Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Suomea piinaa maailman viheliäisin maalaji, joka syö betonia ja tappaa kalat

Kuivunutta rikkipitoista savea on Suomessa enemmän kuin missään muualla Euroopassa

Tiede
 
Harriet Öster
Peter Edén GTK
Suomen rannikolla on paljon sulfidisavea, joka kuivana muuttuu happamaksi sulfaattimaaksi. Se haittaa esimerkiksi rakentamista. Eteläisessä Suomessa ongelmaan on vasta herätty.
Suomen rannikolla on paljon sulfidisavea, joka kuivana muuttuu happamaksi sulfaattimaaksi. Se haittaa esimerkiksi rakentamista. Eteläisessä Suomessa ongelmaan on vasta herätty. Kuva: Peter Edén GTK

Sitä on Suomessa eniten Euroopassa. Se syövyttää betonia ja terästä. Se liuottaa maaperän metallit vesistöihin.

Pääkaupunkiseudulla tämä maailman viheliäisin maalaji hankaloittaa rakentamista. Pohjanmaalla se tappaa jokien kalat.

Kyse on sulfidisavesta, joka kuivuessaan muuttuu happamaksi sulfaattimaaksi.

Maan kohoaminen loihti Pohjanmaan savimaat

Happamat sulfaattimaat ovat rikkiä sisältävää kerrostuvaa maa-ainesta eli sedimenttiä. Niitä on paljon maailmalla.

Sulfaattimaat muodostuvat usein trooppisilla alueilla, jossa on tulvia tai isot vuorovedet.

Eniten sulfaattimaita on tutkittu Australiassa. Siellä niitä on valtavia määriä rannikolla ja jokien varsilla.

Luonnontilassa sulfidisaviset alueet ovat tasaisia ja turpeen peittämiä kosteita maita. Ne eivät aiheuta haittaa ympäristölle.

Mutta jos maa kuivuu ja joutuu kosketuksiin ilman hapen kanssa, sulfidit hapettuvat sulfaateiksi. Sadeveden kanssa ne muodostavat erittäin hapanta rikkihappoa.

8 000 vuotta sitten Suomen nykyisillä rannikkoseuduilla veden pinta oli jopa sata metriä nykyistä korkeammalla.

Bakteerit tuottivat hapettomissa oloissa kasvillisuudesta meren pohjalle pohjasedimenttejä, joissa oli paljon rikkiä.

Maa kohosi, ja sen seurauksena aines nousi rannikolla kuivalle maalle.

Rakenteilla oleva Suurpelto Espoossa on esimerkki alueesta, jossa sulfidisavea on paljon.

"Suurpelto oli aikoinaan mereltä suljettu allas, jossa olosuhteet sedimenttien kerrostumiselle olivat suotuisat. Siksi sulfidisavea on muodostunut. Syntynyt vetinen pehmeikkö on jo sellaisenaan hankala pohja rakentamiseen."

Näin toteaa Geologian tutkimuskeskuksen GTK:n yhdyskuntarakentamisen johtava tutkija Ossi Ikävalko.

GTK teki Espoon kaupungille kaavoitusta varten selvityksen Suurpellon maaperästä.

"Suurpellon rakennustöissä olemme varautuneet happamuusongelmiin materiaalien valinnoilla", sanoo Espoon kaupungin geotekniikkapäällikkö Matti Kaurila.

Perustuksen paalutuksissa teräs ja betoni ovat Suurpellolla tavallista parempaa laatua. Paaluissa seinämä on tavallista paksumpi ja kantavuus parempi.

Rakennustöissä syntyvä ylijäävä maa viedään vastaanottopaikalle, jolla on tiukat ympäristöluvat. Siellä tarkkaillaan hapettomassa tilassa, onko hapanta sulfaattimaata muodostunut.

Tausta

Rikkipitoista savimaata kartoitetaan

Sulfaattimaita on prosentin verran Suomen maapinta-alasta.

Tänä kesänä GTK kartoittaa happamia sulfaattimaita Oulun seudulla ja Vaasasta etelään.

Pohjanmaan rannikko on Euroopan laajin happamien sulfaattimaiden alue.

Suomen sulfaattimaat alkoivat muodostua jääkauden jälkeen noin 8 000 vuotta sitten.

Nykyiset rannikkoseudut olivat silloin muinaisen Litorinameren peitossa.

Bakteerit tuottivat hapettomissa oloissa maatuneesta kasvillisuudesta rikkipitoisia pohjakerrostumia meren pohjalle. Niistä syntyi vähitellen sulfidipitoista savea. Kun maa on kohonnut, on savi noussut kuivalle maalle.

Kastuessaan kuivunut rikkipitoinen savimaa muodostaa happaman liuoksen. Se liuottaa metalleja maaperästä, mikä hankaloittaa rakentamista. Joissa se tappaa kaloja.

"Näin maaperän aiheuttamat haitat ovat vähäiset", Kaurila sanoo.

Juuri maaperä voi olla syyllinen, kun vesistöt happamoituvat, veden raskasmetallien pitoisuus on huikean korkea tai kun kalat kuolevat.

Hapan sulfaattimaa muodostuu, kun pohjaveden pinta laskee sulfidipitoisessa maaperässä. Näin käy esimerkiksi kuivatusojituksessa. Vetinen maa kuivuu. Se joutuu kosketukseen ilman hapen kanssa. Silloin sulfidi hapettuu sulfaatiksi.

Kun hapettunut maa sadesäällä kastuu uudelleen, sulfaatista syntyy erittäin hapanta rikkihappoa. Se liuottaa ja huuhtoo maaperästä runsaasti metalleja, kuten alumiinia, kadmiumia, nikkeliä, kuparia, kobolttia, sinkkiä ja uraania.

Happamassa vesiliuoksessa ne ovat luonnolle hyvin myrkyllisiä.

Huuhtoumat jatkuvat suurina vuosikymmeniä, jopa vuosisatoja sen jälkeen, kun hapan sulfaattimaa on muodostunut.

"Joissa happamien sulfaattimaiden metallien pitoisuudet ovat 10–100 kertaa suuremmat kuin tavallisissa suomalaisissa vesistöissä", sanoo erikoistutkija Peter Edén GTK:sta.

Happamien sulfaattimaiden metallipäästöt vesistöihin ovatkin suuremmat kuin Suomen koko teollisuuden päästöt.

Geologi Janne Toivonen on väitellyt Åbo Akademissa Pohjanmaan maan happamuuden ongelmista. Hänen mukaansa Luodon–Öjanjärveen Kokkolan ja Pietarsaaren välissä huuhtoutuu vesistöjen kautta joka vuosi paljon metalleja, jopa kymmenen kertaa enemmän kuin Talvivaarasta kaikkiaan on vuotanut.

Ja vuodot ovat jatkuneet yli neljäkymmentä vuotta.

Happamien sulfaattimaiden haittoja voi vähentää. Tärkeintä on pitää pohjaveden pinta niin korkealla, että sulfidikerrokset pysyvät märkinä.

Viljelymailla kuivatuksen syvyys olisi pidettävä mahdollisimman pienenä. Tämä onnistuu säätösalaojituksella.

Happamia sulfaattimaita on todettu paitsi maatalousalueilla myös metsä- ja turvemailla, sanoo Edén. Niitä syntyy riskialueilla, jos maata muokataan, kuten rakennustöiden yhteydessä.

Pohjanmaan rannikkovyöhyke on Euroopan laajin happamien sulfaattimaiden alue.

Pohjanmaan lakeuksilla happamien sulfaattimaiden ilmiö on tunnettu vuosikymmeniä.

Viljelijät ovat tasapainottaneet maan happamuuden lisäämällä peltoihin runsaasti kalkkia.

Uusien tietojen mukaan riskimaita löytyy tunnettujen alueiden ulkopuoleltakin, esimerkiksi soitten alta ja kallioperän mustaliuskealueilta. Sellainen esimerkiksi on Talvivaaran alue Kainuussa.

"Näyttää nyt siltä, että alueita on enemmän kuin aikaisemmin arvioitu 300 000 hehtaaria", sanoo Edén. Sulfaattimaata on ainakin prosentin verran Suomen maapinta-alasta.

Etelä-Suomessa asiaan ei vielä ole kiinnitetty paljon huomiota. Happamia sulfaattimaita ja sulfidisedimenttejä on kuitenkin kaikkialla Suomen rannikolla, Helsinkiä myöten.

Siksi maankäytön suunnittelussa riskialueet olisi huomioitava. Maan kuivausta tulisi välttää ruuhka-Suomessa alueilla, joissa tiedetään syntyvän ongelmia.

Kattavaan kartoitukseen on ryhdytty vasta nyt. Siihen velvoittaa EU:n vesipuitedirektiivi. Sen mukaan Suomen pintavesiin on saatava hyvä kemiallinen ja ekologinen tila vuoden 2015 loppuun mennessä.

GTK onkin jo viitisen vuotta tehnyt kartoitusta happamien sulfaattimaiden riskialueista rannikkovyöhykkeellä. Nyt vajaa 60 prosenttia viiden miljoonan hehtaarin mahdollisesta esiintymisalueesta on kartoitettu.

Valmistuneet kartoitukset löytyvät verkossa GTK:n karttapalvelusta. Työn piti olla valmis tänä vuonna, mutta leikattujen määrärahojen vuoksi aikataulussa ei ole pysytty.

Korjaus torstaina 9. heinäkuuta kello 15.15: Kartan oheistekstin lopussa pitäisi sanoa: Se liuottaa metalleja JA hankaloittaa rakentamista.

Olli Breilin GTK
Näyte sulfidisavesta. Geologian tutkimuskeskus on kartoittanut pian rannikon kaikki sulfaattimaat.
Näyte sulfidisavesta. Geologian tutkimuskeskus on kartoittanut pian rannikon kaikki sulfaattimaat.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!