Laki kansainvälisen avun antamisesta ja pyytämisestä