Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Tutkijat selvittivät, mitä irtisanomisen hetkellä tapahtuu – potkujen saaja ei halua kuulla kehuja

Vaikka irtisanottavalle tarjotaan usein mahdollisuus esittää kysymyksiä tai pyytää perusteluita irtisanomiselle, niitä ei yleensä, yllättävää kyllä, haluta.

Ura
 
Maija Koivisto
Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva
Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Vain harva potkut saanut haluaa irtisanomisuutisen kuultuaan esittää lisäkysymyksiä tai pyytää perusteluita työsuhteen lopettamiselle. Näin kävi ilmi Maarit Valon ja Reeta Nitovuoren haastattelututkimuksessa.

”Tutkimme nimenomaan sitä hetkeä, kun irtisanottava kuulee irtisanomisesta. Mitä tunteita se herättää ja minkälainen kokemus se hänelle on”, kertoo Jyväskylän yliopiston puheviestinnän professori Valo.

Tutkimuksessa havaittiin, että vaikka irtisanottavalle tarjotaan usein mahdollisuus esittää kysymyksiä tai pyytää perusteluita irtisanomiselle, niitä ei yleensä, yllättävää kyllä, haluta.

Irtisanomistilanteesta on aiemmin julkaistu johtajille tarkoitettua opaskirjallisuutta, mutta tutkimusta aiheesta ja etenkin tilanteessa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta on tehty vähän.

Tutkimuksesta kertova artikkeli julkaistiin Työelämän tutkimus -lehdessä (1/2016). Valo ja Nitovuori haastattelivat tutkimusta varten kahdeksaa irtisanottua henkilöä. Tarkoitus oli selvittää näiden kokemuksia irtisanomistilanteista.

Irtisanominen noudattaa tutkijoiden mukaan usein tiettyä tunnistettavaa rakennetta: osapuolilla on tietynlaiset roolit, mikä näkyy myös vuorovaikutuksessa. Kun työnantajan edustaja kertoo irtisanomisesta, potkut saava työntekijä pysyttelee usein kuuntelijan roolissa.

Osa haastateltavista oli kokenut irtisanomisensa taustalla olleen muutakin kuin viralliset tuotannollis-taloudelliset syyt.

”Monet uskoivat, että irtisanomiseen oli vaikuttanut esimerkiksi oma persoona, mutta perusteluiden kautta ei syyksi saa muuta kuin virallisen syyn”, Valo kertoo.

”Tämä oli monia jäänyt vaivaamaan, ja se voi myös vaikuttaa työelämään palaamiseen.”

Myötätunto irtisanottavaa kohtaan on tutkijoiden mukaan toivottua. Sen sijaan tuen tarjoaminen ja irtisanottavan kehuminen tilanteessa koettiin epäsopivaksi.

”Aavistelimme, että kehut saatettaisiin kokea epäsopiviksi. Usein johtajille tarkoitetussa opaskirjallisuudessa jopa neuvotaan, että irtisanottavan työntekijän vahvuudet ja saavutukset tulisi ottaa esille”, Valo selittää.

”Liika kehuminen saattaa vain herättää kysymyksiä, kun irtisanomispäätös on kuitenkin tilanteessa jo tehty.”

Irtisanottava haluaa itse päätellä johtajan vuorovaikutuskäyttäytymisestä, onko tämä pahoillaan. Jotkut haastateltavat olivat kokeneet, että johtaja oli ollut irtisanomistilanteessa jopa kylmä tai ”robottimainen”.

Liiallisen empatian osoittaminen tuntui ristiriitaiselta myös siksi, että johtaja on usein ollut itse vaikuttamassa irtisanomispäätökseen.

Irtisanomistilanteen toivottiin kuitenkin olevan muodollinen ja nopea. Tiedon omaksuminen ikävässä tilanteessa koettiin vähäiseksi.

Asian hoitaminen kahden kesken johtajan kanssa koettiin kunnioittavaksi. Erityisesti esimerkiksi vartijan läsnäolo tilaisuudessa koettiin ahdistavaksi.

Kauan kestänyt vuorovaikutussuhde johtajan kanssa lisäsi ymmärrystä siitä, että irtisanoja toimii vain roolistaan käsin. Haastateltavat kuvailivat tilannetta johtajan kannalta ”haastavaksi vuorovaikutustilanteeksi”. Tilanne ymmärretään johtamistehtävän varjopuoleksi, johon voi olla vaikea valmistautua.

Tärkeää irtisanotuille oli, että irtisanomispäätökseen vaikuttanut johtaja olisi paikalla irtisanomistilanteessa. Muu koettiin ”vastuunpakoiluksi”.

Irtisanomiskokemus riippui pitkälti siitä, oliko tilanne tullut yllättäen vai oliko se ollut selkeästi ennalta tiedossa. Jos tilanteeseen oli valmistautunut etukäteen, se koettiin helpommaksi.

Vaikka potkujen saaminen herättää useimmiten vahvoja tunteita, niiden näyttäminen vaihteli haastateltujen kesken huomattavasti.

Tunneilmaisu riippui usein siitä, miten irtisanomisprosessi omalla kohdalla koettiin. Jos irtisanottava tunsi joutuneensa kaltoin kohdelluksi irtisanomisprosessin aikana, tunteiden näyttämistä haluttiin välttää.

Myös johtajan käyttäytyminen irtisanomistilanteessa vaikutti tunteiden näyttämiseen.

”Yllättävää oli se, miten hyvin ja yksityiskohtaisesti haastateltavat muistivat irtisanomistilanteen. Tietysti kyseessä on erityisen ikävä tilanne ihmisen elämässä”, Valo toteaa.

Tutkimus perustui kahdeksaan haastatteluun. Tarkoitus oli tutkia yksittäisen henkilön kokemusta tapahtumasta. Tutkijat huomauttavat, että laajempi kyselytutkimus aiheesta voisi valottaa kokonaiskuvaa suomalaisesta työelämästä kattavammin.

”Tutkimuksen pohjalta voi ainakin tehdä sen johtopäätöksen, että johtajille tarkoitettu opaskirjallisuus ei joko ole ajan tasalla tai lähestyy asiaa ainoastaan irtisanojan, ei irtisanottavan näkökulmasta”, Valo pohtii.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!