Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kemikaalit ja säteily ovat pieninä annoksina terveydelle hyödyllisiä, uskovat hormeesiteorian kannattajat

Hormeesi tarkoittaa, että vaikka säteily tai kemikaalit ovat haitallisia suurina pitoisuuksina, pieninä pitoisuuksina ne voivat olla hyödyllisiä.

Tiede
 
science photo library
Radiumpatruunoiden avulla saattoi valmistaa soodasifonissa radioaktiivista vettä.
Radiumpatruunoiden avulla saattoi valmistaa soodasifonissa radioaktiivista vettä. Kuva: science photo library

Ei voi edes kuvitella kipuja joista Eben Byers kärsi ennen kuolemaansa vuonna 1932. Amerikkalaisen teollisuusmiehen leuka oli mädäntynyt pilalle, aivoissa oli märkäpesäkkeitä ja kallossa huokoisia reikiä.

Traagista oli, että nämä ongelmat koituivat hoidosta, jonka Byers uskoi olevan hänelle hyväksi. Tuolloin ajateltiin, että pienet annokset radioaktiivista säteilyä olivat terveellisiä. Markkinoilla oli tarjolla radioaktiivisia pillereitä, eliksiirejä, linimenttejä ja pulvereita.

Aika osoitti, että radioaktiivisten aineiden ionisoiva säteily oli terveydelle haitallista, ja hoidot katosivat markkinoilta. Ajatus säteilyn suotuisista terveysvaikutuksista ei kuitenkaan koskaan kuollut kokonaan. Viime vuosina se on tehnyt yllättävän paluun.

Niin sanotun hormeesin kannattajat väittävät, että pienet annokset säteilyä ovat terveydelle hyödyllisiä.

Hormeesi on vanha käsite, joka perustuu saksalaisen Hugo Paul Friedrich Schultzin vuonna 1888 tekemiin havaintoihin. Schultz annosteli hiivasoluihin myrkkyjä erilaisilla pitoisuuksilla ja huomasi, että pieninä pitoisuuksina myrkky stimuloi hiivasoluja, suurina pitoisuuksina tappoi ne.

Hormeesi tarkoittaa, että vaikka säteily tai kemikaalit ovat haitallisia suurina pitoisuuksina, pieninä pitoisuuksina ne voivat olla hyödyllisiä.

Väitteen tueksi on kemikaalien osalta tutkimusnäyttöä. Hormeesin tutkija, professori Edward J. Calabrese on koonnut tietokantaansa 30 000 tieteellistä julkaisua, joista 900 osoittaa hormeettisen vaikutuksen.

Teorian mukaan pieni määrä säteilyä tai haitallista kemikaalia laukaisee soluissa stressireaktion. Se aktivoi solut etsimään ja korjaamaan dna:han tulleita vaurioita. Näin solut saavat eräänlaisen kausihuollon.

Kasvisten antioksidanttien ja polyfenolien tiedetään aiheuttavan soluissa lievän stressin, ja niiden terveysvaikutusten epäillään tulevan osin tällaisen mekanismin kautta.

Teoriasta on nyt tullut kiistakapula sekä tieteessä että politiikassa. Tieteellistä kiistaa käydään malleista, joilla kemikaalien tai säteilyn riskiä kuvataan.

Viranomaiset käyttävät riskiarvioinnissa usein mallia, jossa toksikologinen vaste nousee suoraviivaisesti annoksen mukana: mitä suurempi annos, sitä suurempi haitta.

Tavoitteena on löytää kemikaaleille kynnysarvo, jonka alapuolella aine ei aiheuta vaaraa terveydelle, mutta jonka yläpuolella se muuttuu haitalliseksi.

Säteilylle tällaista kynnysarvoa ole asetettu. Käytössä olevan mallin mukaan pieni annos säteilyä aiheuttaa pienen riskin ja suuri annos suuren riskin.

”Tähän perustuu väestön suojelu tarpeettomalta säteilyltä”, sanoo Itä-Suomen yliopiston säteilybiologian professori Sisko Salomaa.

Jos hormeesiteoria pätee, riskianalyysiessä käytetyt mallit eivät monessa tapauksessa päde, sanovat arvostelijat.

Lainsäädännöllisesti on kuitenkin vaikea hyväksyä, että syöpää aiheuttava kemikaali olisi pieninä pitoisuuksina hyödyllinen, vaikka se on suurina määrinä haitallinen. Toisaalta kaikkien lääkkeiden vaikutus on juuri tällainen.

Hormeesin kannattajat ovat hyökänneet erityisesti säteilyviranomaisia vastaan väittäen, että nämä salaavat kansalaisilta ”totuuden” pienten säteilyannosten terveysvaikutuksista. Heidän mielestään tiukka linjaus estää ihmisiä saamasta oikeaa tietoa säteilyn terveellisyydestä ja säteilysuojelun omaksuma malli vahingoittaa ihmisiä.

He ovat jättäneet Yhdysvaltain ydinenergiavirastolle viime syksynä anomuksen, jossa viraston toivotaan omaksuvan hormeesimallin.

Euroopassa ja Yhdysvalloissa moni hakeutuu taas niin sanottuun radonterapiaan. Ihmiset käyvät hylättyissä kaivoksissa hengittämässä radonilmaa tai kylpemässä radonvedessä.

Mikäli säteilyviranomaiset omaksuisivat hormeesimallin, olisi se melkoinen mullistus. Radonmittauksia ei tehtäisi, ja röntgenaltistuksen turvarajoja voitaisiin höllentää.

Ydinvoimaloiden työntekijöiden säteilyturvallisuutta voitaisiin keventää. Edes ydinjätteen loppusijoitus ei näyttäisi niin suurelta ongelmalta kuin nyt. Kaikki tämä johtaisi merkittäviin säästöihin.

Ei liene sattumaa, että hormeesia markkinoidaan voimakkaasti juuri nyt, kun monet valtiot taistelevat ydinjätteen loppusijoitukseen liittyvien muhkeiden kustannusten kanssa.

Pienten altistusten seuraukset tunnetaan kuitenkin vielä huonosti. Soluissa havaitaan pienillä annoksilla stimulaatiota, mutta hämärän peitossa on, mitä siitä seuraa.

Hormeesin kannattajat tulkitsevat stimulaation automaattisesti hyväksi. Se voi kuitenkin vaikuttaa geeneihin tai hormoneihin tavoilla, jotka eivät selviä lyhyissä laboratoriotutkimuksissa.

”Eri syöpätyypeillä on hyvin erilaiset säteilyvasteet. Joidenkin riski nousee jo pienillä annoksilla, toisten ei lainkaan”, sanoo Salomaa.

Tampereen yliopiston epidemiologian professorin Anssi Auvisen mukaan monet tuoreet väestötutkimukset puhuvat hormeettista suojamekanismia vastaan.

Niissä on selvitetty esimerkiksi tietokonetomografian ja luonnon taustasäteilyn aiheuttamaa syöpäriskiä. Lisäksi on tutkittu syöpäriskiä kolmen maan ydinvoimaloiden työntekijöillä.

Kaikissa tapauksissa säteilyaltistus on ollut hyvin pientä, mutta sen on todettu olleen yhteydessä lisääntyneeseen syöpäriskiin.

Auvinen sanoo tietävänsä, että monissa aiemmissa tutkimuksissa tällaista yhteyttä ei ole löytynyt. Hormeesin kannattajilla on jopa esittää tutkimuksia, joissa heikolle säteilylle altistuneilta populaatioilta on löydetty odotettua vähemmän syöpiä.

”Ongelma on, että kun säteilyannokset ovat pieniä, myös vaikutukset ovat pieniä ja syöpäriski vaikeasti erotettavissa elintapojen vaikutuksesta.”

Parhaat tutkimukset eivät kuitenkaan hänen mukaansa todista hormeesin puolesta.

”Päinvastoin”, hän sanoo.

science photo library
Radioaktiivinen terveysvalmiste suonensisäiseen käyttöön oli markkinoilla satakunta vuotta sitten.
Radioaktiivinen terveysvalmiste suonensisäiseen käyttöön oli markkinoilla satakunta vuotta sitten.
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!