Valikko
Talous

Juristit vaativat sarjoja ja elokuvia ladanneilta rahaa uhkauskirjeillä – ”Lakimieheltä on turha kysyä moraalista”

Kirjeitä lähetetään tekijänoikeuksia rikkoneille. Kirjeissä tarjotaan mahdollisuutta ”sovintoon” rahaa vastaan. Korvausneuvotteluista on muodostunut tuottoisa liiketoimi myös kirjeensaajia puolustaville lakimiehille.

Ville (nimi muutettu) sai joulun alla kirjeen, jossa häntä pyydettiin maksamaan 2 200 euroa. Perusteena oli hänen perheensä internet-osoitteesta tehty tekijänoikeusloukkaus, jossa verkkoon oli jaettu yhtä tv-sarjaa.

Todennäköiseksi syyksi selvisi se, että hänen poikansa oli ladannut tietokoneella sarjan katsottavakseen BitTorrent-vertaisverkko-ohjelmalla, josta Ville ja hänen vaimonsa eivät olleet koskaan kuulleetkaan.

Ville oli neuvoton. Mitä ihmettä hänen pitäisi tehdä?

Tuhannet tai jopa kymmenet tuhannet suomalaiset ovat vaarassa saada lähiaikoina uhkauskirjeitä, joissa heitä vaaditaan maksamaan hyvityksenä elokuvien laittomasta levittämisestä satoja tai tuhansia euroja.

Syynä näihin kirjeisiin on markkinaoikeuden heinäkuussa antama päätös, jossa vertaisverkossa yhtä elokuvaa ja viittä televisiosarjan jaksoa todistettavasti eräinä tiettyinä hetkinä BitTorrent-vertaisverkossa jakanut henkilö tuomittiin maksamaan A Walk Among the Tombstones -elokuvan oikeudenomistajille korvausta sata euroa ja kymmenestä Black Sail -televisiosarjan jaksosta hyvitystä 50 euroa jaksoa kohden.

Suurin menoerä olivat kuitenkin oikeudenkäyntikulut. Heinäkuun markkinaoikeuden ratkaisussa vastaaja tuomittiin maksamaan kantajaa edustaneelle asianajotoimisto Hedman Partnersille ja muille todistelussa käytetyille asiantuntijoille oikeudenkäyntikuluja yli 31 000 euron edestä.

Kantaja valitti hyvitysten määrästä korkeimpaan oikeuteen.

Nyt markkinaoikeudessa on tiettävästi kolme uutta hyvitysjuttua vireillä.

Markkinaoikeus antoi viime vuonna noin 200 tapauksessa päätöksiä siitä, että operaattoreiden on vastaavissa tapauksissa annettava asiakkaidensa IP-tiedot hakijalle.

Jutuissa pyydettävien IP-osoitteiden määrät vaihtelivat yhdestä useisiin tuhansiin.

Nettikeskusteluissa on arvioitu, että yhteensä uusia IP-tietoja olisi kerätty uhkauskirjeiden lähettäjille 60 000 kappaletta.

Jos näistä kaikista käytäisiin yhtä perusteellinen oikeudenkäynti kuin heinäkuussa, asianajotoimistoilla ja tekijänoikeuksia valvovilla asianhoitajilla olisi tiedossa 1 800 miljoonan euron potti jaettavaksi pelkkinä oikeudenkäyntikuluina.

Mielenkiintoista näissä tapauksissa on se, että valtaosin hyvitysvaatimuksia lähetetään ihmisille, jotka eivät välttämättä edes tiedä jakaneensa tiedostoja ja joiden jakomäärät koskevat vain muutamaa elokuvaa tai vain pientä osaa siitä.

Tämä grafiikka näyttää, miten kuvio toimii. Juttu jatkuu sen alla.Moni suomalainen on joulukuussa saanut kirjeen juuri helsinkiläiseltä asianajotoimistolta Hedman Partnersilta. Kirjeen otsikko on ”Internet-liittymästänne on levitetty lainvastaisesti elokuvateosta”.

Kirjeissä kerrotaan, että saajan nettiliittymän IP-osoitteesta on levitetty tekijänoikeudella suojattuja teoksia, joiden oikeudenomistajia asianajotoimisto Hedman Partners edustaa.

Esimerkiksi yhden televisiosarjan kahden tuotantokauden jakamisesta asianajotoimisto kertoo ensin, että kyseessä on tekijänoikeuden loukkaus, josta on lain mukaan suoritettava hyvitys. Todisteena jakamisesta on yhden sekunnin ajalta oleva lokitieto BitTorrent-verkosta.

”Liittymän omistajana olette asiaan osallinen ja ensisijainen epäilty loukkauksen tekijäksi”, kirjeessä sanotaan.

Sen jälkeen tarjotaan mahdollisuutta asian sopimiseen, jotta asiasta ei tehdä tutkintapyyntöä poliisille tai ”kohdisteta hyvitys- ja korvausvaatimusta markkinaoikeudessa, jossa vaatimuksiin lisätään myös oikeudenkäyntikulut”.

Korvaukseksi asianajaja Joni Hatanmaa ehdottaa esimerkkitapauksessa 2 200 euroa, josta oikeudenomistajille menee 900 euroa ja ”valvonnan kustannuksina” 1 300 euroa.

Toisin sanoen jokaisesta sadasta hyväksytystä kirjeestä asianajaja saa 130 000 euroa, jos tiedot korvausten jaosta pitävät paikkansa.

Vastaavia kirjeitä ovat tiettävästi lähettäneet esimerkiki Adultia- ja Tekijänoikeusturva TOT -nimiset yhtiöt. Korvauspyynnöt vaihtelevat yleensä 300 eurosta ylöspäin.

Tyypillisesti kirjeitä saavat sellaiset netinkäyttäjät, jotka lataavat joskus vertaisverkoissa olevia elokuvia tai tv-sarjoja tietokoneelleen torrent-ohjelmilla, tai ainakin BitTorrent-ohjelmalla.

Ohjelmat toimivat yleensä niin, että latauksen aikana lataaja toimii myös itse jakelupisteenä, vaikka ei sitä haluaisi.

Vertaisverkkoja useammin käyttävät tai ihmiset, jotka muutoin haluavat pitää IP-osoitteensa salaisena, käyttävät yleensä erilaisia IP-osoitteen kaikilta salaisena pitäviä VPN-palveluja.

Viestintäviraston lakimies Anu Koivunen kertoo, että tekijänoikeusvaadekirjeitä on lähetetty kuluttajille jo vuoden, parin ajan. Niissä valvontaohjelma ottaa kuvakaappauksen vertaisverkon jakotilanteesta, jossa näkyy IP-osoite. Sitten suomalainen asianhoitaja kuten Hedman Partners hakee markkinaoikeudesta päätöksen siitä, että operaattorin pitää luovuttaa yhteistiedot haetuista IP-osoitteista.

Kun asianhoitaja on saanut yhteistiedot, se lähettää karhukirjeet.

”Julkisuuden kautta olen saanut käsityksen, että kirjeitä on lähetetty kymmeniä tuhansia”, Koivunen sanoo. ”Meille ihmiset soittavat tästä asiasta valtavasti.”

Koivusen mukaan yksi kiistanalainen seikka on se, miten korvausvaateen saanut henkilö voi varmistaa, että väitetty IP-osoite on todella hänen. Operaattorit ovat katsoneet, että niillä ei ole välttämättä ole oikeutta luovuttaa tätä tietoa asiakkaalle.

Näin asiakas ei voi ottaa varmasti kantaa siihen, on korvauskirjeen väite perätön vai ei.

Koivusen mukaan Viestintävirasto pyrkii alkuvuonna linjaamaan siitä, miten operaattoreiden tulee asiakkailleen näiden IP-osoitteista kertoa.

Yksi olennainen kysymys asiassa on se, missä menee kohtuullisen tekijänoikeuksien valvonnan ja oikeudenkäyntikuluilla uhkailevan kiristyskirjeen raja.

”Sen määrittää viime kädessä tuomioistuin”, Koivunen sanoo.

Suomen asianajajaliiton valvonnasta vastaava lakimies Pia Kauppinen kertoo, että Hedman Partnersin toiminnasta on tullut kanteluita ja niistä on annettu useampia ratkaisuja.

Kirjeessä olevien väitteiden asianmukaisuuteen valvontalautakunta ei ole ottanut kantaa, mutta kirjeiden sävy on lautakunnan mukaan ollut hyvän asianajotavan mukainen.

Kauppisen käsityksen mukaan asianajajaliitossa Hedman Partnersin toiminta ei ole ainakaan vielä herättänyt keskustelua.

Hyvityskirjeiden karhuajien lisäksi yksi hyötyjä ilmiöstä on Turre Legal -lakiasiantoimisto, joka on erikoistunut tekijänoikeuskirjeiden saajien puolustamiseen.

Se tarjoaa nettisivuillaan ja Youtube-videollaan tietoa kirjeen saajan vaihtoehdoista ja tarjoaa oikeusapua. Pitkälti netissä toimivassa palvelussa tarjottua sopuhintaa sovitellaan niin, että Turre Legalin palkkio on puolet saadusta hyödystä, osakas Herkko Hietanen kertoo.

”Tuote on löytänyt markkinansa”, Hietanen sanoo. Hän kertoo tekijänoikeuskirjeliiketoiminnan olevan vuoden 2016 osalta ”ihan merkittävää.”

Hietasen mielestä kirjeensaajien puolustaminen ja siitä rahastaminen ei ole moraalisesti arveluttavaa.

”Lakimieheltä on tosin väärin oikeastaan kysyä moraalista”, Hietanen sanoo. Hän painottaa sitä, että heidän palkkionsa muodostuu useimmiten saavutetusta säästöstä. ”Liiketoimintaahan tässä harjoitetaan.”

Kansainvälisesti vertaillen Suomi poikkeaa tekijänoikeussuojassa monesta muusta maasta.

Vuonna 2005 tekijänoikeuslakia muutettiin ns. Lex Karpelana tunnetulla muutoksella niin, että operaattorit velvoitettiin antamaan tiedot tekijänoikeussuojattujen elokuvien jakajista vertaisverkoissa, jos kyse oli ”merkittävästä jakamisesta”.

Hietasen käsityksen mukaan merkittävän jakamisen määre tuskin täyttyy, jos henkilö on jakanut vertaisverkossa vain yhtä tai muutamaa elokuvaa tai joitakin osia siitä.

Hietanen vertaa tilannetta Yhdysvaltoihin, jossa operaattorit ilmoittavat ensin asiakkaalleen, jos joku oikeudenomistaja vaatii IP-osoitteen tietojen julkistamista. Jos asiakas tällöin päättää riitauttaa pyynnön, operaattorit eivät tällöin anna tietoja oikeudenomistajille.

Hietanen kertoo, että heillä ei ole ollut yhtään tapausta, jossa oikeudenomistajat olisivat vaatineet korvausta VPN-suojauksella suojattua tietokonetta vastaan.

Hän myöntää, että vakavammin vertaisverkkolatauksia lataavia tekijänoikeuskirjeet eivät koske, mutta vertaa salauksesta koituvia kuukausimaksuja maksullisten sisältöpalveluiden käyttöön.

”Jos Freedome [VPN-salausohjelma] maksaa 80 euroa vuodessa, ja Netflix saman verran, niin haluaako ladata elokuvia [vertaisverkosta], jos niitä voi katsoa vapaasti Netflixissä?” Hietanen kysyy.

Hietanen arvelee, että näin kynnys tekijänoikeudella suojattujen teosten lataamiseen nousee. Ilmiö näkyy Hietasen mukaan jo lataustilastoissa – Suomessa ladataan vertaisverkoista vähiten sisältöjä Pohjoismaissa.

Viljakainen lähti ”kiristyskirjeiksi” kutsuttujen kirjeiden lailliseen uhkausbisnekseen

Kesällä 2016 oikeustieteen maisteri Pentti Viljakainen päätti ottaa oman siivunsa tekijänoikeushyvityksistä mahdollisesti saatavista asiamiespalkkioista.

Viljakainen, 73, oli jäänyt eläkkeelle 2005. Aktiiviuransa aikana hän oli toiminut luvansaaneena oikeudenkäyntiavustajana.

Hän keskittyi kauppaedustajien ja myyntimiesten asioihin, ja kirjoitti heidän oikeuksistaan kirjankin.

Markkinointiin liittyvissä riidoissa hän toimi sivutoimisena asiantuntijajäsenenä markkinaoikeudessa vuosina 2002–2006.

Matrikkelitietojen mukaan oikeustieteen kandidaatti Viljakainen asuu Espanjassa. Hänellä on Hämeenlinnaan rekisteröity yhtiö B-laki Oy, jolla on aputoiminimi Tekijänoikeusturva TOT.

Teksti jatkuu kuvan jälkeen.


Tekijänoikeusturva TOT lähettää päämiehensä, Britanniaan rekisteröidyn Interrallip LPP:n nimissä tekijänoikeuskirjeitä henkilöille, jotka ovat mahdollisesti syyllistyneet teoksen oikeudenloukkauksiin.

Viljakainen korostaa toimivansa hyvityskirjeiden lähettäjänä ja oikeudessa vain päämiehensä asiamiehenä.

”Villakoiran ydin on piratismin torjunta. Päämies tekee hyvää työtä”, Viljakainen vakuuttaa.

Viljakainen kertoo, että moni hyvityskirjeen saanut on soittanut hänelle ja kertonut, että perheessä kukaan ei ole huolehtinut tekijänoikeusasioista.

Viljakainen ei suostu kertomaan, monestako internet-osoitteesta hän on hakenut päätöksen markkinaoikeudelta, mutta arvioi olevansa yksi keskeisistä kirjeiden lähettäjistä.

”Aika moni maksaa.”

Hänen mukaansa arviot 150 miljoonan euron sovittelumarkkinasta Suomessa ovat vahvasti ylimitoitettuja. Hänestä markkina on ”muutaman miljoonan” euron kokoinen.

”Jos kaikki saisi maksamaan, voisi olla sen [150 miljoonaa] verran. Voin sanoa sen verran, että paljon on sellaisia, joista ei saa mitään elämäntilanteen takia, vaikka olisi [oikeuden] päätös.”

Viljakainen ei halua kertoa tarkemmin, miten hän ja päämies valikoivat kohteet, joilta hyvitystä kannattaa hakea.

Hän muistuttaa, että 10 000 internet-osoitteen hallinta ja päätösten hakeminen näiden osoitteiden omistajien nimistä markkinaoikeudesta ei vielä tarkoita sitä, että uhkauskirjeistä saisi rahaa.

”Niistä realisoituu hyvin pieni osa.”

Kun Viljakaiselta kysyy kuinka moni kirjeen saanut prosentuaalisesti maksaa, vastaus on välttelevä.

”Tätä on tehty niin vähän aikaa. Sanotaan, että päämiestä tyydyttää, jos 30 prosentin tulokseen päästään.”

Viljakainen kertoo kirjeiden saaneiden yleensä ensin syyttävän häntä huijauksesta. ”Sitten ne valittavat minusta, eivät erota, että toimin asiamiehenä.”

Viljakainen sai toimeksiannon tekijänoikeuskirjeisiin Interrallip LPP:ltä tavalla, jota ei asiakassalaisuutena halua paljastaa. ”Aloitettiin kesällä.”

Hän kertoo, että olisi toki iloinen, jos saisi tuhannelta ihmiseltä hyvityskorvaukset ja vaatimansa korvaukset työpanoksestaan. Hänestä pyydetyt kulut ovat kohtuullisia.

”Pitää huomioida, että juristina on kauheasti kaikkia muita kuluja.”

Viljakainen korostaa olleensa eläkkeellä jo aika pitkään. ”Tämä ei ole pääelinkeino.”

Viljakaisen mielestä laajakaista-liittymän tilanneelle siirtyy näyttövelvollisuus siitä, että hän ei ole ladannut verkosta tekijänoikeudella suojattua materiaalia sen jälkeen, kun on näytetty jonkun kyseisestä liittymästä materiaalia ladanneen. ”Näin minä sen tulkitsen.”

Hän vertaa hyvityskirjeitä peltipoliisisakkoihin. Viljakainen kertoo itse maksaneensa kesällä ylinopeussakon vaikka oli ulkomailla. Syyllinen oli ehkä joku perheenjäsen.

Kun Viljakaiselle selittää, että ylinopeussakko ja yksityisoikeudellinen hyvityskanne saattavat olla eri asioita, Viljakainen vastaa, että kyseessä on hänen tulkintansa.

Viljakainen kertoo tehneensä sopimuksia kirjeitä saaneita verkkosovellutuksen avulla puolustavan Turre Legal -yhtiön kanssa.

”Se on hyvä systeemi, tekevät kaikille”, hän kehuu vastapuoltaan.

Viljakainen kertoo saaneensa kerran soiton piraattipuolueen edustajaksi esittäytyneeltä soittajalta, joka moitti Viljakaista ja tämän päämiestä kiristykseltä vaikuttavasta toiminnasta.

”Sanoin, että siitä vaan ehdokkaaksi Arkadianmäelle, ja menestystä vaaleissa sinulle. Ei asia muuten hoidu. Jos ei lakia ensin muuteta, muu on anarkiaa.”

HS julkaisee jatkoa uutiselle lähipäivinä.

Vinkit

Miten suojautua?


Miten tavallisen verkonkäyttäjän kannattaa suojautua mahdollisia hyvityskirjeitä vastaan?

”Ainakin itse lähtisin siitä, että verkkooni ei pääse kukaan muu”, opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvos Anna Vuopala neuvoo.

Hän suosittaa myös vastaamaan uhkauskirjeen selvityspyyntöön.

Pelkkä vertaisverkosta lataaminen on sallittua, mutta vertaisverkko-ohjelmat toimivat yleensä niin, että ladatessa ne samalla jakavat paloja teoksesta. Jakaminen on laitonta, vaikka siihen ei liittyisi kaupallista tarkoitusta.

Tekijänoikeuslain 60a-pykälä velvoittaa teleoperaattorin kertomaan liittymänhaltijan nimen, jos kyseisestä liittymästä on jaettu ”merkittävässä määrin” tekijänoikeudella suojattua sisältöä.

On kiistanalaista, voiko internet-osoitteen haltijaa väittää tekijänoikeussuojatun materiaalin välittäjäksi, koska verkkoa on saattanut käyttää esimerkiksi kuka tahansa vieraisilla käynyt ihminen.

Korjaus 20.1. klo 11.99: Tekijänoikeuslain kohta muutettu 50a:sta 60a:ksi.

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Oikeustieteilijät pöyristyivät: Suomessa ei ole kahdeksaan kuukauteen hallitusta ja presidenttiä valvovaa oikeuskansleria – ”Täysin kestämätöntä perustuslain kannalta”

  2. 2

   Kiky-sopimus teki monien helatorstaista tavallisen työpäivän, eikä se miellytä kaikkia – ”Toki tämä päähän ottaa”

  3. 3

   Tutkimus: Noin puolet suomalais­nuorista ei koe mitään puoluetta omakseen – nuorten kielteisyys romaneja kohtaan yllätti tutkijat

  4. 4

   Rohkeinta on olla intiimi – Aikuisten seksipuhe on usein teinien tasolla

  5. 5

   Ei, emme keksineet tätä itse: Netflix tekee seuraavaksi elokuvan, joka perustuu twiittiin, joka perustuu meemiin

  6. 6

   HSTV näyttää Kansallisbaletin ”komean ja vimmaisen” Voima-esityksen suorana lähetyksenä juuri nyt

  7. 7

   Joukkomurhista syytetyt irakilaiskaksoset pääsevät vapaaksi – ”Tunteet tietysti tulivat pintaan”

  8. 8

   Leonardo da Vincin äidin arvoitus ratkesi viimein: Keksijä-taiteilija oli 15-vuotiaan orpotytön lapsi, josta varttui aikamme ylistetyin nero

  9. 9

   Video näyttää golfkentällä löntystelevän karhun – poliisi varoittaa Espoossa liikkuvasta yksilöstä

  10. 10

   Täytyykö kolmekymppisistä repiä kaikki irti, pohtii 34-vuotias isä ja luokanopettaja – Nyt hän hoitaa kotona lapsia, jotta ei tarvitse myöhemmin katua

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Paljonko rahaa on sopiva lahja? Tapakouluttaja kannustaa kohtuuteen ja ihmettelee työikäisten matkakassoja

  2. 2

   Rohkeinta on olla intiimi – Aikuisten seksipuhe on usein teinien tasolla

  3. 3

   Täytyykö kolmekymppisistä repiä kaikki irti, pohtii 34-vuotias isä ja luokanopettaja – Nyt hän hoitaa kotona lapsia, jotta ei tarvitse myöhemmin katua

  4. 4

   Fossiililöytö mullistaa ihmisen kehityshistorian: sukulinja erkani apinoista Euroopassa eikä Afrikassa

  5. 5

   Kaupunkipyörien palautuksissa ongelmia, käyttäjät saaneet lähes sadan euron mätkyjä – ”Kyllä tällaisesta väärinymmärryksestä johtuvat tilanteet on lähtökohtaisesti hyvitetty”

  6. 6

   Rikkaiden ja köyhien kuntien asukkaiden tuloissa isot erot – katso tienaatko enemmän kuin kotikuntasi asukas keskimäärin

  7. 7

   Britannia ei usko Manchesterin pommittajan toimineen yksin, poliisi otti kiinni lisää ihmisiä

  8. 8

   Leonardo da Vincin äidin arvoitus ratkesi viimein: Keksijä-taiteilija oli 15-vuotiaan orpotytön lapsi, josta varttui aikamme ylistetyin nero

  9. 9

   Video näyttää golfkentällä löntystelevän karhun – poliisi varoittaa Espoossa liikkuvasta yksilöstä

  10. 10

   Alkoholi­lain uudistus voi kaatua kokonaan – keskusta vastustaa vahvojen juomien tuloa kauppoihin

  11. Näytä lisää
  1. 1

   200 tonnia kemikaaleja muutti rehevöityneen suomalais­järven turkoosin­kirkkaaksi kuin Välimeri – ”Muutos on aivan uskomaton”

  2. 2

   Britannia ei usko Manchesterin pommittajan toimineen yksin, poliisi otti kiinni lisää ihmisiä

  3. 3

   Luokkahyppy voi myös kaduttaa – yliopistoon päätynyt duunarin lapsi ikävöi takaisin työväenluokkaan

  4. 4

   Keskustelutilaisuus päättyi riitaan: Taloustieteen huippuprofessori kyllästyi Suomeen, irtisanoutui ja palaa takaisin Ruotsiin – ”Tutkimustiedolla ei ole täällä juuri mitään merkitystä”

  5. 5

   Luokkajako lentokoneessa näkyy ilmaraivona

  6. 6

   Suomalaisen tunnistaa ulkomailla jo kaukaa

  7. 7

   Kemikaalein puhdistettu järvi nousi supersuosituksi, video veden alta todistaa häkellyttävän hyvän näkyvyyden: ”Norjan meret jäävät toiseksi”

  8. 8

   Paljonko rahaa on sopiva lahja? Tapakouluttaja kannustaa kohtuuteen ja ihmettelee työikäisten matkakassoja

  9. 9

   Ihon kunto kertoo koko elimistön vanhenemisesta – Runsas sokerinkäyttö voi veltostuttaa ihoa, sanoo professori

  10. 10

   Kauppatieteiden opiskelija havahtui turhanpäiväiseen kulutukseensa ja alkoi vältellä kaikkea muoviin pakattua – nyt hän tekee jopa deodoranttinsa itse

  11. Näytä lisää