Valikko
Talous

Harvinaista yksimielisyyttä yli puoluerajojen EK:n veroseminaarissa: Suomen osinkoverotukselle kovaa kritiikkiä

Paneelin poliitikot sanoivat hyväksyvänsä periaatteessa sen, että Suomessa olisi laaja veropohja, neutraali ja läpinäkyvä verotus ja matalat veroasteet.

Elinkeinoelämän Keskusliitto EK:n veroseminaarissa poikkeuksellisen laaja joukko asiantuntijoita ja kansanedustajia kaipasi muutosta osinkojen verotukseen.

Muina yleisinä teemoina olivat halu palkkaverotuksen keventämiseen ja verotuksen ennakoitavuuden lisäämiseen.

EK:n tiistaina järjestämän veroseminaarin teemana oli Suomen asema kansainvälisen verotuksen muutospaineissa.

Apulaisprofessori Tomi Viitala Aalto-yliopistosta arvioi omassa alustuksessaan, että kansainvälisessä verotuksessa on 2010-luvulla tapahtunut huikea painopisteen muutos.

Aiemmin EU ja läntisten teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD keskittyivät siihen, että yhtiöitä ei verotettaisi kahteen kertaan eri maissa. Nykyään näiden molempien instanssien toiminta ja säännökset keskittyvät siihen, että valtiot saisivat verotulonsa ja että verottomuustilanteita ei pääse syntymään.

Syynä muutokseen on Viitalan mukaan talouskasvun hidastuminen, verotulojen hupeneminen, veronkierron tietovuotojen paljastuminen sekä yleinen tietoisuuden kasvu siitä, kuinka globaalit suuryhtiöt välttelevät veroja.

Perimmäisenä syynä on kuitenkin se, että joidenkin maiden veropohjat ovat rapautuneet, kun globaalit yhtiöt ovat voineet käyttää kansallisten verojärjestelmien keskenään epäjohdonmukaisia verojärjestelmiä hyväkseen.

Tiettyjä tuloja ei ole näin välillä verotettu lainkaan, ja toisaalta joskus veroja on kannettu kahdesti eri maissa.

Viitalan mukaan uusi tilanne voi aiheuttaa yhtiöille tulevaisuudessa jopa kansainvälisen ylisääntelyn uhan.

”Tätä toimintaa on edesauttanut verotuksen läpinäkymättömyys. Valtiot ovat myös pyrkineet haalimaan verotuloja itselleen kansainvälisellä verokilpailulla.”

Viitalan mukaan keskeisenä periaatteena kansainvälisessä verotuksessa on vanha tuttu idea siitä, että tuotto on verotettava siinä maassa missä se syntyy.

Erona entiseen on kuitenkin se, että kun ennen luotettiin pitkälti yhtiöiden omiin tulkintoihin ja ilmoituksiin, nyt arvon syntyminen väitetyssä maassa on näytettävä toteen

Nyt katsotaan tarkemmin, tapahtuuko arvoa tuottava toiminta todella siellä, missä voitto halutaan näyttää, vai onko kyseessä vain veronkiertoyritys, Viitala selvitti.

Viitala ennusti, että tämän paineen takia moni yritys tulee muuttamaan rakenteitaan.

”En silti havaitse mitään sellaista trendiä, että verokilpailu olisi laantumassa”, Viitala analysoi.

Hänen mukaansa aggressiivisen verosuunnittelun maissa kuten Hollannissa, Irlannissa ja Belgiassa on päinvastoin ryhdytty korvaaviin lainsäädäntöhankkeisiin, kun niiden suuryhtiöiden kanssa tehdyt salaiset verosopimukset on riitautettu EU:n kilpailuviranomaisten toimesta.

Tunnetuimpia tällaisia tapauksia ovat yhdysvaltalaisten Applen ja Starbucksin saamat veroedut.

Esimerkiksi Irlannissa verosuunnittelu on korvattu aineettomien oikeuksien kevyeen verotukseen perustuvalla lainsäädännöllä.

Päätöksen jälkeen aineettomat oikeudet ovat alkanet virrata Viitalan mukaan takaisin Irlantiin muista veroparatiiseista.

Viitala peräänkuulutti monen muun paikalla olleen veroasiantuntijan tavoin Suomelle pitkän tähtäimen verolinjausta, jossa tärkeintä on verotuksen ennustettavuus.

Suomessa yhteisöveroaste on 20 prosenttia. Viitala pitää tätä yhä kilpailukykyisenä, mutta hänen näkemyksensä mukaan koko EU kirii Suomea kiinni.

Ruotsissa ja Tanskassa yhteisöveroaste on 22 prosenttia ja Norjassa 23 prosenttia. Britannia on menossa kohti 17 prosenttia, Viitala kertoo.

”Suomen verokanta on edelleen kilpailukykyinen, mutta kilpailuetua siitä ei enää saada.”

Viitala peräänkuulutti ”fiksusti tiivistä veropohjaa”, joka olisi hänen mielestään paras vaihtoehto myös yrityksille ja omistajille paras.

Viitala otti kanta myös siihen, kuinka osinkojen verotus kohdentuu Suomessa epätasaisesti eri osingonsaajien kanssa.

”Tilanne on se, että osinkojen verotuksen veropohja on romahtanut – veroa maksavat enää yksityiset henkilöt. En pidä tätä aivan tarkoituksenmukaisena lopputuloksena”, Viitala muotoili poliittisesti aran kritiikkinsä.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Niku Määttänen pohti puolestaan ekonomistin näkökulmasta sitä, millainen olisi verojärjestelmä Suomelle, erityisesti yritysten näkökulmasta.

Määttänen sanoi ottaneensa annettuna sen, että veroja täytyy kerä tietty määrä ja että niiden tarkoituksena on myös jakaa tuloja.

”Silloin tulee minimoida kielteiset kannustinvaikutukset.”

Määttäsen mukaan hyvä verotus vaikuttaa yleensä käyttäytymiseen mahdollisimman vähän. Suomen asemaa Mättänen piti verraten hyvänä, koska maan kehittynyt hallinto mahdollistaa viisaiden instrumenttien käytön verotuksessa.

Määttäsen mielestä oman ja vieraan pääoman käyttö investoinneissa tulisi saattaa paremmin tasavertaisiksi.

Määttänen kritisoi Viitalan tavoin nykyistä listaamattomien yhtiöiden osinkoverotusta siitä, että yhtiön tase ja rahoitustilanne ratkaisee investointien verotuksen.

Samalla yhtiön listautumiskynnys pörssiin nousee usein korkeaksi.

Suomessa listaamattoman yhtiön osinkotuloista 25 prosenttia on veronalaista, jos maksettu osinko vastaa enintään kahdeksaa prosenttia yhtiön matemaattisesta arvosta eikä osinkoa nosteta yli 150 000 euroa henkilöä kohden.

Toisin sanoen vauraassa yhtiössä 75 osinkotuloista voi olla verovapaata.

Määttänen ehdotti ekonomistina mallia jossa huojennetun osinkotulon nykyistä kahdeksan prosentin tuottorajaa laskettaisiin alemmas ja samalla nykyinen euromääräinen raja poistettaisiin.

Iso uudistus olisi Määttäsen mukaan se, jos samalla normaalituotto muuttuisi verottomaksi niin kuin Norjan mallissa tehdään.

Norjassa yrittäjä oman pääoman kustannuksen niin, että oman pääoman tuotolle lasketaan vuoden peruskoron päälle tietty pieni marginaali ja tuon laskennallisen tuoton saa verovapaana.

Määttänen kritisoi myös edunvalvontajärjestöjen puheissa usein esiintyviä investointivarauksia ja Viron veromallia.

Investointivarauksessa ideana on se, että yhtiö voi välttää yritysveron, jos investoi joko nyt tai tulevina vuosina ikään kuin tehden poistoja etukäteen.

Määttänen moitti varausta muun muassa muistuttamalla, että se hyödyntäisi vain voittoa tekeviä yrityksiä ja kaventaisi veropohjaa.

Viron veromallissa ongelmana on Määttäsen mukaan se ongelma, että siinä on ylisuuri kannustin kerryttää varallisuutta yrityksiin.

Tällöin vaarana on se, että tulo pyritään kotiuttamaan omistajalle luovutusvoittoina.

Myös se, että yrityksellä on mahdollisuus itse valita milloin maksaa veroja, johtaa helposti ei-toivottavaan verosuunnitteluun, Määttänen listasi.

Raikas veroseminaari sai vielä mainion lisäkierroksen professori Sixten Korkmanin puheenjohtamassa paneelikeskustelussa, jossa Korkman tenttasi eduskunnan talousvaliokunnan verojaoston jäseniä eri puolueista.

Läsnä olivat verojaoston puheenjohtaja Mika Lintilä (kesk), Elina Lepomäki (kok), talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps), Timo Harakka (sd) ja Touko Aalto (vihr).

Korkman johdatti puolueiden veroasiantuntijat pohtimaan asiantuntijoiden tiedon merkitystä suomalaisessa veropolitiikassa kertomalla muiston siitä, kun hän oli ollut mukana Martti Hetemäen verotyöryhmässä viemässä valmista raporttia silloiselle valtiovarainministeri Jyrki Kataiselle (kok).

”Tarkkaan kuunnellen Katainen sanoutui irti mietinnöstä jo sen vastaanottaessaan. Lobbarit olivat iskeneet väliin. He olivat rauhallisina koska tiesivät, että asia oli jo hoidettu”, Korkman sanoi.

Mika Lintilä liittyi muistelijoiden joukkoon. Hän kertoi saaneensa samaan aikaan puolueeltaan käskyn haukkua Hetemäen raportin heti tuoreeltaan eduskunnan valtiosalissa toimittajille.

Muut kansanedustajat olivat jo kesälomalla.

Syynä haukkuihin ei Lintilän mukaan ollut se, että Hetemäen ryhmän ehdotukset olivat huonoja. Ongelmana oli se, että ”sinänsä ihan hyvän työryhmän” ehdotusten ajoitus oli mahdoton.

Niin isoja uudistuksia ei voinut ajaa läpi vain kolme kuukautta ennen vaaleja.

Timo Harakan mukaan Hetemäen raportista on kaikesta huolimatta yhä hyötyä poliittisessa verokeskustelussa.

”Se mietintö on peruskivi, johon aina vedotaan, vaikka se tyrmättiin.”

Kokoomuksen verotyöryhmää vetävä Elina Lepomäki puhui samassa yhteydessä eri painostusjärjestöjen vaikuttamisesta eri päätöksiin yleisemmällä tasolla.

”Tässä työssä miettii päivittäin, kuinka vaikeaa on päästä ideaalitilaan verotuksessa tai yhtään missään”, Lepomäki tunnusti.

Yhdeksi syyksi politiikan teon vaikeuteen Lepomäki mainitsi Suomen monipuoluejärjestelmän.

”Jos päätös menee läpi, se menee lehmänkauppojen kautta. Ei Suomessa mene yhden eturyhmän esitykset läpi, vaan kaikkien.”

Kaikki paneelin poliitikot sanoivat hyväksyvänsä periaatteessa sen, että Suomessa olisi laaja veropohja, neutraali ja läpinäkyvä verotus ja matalat veroasteet.

Ongelmana oli vain se, että näitä periaatteita ei käytännössä noudateta.

”Kun tarpeeksi kairataan reikiä jäähän, jossain vaiheessa räsähtää jää alta pois”, kuvasi Touko Aalto reikäisen veropohjan ongelmia Suomessa.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Verotus
 • Elinkeinoelämän keskusliitto

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Miten kävi Saaralle? ”Yritettiin tehdä kansainvälistä, tehtiin ihan Tokmannia”

  2. 2

   Moni uskoo, että sokeri tai maito voi aiheuttaa syöpää – Asiantuntija kertoo nyt, millainen ruokavalio pitää syövän loitolla

  3. 3

   Kaupungeissa on jotain, mikä koettelee mielenterveyttä – urbaani psykoosi on kaupunkilaisten oma oireyhtymä

  4. 4

   Synnytyssaleihin tulee ympärileikattuja naisia jo viikoittain – ”Vaikeuttaa monin tavoin synnytystä”

  5. 5

   Syyte: Lihayritys myi ulkomaista lihaa kotimaisena ja kierrätti myymättömät tuotteet raaka-aineeksi – ”Virheitähän on tehty”, sanoo toimitusjohtaja HS:lle

  6. 6

   Hille Korhosen uraan mahtuu 7 vuotta kotiäitinä – kesällä hänestä tulee ainoa suurta pörssiyhtiötä johtava nainen Suomessa

  7. 7

   Lääkkeillä laihtumisesta on saatu lupaavia tuloksia – näistä syistä me lihomme rajummin kuin koskaan

  8. 8

   Rajan yli salakuljetetut liuskat paljastavat Pohjois-Korean arjen – Maailmalla kerää huomiota kirja, jonka tekijä on mysteeri

  9. 9

   Vuorilta löytyi maailman vanhin ja harvinaisin koiralaji – Uudenguinean ylämaakoiran uskottiin jo kuolleen sukupuuttoon

  10. 10

   ”Ahne”, ”ikävä tapaus”, ”nuoria naisia lähentelevä outolintu” – tv-pomo Jorma Sairasen muistelmissa Spede, Petelius ja muut tv:n kultakauden suosikit saavat huutia

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Synnytyssaleihin tulee ympärileikattuja naisia jo viikoittain – ”Vaikeuttaa monin tavoin synnytystä”

  2. 2

   Lääkkeillä laihtumisesta on saatu lupaavia tuloksia – näistä syistä me lihomme rajummin kuin koskaan

  3. 3

   Vuorilta löytyi maailman vanhin ja harvinaisin koiralaji – Uudenguinean ylämaakoiran uskottiin jo kuolleen sukupuuttoon

  4. 4

   Opetan lukiossa asioita, joita en ole opiskellut päivääkään

  5. 5

   ”Ahne”, ”ikävä tapaus”, ”nuoria naisia lähentelevä outolintu” – tv-pomo Jorma Sairasen muistelmissa Spede, Petelius ja muut tv:n kultakauden suosikit saavat huutia

  6. 6

   Syyte: Lihayritys myi ulkomaista lihaa kotimaisena ja kierrätti myymättömät tuotteet raaka-aineeksi – ”Virheitähän on tehty”, sanoo toimitusjohtaja HS:lle

  7. 7

   Nainen brittipolitiikassa on yhä sääriensä summa – tabloidin seksistinen kansikuva onnistui hätkähdyttämään jopa Britanniassa

  8. 8

   Tiedoksi niille, jotka surevat pakolaisten aiheuttamia kustannuksia: Leirittämällä ja eristämällä he vasta kalliiksi tulevatkin

  9. 9

   Nainen ei saanut avioeroa Britanniassa – miljonääripariskunnan vaimon on pakko pysyä avioliitossa, vaikka mies valitti vanhasta syrjähypystä ja haukkui vaimoa julkisilla paikoilla

  10. 10

   Rajan yli salakuljetetut liuskat paljastavat Pohjois-Korean arjen – Maailmalla kerää huomiota kirja, jonka tekijä on mysteeri

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Tuhansia suomalaisia ryöstettiin orjiksi, mutta sitä hädin tuskin muistetaan – moni kansa ei unohtaisi moista vääryyttä ikinä

  2. 2

   Jopa puolet liikunnan harrastajista treenaa liian lujaa, sanoo asiantuntija – Iltakävely voi usein olla hikilenkkiä parempi

  3. 3

   Hampurilaistesti: Maistoimme juustohampurilaisia kuudesta helsinkiläisravintolasta – selkeä voittaja ja häviäjä löytyivät

  4. 4

   ”Ahne”, ”ikävä tapaus”, ”nuoria naisia lähentelevä outolintu” – tv-pomo Jorma Sairasen muistelmissa Spede, Petelius ja muut tv:n kultakauden suosikit saavat huutia

  5. 5

   Toni Kitin kova flunssa olikin aids – Nyt hän toivoo, että muut eivät uskoisi netin valesivuja

  6. 6

   En halua olla sukupuoli­neutraali, haluan olla nainen – kotona pesen mielelläni mieheni pyykit

  7. 7

   Finnair perui koko kesän Miamin-lennot – mitä lentoyhtiössä oikein tapahtuu?

  8. 8

   Synnytyssaleihin tulee ympärileikattuja naisia jo viikoittain – ”Vaikeuttaa monin tavoin synnytystä”

  9. 9

   Lääkkeillä laihtumisesta on saatu lupaavia tuloksia – näistä syistä me lihomme rajummin kuin koskaan

  10. 10

   Mätä brassiliha järkyttää, mutta Suomessakin kuluttajaa sumutetaan – ihan joka päivä

  11. Näytä lisää