Valikko
Ulkomaat

Kannattaako nyt tilata Britannian verkkokaupoista ja häviääkö englannin kieli unionin hallinnosta? – HS vastaa lukijoiden kysymyksiin brexitistä

Helsingin Sanomat pyysi lukijoita kertomaan, mikä EU-erossa askarruttaa. Kysymyksiä tuli kymmeniä. HS vastaa tänään ja huomenna tärkeimpiin kysymyksiin.

Britannian päätös erota EU:sta sysäsi saarivaltion tuntemattomille vesille. Päätöksen myötä kävi selväksi, että kellään sen enempää Britanniassa kuin EU:ssakaan ei ole selkeää käsitystä siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu.

Kysymyksiä on valtavasti, vastauksia vain vähän.

Helsingin Sanomat pyysi lukijoita kertomaan, mikä EU-erossa askarruttaa. Kysymyksiä tuli kymmeniä.

Lukijoita mietitytti eropäätöksen merkitys toisaalta Britannian, mutta myös Skotlannin, EU:n ja Suomen kannalta. Vieläkö päätöksen voi perua, entä miten käy Skotlannin?

Myös vaikutukset omaan arkeen askarruttivat. Kannattaako Britanniaan lomalle lähtevän vaihtaa puntia kiireellä ja kuinka käy suomalaisten opiskelijoiden Britanniassa?

HS vastaa tänään ja huomenna tärkeimpiin kysymyksiin.

 

Punnan kurssi on alhaalla, kannattaako nyt tilata tavaraa Britannian Amazonista ennemmin kuin vaikka Saksasta?

Punnan arvo suhteessa Yhdysvaltain dollariin romahti Britannian kansanäänestystuloksen jälkeen alimmilleen vuosikymmeniin. Britannian eropäätöksen myötä kuitenkin myös euro heikkeni dollaria vastaan, mikä lieventää vaikutusta kuluttajahintoihin.

Käytännössä punnan arvon laskeminen tarkoittaa sitä, että sekä Britanniaan matkustavat että verkosta tilaavat asiakkaat saavat tuotteita aiempaa halvemmalla, sillä eurolla saa nyt ostettua entistä enemmän puntia. Kun esimerkiksi torstaina yhdellä eurolla sai noin 0,76 puntaa, saa yhdellä eurolla nyt noin 0,82 puntaa. Esimerkiksi torstaina Amazonin Britannian verkkokaupassa 350 euroa maksanut televisio maksoi maanantaina noin kaksikymmentä euroa vähemmän.

Lähden lasteni kanssa Lontooseen viikoksi elokuussa. Ajattelin lähteä vaihtamaan valuuttaa, kun kuulin punnan arvon romahtamisesta. Tippuuko punnan arvo vielä suhteessa euroon?

Kovin kauas hintakehitystä on vaikea veikata, sillä romahduksen jälkeen kurssit sahaavat ja heiluvat, mikä kertoo epävarmuudesta. Yhtä hyvin punnan kurssi voi siis jatkossa kohentua. Siitä syystä esimerkiksi ensi kuussa Britanniaan matkustavien on vaikea ennakoida valuutanvaihtoja. Kuukauden päästä kurssi voi olla parempi tai huonompi, riippuen siitä, miten Britannin eroprosessi etenee ja millaisia sopimuksia on odotettavissa.

Miten Brexit mahtaa vaikuttaa englannin kielen asemaan EUn hallinnossa?

Britannian lähdettyä Irlanti ja Malta edustavat englanninkielisten maiden joukkoa EU:ssa, elleivät Skotlanti ja Pohjois-Irlanti keksi keinoa pysyä unionissa tai liittyä siihen. Britannian EU-ero voi olla kolaus aika ajoin esiin nouseville vaatimuksille nostaa englanti koko EU:n viralliseksi kieleksi, mutta kielen asema on muutoin vakiintunut.

”Englannista on muodostunut sellainen lingua franca, että vaikka iso sitä käyttävä maa unionista poistuukin, niin sitä taitavia ihmisiä on vielä todella merkittävä määrä. Englanti on selvästi muita vahvempi kieli”, sanoo lehdistösihteeri Leena Brandt Suomen pysyvästä EU-edustustosta.

Vuoden 2012 Eurobarometrin mukaan englanti on EU:ssa ylivoimaisesti eniten puhuttu vieras kieli. Englantia toisena kielenä puhui 38 prosenttia EU-kansalaisista, ranskaa vain 12 prosenttia ja saksaa 11 prosenttia.

”Näiden reilun 20 vuoden aikana, siitä lähtien kun Suomi, Ruotsi ja Itävalta liittyivät unioniin, englannin asema on selvästi vahvistunut verrattuna ranskaan ja saksaan. On vaikea nähdä että siitä luovuttaisiin, mutta ranska ja saksa saattavat hieman vahvistua”, Brandt sanoo.

Onko saatavana tilastotietoa Britannian EU-eroa ja unioniin jäämistä kannattaneiden sukupuolijakaumasta?

Britannian kansanäänestyksen äänijakaumasta ei ainakaan toistaiseksi ole tietoa, mutta äänestystä alustaneiden kyselyiden pohjalta tiedetään, miten EU-eron ja unioniin jäämisen kannatus Britanniassa jakautui. Äänten jakautumista voi analysoida myös sen pohjalta, miten eri alueilla äänestettiin.

Sukupuolten välillä ei ollut ainakaan kyselyissä selvää eroa. Ennen äänestystä useampi nainen ei ollut vielä päättänyt, kumpaa vaihtoehtoa äänestää, mutta päätöksen tehneiden kesken vaihtoehdot jakaantuivat tasaisesti miesten ja naisten välillä – toisin kuin esimerkiksi Skotlannin kansanäänestyksessä itsenäisyydestä vuonna 2014, jolloin miehet asettuivat huomattavasti naisia selvemmin itsenäistymisen puolelle.

Keväällä tehtyjen kyselyjen perusteella nuoret kannattivat selvästi EU:ssa pysymistä, kun taas vanhemmat äänestäjät olivat EU-eron puolella.

Alueellisten äänestyserojen pohjalta voi päätellä, että esimerkiksi kouluttautuneet äänestivät herkemmin EU:ssa pysymisen puolesta. Pysymistä kannatettiin myös siellä, missä maahanmuuttajia oli paljon.

Onko tämä Brexit-äänestys täysin sitova? Kun eroa äänestäneiden voitto oli näin niukka, voiko parlamentti ottaa asiassa päätösvallan itselleen?

Britannian EU-kansanäänestys oli neuvoa-antava, mutta käytännössä sen tulosta on vaikea sivuuttaa. Äänestystä markkinoitiin molemmin puolin ratkaisuna EU:n demokratiavajeeseen, brittien mahdollisuutena vaikuttaa asioihin. Tuloksen mitätöiminen vain syventäisi jakolinjoja äänestäjien ja poliittisen eliitin välillä sekä kansalaisten keskuudessa.

Jos EU tekee vielä eroprosessin aikana Britannialle merkittäviä myönnytyksiä, voiko parlamentti tehdäkin päätöksen EU:ssa pysymisestä?

EU:n perussopimuksen mukaan tämä ei tule kysymykseen. Sen jälkeen, kun 50. artiklassa määritelty eromenettely on aloitettu, sitä ei voi pysäyttää tai perua. Eroneuvotteluille asetettua kahden vuoden aikarajaa voi jatkaa, mutta se edellyttää jäsenmaiden yksimielistä hyväksyntää.

Näin on säädetty juuri siksi, ettei eroneuvotteluja voisi käyttää uhkavaatimusten esittämiseen. Tosin EU:n perussopimuskin on vain valtioiden välinen yhteisymmärrys, ei muuttumaton luonnonlaki. Eromenettelyä ei sitä paitsi ole koskaan aikaisemmin käytetty.

Miksi Britannia on antanut ainoana EU-maana kansalaistensa äänestää jäsenyyden jatkosta, vaikka EU on muuttunut hyvin paljon vuosikymmenten saatossa? Miksi ei yleisesti pidetä tarpeellisena kysyä kansalaisten mielipidettä unionin suurista linjoista esimerkiksi 25 vuoden välein?

Yksinkertainen vastaus kuuluu, ettei Britannian lisäksi muissa jäsenvaltioissa ole ylipäätään käyty vakavasti otettavaa keskustelua EU-jäsenyydestä. Painetta kansanäänestykseen ei ole ollut muualla.

Laajemmin ottaen poliittiset johtajat ovat haluttomia antamaan asioita kansan pätettäviksi, sillä kansanäänestykset ovat pahamaineisen arvaamattomia.

”Toistuvat kansanäänestykset EU-jäsenyydestä johtaisivat EU:ssa hyvin suuriin hankaluuksiin ja jatkuvaan epävarmuuteen”, sanoo Tampereen yliopiston valtio-opin professori Tapio Raunio.

”Varsinkin silloin, kun ihmisten tietämys jostain asiasta on kovin alhainen, muut ajankohtaiset tekijät saattavat vaikuttaa hirveästi äänestyskäyttäytymiseen. Jos vaikka hallitus on epäsuosittu tai työttömyys on koholla”, Raunio huomauttaa.

Ajatus, että EU:hun voisi liittyä ja siitä erota kuin pyöröovesta kulkemalla on hankala. Jäsenyyden hakeminen on pitkä ja vaivalloinen prosessi, joka vaatii valtavan määrän lainsäädäntöä, koulutusta ja vuosikausien valmistelua. Samoin eroaminen, kuten Britannian tapaus pian todennäköisesti osoittaa.

”Ei siitä tulisi yhtään mitään. Aika mahdoton idea”, Raunio sanoo.

Toki joissain jäsenvaltioissa, kuten Tanskassa ja Irlannissa, maan oma perustuslaki edellyttää kansanäänestystä, kun valtaa siirretään pois maasta. Näissä maissa on äänestetty muun muassa Euroopan yhtenäisasiakirjasta (1986), Maastrichtin sopimuksesta (1992) ja Amsterdamin perussopimuksesta (1998). Kansa on toisinaan äänestänyt aluksi unionia vastaan, mutta tulos on muuttunut uusintaäänestyksissä.

Miksi skotlantilaiset kannattivat niin ylivoimaisen voimakkaasti EU:ssa pysymistä kansanäänestyksessä?

Britannian EU-äänestyksessä Skotlanti kannatti selvällä enemmistöllä EU:ssa pysymistä – 62 prosenttia äänestäjistä äänesti pysymisen puolesta.

Kun Britannia vuonna 1973 päätti liittyä silloisen talousliittoon, vastusti Skotlanti päätöstä, sillä se ei halunnut luovuttaa enää enempää valtaa omien rajojensa ulkopuolelle. Sittemmin unionista on tullut Skotlannille tärkeä apu.

Skotlanti on hyötynyt suuresti EU:n tukirahoista esimerkiksi maataloustukien muodossa, joita se on saanut huomattavasti vaikkapa Englantia enemmän. Lisäksi EU:n aluekehityshankkeiden kautta Skotlannin köyhille alueille on virrannut tuntuvasti apua, kirjoittaa professori Peter Moloney irlantilaisessa Irish Times -lehdessä.

Brexit-leiri käytti hallitsematonta maahanmuuttoa vaali-aseena kampanjoinnissaan, mutta Skotlannissa sanoma ei tavoittanut äänestäjiä samalla tavalla kuin Englannissa. Maahanmuuttajien osuus väestöstä on saaren pohjoisosissa huomattavasti Englantia pienempi, eikä se herätä samanlaisia tunteita skottiväestössä. Skotlannissa myös on totuttu lähtemään itsekin töiden perässä muualle, Moloney sanoo.

Skotlannissa EU:ssa pysyminen on saanut poliitikkojen kannatuksen yli puoluerajojen. Siellä jaetaan vahvasti ajatus siitä, että Skotlanti tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Britannian euroskeptinen konservatiivipuolue ei ole kovin suosittu Skotlannissa, eikä yksikään merkittävä puoluejohtaja kannattanut EU-eroa. Myöskään maahanmuutto- ja EU-kriittisellä Ukip-puolueella ei ole juurikaan kannatusta Skotlannissa.

Skotlanti on ilmoittanut aloittavansa neuvottelut EU:n kanssa mahdollisuudesta jäädä EU:n jäseneksi. Olisiko se teoriassakaan mahdollista?

Skotlanti äänesti selkeästi EU:ssa pysymisen puolesta, ja jäsenyydellä on vahva tuki poliitikoilta ja kansalta.

Vaihtoehtoja on käytännössä kolme: Skotlannin pääministeri Nicola Sturgeon on jo väläytellyt mahdollisuuksia uudesta itsenäisyysäänestyksestä. Jos Skotlanti itsenäistyisi, sen pitäisi todennäköisesti hakea EU-jäsenyyttä uudelleen kuten minkä tahansa maan. Skotlannin jatko vanhana jäsenenä saattaisi kuitenkin olla toinen vaihtoehto itsenäistymisen jälkeen, sanoo kansainvälisen politiikan yliopistolehtori Mikko Kuisma Oxford Brookes -yliopistosta.

Tässä tapauksessa Skotlanti joko perisi jäsenyyden tai saisi helpotusta hakuprosessiin.

”Tilanne on erikoinen ja kaikki mahdollisuudet ovat auki. Mutta teoriassa EU-jäsenyys olisi mahdollinen.”

Äänestyksessä on riskinsä. Vaikka itsenäisyys toteutuisi, ei pääsy EU:n jäseneksi olisi varma, sillä kaikkien EU-maiden pitäisi hyväksyä Skotlannin hakemus. Kun Skotlanti äänesti itsenäisyydestä vuonna 2014, pidettiin todennäköisenä, että ainakin Belgia ja Espanja olisivat estäneet Skotlannin pääsyn Euroopan unioniin. Taustalla on maiden pyrkimys vaimentaa omien maidensa separatistiryhmien itsenäisyyshaaveita.

Kolmas vaihtoehto on käänteinen Grönlannin malli. Vaikka Grönlanti on osa Tanskaa, ei se kuulu EU:hun. Samoin Skotlannin kohdalla voitaisiin hakea mallia, jossa Skotlanti on osa EU:sta eronnutta Britanniaa, mutta kuuluu silti EU:hun.

Skotlannin valtapuolue SNP:n ensisijainen tavoite on Kuisman mukaan kuitenkin saada Skotlanti itsenäisenä valtiona EU:hun.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Brexit
 • Iso-Britannia
 • Euroopan unioni

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   23-vuotiaalla Jami Särkisellä on kaksi tyttöystävää ja hän nauttii siitä niin, ettei yksiavioisuuteen ole paluuta – Polyamoria eli monisuhteisuus yleistyy

  2. 2

   Finland, dit borde man åka – ruotsalaisten tietämättömyys Suomesta onnistuu yhä välillä hätkäyttämään

  3. 3

   Huumeita myydään avoimesti Helsingin Torkkelinmäellä – HS vieraili puistossa, jossa huumekauppa asukkaiden mukaan rehottaa

  4. 4

   Lappiin matkalla oleva kaupunkifillari hämmensi Hämeenlinnassa – ”Mies otti valokuvia ja uhkasi lähettää ne poliisille”

  5. 5

   Miksi ihminen pitää luomua ylivertaisena tai uskoo Jumalaan? Marjaana Lindeman tutkii työkseen ihmisten ajattelua ja uskomuksia, jotka voivat johtaa vaarallisiinkin tekoihin

  6. 6

   Treffailussa on edelleen yksi kammottavan vanhanaikainen piirre: Deiteillä nainen odottaa miehen hoitavan kaiken

  7. 7

   Nokia teki huipputuloksen – liikevoitto kasvoi yli 200 miljoonaa euroa

  8. 8

   Arviossa kaupungin kuumin pizzeria Via Tribunali, johon voi joutua jonottamaan tunninkin – mutta se on sen arvoista

  9. 9

   Pankit haluavat tietää, oletko ottanut kulutusluottoja – positiivinen luottorekisteri voisi estää suomalaista saamasta pankista lainaa

  10. 10

   Trump aikoo kieltää transsukupuoliset Yhdysvaltain armeijassa – Palkittu eliittisotilas ärähti: ”Sanokoon minulle päin naamaa, etten ole kelvollinen”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Lappiin matkalla oleva kaupunkifillari hämmensi Hämeenlinnassa – ”Mies otti valokuvia ja uhkasi lähettää ne poliisille”

  2. 2

   Mies tyydytti itseään sekasaunassa, toinen kommentoi naisten vartaloita – seksuaalinen häirintä varjostaa Sompasaunaa

  3. 3

   23-vuotiaalla Jami Särkisellä on kaksi tyttöystävää ja hän nauttii siitä niin, ettei yksiavioisuuteen ole paluuta – Polyamoria eli monisuhteisuus yleistyy

  4. 4

   Shanghaissa mitattiin korkein lämpötila 145 vuoteen – Kiinassa on niin kuuma, että ihmiset ovat alkaneet tapella ja panda vaipui transsiin

  5. 5

   Suomalaiset parit muuttavat yhteen yllättävän nopeasti – Yhteen muuttaminen on aina kriisi suhteelle, mutta näin siitä selviää

  6. 6

   Trump aikoo kieltää transsukupuoliset Yhdysvaltain armeijassa – Palkittu eliittisotilas ärähti: ”Sanokoon minulle päin naamaa, etten ole kelvollinen”

  7. 7

   Huumeita myydään avoimesti Helsingin Torkkelinmäellä – HS vieraili puistossa, jossa huumekauppa asukkaiden mukaan rehottaa

  8. 8

   200 miljoonan euron tieteisseikkailu on kaunis katastrofi – kakkivia kärsäotuksia, Google Translaten läpi ajettua dialogia ja juoni, josta ei tajua mitään

  9. 9

   ”Miten homeinen pitää olla, että puhuu vielä naisartisteista”, sanoo Paula Vesala – Pekka Kuusiston johtaman festivaalin ohjelmisto on alusta loppuun naisia, ja tämän takia siinä ei pitäisi olla mitään ihmeellistä

  10. 10

   Sompasaunassa on ahdasta, alastonta ja aitoa – ”Helsinki on paljon siistimpi kuin Tukholma”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Pikkupojat surmasivat 4-vuotiaan leikkitoverinsa, väitti Ruotsin poliisi vuonna 1998 – ”Tapaus Kevinin” esitutkinta-aineisto tuli vihdoin julki, ja lähes kaikki siinä viittaa veljesten syyttömyyteen

  2. 2

   Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

  3. 3

   Lilli Pukka, 28, on ollut ilman parisuhdetta 10 vuotta ja järjestää ”mää-juhlat” juhlistaakseen sitä – tyytyväiset sinkut voidaan kuitenkin kokea itsekkäinä tai jopa uhkana, sanoo asiantuntija

  4. 4

   Ruokatoimittaja ja viestintäyrittäjä Elina Jyväs kuoli 40-vuotiaana

  5. 5

   Sompasaunassa on ahdasta, alastonta ja aitoa – ”Helsinki on paljon siistimpi kuin Tukholma”

  6. 6

   Mies tyydytti itseään sekasaunassa, toinen kommentoi naisten vartaloita – seksuaalinen häirintä varjostaa Sompasaunaa

  7. 7

   ”Naamat” on kuin tuhannen ihmisen kotibileet – Tältä näyttää festivaalilla, joka suututti Sami Hedbergin managerin ja jonka liput myytiin loppuun ennen kuin esiintyjiä oli edes julkistettu

  8. 8

   Lappiin matkalla oleva kaupunkifillari hämmensi Hämeenlinnassa – ”Mies otti valokuvia ja uhkasi lähettää ne poliisille”

  9. 9

   Jos alamme tuomita toisiamme kuvottavien mutta yksityisiksi tarkoitettujen sanomisten vuoksi, olemme matkalla takaisin keskiajalle

  10. 10

   Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

  11. Näytä lisää