Talous

Satoja euroja helppoa rahaa – näin tarkistat verosi ja saat mitä sinulle kuuluu

HS ja Veronmaksajat tekivät mahdollisimman selkeät ja helpot ohjeet veroilmoituksen teosta ja vähennysten hyödyntämisestä. Kotitalousvähennyksen saa tehdä pation muttei sen katon rakentamisesta, laiturin teosta muttei rannan ruoppauksesta ja pihapiirin muttei pihakujan lumen luonnista. Katso myös muut knopit.

Veroilmoituksen jättö lähestyy. Kotiin lähetetty veroehdotus tulisi tarkistaa ja siihen pitäisi vastata keskiviikkona 4. toukokuuta tai perjantaina 13. toukokuuta mennessä.

Päivämäärät vaihtelevat ja tieto omasta palautuspäivästä löytyy veroehdotuksen ensimmäiseltä sivulta. Puolisoilla on molemmilla aina sama palautuspäivä.

Jos veroehdotuksessa kaikki on kunnossa, veroilmoitusta ei tarvitse jättää.

Mutta ennen sitä kannattaa miettiä, voisiko erilaisia vähennyksiä hyödyntää. Satojen eurojen hyöty voi olla puolen tunnin työn takana.

Veronmaksajien johtava lakimies Päivi Kaari kertoo, mitä veroehdotuksessa tulee tarkistaa.

Ensimmäinen tehtävä tutustua veroehdotuksen selvitysosaan, jossa näkyvät palkat ja eläkkeet. Ne ovat yleensä oikein, mutta jos eivät, ne tulee korjata.

Asuntolainan korot ovat usein myös valmiiksi veroehdotuksessa, mutta määrät on hyvä tarkistaa. Jos kyse on ensiasunnon koroissa, korkojen tulee olla kohdassa 7.5. muuttovuonna ja yhdeksänä seuraavana vuotena.

Kodin ja työpaikan väliset matkakulut

Kodin ja työpaikan väliset matkakulut voi vähentää veroista. Ne lasketaan julkisten liikennevälineiden kulujen mukaan. Jos nämä kulut jäävät alle 750 euroon vuodessa, kuluja ei kannata laskea taikka ilmoittaa, koska 750 euroon asti kulut kuuluvat omavastuun piiriin.

Esimerkiksi Helsingin sisäisen liikenne jää aina tuon summan alle, jos julkisilla kulkuneuvoilla pääsee työpaikalle ja kotiin, niin kuin yleensä pääsee.

Sen sijaan seutulipun ostajille kulujen kirjaaminen kannattaa, koska matkakulut nousevat yli omavastuun.

Työttömillä matkakulujen omavastuu vähenee 70 euroa jokaista työttömyyskuukautta kohden. Jos verovuonna 2015 on ollut esimerkiksi kuusi kuukautta työttömänä, omavastuu alenee 420 eurolla, ja omavastuu on enää 330 euroa.

Jos tuolloin työssäkäyntiaikana matkakulut ylittävät tuon 330 euron rajan, kulut kannattaa merkitä.

Nämä matkakulut merkitään bruttomääräisinä ilman omavastuun vähentämistä veroehdotuksen kohtaan 3.5 A.

Tulonhankkimiskulut

Palkansaajien erilaiset tulonhankkimiskulut kuten ammattikirjallisuus, koulutusmenot ja työhuonevähennys ynnätään kaikki veroehdotuksen kohtaan 3.4.

Niissä keskeinen tieto on se, että asian pohtimiseen kannattaa uhrata aikaa vain, jos kuluja on yli 620 euron omavastuurajan edestä.

Itse ostettuja työvaatteita voi esimerkiksi rakennustöissä olevana listata tulonhankkimiskuluiksi.

Sen sijaan esimerkiksi investointipankkiirien tai johtajien hienoja pukuja ei tulonhankkimiskuluiksi hyväksytä, vaikka komeat vaatteet työn kannalta tärkeitä olisivatkin.

Työhuonevähennys

Paljon kotona tai erillisessä työhuoneessa työskentelevän kannattaa perehtyä erityisesti työhuonevähennyksen mahdollisuuksiin.

Jos henkilö työskentelee pääosin kotonaan, esimerkiksi freelancer-toimittajana, työhuonevähennys on 820 euroa, ja sen saa pyytämällä ilman eri selvitystä.

Jos verovelvollisella on oma työhuone tai erillinen asunnon ulkopuolella oleva työtila, verottaja voi hyväksyä kokonaiskulun vähennykseksi kokonaan, mutta asunnossa olevia työtiloja verottaja arvioi pitkälti kaavamaisesti.

Jos työ on sellaista, että sitä tehdään kotona, perussääntönä on se, että ilman erillistä selvitystä 820 euroa suurempaa työhuonevähennystä ei saa.

Esimerkiksi asuinyksiössä tehtävästä työstä ei voi saada yli 820 euron vähennystä, koska erillistä työhuonetta ei voi olla.

Seuraava työhuonevähennysporras on 410 euroa. Sen saavat henkilöt, jotka tarvitsevat työhuonetta pääansion tai sivutulojen hankkimista varten.

Esimerkkejä tällaisesta työstä ovat esimerkiksi kokeita kotona tarkastavat opettajat tai sivutoimiset isännöitsijät.

Jos tällaisia sivutuloja on vain satunnaisesti, työhuonevähennys jää 205 euron mittaiseksi.

Satunnaisen arvopaperikaupan tekeminen kotona ei oikeuta työhuonevähennykseen.

Pienemmistä työhuonevähennyksistä ei siis ole hyötyä, jos tulonhankkimisvähennykset kokonaisuudessaan jäävät alle 620 euron omavastuurajan.

Uutuutena verohallinto on viime vuonna ottanut kantaa etätyötä tekeviin.

Jos työnantajan kanssa on sovittu säännöllisestä etätyöstä, ja etätyöpäiviä on enintään puolet työpäivistä, työhuonevähennys on 410 euroa. Jos etätyöpäivien määrä nousee yli puoleen työpäivistä, vähennysoikeus on 820 euroa.

Työhuonevähennystä harkitessa verottajan kannalta olennaista on se, kuinka paljon kotona tehdään töitä. Siksi pohjapiirrosta työhuoneen sijainnista ei verottajalle tarvitse lähettää.

Taiteilijoiden ja kirjailijoiden kanssa verottaja hyväksyy erilliset työhuoneet tai asunnon yhteydessä olevat ateljeet yleensä niiden todellisten kulujen, vaikka tuloja ei tulojen määrä olisi verovuonna vähäinen.

Syynä on se, että taiteessa tulot ja menot eivät usein kohtaa samana vuonna.

Kaikki tulonhankkimiskulut vähennetään verotettavista tuloista, eikä siis maksettavista veroista. Hyvä nyrkkisääntö saatavan hyödyn määrästä selviää, kun katsoo verokortista, mikä on lisäprosentti tulorajan ylittävästä työstä.

Jos lisäprosentti olisi esimerkiksi 40 ja tulonhankkimiskuluja olisi tuhat euroa yli 620 euron omavastuun rajan, verohyöty olisi 400 euroa.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen määrä on enimmillään 2 400 euroa verovelvollista kohden niin että siinä otetaan huomioon 45 prosenttia työn osuudesta vähennettynä sadan euron omavastuulla.

Toisin sanoen kullakin verovelvollisella voi olla 5 555 euron edestä korvattavaa työsuoritusta, jotta verovähennyksen hyödyn saa täysimääräisenä hyödynnettyä.

Tämä vähennys kohdistuu suoraan maksettaviin veroihin, eli verojen määrä vähenee enimmillään 2 400 euron verran. Kyseessä on merkittävä vähennys, jonka kuittien etsimiseen kannattaa käyttää aikaa.

Kotitalousvähennys on monessa kotitaloudessa tärkein vähennys, ja samalla verohallinnon painajainen sen aiheuttaman suuren hallinnollisen työn takia.

Onneksi nykyinen kaavake ohjaa verovelvolliset täyttämään tiedot varsin hyvin oikein.

Kotitalousvähennystä voi hake kotona tai vapaa-ajan asunnossa teetetystä tavanomaisesta kotitaloustyöstä kuten siivoustyöstä, ja korjaus-, kunnossapito- ja perusparannustöistä ja hoiva- ja hoitotyöstä.

Hoiva- ja hoitotyössä korvattavia ovat sellaiset lasten tai vanhusten hoitoon ostetut palvelut, joista ei saada yhteiskunnan tukea.

Suurimmat rajanvedot oikeudesta kotitalousvähennykseen käydään kunnossapito- ja perusparannustöistä.

Uudisrakentaminen ei oikeuta minkäänlaiseen kotitalousvähennyksen käyttöön. Kun kyse on lisäksi verovelvollisen omaan kunnossapitoon kuuluvista töistä, asunto-osakeyhtiön remontit eivät kuulu vähennyksen piiriin.

Näin täytät kotitalousvähennyslomakkeen

Jos kotitalousvähennystä ei ole etukäteen ilmoittanut hakiessaan muutosta verokorttiin, vähennystä ei ole merkitty veroehdotukseen. Sitä haetaan paperilla 14 A -lomakkeella, joka löytyy verkosta vero.fi-sivuilta lomakkeista.

Lomaketta ei ole postitettu kotiin, vaan se on tulostettava verkosta, tai sitten tiedot voi antaa verottajalle suoraan verkon kautta.

Tulostettavaa lomaketta etsittäessä on tärkeää muistaa, että valitsee vuoden 2015 lomakkeen, ei vuotta 2016.

Kotitalousvähennys vaihtelee sen mukaan, onko työ ostettu yritykseltä vai onko työntekijä itse palkattu. Tässä käydään läpi yritykseltä ostetun työn kaavakkeen täyttäminen.

Ensiksi täytetään omat henkilötiedot. Sitten pannaan rasti ruutuun sen mukaan, minkä tyyppistä työtä on ostettu.

Vapaamuotoisessa selvityksessä kerrotaan, että ollaan esimerkiksi maalattu keittiötä. Sekin kerrotaan, onko kyseessä oma asunto, vapaa-ajan asunto vain vanhempien tai isovanhempien asunto.

Veronmaksaja voi tehdä tehdä kotitalousvähennyksen myös omien vanhempien tai isovanhempien asunnossa tai mökillä tehdystä työstä.

Vanhemmat eivät siis saa tehdä vähennystä lastensa asunnoissa tehdyistä remonteista, mutta omille vanhemmille lapset voivat tilata esimerkiksi kotisiivoojan tai remontin.

Kaavakkeessa kysyttävät yrityksen nimi ja sen y-tunnus selviävät laskusta. Ensimmäinen ja viimeinen maksupäivä kysytään, koska vähennykset hyväksytään aina tehtyjen maksujen ajan perusteella.

Kaavakkeessa kysytään myös sopimuksen tekopäivä. Sen tarkka muistaminen voi olla vaikeaa, mutta käytännössä kyse on ajankohdasta, jolloin on itse antanut työn tekemiselle sitovan toimeksiannon.

Sopimuksen tekopäivä on verottajan kannalta tärkeä tieto silloin kun työn tehnyt yritys on myöhemmin poistettu ennakkoperintärekisteristä laiminlyöntiensä tähden. Jos yritys on kuitenkin ollut ennakkoperintärekisterissä sopimuksentekohetkellä, vähennyksen saa vaikka yritys olisi myöhemmin poistettu rekisteristä.

Työn tilaajan pitää aina itse selvittää, kuuluuko yritys ennakkoperintärekisteriin vai ei. Tuo tieto löytyy verkosta osoitteesta ytj.fi. missä yhtiöitä voi etsiä nimellä tai y-tunnuksella.

Lomakkeeseen kirjataan laskun kokonaismäärä, se paljonko laskusta on itse maksanut eli oma souus ja sitten laskusta erotetaan työn osuus niin, että tarvikkeet ja matkakulut rajataan pois. Nämä kaikki kulut kirjataan arvonlisäveroineen.

Joskus on tilattu pelkkää työtä. Silloin kaavakkeeseen kannattaa kirjoittaa, että lasku on pelkästä työstä eikä sisällä materiaaleja.

Yhteen lomakkeeseen mahtuu kaksi eri työsuoritusta, mutta lomakkeita voi täyttää tarpeen mukaan tai tiedot voi lisätä verkossa.

Kotitalousvähennystä voi käyttää myös sukumökeissä. Tärkeää on tällöin muistaa, että vähennys jaetaan maksajien mukaan, ja omistajuus ei tällöin ehtona vain käyttäminen.

Kuolinpesän verotuksessa kotitalousvähennystä ei voi tehdä, mutta joku pesän osakas voi ilmoituksen tehdä.

Verottajalle riittää, että joku suvusta on hoitanut maksun. Lisäksi tarvitaan tosite siitä, että toinen sukulainen on maksanut oman osuutensa maksusta edelleen sille, joka maksoi laskun. Esimerkiksi kuittaus perinnönjaossa ei riitä.

Verottaja on puuttunut tällaisiin tilanteisin esimerkiksi isoissa maalämpöremonteissa.

Muista nämä knopit

Suurimmat kotitalousvähennykset tehdään korjaus-, kunnossapito- ja perusparannustöistä. Niissä kannattaa muistaa seuraavat knopit:

Ennen verohallinto ohjeisti, että kalliilla koneella tehty työstä ei saa vähennystä koko hinnasta, koska esimerkiksi kaivinkoneen käytössä maksetaan myös itse koneesta. Korkein hallinto-oikeus (KHO) kumosi tämän tulkinnan, ja nyt konetyö on kokonaan korvattavaa.

Samoin KHO kumosi verohallinnon tulkinnan, jonka mukaan vähennys annetaan remontoitavaan asuntoon, vain jos sinne muutetaan muutaman kuukauden sisällä remontista. Vanhan kansakoulun kunnostustapauksessa katsottiin, että remotti voi kestä vuosia, kunhan asuntoon muutetaan kun sinne pystyy muuttamaan.

Uudisrakentamiseen kodinhoitovähennystä ei saa käyttää, ja niinpä rajanvetoa onkin usein siitä, milloin uudisrakennus lakkaa olemasta uusi.

Laiturin rakentamisesta saa vähennyksen samoin kuin pation tekemisestä, mutta uusien katettujen tilojen rakentamisesta vähennystä ei saa. Uuden katon rakentaminen on rajana.

Toisaalta kunnossapitotyö ei tarkoita, että talossa olisi pitänyt olla toiminto ennestään. Vähennyksen saa tehdä esimerkiksi mökin sähköistämisestä tai vesijärjestelmän asentamistöistä.

Rannan ruoppauksesta vähennystä ei saa, koska se ei ole piha-aluetta vaan vesialuetta.

Lumenluonti on korvattavaa vain pihapiirin osalta, ei pihalle johtavan kujan osalta.

Kotitalousvähennys on hallinnollisesti niin työläs, että suurin osa hakemuksista käsitellään massakäsittelynä, niin kuin verotus yleensäkin.

Se tarkoittaa, että käytännössä joukko virheellisiäkin vähennyksiä menee vuosittain järjestelmän läpi.

Vaikka veroilmoituksen jättöpäivät ovat toukokuussa, vähennyksiä voi vaatia jälkeenpäinkin, vaikka vielä syksyllä tai oikaisuvaatimuksella viiden vuoden ajan.

Tällöin vuoden 2015 vähennyksiä voisi hakea vuoden 2017 alusta lukien vielä viiden vuoden ajan.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Vero
 • Verotus

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

  2. 2

   Viimeisimmät tiedot Turun puukotuksista: Epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla – kaksi uhria ja epäilty yhä tehohoidossa

  3. 3

   Pääministeri Sipilä: Ei ole mitään näyttöä siitä, että Turun puukotukset olisivat olleet terroritekoja

  4. 4

   Timo Metsola, 42, on kietonut Helsingin vuokra-asuntomarkkinat pikkurillinsä ympärille – Yli 50 asuntoa omistava judoka on Jari Sarasvuon mukaan ”matemaattinen poikkeustapaus”

  5. 5

   Ruotsalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

  6. 6

   Mikä on epäillyn motiivi? Liittyykö poliisin haltuun ottama pakettiauto tekoihin? HS listasi viisi avointa kysymystä Turun puukotuksista

  7. 7

   Ilmaiset käteisnostot voivat loppua, kun Ottojen tilalle tulee Nosto-automaatteja

  8. 8

   Osaa 1970- ja 1980-lukujen rivitaloista ei kannata korjata, koska ne ovat täynnä ongelmia – ”Olemme melkoisen pommin edessä”

  9. 9

   Miten kovaa Mo Farah oikein juoksee? Tältä näyttää, kun tavallisten ihmisten juoksumatto asetetaan mestarin vauhtiin

  10. 10

   ”Emme enää näytä uskottavalta vaihtoehdolta nuorelle arvoliberaalille sukupolvelle”, sanoo Sdp:n Sanna Marin surkeista kannatusluvuista

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Viimeisimmät tiedot Turun puukotuksista: Epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla – kaksi uhria ja epäilty yhä tehohoidossa

  2. 2

   Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

  3. 3

   Osaa 1970- ja 1980-lukujen rivitaloista ei kannata korjata, koska ne ovat täynnä ongelmia – ”Olemme melkoisen pommin edessä”

  4. 4

   Turun tapahtumien silmin­näkijä: ”Näin kuinka vaaleaa naista puukotettiin useita kertoja kaulaan”

  5. 5

   HS seurasi: Näin poliisin tiedotustilaisuus Turun puukotuksista eteni – poliisi vahvistaa sivullisten suojelleen ihmisiä

  6. 6

   Pääministeri Sipilä: Ei ole mitään näyttöä siitä, että Turun puukotukset olisivat olleet terroritekoja

  7. 7

   Ruotsalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

  8. 8

   Yksi sairaalaan Turun puukotustapauksen takia tuoduista on kuollut – kahdeksan hoidossa

  9. 9

   Charlottesvillessä kokoontui satoja hampaisiin asti aseistautuneita natseja keskellä kirkasta päivää – ja Yhdysvaltain presidentti vähättelee asiaa

  10. 10

   Timo Metsola, 42, on kietonut Helsingin vuokra-asuntomarkkinat pikkurillinsä ympärille – Yli 50 asuntoa omistava judoka on Jari Sarasvuon mukaan ”matemaattinen poikkeustapaus”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Viimeisimmät tiedot Turun puukotuksista: Epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla – kaksi uhria ja epäilty yhä tehohoidossa

  2. 2

   Kuvakooste pääkaupunkiseutua riepotelleen myrskyn tuhoista

  3. 3

   Tutkija jakoi parisuhteet viiteen eri tyyppiin eroamisen todennäköisyyden mukaan – ”Lapset ovat hyvä syy laittaa hyvä suhde kuntoon”

  4. 4

   Lauantaina salamoi yli 6 000 kertaa, Kiira-myrskyn tuhoja raivataan koko sunnuntai – ”Ihme, ettei mitään vakavampaa sattunut”

  5. 5

   Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

  6. 6

   Yhteenveto Espanjan terrori-iskuista: Ainakin 14 kuoli Barcelonaan tehdyssä iskussa – uhrien joukossa ei suomalaisia, kertovat Espanjan viranomaiset

  7. 7

   Pentti Linkola: Rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa

  8. 8

   Järjestyksen­valvojat heittivät kaksi naisesiintyjää ulos alueelta Flow’ssa – festivaali hakee esiintyjille korvauksia

  9. 9

   Espoolainen Eva ei pelkää mitään muuta niin paljon kuin naapurissa asuvaa ex-miestään – ”Minun kulttuurissani ajatellaan, että miehellä on oikeus lyödä naistaan”

  10. 10

   ”Näin säästin kymppitonnin vuodessa” – Bloggari Julia Thurén puhuu avoimesti rahasta ja kannustaa muita tekemään samoin

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. Suurlähettiläät ja suomisoul antoivat äänen lama-ajan seksinnälkäisille ja epätoivoisille heteromiehille – nyt he saattaisivat tarvita suomisoulia taas
  3. Viimeisimmät tiedot Turun puukotuksista: Epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla – kaksi uhria ja epäilty yhä tehohoidossa
  4. Viime vuonna kuolleelta Jouko Turkalta ilmestyy uusi kirja – syksyn kaunokirjoissa paljon kiintoisia nimiä Juha Hurmeesta Rosa Liksomiin, Sanna Karlströmistä A.W. Yrjänään ja Roberto Bolañosta Lucia Berliniin
  5. Erkka Mykkänen fanittaa Waltaria ja päätyi kirjoittamaan jatkoa Sinuhen tarinalle – kotimainen klassikkokirjallisuus on yksi kirjasyksyn näkyvimmistä trendeistä
  6. Suomalaiset toivat värikkyyttä Maj Lind -kilvan avauspäivään
  7. Linja-auton alle jäänyt ihminen kuoli 9-tiellä Tampereella – liikenne kulkee taas normaalisti onnettomuuspaikalla
  8. Mikä on epäillyn motiivi? Liittyykö poliisin haltuun ottama pakettiauto tekoihin? HS listasi viisi avointa kysymystä Turun puukotuksista
  9. Valokuvaaja Tea Karvinen sai tarpeekseen Helsingistä, myi asuntonsa ja lähti seitsemäksi vuodeksi kiertämään kansallispuistoja – Nyt hän suosittelee lähtemään metsään yksin
  10. Tunti sitten
  11. HS Kirjaston viikon kirja: Nationalismi nousee, mutta silti on vielä toivoa – Voit nyt lukea ilmaiseksi Heikki Aittokosken Kuolemantanssin
  12. Suomalaistoimittaja tapasi tanskalaisen keksijän sukellusveneessä, joka vain muutamaa kuukautta myöhemmin upposi – samalla ruotsalainen toimittaja katosi jäljettömiin
  13. Näytä lisää