Ulkomaat

Miksi Trumpin rasistiset heitot kasvattavat hänen kannatustaan? Seitsemän kysymystä ja vastausta USA:n presidentinvaaleista

Voisiko Trumpin suosiota selittää vahvan johtajan kaipuulla? Miksi niin moni vihaa Clintonia? Tutkija Juhana Aunesluoma vastaa vaaleja koskeviin kysymyksiin.

1. Miksi Hillary Clinton ei ole suositumpi vaan jopa historiallisen vihattu?

Tuoreimpien mielipidemittausten mukaan Hillary Clinton johtaa vastustajaansa Donald Trumpia muutamilla prosenttiyksiköillä. Samat mittaukset kertovat, että Clintoniin epäilevästi tai avoimen vihamielisesti suhtautuvien vastaajien osuus on historiallisen korkea – tosin Trump yltää vielä korkeampiin lukemiin. Moni ei luota Clintoniin ja hänen arvostelukykyynsä ja rehellisyyteensä.

Clintonin epäsuosion taustalta voi löytää kolme syvempää tekijää: politiikan polarisaa­tion, Amerikassa puhaltavan vasemmistolaisen virtauksen sekä sukupuolen.

Politiikan kahtiajako on USA:ssa Barack Obaman kausilla syventynyt. Linjan toisella puolen ei voida sietää vastapuolta. Jako henkilöityy demokraattien puolella juuri Obamaan ja hänen kruununperijänään pidettyyn Clintoniin. Tämä selittää suoranaisen Clinton-vihan. Epäluottamus on laajaa myös demokraattien sisällä. Monet edistyksellisemmät demokraatit pitävät Clintonia liian oikeistolaisena.

Lisäksi Clinton on – nainen. Suomessa se ei olisi suuri asia, mutta amerikkalaisessa yhteiskunnassa perhearvot ja sukupuoliroolit ovat selvästi syvemmällä kuin Pohjois-Euroopassa. Clintonin tie Valkoiseen taloon vaikuttaakin juuri niin tahmealta kuin sinne ensimmäisenä pyrkivällä naisella ehkä väistämättä on.

Clintonin ongelma on myös se, ettei häntä oikeasti tunneta. Hän vaikuttaa paksun kuoren alle linnoittautuneelta laskelmoijalta, joka on miehensä Bill Clintonin rinnalla turvautunut kyseenalaisiin konsteihin asemansa turvatakseen. Clintonit ovat myös vaurastuneet, ja he elävät kaukana tavallisesta kansasta.

Nämä eivät tietysti ole poikkeuksellisia ominaisuuksia politiikassa. Ihmiset tekevät väistämättä virheitä, joita he joutuvat myöhemmin selittämään. Kaikkiin pitkän linjan poliitikoihin tarttuu ajan kuluessa likaa. Ihmiset myös kyllästyvät heihin.

2. Vasemmistolaiset teemat tuntuvat olevan USA:n presidentinvaaleissa aiempaa näkyvämmin esillä. Miksi?

Amerikkalaiset ovat perinteisesti ajatelleet, että menestys on itsestä kiinni. Lähihistoria kuitenkin osoittaa, että vaikka itse tekisi kaiken oikein, voi käydä huonosti. Siksi yhä useampi kaipaa valtion leveämpiä harteita jakamaan riskejä ja tukemaan heikompia.

Vasemmistolaiset teemat todella ovat aiempaa vahvemmin esillä. Se on amerikkalaisessa ajattelussa merkittävä käänne, eikä siis ihme, että nämä asiat näkyvät myös vaaleissa. Etenkään Donald Trump ei epäröi ratsastaa vasemmiston teemoilla: hän vastustaa vapaakauppaa ja kosiskelee työväkeä lupauksilla teollisuuden työpaikkojen palauttamisesta ja tuotantoa ulkomaille siirtävien yritysten rankaisemisesta. Kokonaisuudessaan hänen talouspolitiikkansa on silti varsin oikeistolaista.

Demokraatit sen sijaan ovat liikkuneet vasemmalle. Puolueen sisälle on syntynyt vasemmistolainen virtaus, joka ajaa esimerkiksi valtiovallan aktiivisempaa roolia, minimipalkkojen korottamista ja julkisten palvelujen laajentamista. Clintoninkin on ollut pakko omaksu näitä vaatimuksia omaan vaaliohjelmaansa.

3. Donald Trumpin menestystä on selitetty sillä, että hän ottaa keskiluokan arjen kurjistumisen tosissaan. Sekö hänen suosionsa selittää?

Monet vaalikommentaattorit ovat tosiaan selittäneet Trumpin suosiota globalisaatiosta seuranneilla muutoksilla Yhdysvaltojen talouteen ja eri sosioekonomisten ryhmien väliseen tulonjakoon. Tällä selityksellä on nimikin: keskiluokan kurjistumisteoria.

Monet amerikkalaiset ovat havainneet arjessaan, ettei viime vuosikymmenten talouskasvu ole koitunut valtaväestön hyväksi. Rikkaat ovat rikastuneet ja joidenkin osalta pahin köyhyys on hellittänyt. Elinkustannusten nousu on kuitenkin merkinnyt sitä, etteivät keskiluokan ­reaaliset ansiot ole käytännössä kohentuneet.

Myös finanssikriisi osui erityisesti keskiluokkaan. Vaikka työttömyys on Obaman kausilla helpottanut, keskiluokan kokemus asemastaan ei ole muuttunut valoisammaksi. Työpaikat siirtyvät Aasiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Koulutukseen, terveydenhoitoon ja asumiseen menee entistä suurempi osa palkasta.

Trump on pitänyt – tätäkin – muutosta esillä, vaikka hänen omakin puolueensa on yhtä lailla vastuussa tapahtuneesta. Trump eittämättä pystyy myös hyödyntämään tilannetta jossain määrin, mutta hänen suosionsa selittäminen yksinomaan keskiluokan kurjistumis­teorialla typistää ihmisten käyttäytymisen talouteen ja materiaalisiin perustarpeisiin.

Ihmiset eivät oikeasti toimi vain omien etujensa perässä. Esimerkiksi Britanniassa monet äänestivät EU-eron puolesta, vaikka tiesivät, että päätöksestä voi seurata heille taloudellisia ongelmia. Ja jos tämä teoria olisi keskeinen selittäjä, miksi keskiluokka asettaisi toivonsa miljonääriin, jolla ei ole mitään näyttöjä yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuista?

4. Entä voisiko Trumpin suosiota selittää vahvan johtajan kaipuulla? Sellaiseksihan Trump lupaa ryhtyä.

Edustuksellinen demokratia on Yhdysvalloissa kriisissä. Siellä – kuten ylipäätään länsimaissa – puolueet ovat jo useita vuosia menettäneet jäseniään, ja niiden sisälle on muodostunut keskenään heikosti toimeentulevia klikkejä. Jos perinteiset poliittiset puolueet olisivat sisäisesti vahvempia, Donald Trumpin kaltaisille nurkanvaltaajille ei olisi niissä tilaa.

Puolueiden heikentyessä edustuksellinen demokratia heikentyy. Valta valuu eturyhmille ja lobbareille. Kansalaiset alkavat katsoa muual­le, vaativat lähidemokratiaa ja enemmän kansanäänestyksiä. Moni kaipaa myös vahvaa johtajaa, joka panisi asiat kuntoon. Ja Trumpin aggressiivinen puhetapa, joukko­kokoukset ja vihjaukset väkivallan käyttöön vastaavat juuri tähän tarpeeseen.

Jotkut tutkijat ovat todella löytäneet Trumpin kannattajia analysoidessaan näistä niin sanotun autoritäärisen persoonallisuuden piirteitä. Alun perin fasismin tutkimuksessa kehitetty käsite lähtee siitä, että joillakin ihmisillä on muita vahvempi taipumus tukeutua vahvoihin auktoriteetteihin. Länsimaisen demokra­tian ytimessä oleva ajatus omaa kriittistä jär­keään käyttävästä ja itsenäisiä valintoja tekevästä yksilöstä ei sovi tähän ajatusmaailmaan. Huolet, pelot ja silkka viha saattaa nostattaa ihmisissä autoritäärisen persoonallisuuden piirteitä, ja he ovat valmiita ottamaan Trumpin – tai jonkun muun – vastaan johtajanaan.

Autoritarismi-selitys ampuu kuitenkin ohi maalin. Kyse ei välttämättä ole Trumpista henkilönä tai edes vahvasta johtajayksilöstä, vaan siitä, mitä amerikkalaiset ajattelevat presidenttiydestä ja demokratian tilasta yleensä. Monen mielestä Yhdysvaltoja ovat johtaneet liian pitkään liian heikot presidentit. Se on johtanut presidentti-instituution vallan ja arvostuksen rapautumiseen. Tästä syystä jotkut haluavat Valkoiseen taloon määrätietoinen saneeraajan, joka pelastaa Yhdysvaltojen demokratian.

5. Miksi perinteinen media tuntuu olevan hampaaton Trumpin edessä?

Trump on mediapelin taituri, joka tietää, miten amerikkalaisten huomio herätetään. Hän hyödyntää taitavasti sosiaalista mediaa ja ilmaista uutisjulkisuutta.

Se, että Trump kykenee hyödyntämään tehokkaasti mediaa, kertoo joillekin perinteisen faktoihin nojaavan median ahdingosta. Kyse ei ole kuitenkaan median talousongelmista, vaan siitä, että Trump on keksinyt uuden pelin ja pelaa sitä omilla säännöillään. Niin kauan kuin amerikkalaiset toimittajat etsivät omaa roo­liaan, Trump käyttää heitä hyväkseen.

6. Miksi rasistiset heitot lisäävät eivätkä vähennä Trumpin kannatusta?

Meksikolaisten leimaaminen huumekauppiaiksi ja raiskaajiksi sekä puheet muslimien maahantulon kieltämisestä ovat eittämättä rasistisia. Mutta ne osuvat Yhdysvalloissa juuri nyt otolliseen maaperään.

Globaalit väestönliikkeet kasvavat. Se pelottaa. Vaikka segregaatio eli valkoisten ja mustien elämänpiirien eriyttäminen on virallisesti historiaa, amerikkalaiset elävät yhä varsin eriy­tyneessä yhteiskunnassa. Edistystä on toki tapahtunut. 87 prosenttia amerikkalaisista hyväksyy mustien ja valkoisten väliset avioliitot. Mutta 13 prosenttia ei siis hyväksy niitä.

Eriytynyt amerikkalainen yhteiskunta on toiminut tähän asti valkoisen enemmistön ehdoilla. Tämä järjestys natisee nyt liitoksissaan. Se saa kaikki ryhmät – valkoiset, aasialaiset, mustat, latinot – levottomiksi. Etenkin afrikan­amerikkalaiset ovat olleet aktiivisia ja protestoineet voimakkaasti poliisiväkivaltaa vastaan.

Trump ei puhu suoraan maan sisäisistä eri ryhmien välisistä jännitteistä, vaan käyttää taitavasti ulkoisia vihollisia. Trumpin puhuessa Meksikon rajalle rakennettavasta muurista ihmiset ajattelevat yhteiskunnan sisäisiä, omia elämänpiirejään suojaavia rajalinjoja ja niiden haurautta. Trumpin puhuessa islamista Ame­rikan vihollisena ihmiset katsovat toisiaan ja tekevät eroa ystäviin ja vihollisiin. Islam on koodi­sana, joka laukaisee toiseuden pelon ja tarpeen oman yhteisön suojaamiseksi.

Trump-ilmiö saa voimaa sekä ihmisten arkihuolista että inhimillisen olemassaolon perusteisiin liittyvistä peloista. Tämä selittää hänen suosionsa myös tiukan linjan konservatiivien ja kristillisen oikeiston keskuudessa.

7. Mikä nämä vaalit lopulta ratkaisee?

Poikkeuksellisen vaalivuoden tapahtumat olisi helppo selittää protestina vallitsevaa järjestelmää vastaan. Menossa on yhteiskunnallinen ja poliittinen murros. Maailmanlaajuiset taloudelliset voimasuhteet ovat muutoksessa, mikä näkyy amerikkalaisten huolessa omasta toimeentulostaan. Globaali turvallisuusjärjestys on epävakaampi kuin vuosikymmeniin. Terrorismi on muuttanut muotoaan ja tehnyt sen ennaltaehkäisemistä entistä vaikeampaa. Sisäiset ja ulkoiset uhat sulautuvat toisiinsa. Yhdysvaltojen poliittisen järjestelmän ja päätöksenteon ongelmat ovat kriisiytyneet.

Presidentinvaalit ovat henkilövaalit, ja on luonnollista, että huomio kiinnittyy voimakkaasti ehdokkaiden persoonaan. Vaalit ratkeavat silti siihen, miten ehdokkaat kykenevät vastaamaan äänestäjien huoliin ja pelkoihin siitä, että amerikkalaisen yhteiskunnan keskeiset arvot ovat vaarassa – olivat ne arvot sitten mitkä tahansa.

Jos ei olisi Trumpia, joku toinen olisi Trump. Clintonin tilalla voisi ehdokkaana olla joku toinen kokenut ja pätevä demokraattinainen.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Yhdysvaltain presidentinvaalit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Pääministeri vajosi opportunismiin kommentoidessaan Turun iskua

  2. 2

   Tapamme ostaa vaatteita muuttuu, ja se ravistelee kauppaa – Seppälä haettiin konkurssiin, Lindexin tulos puolittui

  3. 3

   Natsit arvostivat luomua, eläintensuojelua ja kasvissyöntiä – nyt natsien ympäristöintoilusta saavat maksaa nykyvihreät

  4. 4

   Halla-aho kirjoitti Facebookiin, toimittajaa kohtasi viharyöppy – poliisi tutkii tapausta ja vetoaa: ”Jäitä hattuun, suomalaiset”

  5. 5

   Tämä kaikki Turun puukkoiskusta epäillyistä tiedetään – grafiikka näyttää, miten perjantain tapahtumat etenivät

  6. 6

   Lähes 2 000 ihmistä saattoi altistua tuhkarokolle kesällä – taudin Suomeen tuonut mies matkusti täysissä junissa ja Tallinnan-lautalla

  7. 7

   Saksalaismedia: Kolmella Turun puukotusten marokkolaisepäillyistä rikostausta Saksassa

  8. 8

   Helsinkiläisen Ulla Pihkalan vauva syntyi yllättäen makuuhuoneeseen – ”Olin iloinen, että ensihoitajat tulivat paikalle, mutta samalla hävetti, että täällä sitä ollaan kotona synnyttämässä”

  9. 9

   Hyvin menestyvien tyttöjen haukkuminen on yleisesti hyväksytty kiusaamisen muoto – Miksi tyttöhikareita pilkataan?

  10. 10

   Yhdellä Turun pidätetyistä on rikostaustaa Suomessa – 18-vuotias mies on tuomittu pakottamisesta seksuaaliseen tekoon

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Halla-aho kirjoitti Facebookiin, toimittajaa kohtasi viharyöppy – poliisi tutkii tapausta ja vetoaa: ”Jäitä hattuun, suomalaiset”

  2. 2

   Turun puukotusten pääepäilty Abderrahman Mechkah oli valittanut turvapaikkapäätöksestään – Poliisi pysäytti hänet Saksassa vuonna 2015, poistui sieltä alkuvuodesta 2016 hakematta turvapaikkaa

  3. 3

   Helsingissä on tehty silpomisepäilyjen takia kiireellisiä sijoituksia – Lapsena silvottu kertoo: ”Menetin niin paljon verta, että melkein kuolin”

  4. 4

   Miksi tästä piti tehdä niin vaikeaa? Näin hahmotat paremmin uuden 327-ratikan reitin

  5. 5

   Miksi Marokosta tulee turvapaikan­hakijoita? Nuorilla on suuret odotukset Euroopasta, mutta unelmat voivat vaihtua vihaksi, arvioi tutkija

  6. 6

   Arlandan miljoonaryöstö vanheni – Nyt Suomessa palkkamurhasta tuomittu ruotsalaisrikollinen sanoo suunnitelleensa kaiken

  7. 7

   Yhdellä Turun pidätetyistä on rikostaustaa Suomessa – 18-vuotias mies on tuomittu pakottamisesta seksuaaliseen tekoon

  8. 8

   Mysli on monesta vaihtoehdosta paras aamiainen – Tarkista nämä asiat, kun valitset mysliä, asiantuntija muistuttaa

  9. 9

   Tanskan poliisi löysi naisen ruumiin merestä Kööpenhaminan edustalta – Poliisi: Liian varhaista sanoa, onko kyseessä sukellusveneestä kadonnut ruotsalaistoimittaja

  10. 10

   Turkulainen rakennusliike järjestää työnseisauksen Turun terrori-iskun vuoksi ja kritisoi hallitusta: ”Hallitus ei ole onnistunut, jos Suomessa joutuu pelkäämään”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Turun puukotuksia tutkitaan myös terrorismina – epäillyn henkilöllisyyttä varmistetaan sormenjälki- ja dna-tutkimuksilla

  2. 2

   Hussein al-Taeen ystävä meni estämään Turun puukkohyökkääjää ja sai itse puukosta monta kertaa – ”Ei voinut katsoa sivusta”

  3. 3

   Tukholmalaisturisti yritti pelastaa naisen hengen Turussa ja joutui itse sairaalaan – turkulainen Elina Rauhala näki tapauksen

  4. 4

   Tämä Turun puukotuksista tiedetään nyt: Terroriteosta epäillään kuuden marokkolaisen ryhmää – Supo: pääepäillyn profiili viittaa radikaali-islamistiseen terrorismiin

  5. 5

   Tutkija jakoi parisuhteet viiteen eri tyyppiin eroamisen todennäköisyyden mukaan – ”Lapset ovat hyvä syy laittaa hyvä suhde kuntoon”

  6. 6

   Pentti Linkola: Rajat pitäisi sulkea ja kehitysapu lakkauttaa

  7. 7

   Kasper Hannula viritti ovelan ansan pyörävarkaalle – poliisi oli mukana juonessa, ja väijytyksessä vastassa oli ”tavallisen oloinen suomalainen mies”

  8. 8

   Yhteenveto Espanjan terrori-iskuista: Ainakin 14 kuoli Barcelonaan tehdyssä iskussa – uhrien joukossa ei suomalaisia, kertovat Espanjan viranomaiset

  9. 9

   Osaa 1970- ja 1980-lukujen rivitaloista ei kannata korjata, koska ne ovat täynnä ongelmia – ”Olemme melkoisen pommin edessä”

  10. 10

   ”Näin säästin kymppitonnin vuodessa” – Bloggari Julia Thurén puhuu avoimesti rahasta ja kannustaa muita tekemään samoin

  11. Näytä lisää