Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Suomalaiset luottavat toisiinsa enemmän kuin koskaan – vapauttaa resursseja, ”jotka muuten menisivät kyttäämiseen”

Luottamuksella on suuri merkitys yhteisöjen toiminnalle. Taloussosiologian professorin Pekka Räsäsen mukaan luottamus mahdollistaa yhteiskunnan pyörimisen ilman jatkuvaa viranomaisvalvontaa.

Tiede
 
COLOURBOX
Korkea luottamus korreloi taloudellisen toimeliaisuuden kanssa.
Korkea luottamus korreloi taloudellisen toimeliaisuuden kanssa. Kuva: COLOURBOX
Fakta

Yhtä keskiluokkaa

Yhteistä maille, joissa keskinäinen luottamus on korkea:

 Ihmiset eivät luokittele toisia suurin joukoin ”alaluokkaan”.

 Palvelut ja verotus koetaan oikeudenmukaisiksi.

 Koulutetut ja hyvin toimeentulevat ovat yksilötasolla luottavaisempia kuin köyhät ja kouluttamattomat.

Asteikolla 1–10, miten paljon luotat muihin ihmisiin?

Nolla tarkoittaa, että ikinä ei voi olla liian varovainen, kymppi sitä, että useimpiin ihmisiin voi luottaa. Suomalaiset luottavat melkein seiskan edestä. Se on paljon.

Olemme perinteisestikin luottaneet toisiimme lujasti. 1990-luvun lamaa seurasi notkahdus luottamuksessa, mutta siitä noustiin.

Syksyllä 2014 Tilastokeskuksen tutkijat haastattelivat jälleen yli 2 000 suomalaista laajassa European Social Survey -tutkimusohjelmassa. Luottamukseen liittyvät kysymykset ovat osa sitä.

Haastattelujen aikaan pisin sotien jälkeinen taantuma jatkui yhä. Työttömyys kasvoi. Maahanmuutto, ydinvoima ja tasa-arvoinen avioliittolaki jakoivat kansaa. Netissä vihapuhe jo rehotti.

Tulokset on nyt julkaistu, ja yllättäen suomalaisten välinen luottamus on korkeammalla kuin kertaakaan tutkimusohjelman vuonna 2002 alkaneessa historiassa. Edellä on vain toinen Pohjoismaa Tanska.

Luottamus eduskuntaan, oikeusjärjestelmään, poliisiin, poliitikkoihin, puolueisiin ja Euroopan parlamenttiin on laskenut, mutta ihmisten luottamus toisiinsa ei näytä vähästä niiaavan.

Luottamuksesta väitellyt tutkija Antti Kouvo Itä-Suomen yliopistosta ei ole kovin hämmästynyt tuloksista.

”Kreikassa luottamus instituutioihin laski vuoden 2010 kyselyssä enemmän kuin voisi kuvitella rauhan aikana mahdolliseksi, mutta sielläkin ihmisten välinen luottamus on pysynyt melko vakaana”, Kouvo sanoo.

Vuoden 2010 jälkeen Kreikka ei tosin ole osallistunut Social Surveyn uusille kierroksille, ilmeisesti rahapulan takia.

Mikä luottamusta synnyttää? Siihen liittyviä tekijöitä tiedetään paljon, mutta syy-seuraussuhteen osoittaminen on vaikeampaa.

Yksilötasolla korkeasti koulutetut ja hyvin toimeentulevat ihmiset tapaavat Kouvon mukaan olla luottavaisempia kuin vähän kouluja käyneet ja vähävaraiset.

Maittain tarkastellen luottavaisimpia ovat yleensä olleet Pohjoismaat. Myös Kiinassa, Vietnamissa ja Thaimaassa ihmiset luottavat toisiinsa. Bruttokansantuote ei ole siis yksinään luotettava selittäjä. Epäluuloisimpien joukossa on myös melko vauraita maita kuten Turkki, Slovenia, Ranska ja Puola.

Maailmanlaajuisesti vain noin kolmannes ihmisistä on sitä mieltä, että ihmisiin voi enimmäkseen luottaa, Pohjoismaissa kaksi kolmesta.

Luottamuksella on suuri merkitys yhteisöjen toiminnalle.

Taloussosiologian professori Pekka Räsänen Turun yliopistosta sanoo, että luottamus mahdollistaa yhteiskunnan pyörimisen ilman jatkuvaa viranomaisvalvontaa.

Kaikkea ei tarvitse määritellä laissa. Järjestöt ja harrastusporukat uskaltavat organisoitua ja jakaa vastuita keskenään.

Korkean luottamuksen on havaittu korreloivan taloudellisen toimeliaisuuden, terveyden ja äänestysaktiivisuuden kanssa.

”Yhteiskunnissa, joissa ihmiset pystyvät luottamaan toisiinsa, vapautuu parempaan käyttöön paljon sellaisia resursseja, jotka muuten menisivät kyttäämiseen”, Kouvo toteaa.

Luottamus voi myös kadota. Tanskalainen valtiotieteilijä Christian Albrekt Larsen on selittänyt luottamuksen laskua sosiaalisen koheesion eli sisäisen eheyden murenemisella.

Larsen on tutkinut Ruotsia ja Tanskaa, joissa luottamus on vuosien saatossa vain kasvanut, sekä Yhdysvaltoja ja Britanniaa, joissa luottamus on sotien jälkeen tasaisesti laskenut.

Larsenin mukaan rapautumista selittää se, että Yhdysvalloissa ja Britanniassa yhä useammat ihmiset luokittelevat yhä suuremman osan maanmiehistään alaluokkaan. Alaluokan edustajat taas nähdään usein jollakin lailla vaarallisina tai epäluotettavina.

Ruotsalaiset ja tanskalaiset puolestaan lukevat suurimman osan ihmisistä keskiluokkaan. Huonompiosaistenkin he usein ajattelevat olevan pikemmin uhreja kuin syypäitä ahdinkoonsa.

Larsen analysoi tuhansia köyhistä ja sosiaaliturvasta kertovia sanomalehtijuttuja Britanniasta, Ruotsista ja Tanskasta. Brittilehdissä korostuivat sosiaaliturvan väärinkäytöstä kertovat, moraalista paniikkia lietsovat jutut. Ruotsalaisista lehdistä tällaisia juttuja löytyi yksi, tanskalaisista lehdistä ei yhtään.

”Ruotsissa ja Tanskassa moraalinen paniikki syntyy siitä, että kansalaisia ei auteta riittävästi”, Larsen kirjoitti brittiläisen LSE-yliopiston blogissa vuonna 2013.

Koska alaluokat nähdään Yhdysvalloissa ja Britanniassa negatiivisessa valossa, poliitikoilla ei ole kannustinta pysäyttää sosiaalista eroosiota. Näin on syntynyt noidankehä, joka murentaa yhteisöä.

Pohjoismaissa on Larsenin mukaan päinvastoin: täällä huono-osaisten vähättely on ollut poliittisesti tyhmä liike.

Yhdeksi merkittäväksi uhaksi Tanskan ja Ruotsin sosiaaliselle eheydelle Larsen näkee ”etnisen heterogeenisyyden” kasvun, toisin sanoen maahanmuuton.

On helppo luottaa ihmisiin, jos he puhuvat samaa kieltä ja näyttävät samalta. Yhdysvalloissa ja Britanniassa väestö on jo pitkään ollut paljon kirjavampaa kuin Pohjolassa.

Paljon huomiota on saanut myös yhdysvaltalaisen Robert Putnamin teoria, jonka hän esittään kirjassaan Bowling Alone, ”Keilaamassa yksin”.

Putnam käyttää keilaamista esimerkkinä siitä, miten amerikkalaisten sosiaalinen pääoma on katoamassa. Keilaajia on entistä enemmän, mutta entistä harvempi keilaa joukkueessa. Yhteisöllisyys ja luottamus hiipuvat.

Putnamin teoria ei ole muissa tutkimuksissa saanut paljon tukea. Etenkin Pohjoimaissa selitystä on haettu yksilöiden sijaan instituutioista.

Kouvo totesi väitöskirjassaan Luottamuksen lähteet, että Pohjoismaiden ja muiden väliseen luottamuseroon on yhteydessä vahvimmin se, miten oikeudenmukaisiksi ja tasapuolisiksi kansalaiset kokevat yhteiskunnan palvelut ja verot.

”Esimerkiksi progressiivisen verotuksen voi ajatella kohtelevan kaikkia tasapuolisesti vain maassa, jossa on laaja julkinen sektori, ilmainen koulutus ja julkisin varoin tuetut kirjastot”, Räsänen sanoo.

Haluatko lukea koko artikkelin?
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!