Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Apua tarvitsevan läheisen hoivaaminen työn ohessa on rankkaa, mutta voi myös onnistua

Yli 700 000 suomalaista hoitaa työnsä ohessa apua tarvitsevaa läheistään. Se onnistuu, jos sekä työntekijä että työnantaja joustavat.

Ura
 
Jussi Jääskeläinen
Kaisa Kauppinen
Kaisa Kauppinen Kuva: Jussi Jääskeläinen

Kun ihminen päätyy hoitamaan työnsä ohessa apua tarvitsevaa läheistään, seuraukset ulottuvat myös työpaikalle: Ylitöitä, työmatkoja tai uusia työtehtäviä on vaikea ottaa vastaan. Työpäivät voivat lyhentyä, ja töitä voi olla keskeytysten vuoksi vaikea saada tehtyä. Usein myös työyhteisö kuormittuu.

Työn tekeminen muuttuu myönnytysten tekemiseksi.

Koetuksella on myös läheishoivaajan terveys – työnsä ohessa hoivaavilla on tilastollisesti muita enemmän väsymystä, stressioireita ja ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisen ajatuksia. Näin kertoo Helsingin yliopistossa syyskuussa julkistettava uusi tutkimus.

Artikkeliin liittyvät

"Läheisen hoitaminen on ihmiselle usein myönteinen asia, mutta se vaikuttaa vääjäämättä myös päivittäiseen työhön", kertoo Helsingin yliopiston tutkimusjohtaja ja dosentti Kaisa Kauppinen.

Jos tilanne vaatii lyhennettyä työaikaa tai työtehtävien vaihtamista, vaikutukset voivat hänen mukaansa ulottua myös eläkkeeseen.

Kauppinen tutki yhdessä tutkijatohtori Mia Silfver-Kuhalammen kanssa puolentoista vuoden ajan, voiko läheishoivan ja työelämän sovittaa yhteen. Lopputulos on läheishoivaajien kannalta rohkaiseva: Se onnistuu kyllä, mutta vaatii joustoa, sekä työntekijältä että työnantajalta.

Yhä useampi suomalainen hoitaa työnsä ohessa apua tarvitsevaa läheistään. Vuonna 2012 työssäkäyvistä jo 28 prosenttia toimi läheishoivaajana. Se tarkoittaa 700 000 suomalaista. Yli 45-vuotiaista työssäkäyvistä läheishoivaajista 62 prosenttia on naisia.

Tutkimuksen mukaan suurin osa heistä huolehtii omista tai puolisonsa vanhemmista.

Myös miehet hoitavat läheisiään, mutta pääasiassa vasta työuransa päättymisen jälkeen eläkkeellä.

Naisten ja miesten välillä eroa on myös hoivaamistehtävissä. Naiset huolehtivat kotitöistä ja läheisen hyvinvoinnista, kuten pukemisesta, lääkityksestä ja hygieniasta. Miehet kantavat vastuuta korjaus-, rakennus- ja pihatöistä.

Kauppinen näkee sukupuolittuneessa hoivataakassa jatkumon. "Läheishoivaroolit ovat perinteisten perheroolien jatke. Monille naisille tilanne on rankka. Ensin on hoidettu omat lapset. Kun he ovat muuttaneet pois kotoa, onkin taas palattava hoivaajan rooliin. Se herättää monissa ärsyyntymistä ja turhautumisen tunteita."

Vaikka työn ja hoivaamisen yhtälö on raskas, siihen liittyy myös paljon myönteistä. Työssäkäynti antaa vastapainoa hoivalle ja tuo taloudellista turvaa. Jos työyhteisö suhtautuu tilanteeseen empaattisesti, se auttaa jaksamaan sekä hoiva- että työtehtävissä. Tukea saavilla on tutkimuksen mukaan vähemmän stressioireita ja kuormitusta.

Työyhteisölle, jota yhden työntekijän läheishoiva kuormittaa, empatian tunteminen ei kuitenkaan aina ole helppoa.

Monelle läheishoivaajaksi joutuminen on pelottava paikka. "Pelätään, pysyykö työpaikka ja miten työyhteisö suhtautuu, jos läheiseen liittyviä puheluita tai byrokratiaa on hoidettava työaikana", Kauppinen sanoo.

Toimivissa työyhteisöissä tilanteeseen keksitään pelisäännöt. "Voidaan esimerkiksi sopia, missä ja miten henkilökohtaisia puheluita voi hoitaa ja miten poissaolot korvataan."

Työnantajan kannalta myönteistä on, että hoivaajat ovat tutkimuksen mukaan usein vahvasti motivoituneita työhönsä. Silti sekä suomalaiset että kansainväliset selvitykset osoittavat, että läheishoivaajalla on riski joutua pois työelämästä. Se koskettaa useimmiten keski-ikäisiä naisia.

Kauppisen ja Silfver-Kuhalammen haastattelemista henkilöistä muutama kertoi hakeutuneensa työhön, joka ei vastannut heidän koulutustasoaan, mutta jousti silloin kun hoivatilanteet vaativat. Jotkut kertoivat jääneensä kokonaan pois työstään, koska eivät voineet kuormittaa työkavereitaan.

Eniten työhön liittyviä myönnytyksiä tekevät ne, jotka hoivaavat puolisoa tai erityislasta.

Kun julkiset hoivapalvelut vähenevät ja ikääntyvien määrä kasvaa, tulisi myös löytää keinoja yhdistää hoiva ja työ. Kauppisen mielestä asiasta pitäisi käydä yhteiskunnallista keskustelua.

"Enemmän pitäisi puhua siitä, kuinka paljon vanhusten hoivaa voidaan sälyttää perheiden niskaan ja mikä on yhteiskunnan vastuu. Pelkästään keski-ikäisten tyttärien ja heidän perheidensä varaan ei hoivaa saa jättää. Moni osallistuu läheisensä hoivaan mielellään, mutta moni myös kokee joutuvansa paikkaamaan julkisten palveluiden puutteita."

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!