Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

”Omistajan syytä huolestua, jos johdolla ei ole muita ideoita kuin leikata” – liiketaloustieteen tutkija ihmettelee keskustelua halvasta työstä

Yritysjohtajilta pitäisi asiantuntijoiden mukaan vaatia kärsivällisyyttä ja aggressiivisuutta.

Talous
 
Rio Gandara / HS
VTT:n ja Virginian yliopiston tutkijoiden tutkimuksessa todettiin, että yrityksillä on taipumus karttaa sellaisia kilpailutoimia, joiden tulokset näkyvät vasta pitkän ajan päästä.
VTT:n ja Virginian yliopiston tutkijoiden tutkimuksessa todettiin, että yrityksillä on taipumus karttaa sellaisia kilpailutoimia, joiden tulokset näkyvät vasta pitkän ajan päästä. Kuva: Rio Gandara / HS

Kilpailukyvyn kohottaminen vaatii yritysjohtajilta niin kärsivällisyyttä kuin aggressiivisuuttakin, sanoo markkinoinnin apulaisprofessori Jukka Luoma Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. Luoman on vaikea ymmärtää suomalaista kilpailukykykeskustelua, joka pitkälti keskittyy työn halpaan hintaan.

”Olisin yrityksen omistajana huolissani, jos ei johdolla olisi muita ideoita kuin leikata kustannuksia”, Luoma toteaa ja muistuttaa, että yrityksen kilpailukyvyn varmistaminen on viime kädessä johdon vastuulla.

Vallitsevaa kilpailukykyajattelua, jossa johtotähtenä on kustannusten säästö, Luoma kuvaa puolustustaisteluksi. Siinä otetaan lisäaikaa ja annetaan tekohengitystä olemassa olevalle bisnekselle sen sijaan että investoitaisiin ja luotaisiin uutta.

Työvoimakustannuksilla on Suomen kaltaisissa kehittyneissä maissa vaikea kilpailla, minkä takia ensisijaisena päämääränä tulisi olla tuotteet ja palvelut, joista asiakkaat olisivat valmiita maksamaan riittävän paljon.

Luoma on strategiseen markkinointiin ja johtamiseen erikoistunut liiketaloustieteen tutkija. Etenkin yritysten välinen kilpailudynamiikka kiinnostaa häntä.

Viime keväänä julkaistussa Aalto-yliopiston, VTT:n ja Virginian yliopiston tutkijoiden tutkimuksessa todettiin, että yrityksillä on taipumus karttaa sellaisia kilpailutoimia, joiden tulokset näkyvät vasta pitkän ajan päästä.

Luoma oli mukana kyseisessä tutkimuksessa, jonka mukaan suurimmat voitot ja tuotot tulisivat kärsivällisyyttä edellyttävin kilpailukeinoin. Investoinnit tuotekehitykseen ja markkinointiin synnyttävät kuitenkin välittömiä kuluja, mikä voi johtaa ali-investointiin.

Kärsivällisyyden hyveestä liiketoiminnan johtamisessa Luoma kirjoittaa myös tuoreessa Talous & Yhteiskunta -lehdessä.

Suomalainen johtaminen on Luoman mukaan nyt murroksessa, koska vanhoilla eväillä ei enää edetä, vaan pitäisi pystyä luomaan tavaroita ja palveluita, joista asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän.

Luoman mukaan avainsana on asiakaslähtöisyys, jota suomalaiset yritykset eivät vieläkään ole nostaneet ihan keskiöön. Tosin vuodesta 2008 tehnyt markkinoinnin tila -selvitykset osoittavat, että sitä pidetään yrityksissä yhä tärkeämpänä tavoitteena: ”Kyseessä on oppimisprosessi.”

Hissejä ja liukuportaita valmistava Kone on Luoman mielestä hyvä esimerkki siitä, kuinka yritys on siirtynyt tuoteorientaatiosta kohti asiakaslähtöisyyttä eli ratkaisemaan ihmisten liikkumiseen liittyviä ongelmia. Talouslaman aikaan kunnostettiin vanhoja laitteita, kun uusia ei tilattu.

”Tyydyttämättömien asiakastarpeiden tunnistaminen ja täyttäminen, teknologinen edelläkävijyys, ylivertaisen asiakaskokemuksen synnyttäminen, laadukkaiden asiakassuhteiden vaaliminen ja ainutlaatuisen brändin rakentaminen”, Luoma listaa vaihtoehtoisia keinoja, joiden avulla liikkeenjohtajat voivat viedä yritystään kohti uutta ja tuntematonta ilman kokemukseen perustuvia mittauksia.

Fiksu yritysjohtaja tunnistaisi asiakkaan tarpeet ja ongelmat jo ennen kuin tämä itse niitä aavistaa. Asiakkaiden käyttäytymisestä toki kerätäänkin jo paljon tietoa sen sijaan että heiltä vain kysyttäisiin, ”haluatko tämän tuotteen”.

Suomessa on osattu kehittää esimerkiksi teknologisia innovaatioita, mutta niiden kaupallinen hyödyntäminen on jäänyt puolitiehen. Esimerkkinä Luoma mainitsee suomalaiseen algoritmiin perustuvan Kutsuplus-palveluun, joka lopetettiin Suomessa, mutta toimii nyt Washingtonissa.

”Jotakin meiltä puuttuu, mutta mitä se on? Ehkä meiltä puuttuu aggressiivisuutta kehittää teknologiasta kaupallista menestystä, mutta olen optimistinen”, Luoma päättelee.

Liiketoiminnan perusta ja pohja ovat Luoman mukaan Suomessa pitkälti kunnossa. Hän listaa korkeasti koulutetun ja melko edullisen työvoiman, matalahkon yhteisöverotuksen ja vireän yliopistojen ja yritysten yhteistyön. Yliopistoja ei kuitenkaan tulisi nähdä alisteisina elinkeinoelämälle, Luoma sanoo.

Suomalaisfirmojen johtajien on Luoman mukaan pakko opetella asiakas- ja markkinalähtöinen tapa toimia. Osittain hänestä ovat kyseessä sukupolvi- ja myös koulutustaustaerot. ”Suomalainen johtajapolvi on melko homogeeninen, ja koulutustaustakin on useimmilla joko tekniikan tai kaupan alalta, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa yritysjohtajien koulutustausta on monipuolisempi.”

Monialaisuutta johtamiskoulutukseen perää myös Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun johtaja Antti Lönnqvist, joka pitää omaa kouluaan tässä mielessä esimerkillisenä, koska siellä kauppatieteisiin yhdistetään hallintotieteiden ja politiikan tutkimusta.

Johtamisen koulutusohjelmia on Suomessa tarjolla yhteensä 180. Niitä on 12 yliopistossa ja 22 ammattikorkeakoulussa.

Tampereen johtamiskorkeakoulu teki äsken kartoituksen suomalaisesta johtamiskoulutuksesta. Lönnqvistin mukaan Suomessakin ekonomi- ja johtamiskoulutuksessa on määrätietoisesti pyritty eroon kapea-alaisuudesta. On alettu ottaa huomioon, ettei valmistuva välttämättä sijoitu isoon konserniin, jossa voi keskittyä vain yhteen asiaan, kuten laskentaosaamiseen, vaan pitää hallita monta alaa, kuten pienemmissä startup-yrityksissä.

Maailmalta löytyy Lönnqvistin mukaan jo useita monialaisia johtamisen koulutusyksiköitä, myös lähempää kuin Yhdysvalloista. Kööpenhaminan kauppakorkeakoulu nitoo yhteen yhteiskuntaa, politiikkaa ja juridiikkaa, kun taas London School of Economics and Political Science (LSE) tarjoaa liiketoiminnan, maantieteen, hallinnon ja kansainvälisen politiikan opintoja.

Luoman tavoin Lönnqvist pitää tärkeänä kilpailukyvyn kohottajana johtajan herkkyyttä tunnistaa asiakkaan tarpeet globaaleilla markkinoilla. Hän korostaa myös johdon nopeutta heittäytyä esimerkiksi digitalisaation ja kansainvälistymisen tuomiin uusiin ansaintamalleihin.

”Vanhat menestyneet firmat voivat olla hyvin jähmeitä, ja uusia avauksia tulee hitaasti”, Lönnqvist sanoo ja mainitsee positiivisena esimerkkinä OP-ryhmän, joka laajentaa pankki- ja vakuutusalalta terveyteen, hyvinvointiin ja liikenteeseen.

”Perinteiset toimialarajat ovat murtumassa”, Lönnqvist uskoo, mutta tunnustaa, ettei hyviä johtajia suoraan koulusta valmistu, vaan heitä kasvaa vasta kokemuksen myötä.

Eikä kokemuskaan ole koulinut suomalaisista yritysjohtajista kovin monta kansainvälistä tekijää, vaikka joitakin Nokian entisiä johtajia ulkomaisten yritysten johdossakin on nähty.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat