Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Palkitseminen on yleistynyt työpaikoilla – teollisuus­yrityksessä jaetaan perjantai­pulloja

Tulospalkkiot, henkilökohtaiset palkanlisät, aloitepalkkiot. Työntekijöitä yritetään yhä enemmän motivoida ja ohjata palkitsemisen avulla.

Ura
 
Colourbox
Kuva: Colourbox

Joka kuukauden ensimmäinen perjantai vantaalaisen Rittal-yrityksen henkilökunta kokoontuu yhteen.

Johto käy läpi mennyttä kuukautta. Merkittävien kauppojen tekijät palkitaan viinipullolla, ja yksi työntekijä saa Kuukauden kehut -tunnustuksen.

Kytkentäkaappeja ja konesalimoduuleja valmistavan yrityksen palkitsemistilaisuudessa on leppoisa tunnelma. Välillä poksautetaan kuohuviinipullojakin.

Muissakin yrityksissä on viime vuosikymmeninä alettu nähdä enemmän Rittalin kuukausi-infon kaltaisia tilaisuuksia.

Palkitsemisesta on tullut yhä tärkeämpi keino motivoida työntekijöitä ja pitää heidät talossa. Palkkioilla on alettu myös suunnata toimintaa yhä enemmän kohti haluttuja tavoitteita.

Rittalilla palkitseminen ei jää vain viinipulloihin ja kehuihin. Talossa on myös koko henkilökuntaa koskeva tulospalkkiojärjestelmä, josta maksetaan kvartaaleittain bonuksia asetettuihin tavoitteisiin pääsemisestä.

Rittalin toimitusjohtajan Ari Tervon mielestä on hyvä, että yrityksessä on useita erilaisia palkitsemistapoja.
Rittalin toimitusjohtajan Ari Tervon mielestä on hyvä, että yrityksessä on useita erilaisia palkitsemistapoja.

"Siellä on henkilökohtaiset kannustimet, mutta myös osastoille ja koko talolle omat kannustimet", sanoo Rittalin toimitusjohtaja Ari Tervo.

Lisäksi maksetaan aloitepalkkioita ja annetaan tiettyjen ikävuosien täyttyessä lisää palkallisia lomapäiviä.

Kasvava kiinnostus palkitsemiseen liittyy siihen, että palkkajärjestelmät ovat muuttuneet parina viime vuosikymmenenä. Virkanimikkeisiin ja -asemaan sidotuista ansioista on siirrytty työn vaativuuden arviointiin. Samalla erilaiset suoriutumiseen sidotut palkanosat ovat lisääntyneet.

GLM Consultingin toimitusjohtaja Kiisa Hulkko-Nyman on tutkinut palkitsemista ja kehittänyt palkitsemisjärjestelmiä. Hän arvelee muutoksen johtuvan myös henkilöstöhallinnon kehittymisestä.

"Mietitään yhä enemmän, miten voidaan sitouttaa ja innostaa ihmisiä töissä."

Rittal-yrityksen myyntiassistentti Assi Koskivaara sai viinipullon kiitokseksi hyvästä työstä firman palkitsemistilaisuudessa.
Rittal-yrityksen myyntiassistentti Assi Koskivaara sai viinipullon kiitokseksi hyvästä työstä firman palkitsemistilaisuudessa.

Palkitseminen ymmärretään usein kokonaisuutena, johon kuuluu kaikki se, millä työntekijöitä motivoidaan ja pidetään talossa. Tapojen kirjo ulottuu rahasta ja tavaroista aineettomiin huomionosoituksiin. Yleensä kokonaisuuteen katsotaan kuuluvan myös lounassetelien kaltaiset, kaikkia koskevat edut.

"Tavat eivät tietenkään ole samanlaisia kaikissa yrityksissä. Taito on siinä, miten tehdään juuri omaan organisaation sopiva kokonaisuus", Hulkko-Nyman sanoo.

Tulokseen sidottuja palkkioita otettiin käyttöön 1980-luvulla, mutta vielä 1990-luvulle tultaessa niiden käyttö oli vähäistä.

Aluksi tulospalkkioilla tavoiteltiin ennen kaikkea joustavuutta palkkaukseen: huonoina vuosina pystyttiin maksamaan vähemmän, hyvinä enemmän. Vähitellen kuitenkin huomattiin, että palkkiot saattoivat olla myös merkittävä toiminnan ohjaamisen väline.

Arvion mukaan puolet Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenyritysten henkilöstöstä on kuulunut tulospalkkioiden piiriin viimeisen kymmenen vuoden ajan.

Aloitepalkkiot ovat olleet jo pitkään käytössä. Johtamistaidon opisto teki vuonna 2011 kyselyn, jonka mukaan teollisuusyrityksissä tehtiin keskimäärin 113 aloitetta vuodessa sataa henkilöä kohden. Joka toinen käsitellyistä aloitteista palkittiin.

Toinen perinteinen tapa kiittää työntekijöitä on erikoispalkkiot, joilla esimiehet voivat huomioida hyvät työsuoritukset. Hulkko-Nymanin mukaan niiden käyttö on kasvussa.

"Niitä voidaan käyttää hyvin joustavasti, ja ne jäävät ihmisten mieleen. Sen takia ne ovat innostavia ja ehkä hauskojakin."

Palkitseminen lisääntyy myös julkisella sektorilla.

"Julkiseen sektoriin pätee sama kuin yksityiseen eli ei ole varaa olla kehittämättä palkitsemista", Kiisa Hulkko-Nyman toteaa.

Sabrina Bqain
Vantaan kaupungilla on oma palkitsemisjärjestelmänsä. Kuvassa Vantaan kaupungintalon työntekijät Sari Saarinen (vas.), Marju Väisänen, Sanna Tonteri ja Anne Manner.
Vantaan kaupungilla on oma palkitsemisjärjestelmänsä. Kuvassa Vantaan kaupungintalon työntekijät Sari Saarinen (vas.), Marju Väisänen, Sanna Tonteri ja Anne Manner.

Vantaan kaupungilla palkitsemisjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2002. Erityisen hyvästä suoriutumisesta työssä voidaan maksaa henkilökohtaista palkanlisää, joka on yleensä voimassa toistaiseksi.

"Melkein 40 prosentilla kaupungin työntekijöistä on jonkin suuruinen henkilökohtainen lisä", kertoo henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Kaupungilla on luotu myös tulos- ja kannustuspalkkiojärjestelmiä. Niitä käytetään erityisesti muutostilanteissa.

"Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa sekä työterveyshuollossa meillä on ollut tällaisia aika koviakin järjestelmiä. Jos on haluttu lisätä asiakastyötä toimintaa kehittämällä, on asetettu asiakasmäärätavoite ja sitä on seurattu kuukausittain. Heille, jotka ovat ylittäneet tietyn tason, on voitu maksaa palkkio kerran tai kaksi vuodessa."

Lisäksi Vantaalla ovat käytössä kertaluonteiset rahalliset palkkiot, hyvästä suorituksesta annettavat erikoispalkkiot, aloitepalkkiot, omaehtoisen kouluttautumisen tuki sekä pitkästä työsuhteesta annettavat huomionosoitukset. Pari työyhteisöä palkitaan vuosittain korkeintaan 7 000 euron Tuottava työyhteisö -palkinnolla.

"Viime vuosina on haettu erityisesti tuottavuusnäkökulmaa. 2000-luvun alkupuolella oli enemmän laadun kehittämistä", Lievonen sanoo.

Hyvän palkitsemisjärjestelmän pitäisi tukea organisaation tavoitteita ja tavoittaa kaikki työntekijät, Kiisa Hulkko-Nyman toteaa. Hän korostaa erityisesti oikeudenmukaisuutta.

"Mitä tahansa tehdään, sen pitää olla oikeudenmukaiseksi koettua."

Artikkeliin liittyvät

Jos palkitsemisjärjestelmä on huono, se voi aiheuttaa vääränlaista kilpailua, heikentää yhteishenkeä ja tuottaa jopa vahingollisia vaikutuksia. Teknillisen korkeakoulun vuonna 2008 tekemässä tutkimuksessa joka neljännen organisaation henkilöstöjohto arvioi palkitsemisen toimivan heikosti.

Rittalin toimitusjohtaja Ari Tervo uskoo yrityksen työntekijöiden kokevan palkitsemisjärjestelmän oikeudenmukaisena, koska se ulottuu kaikkiin ja on kaikille sama. Tavoitteet ovat myös avoimesti tiedossa.

Erityisesti julkisella sektorilla työ on usein sellaista, että sen vaikuttavuutta on vaikeaa arvioida. Tämän ongelman kanssa on painittu myös Vantaalla.

"Meillä oli joskus tulospalkkiojärjestelmiä, joissa oli hirveästi mittareita. Sitten huomattiin, että niitä oli vaikea rakentaa ja seurata. Sen takia ollaan menty hyvinkin yksinkertaiseen. Voi olla vaikka vain yksi ainoa mittari, esimerkiksi asiakasmäärä", henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen kertoo.

"Siitä on käyty paljon keskustelua, pitäisikö rinnalla olla myös asiakastyytyväisyys. Mutta esimiehet ovat itsekin sanoneet, että työntekijät ovat niin ammattitaitoisia, ettei työn laadun ja vaikuttavuuden heikkenemistä tarvitse pelätä, vaikka tehokkuutta kasvatetaankin."

Päänvaivaa aiheuttaa myös se, että organisaatiossa on hyvin monenlaista toimintaa.

"On opetusta, terveydenhuoltoa ja infrastruktuuriin liittyvää. Miten keksiä se viisasten kivi, että järjestelmät olisivat yhdenvertaisia?"

Hulkko-Nyman näkee palkitsemisjärjestelmien yleisimpänä ongelmana sen, ettei niitä ylläpidetä.

"Unohdetaan antaa palautetta ja seurata, että järjestelmä toimii niin kuin toivotaan. Tyyppiesimerkki on vaikka tulospalkkiojärjestelmä, jossa asetetaan alkuvuonna tavoitteet. Sitten niistä ei enää pukahdeta vuoden aikana eikä anneta palautetta, miten tavoitteissa mennään."

Työelämää koskevissa tutkimuksissa on pohdittu paljon sitä, ovatko ulkoiset palkinnot ylipäätään hyvä keino sitouttaa työntekijöitä. Esimerkiksi palkankorotuksen on todettu motivoivan vain hetkellisesti.

Kiisa Hulkko-Nyman on samaa mieltä siitä, että pelkän rahan tai muun palkinnon kannustava vaikutus on rajallinen. Kyse on laajemmasta asiasta.

"Varsinainen palkitsevuus liittyy siihen, että ihminen kokee saavansa palkkion oikeilla perusteilla. Hänen pitää pystyä ennakoimaan, minkälaisilla tekemisillä voi onnistua ja saavuttaa vaikka tulospalkkioita. Nämä motivoivat voimakkaammin ja pitkäaikaisemmin kuin vain raha."

Lähteenä on käytetty myös kirjaa Hakonen N., Hakonen A., Hukko-Nyman & Ylikorkala: Palkitse taitavammin. Sanoma Pro 2014.

Haluatko lukea koko artikkelin?
Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!