Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Miespuolinen lastentarhanopettaja on yhä harvinaisuus

Ammattien jakaantumista naisten ja miesten töihin on yritetty lieventää, mutta muutokset tapahtuvat hitaasti.

Ura
 
Liisa Takala
Paula Väisänen, nosturinkuljettaja (naisia alalla 13,4 %) ”Opiskelin metallialan tutkinnon ammattikoulussa heti peruskoulun jälkeen 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Ammatinvalintaani ei ole juuri kommentoitu. Toimin Helsingin telakalla nosturinkuljettajana, pidän levykirjanpitoa ja ajan trukkia. Miesten keskellä on hyvä tehdä töitä. Apua saa aina, kun kysyy. En ole kokenut sukupuolesta olevan etua, mutta ei siitä haittaakaan ole. Joskus kohtaan ennakkoluuloja, mutta ne häviävät nopeasti, kun miehet huomaavat, että osaan homman.”
Paula Väisänen, nosturinkuljettaja (naisia alalla 13,4 %) ”Opiskelin metallialan tutkinnon ammattikoulussa heti peruskoulun jälkeen 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Ammatinvalintaani ei ole juuri kommentoitu. Toimin Helsingin telakalla nosturinkuljettajana, pidän levykirjanpitoa ja ajan trukkia. Miesten keskellä on hyvä tehdä töitä. Apua saa aina, kun kysyy. En ole kokenut sukupuolesta olevan etua, mutta ei siitä haittaakaan ole. Joskus kohtaan ennakkoluuloja, mutta ne häviävät nopeasti, kun miehet huomaavat, että osaan homman.” Kuva: Liisa Takala

Yleensä rekrytoinnin yhteydessä ei mielellään puhuta sukupuolesta. Caverion Suomen toimitusjohtaja Jarno Hacklin sanoo kuitenkin suoraan, että hän palkkaisi mielellään lisää naisia.

YIT:stä omaksi konsernikseen irtaantunut Caverion tuottaa kiinteistöteknisiä palveluita.

Caverionin Suomessa olevasta henkilöstöstä vain seitsemän prosenttia on naisia, heistä valtaosa talouden ja hallinnon tehtävissä. Teknistä koulutusta vaativissa tehtävissä on noin 60 naista. He työskentelevät esimerkiksi huolto- ja projektipäällikköinä ja teknisinä managereina, muutama on myös asennustöissä työmailla.

Hacklinin perustelut naisten suosimiselle ovat käytännölliset.

"Ne kokemukset, mitä meillä on operatiivisessa toiminnassa työskentelevistä naisista, ovat tosi positiivisia."

Taavi Kervinen, lastentarhanopettaja (miehiä alalla 2,9 %) ”Suvussamme on paljon opettajia ja vannoin, että sitä en ainakaan ryhdy tekemään. Armeijassa alikersanttina huomasin kuitenkin, että pidän opettamisesta. En ole kokenut, että naisten keskellä työskentely olisi erilaista verrattuna muunlaisiin työpaikkoihin. Sukupuolesta on varmaan sikäli hyötyä, että työnhaussa erottuu muista. Toisaalta tällä alalla on muutenkin työntekijän markkinat. Useamman miehen pitäisi ainakin kokeilla, miten mahtavaa työ lasten kasvattajana on. Olisi hyvä, että alalla olisi enemmän miehiä, koska kaikilla lapsilla ei ole elämässään miespuolisia kasvattajia.”
Taavi Kervinen, lastentarhanopettaja (miehiä alalla 2,9 %) ”Suvussamme on paljon opettajia ja vannoin, että sitä en ainakaan ryhdy tekemään. Armeijassa alikersanttina huomasin kuitenkin, että pidän opettamisesta. En ole kokenut, että naisten keskellä työskentely olisi erilaista verrattuna muunlaisiin työpaikkoihin. Sukupuolesta on varmaan sikäli hyötyä, että työnhaussa erottuu muista. Toisaalta tällä alalla on muutenkin työntekijän markkinat. Useamman miehen pitäisi ainakin kokeilla, miten mahtavaa työ lasten kasvattajana on. Olisi hyvä, että alalla olisi enemmän miehiä, koska kaikilla lapsilla ei ole elämässään miespuolisia kasvattajia.”

Ehkä epätyypillisen ammatinvalinnan tehneet naiset ovat erityisen motivoituneita. Hacklinin mielestä esimerkiksi naispuoliset tiiminvetäjät suoriutuvat työstään keskimäärin paremmin kuin miehet. He ovat tarkkoja, palveluhenkisiä ja yhteistyökykyisiä ja saavat hyvää palautetta sekä asiakkailta että alaisilta.

"Naisten johtamat ukkoporukat ovat tosi tyytyväisiä, ja se näkyy myös viivan alla. Tiimit, joissa on hyvä henki ja oikea johtaminen, tekevät tulosta."

Monella muullakin kuin talotekniikka-alalla tuskaillaan sukupuolten epätasapainon kanssa. Yhtä lailla kuin miesvaltaisille aloille haluttaisiin lisää naisia, naisvaltaisiin ammatteihin toivottaisiin enemmän miehiä.

Työ- ja elinkeinoministeriön neuvottelevan virkamiehen Hillevi Lönnin mielestä ammattien eriytyminen sukupuolen mukaan ei ole ongelma ainoastaan työnantajille vaan myös työntekijöille itselleen. Kun ihmiset antavat omaan sukupuoleen kohdistuvien odotusten ohjata koulutusvalintojaan, käy useammin niin, ettei alaa lopulta koetakaan omaksi.

"Jos segregaatio olisi alhaisempi, työmarkkinat olisivat joustavammat, ihmiset olisivat tyytyväisempiä työhönsä ja työvoiman kysyntä ja osaaminen kohtaisivat paremmin."

Ammattien eriytyminen sukupuolen mukaan on myös tasa-arvo-ongelma, koska segregaatio on suurin syy naisten ja miesten välisiin palkkaeroihin.

Yllättävää on, että yleensä niin tasa-arvoiseksi mielletty Suomi on neljänneksi huonoimmalla sijalla EU:ssa, kun tarkastellaan ammattien sukupuolittumista. Vielä eriytyneemmät työmarkkinat ovat Virossa, Slovakiassa ja Latviassa.

Vain 13 prosenttia Suomen työvoimasta toimii niin sanotuissa tasa-ammateissa, joissa molempien sukupuolten osuus on vähintään 40 prosenttia.

Jouni Niskanen, farmaseutti (miehiä alalla 7,2 %) ”Minusta sukupuolesta ei ole ollut työuralla etua eikä haittaa. Ennen farmasiaa opiskelin vähän aikaa tekniikkaa ja olin töissä teollisuudessa. Naisvaltaisessa työpaikassa on minusta mukavampaa. Apteekkialalla asiat tehdään tarkasti ja järjestelmällisesti eikä sinne päin, kuten edellisessä miesvaltaisessa työpaikassani. En osaa oikein sanoa, miksi farmasia on niin naisvaltaista. Ainakin vanhempien työntekijöiden ammatinvalintaan tuntuu vaikuttaneen se, että työpaikka on varma ja pysyvä. Naiset ehkä arvostavat sellaista enemmän kuin miehet.”
Jouni Niskanen, farmaseutti (miehiä alalla 7,2 %) ”Minusta sukupuolesta ei ole ollut työuralla etua eikä haittaa. Ennen farmasiaa opiskelin vähän aikaa tekniikkaa ja olin töissä teollisuudessa. Naisvaltaisessa työpaikassa on minusta mukavampaa. Apteekkialalla asiat tehdään tarkasti ja järjestelmällisesti eikä sinne päin, kuten edellisessä miesvaltaisessa työpaikassani. En osaa oikein sanoa, miksi farmasia on niin naisvaltaista. Ainakin vanhempien työntekijöiden ammatinvalintaan tuntuu vaikuttaneen se, että työpaikka on varma ja pysyvä. Naiset ehkä arvostavat sellaista enemmän kuin miehet.”

Valtioiden välisiä eroja selitetään naisten korkealla työllisyysasteella. Maissa, joissa suurempi osa naisista työskentelee kodin ulkopuolella, myös työmarkkinoiden eriytyminen sukupuolen mukaan on suurempaa.

Eriytymisellä on myös historialliset juuret.

"Esimerkiksi maatalousyhteiskunnassa lähes kaikki työt miellettiin joko naisten tai miesten tehtäviksi", Lönn toteaa.

Kun hyvinvointiyhteiskuntaa rakennettiin, luotiin mittavat palvelut julkiselle sektorille. Samoihin aikoihin naiset lähtivät yhä useammin töihin kodin ulkopuolelle. Tämä loi pohjan naisvaltaiselle julkiselle sektorille.

Naisten koulutustason nousu vähensi eriytymistä 1970- ja 1980-luvuilla. Muutos aiheutui kuitenkin lähinnä naisten kouluttautumisesta miesvaltaisiin ammatteihin. Naisvaltaisten ammattien miehistyminen on ollut harvinaisempaa.

Lönn muistuttaa, että eriytymiseen vaikuttavat myös monet tekijät nykyisessä yhteiskunnassa.

"Segregaatiota ylläpitävät stereotypiat, epätasaisesti jakautunut hoivavastuu naisten ja miesten kesken sekä työelämän organisaatioiden käytännöt."

Työmarkkinoiden eriytymistä on pyritty vähentämään viime vuosikymmeninä lukuisilla hankkeilla ja selvityksillä. Työ- ja elinkeinopalveluiden sukupuolisidonnaisuutta on selvitetty, ja esimerkiksi opettajankoulutuksessa on painotettu sukupuolitietoisuutta.

Artikkeliin liittyvät

Viime syksynä julkisuudessa kohistiin työ- ja elinkeinoministeriön kampanjan iskulauseesta "Valitse ala päällä, älä alapäällä". Hankkeella pyrittiin vaikuttamaan ammattia valitseviin nuoriin, opettajiin ja vanhempiin.

Segregaation purkaminen on haastavaa, koska pohjimmiltaan kyse on meihin hyvin syvälle juurtuneista sukupuolirooleista, sanoo Turun yliopiston kasvatustieteen lehtori Annukka Jauhiainen.

"Meidän kulttuurissamme on aika kaksijakoinen sukupuolikäsitys. Se pitää sisällään ajatuksen, että biologinen sukupuoli määrittää persoonallisuutta. Naiseuteen kuuluvat tietyt piirteet ja mieheyteen tietyt, ja ne ovat vähän kuin vastinpareja."

Lapset alkavat jo ennen kouluikää muodostaa käsityksiä, millaisia tytön ja pojan pitää olla ja millaisia valintoja he voivat tehdä. Ne ohjaavat ennen pitkää myös opintopolkuja.

Esimerkiksi tyttöjen kohdalla on havaittu, että tytöt arvioivat taitonsa poikia heikommiksi matematiikan ja fysiikan kaltaisissa miehisinä pidetyissä aineissa, vaikka osaamisessa ei todellisuudessa ole merkittävää eroa. Tämä luo kielteisiä kehiä, joissa pessimistinen asenne johtaa alisuoriutumiseen.

Poikien kohdalla koulun on todettu tukevan vallasta kamppailevan miehisyyden rakentumista esimerkiksi suhtautumalla sallivasti pieniin rikkeisiin.

Eriytymisen vähentämisessä olisi oleellista pyrkiä tunnistamaan sukupuolittavia toimintamalleja, Jauhainen toteaa.

"Opettajiksi opiskelevien kanssa on puhuttu esimerkiksi siitä, miten luokassa puhutellaan tyttöjä ja poikia yhtenäisinä joukkoina. Helposti sanotaan, että menkää tytöt tuonne ja pojat tänne – sen sijaan, että oppilaita puhuteltaisiin omalla nimellä."

Tanja Brofelt, ajo-opettaja (naisia alalla 19,3 %) ”Työskentelin kymmenen vuotta lastentarhassa ennen kuin opiskelin ajo-opettajaksi. Ammattiani kommentoitiin varsinkin alussa paljon. Miesoppilaiden isät saattoivat sanoa, että mitähän tuosta tulee, kun on naisopettaja. Autokoulumme on siitä harvinainen, että täällä naisia on useita. Oppilailta tulee hyvää palautetta naisopettajista. Meitä pidetään miehiä huolehtivaisempina ja meille esitetään rohkeammin kysymyksiä, joita oppilas epäilee tyhmiksi. Minusta miesvaltaisella alalla on helpompaa työskennellä kuin lastentarhassa. Ei ole niin paljon ristiriitoja ja kyräilyä.”
Tanja Brofelt, ajo-opettaja (naisia alalla 19,3 %) ”Työskentelin kymmenen vuotta lastentarhassa ennen kuin opiskelin ajo-opettajaksi. Ammattiani kommentoitiin varsinkin alussa paljon. Miesoppilaiden isät saattoivat sanoa, että mitähän tuosta tulee, kun on naisopettaja. Autokoulumme on siitä harvinainen, että täällä naisia on useita. Oppilailta tulee hyvää palautetta naisopettajista. Meitä pidetään miehiä huolehtivaisempina ja meille esitetään rohkeammin kysymyksiä, joita oppilas epäilee tyhmiksi. Minusta miesvaltaisella alalla on helpompaa työskennellä kuin lastentarhassa. Ei ole niin paljon ristiriitoja ja kyräilyä.”

Miten Caverionin Jarno Hacklin sitten kannustaisi tyttöjä valitsemaan talotekniikan?

"Mielikuva tästä alasta on hirveän fyysinen ja raskas, mitä se ei nykypäivänä enää ole. Materiaalit ovat keventyneet, apuvälineet kehittyneet ja logistiikka parantunut. Ihmisten palvelemisella on koko ajan suurempi rooli", hän sanoo.

Hacklin muistuttaa myös seikasta, joka koskee monia muitakin mies- ja naisvaltaisia aloja: vallitsevasta tai uhkaavasta työvoimapulasta. Jos nuoret tekisivät ennakkoluulottomampia uravalintoja, se voisi tuoda lisää osaajia niitä kaipaaville aloille.

"Nyt yksi ikäpolvi on siirtymässä eläkkeelle, eikä osaajapula ole kovin kaukana. Tämä ala on sellainen, jossa töitä riittää."

Jutussa on käytetty lähteinä myös kirjoja Reino Hjerppe & Heikki Räsänen (toim.): Hyvinvointi ja työmarkkinoiden eriytyminen sekä Leena Teräs (toim.): Koulutus, sukupuolisosialisaatio ja teknologia – näkökulmia segregaatioon.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!