-alueilla on kasvanut. Näin ollen kartongin vientihinta alenee tänä vuonna, mutta tasaantuu ensi vuonna.

Luke arvioi, että sahatavaraa viedään tänä vuonna 8,5 miljoonaa kuutiometriä. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla sahatavaran vienti Eurooppaan, Aasiaan ja Pohjois-Afrikkaan on lisääntynyt. Erityisesti kuusisahatavaran vienti Kiinaan on kasvanut.

Tullin ennakkotietojen mukaan vienti oli vuoden 2016 tammi–kesäkuussa 14 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammalla tasolla. Koko vuoden 2016 osalta vientimäärän ennustetaan päätyvän vajaaseen 8,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä merkitsisi viennin 8 prosentin kasvua vuodesta 2015.

Toteutuessaan vientimäärä ylittäisi vuodelta 2000 peräisin olevan aiemman sahatavaran vientiennätyksen. Vuonna 2017 sahatavaran myönteisen vientikehityksen odotetaan jatkuvan, mutta kuluvaa vuotta hitaampana.

Kotimaassa sahatavaran kulutuksen kasvua joudutaan tänä vuonna vielä odottamaan, koska omakotirakentaminen on vaisua. Vuonna 2017 kotimaan kulutuksen odotetaan kasvavan jo selvemmin.

Rakentamisen elpyminen Euroopassa sekä kysynnän hyvä taso teollisissa käyttökohteissa pitävät yllä vanerin tuotanto- ja vientimääriä sekä vientihintatasoa, Luke arvioi.

Painopapereiden kulutus maailmalla jatkaa laskuaan. Suomen paperin tuotanto- ja vientimäärät alenevat edelleen.

Sellun ja kartongin hyvän kysynnän ansiosta kannattavuus massa- ja paperiteollisuudessa säilyy tänä ja ensi vuonna lähes viime vuoden hyvällä tasolla.

Metsäteollisuuden puun käyttön kasvaa, joten kotimaan markkinahakkuut nousevat tänä vuonna 59,5 miljoonaan kuutiometriin ja ensi vuonna 61,8 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti lisääntyy hieman tänä vuonna.

Kuusitukin kantohinta nousee tänä vuonna hieman kuusisahatavaran hyvän kysynnän ja maltillisen vientihintakehityksen myötä. Kuusikuidun lisääntyvä käyttö kartongin valmistuksessa nostaa sen kantohintaa hieman.

Luken mukaan muilla puutavaralajeilla kantohinnat alenevat tänä vuonna. Ensi vuonna havusellun tuotannon kasvu lisää mäntykuidun kysyntää ja nostaa sen kantohintaa.

Yksityismetsätaloudessa bruttokantorahatulot nousevat tänä vuonna noin 1,7 miljardiin euroon ja ensi vuonna hieman enemmän. Yksityismetsien hehtaarikohtainen liiketulos kasvaa tämän vuoden 110 eurosta 115 euroon vuonna 2017.

Luke sanoo, että fossiilisten polttoaineiden alhaiset hinnat, halvat päästöoikeudet sekä epävarmuudet tukipolitiikassa ovat hidastaneet investointipäätöksiä ja jarruttavat metsäenergian käytön kasvua.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat