Valikko
Talous

Kiista hallintarekisteristä käy kuumana, ja vääntö jatkuu tiistaina – HS käy läpi, mistä asiassa oikein on kyse

Omistusten piilottamisen mahdollistavasta hallintarekisteristä on väännetty eri muodoissa kohta kaksi vuotta. HS käy läpi, mistä hallintarekisterissä on kyse.

”Hallintarekisteri on haudattu ja kuopattu. Sitä ei tuoda tämän hallituskauden aikana.”

Näin linjasi entinen valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok) joulukuussa 2015. Stubb taipui sen jälkeen, kun oppositio, viranomaiset ja media arvostelivat omistusten salaamisen Suomessa mahdollistavaa järjestelyä.

Uusi lakiesitys makasi sen jälkeen eduskunnan talousvaliokunnassa melkein puolitoista vuotta. Nyt kiista hallintarekisteristä on leimahtanut jälleen ilmiliekkeihin.

Perussuomalaiset muuttivat yllättäen kantansa ja hyväksyivät hallintarekisteröinnin ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa. Puolueen eduskuntaryhmä repeilee, kun poliisitaustaiset kansanedustajat kieltäytyvät hyväksymästä puolueen takinkääntöä.

Lakiesityksen käsittely jatkuu eduskunnassa tiistaina, ja äänestys hallintarekisterilain hyväksymisestä on luvassa keskiviikkona.

Hallintarekisteristä on väännetty eri muodoissa kohta kaksi vuotta. HS käy läpi, mistä asiassa on kyse.

Mikä on hallintarekisteri ja miksi siitä puhutaan?

Arvopaperikeskus, eli Suomessa Euroclear Finland, ylläpitää tietoja kaikkien suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeista ja osakkeenomistajista.

Hallintarekisteri tarkoittaa järjestelyä, jossa arvopaperikeskuksen säilyttämään yrityksen osakasluetteloon ei merkitä osakkeen todellista omistajaa. Siihen merkitään sen sijaan osakkeita säilyttävä ja hallinnoiva pankki tai sijoitusyritys.

Hallintarekisteröinti on sallittua monessa Euroopan maassa, mutta suomalaisyritysten osakkeiden hallintarekisteröinti ei ole ollut sallittua suomalaisille. Suomalaiset saavat kyllä hallintarekisteröidä ulkomaisia yrityksiä, ainakin Suomen ulkopuolella.

Jo toista vuotta jatkuvaa keskustelua hallintarekisteristä on ylipäänsä käyty siksi, että Suomen täytyy panna täytäntöön EU:n arvopaperikeskusasetus.

Asetus velvoittaa Suomea avaamaan arvopaperikeskusten toiminnan kilpailulle. Hallintarekisterin puolustajien mielestä se tarkoittaa, että Suomi ei voi kieltää hallintarekisteröintiä suomalaisilta – ainakaan ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa.

Eikö hallintarekisteriä siis haudattukaan, kuten Stubb lupasi?

Haudattiin, tavallaan. On olemassa kaksi eri hallintarekisterikeskustelua.

Aiemmin kiisteltiin siitä, sallitaanko suomalaisten pörssiyritysten osakkeiden hallintarekisteröinti suomalaisille Suomessa. Hallitus hautasi sen esityksen lopullisesti vuoden 2015 joulukuussa.

Nyt kiistellään siitä, sallitaanko suomalaisten pörssiyritysten osakkeiden hallintarekisteröinti suomalaisille ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa.

Ketkä hallintarekisteröintiä vastustavat ja miksi?

Suomessa poliisi, syyttäjälaitos ja muut oikeusviranomaiset vastustavat hallintarekisteröintiä. Viranomaisten mukaan hallintarekisteröinnin salliminen lisää rahanpesun mahdollisuutta ja mahdollistaa rikollisen toiminnan nykyistä vapaammin.

Myös esimerkiksi Journalistiliitto vastustaa hallintarekisteröintiä, koska se helpottaa omistusten piilottamista. Hallintarekisteriä vastustavat tietysti myös oppositiopuolueet.

Hallituksessa hallintarekisteriä vastustaa osa perussuomalaisten kansanedustajista. Poliisitaustaiset kansanedustajat ilmoittivat torstaina, että he aikovat äänestää hallintarekisteriä vastaan, koska heidän mukaansa se edistää veronkiertoa. Kansanedustajia on uhattu jopa eduskuntaryhmästä erottamisella.

Perussuomalaiset vastustivat talousvaliokunnan puheenjohtajan Kaj Turusen johdolla hallintarekisteröintiä sekä Suomessa että ulkomailla pitkään, aina hallituksen puoliväliriiheen asti. Siellä sovittiin jotain, mitä ei ilmeisesti kyetä perustelemaan eduskuntaryhmälle.

Ketkä hallintarekisteröintiä kannattavat ja miksi?

Hallintarekisteriä ovat ajaneet Suomeen erityisesti Finanssialan keskusliitto FK , kokoomus ja valtiovarainministeriö.

Hallintarekisteröinnin sallimista ulkomailla perustellaan muun muassa pääoman vapaalla liikkuvuudella EU:ssa sekä sillä, että suomalaisyritykset voisivat saada helpommin pääomaa, jos niitä ei vaadita paljastamaan suomalaisia omistajiaan.

Hallintarekisteröinnin sallimisen kannattajien mukaan EU-asetus estää sen, että Suomi kieltäisi suomalaisilta suomalaisyritysten osakkeiden hallintarekisteröinnin ulkomailla.

Estääkö EU-asetus Suomea kieltämästä suomalaisten hallintarekisteröinnin ulkomailla?

Tästä on olemassa erilaisia näkemyksiä. EU-komissio antoi Kaj Turuselle viime joulukuussa vastauksen, joka Turusen mukaan tarkoitti, että Suomi voi kieltää suomalaisilta hallintarekisteröinnin kaikkialla. Turunen kertoi viime vuonna olevansa valmis viemään asian vaikka EU-tuomioistuimeen. Kehysriihen jälkeen Turunen ilmoitti muuttaneensa mielensä, koska oli omien sanojensa mukaan tutkinut asiaa lisää.

Myös esimerkiksi veroasioihin erikoistunut kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on sitä mieltä, että EU:n asetus ei velvoita Suomea sallimaan hallintarekisteröintiä ulkomailla. Pietikäisen mukaan EU:n komissiossa ja parlamentissa on päinvastoin toivottu, että Suomen kaltainen avoimempi malli tulisi käytännöksi koko Eurooppaan.

Muun muassa valtiovarainministeriö on eri mieltä EU-lainsäädännön vaatimuksista. VM:n mukaan Suomi ei voi omalla lainsäädännöllään velvoittaa ulkomaisia arvopaperikeskuksia, pankkeja tai sijoitusyhtiöitä tarjoamaan suomalaisyrityksille vain suoran omistuksen tilejä.

VM arvioi, että jos suomalaisia sijoittajia kiellettäisiin hallintarekisteröimästä suomalaisyhtiöiden ulkomailla listattuja osakkeita tai suomalaisyhtiöitä kiellettäisiin sallimasta suomalaisomistajien hallintarekisteröity omistaminen, se rajoittaisi pääomien vapaata liikkuvuutta, EU:n perusoikeutta.

Eikö suomalaisyritysten hallintarekisteröinti ole jo nyt mahdollista suomalaiselle?

Tästä on erilaisia tulkintoja.

Jos kyse olisi suomalaisyrityksestä, joka on listautunut ulkomaiseen arvopaperikeskukseen, on vaikea väittää, että toiminta olisi lain tarkoituksen vastaista. Suomen lainsäädäntö ei sido ulkomaisia arvopaperikeskuksia ja niiden osapuolina toimivia pankkeja. Kysymys on tosin teoreettinen, koska yksikään suomalaisyritys ei tiettävästi ole listautuneena ulkomaiseen arvopaperikeskukseen.

Jos kyse on Suomessa toimivassa arvopaperikeskuksessa eli Euroclear Finlandissa listatuista osakkeista, hallintarekisteröinti on periaatteessa selvemmin lainvastaista, mutta asia ei ole niin yksinkertainen. Jos suomalainen käyttää sellaisten yritysten palveluja, joita ei sido Suomen lainsäädäntö, ollaan lain harmaalla alueella.

Suomalainen voi jo nyt kävellä esimerkiksi belgialaiseen tai ruotsalaiseen pankkiin, pyytää pankkia ostamaan suomalaiseen arvopaperikeskukseen listatun suomalaisyrityksen osakkeita ja hallintarekisteröidä ne.

Esimerkiksi valtiovarainministeriö, Finanssivalvonta ja oikeusministeriö tulkitsevat nykyistä lakia niin, että on lain tarkoituksen vastaista hallintarekisteröidä suomalaisyritysten osakkeita mitään kautta.

Suomalaisille hallintarekisteröinnin kieltävä laki ei kuitenkaan velvoita sijoittajia, vaan suomalaista arvopaperikeskusta ja kaikkia suomalaisia pankkeja. Lisäksi se velvoittaa suomalaisen arvopaperikeskuksen osapuolena toimivia ulkomaisia pankkeja. Lain velvoitteet eivät ulotu tämän piirin ulkopuolelle.

Esimerkki: Suomen arvopaperikeskuksen osapuolena toimivan ulkomaisen pankin yhteistyökumppani on toinen ulkomainen pankki, joka ei ole arvopaperikeskuksen osapuoli. Tämän pankin yhteistyökumppani taas on hallintarekisteröintipalveluja tarjoava sijoitusyhtiö.

Sijoitusyhtiöllä sekä ulkomaisella pankilla, joka ei ole Suomen arvopaperikeskuksen osapuoli, on EU:n turvaama oikeus tarjota suomalaisille sijoituspalveluja. Niitä eivät sido Suomen kansallisen lainsäädännön rajoitukset.

Tällainen sijoitusyhtiö on esimerkiksi hollantilainen de Giro, joka tarjoaa suomalaisille osakkeiden hallintarekisteröintiä. Jos suomalainen sijoittaja käyttää de Giron palveluja, ei Suomen arvopaperikeskuksella tai sen osapuolena toimivalla pankilla ole mahdollisuutta tietää, että osakkeiden todellinen omistaja on suomalainen.

Mitä hallitus on nyt siis tekemässä ja mitä ongelmia siihen liittyy?

Eduskunta on taipumassa sen kannalle, että suomalaisyritysten hallintarekisteröinti sallitaan suomalaisille ulkomaisissa arvopaperikeskuksissa. Käytännössä se voi johtaa siihen, että suomalaisyrityksiä alkaa listautua ulkomaisiin arvopaperikeskuksiin.

Veronkierron mahdollisuuteen aiotaan puuttua 50 prosentin ennakonpidätyksellä sellaisista osinkotuloista, joiden todellista saajaa ei ole tiedossa.

Lisäksi talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen toivoo eduskunnan muuttavan julkisuuslakia niin, että verottajan saamat tiedot ulkomaisesta arvopaperikeskuksesta olisivat julkisia.

Jos nämä esitykset toteutuvat, nekään eivät takaa omistusten julkisuutta. Osakkeet voi esimerkiksi myydä tai lainata osingonmaksun ajaksi, jolloin todellinen omistaja jää piiloon.

Eduskunta on myös sallimassa listaamattomien suomalaisyritysten osakkeiden hallintarekisteröinnin suomalaisille ulkomailla. Tätä EU-asetus ei vaadi. Kyse on kohdasta, joka jäi lakiin, kun hallitus pohti vielä hallintarekisteröinnin sallimista Suomessa.

Pörssilistattuja yrityksiä valvovat viranomaiset ja niillä on omat, tiukat esteellisyyssäännöksensä. Listaamattomia yrityksiä, kuten vaikka monia sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajia, ei valvota yhtä tiukasti.

Niiden hallintarekisteröinti voikin mahdollistaa pörssiyrityksiä helpommin sen, että esimerkiksi yrityksen asioihin vaikuttava poliitikko piilottaa omistuksensa samassa yrityksessä hallintarekisterin taakse.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Hallintarekisteri
 • Harmaa talous
 • Veronkierto
 • Verotus

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

  2. 2

   Löyhkäävä ”koiranlihakuja” on maanpäällinen helvetti, jossa päättömät, paistetut koirat odottavat vierailijoita – osa ihmisistä ajattelee yhä lihan maistuvan parhaalta, kun koira on piesty ennen teurastusta

  3. 3

   Lilli Pukka, 28, on ollut ilman parisuhdetta 10 vuotta ja järjestää ”mää-juhlat” juhlistaakseen sitä – tyytyväiset sinkut voidaan kuitenkin kokea itsekkäinä tai jopa uhkana, sanoo asiantuntija

  4. 4

   Naton Euroopan-joukkojen johtaja: Venäjän suuret sotaharjoitukset Valko-Venäjällä voivat osoittautua ”Troijan hevoseksi”

  5. 5

   Suomi on täynnä kuntia, joissa ulkomaalais­taustaisia on vain kourallinen – kartta osoittaa, että maahanmuutto keskittyy voimakkaasti suuriin kaupunkeihin

  6. 6

   Suomen ökyhuviloita kaupataan nyt ulkomaisille ostajille – HS:n video näyttää, millaisen huvilan Suomesta saa kahdella miljoonalla eurolla

  7. 7

   Linkin Parkin laulaja Chester Bennington on kuollut

  8. 8

   Suomalaiset saivat häpeällisen huonon tuloksen, kun eurooppalaisten hiilijalanjäljet pantiin kartalle – Miksi hiilijalanjälki paisuu Suomessa?

  9. 9

   Voimakas maanjäristys itäisellä Välimerellä – ainakin kaksi kuoli Kosin lomasaarella

  10. 10

   Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

  2. 2

   Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

  3. 3

   Lifestyle­bloggaajan elämä on liian ihanaa ollakseen totta – Onko jatkuva ”täydellisen minän” esittely narsistista, nykyaikaa vai osa ihmisyyttä?

  4. 4

   Kela olettaa kämppikseni maksavan asumismenoni

  5. 5

   Suomalaiset saivat häpeällisen huonon tuloksen, kun eurooppalaisten hiilijalanjäljet pantiin kartalle – Miksi hiilijalanjälki paisuu Suomessa?

  6. 6

   Näin stand up -koomikon brändiä suojellaan: Pikkufestivaalin ei annettu käyttää Sami Hedbergin nimeä vitsikilpailun nimessä

  7. 7

   16-vuotias Linda kiinnostui Isisistä ja karkasi kotoaan Saksasta, nyt hänet on ehkä löydetty Mosulin tunneleista – mallioppilaasta tuli radikaali muutamassa kuukaudessa

  8. 8

   Seuraamme melankolisina ja pelokkaina James Bond -kansan surullista bluffia brexit-neuvotteluissa – kansanäänestystä edeltäneiden valheiden mittakaava alkaa tulla esiin

  9. 9

   Despacito on maailman kaikkien aikojen striimatuin kappale – Näistä syistä espanjankielisestä biisistä tuli niin valtaisa megahitti, myös Suomessa

  10. 10

   Maistamaan pakottaminen vain pahentaa lapsen nirsoilua, ja sipulin piilottaminen ruokaan on epäreilua – lastenpsykiatri neuvoo, miten valikoivan lapsen voi saada syömään

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Elävien kuolleiden kaupungilta näyttävän Daytonin ruumishuoneelta on tila loppu – Yhdysvaltoja riivaa historian pahin huume-epidemia, ja yliannostuksia ottavat niin eläkeläiset kuin lapsetkin

  2. 2

   Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

  3. 3

   Asuntopula ajaa nuoria aikuisia Inarin metsiin – Kaisa Tikka peseytyy purossa ja käyttää jääkaappinaan kivenkoloa

  4. 4

   11-vuotiaan Taijatuuli Louhivuoren isä joutui taposta vankilaan, ja vapauduttuaan isä tappoi uudestaan – ”Tuo mies on hulluin murhaaja, josta olen kuullut, ja mä rakastan sitä”

  5. 5

   Australialaisnainen soitti hätänumeroon Yhdysvalloissa, paikalle tullut poliisi ampui hänet – omaiset vaativat vastauksia surmasta

  6. 6

   Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

  7. 7

   Maistamaan pakottaminen vain pahentaa lapsen nirsoilua, ja sipulin piilottaminen ruokaan on epäreilua – lastenpsykiatri neuvoo, miten valikoivan lapsen voi saada syömään

  8. 8

   Ruokolahden leijona oli isojen poikien pila – viranomaiset ovat tienneet totuuden 25 vuotta

  9. 9

   Lipunmyynti lähijunissa loppui aikoja sitten, mutta 22 asemaa on edelleen ilman automaattia – Mitä tekee konduktööri, joka ei saa enää myydä lippuja?

  10. 10

   Game of Thrones alkaa – Tällä jutulla pääset kartalle, mistä sarja ja päähenkilöt uudella kaudella jatkavat

  11. Näytä lisää