Elämä

Monet nuoret naiset kokevat seksuaalista häirintää työpaikallaan – Sannalle ehdotettiin bikineitä

Selvitys on poikkeuksellisen laaja: siihen vastasi yli 8 000 henkeä, ja siihen osallistuneet liitot edustavat yhteensä lähes 300 000:ta korkeakoulutettua palkansaajaa.

Minkäs ikäinen sinä olet?” kysyi keski-ikäinen mies 26-vuotiaalta Sannalta.

Sanna oli valmistunut maisteriksi ja oli määräaikaisena työntekijänä eteläsuomalaisessa pörssiyhtiössä.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Hänet oli lähetetty kolmekymppisen naispuolisen esimiehensä kanssa neuvottelemaan yhtiön osallistumisesta miehen omistamaan tärkeään markkinointitapahtumaan.

Neuvottelu alkoi muuttua yhä oudommaksi. Mies ehdotteli naisille, että he voisivat pukeutua tapahtumassa bikineihin. Lopulta hän laukoi suoranaisia rivouksia.

Sanna järkyttyi, ärsyyntyi ja suuttui.


Sannan tapaus on tyypillinen. Lähes joka viides korkeakoulutettu nainen on kokenut viiden vuoden aikana seksuaalista häirintää työpaikallaan, kertoo akavalaisten ammattiliittojen laaja kyselytutkimus.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

Seksuaalisella häirinnällä tarkoitetaan tasa-arvovaltuutetun mukaan ”sanallista, sanatonta tai fyysistä, luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri”.
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

”Jokainen tapaus on liikaa”, sanoo erityisasiantuntija Piritta Jokelainen Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:stä.

Tutkimuksen tulos ei yllättänyt häntä.

”Oli odotettua, että häirintä painottuu nuorempiin naisiin ja että se heijastaa työpaikan virallisia ja epävirallisia hierarkioita. Järkyttävää oli sen sijaan se, että hyvin harva ylipäätään tiesi, kenen puoleen voi kääntyä, jos joutuu häirinnän kohteeksi. Hyvin harva oli puuttunut itse kokemaansa häirintään.”

Jokelainen muistuttaa, että tasa-arvolaki kieltää seksuaalisen häirinnän.

”Jos sellaista esiintyy, työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin sen poistamiseksi.”
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy
Mainos (Teksti jatkuu alla)
Mainos päättyy

 

”Pitääkö olla niin dramaattinen. Etkö voisi niellä ylpeyttäsi”, Sannalle toisteltiin.

Työpaikallaan Sanna sai osakseen sympatiaa.

Esinainen totesi, että hänkään ei pidä tästä yhtään mutta asialle ei voi mitään. Markkinointitapahtuma on yhtiölle niin tärkeä.

Sanna turhautui ja kirjoitti sosiaaliseen mediaan päivityksen, jossa hän toivoi tulevansa kohdelluksi työssään asiantuntijana. Sen jälkeen hän joutui työpaikallaan puhutteluun.

Hän sai kuulla, että hänen käytöksensä voi olla haitaksi yhtiölle, koska häirintään syyllistyneet saattavat loukkaantua tai suuttua.

”Pitääkö olla niin dramaattinen. Etkö voisi niellä ylpeyttäsi. Älä aiheuta enempää ongelmia”, Sannalle toisteltiin.

Yksi syy kyselytutkimuksen tekemiseen oli #metoo-ilmiö, jonka nostattamaa keskustelua seksuaalisesta häirinnästä on käyty jo puolitoista vuotta.

Kymmenen Akavaan kuuluvaa järjestöä päätti selvittää asiaa. Ne halusivat Jokelaisen mukaan saada kattavan kuvan suomalaisten korkeakoulutettujen asiantuntijoiden ja johtotehtävissä olevien tilanteesta.

Selvitys on poikkeuksellisen laaja: liitot edustavat yhteensä lähes 300 000:ta korkeakoulutettua palkansaajaa. Kyselyyn vastasi viime syyskuussa 8 106 henkeä. Heistä 550 oli opiskelijoita ja 7 272 työssä käyviä tai työttömiä.


 

Kaksi kolmasosaa naisista ei pitänyt työpaikkaansa tasa-arvoisena.

Hätkähdyttävää kyselyssä on myös se, että jopa kaksi kolmasosaa naisista ei pitänyt työpaikkaansa tasa-arvoisena.

Vain kolmannes naisista oli täysin samaa mieltä siitä, että sukupuolia kohdellaan töissä tasa-arvoisesti. Miehistä väitteeseen yhtyi 60 prosenttia.

Jokelainen pitää tätä hyvin surullisena – onhan Suomea totuttu pitämään tasa-arvon mallimaana.

”Sukupuoliin liittyviä stereotypioita, asenteita ja epätasa-arvon kulttuuria ei kuitenkaan muuteta yhtäkkiä.”

Hän pahoittelee esimerkiksi sitä, että hallituksen kaavailema perhevapaauudistus kaatui vuosi sitten.

”Tasa-arvoa edistävä uudistus olisi voinut vaikuttaa asenteisiin pidemmällä aikavälillä.”

Kyselystä ilmenee, että seksuaalista häirintää oli kokenut nykyisessä tai viimeisimmässä työssään 12 prosenttia työvoimaan kuuluvista vastaajista edellisten viiden vuoden aikana.

Naisista häirintää oli kokenut 18 prosenttia ja miehistä 7 prosenttia. Opiskelijoista häirintää oli kokenut peräti 21 prosenttia.

Jokelaisen mielestä on tärkeää havaita, että seksuaalinen häirintä ei koske vain yhtä sukupuolta.

”Se koskettaa kaikkia. Myös häirinnän torjuminen on kaikkien asia riippumatta sukupuoli-identiteetistä tai muista ominaisuuksista.”

Naisilla seksuaalinen häirintä oli yleisintä alle 30-vuotiailla, mutta 60 vuotta täyttäneistäkin 8 prosenttia oli joutunut työssään seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Miehillä seksuaalinen häirintä jakautui tasaisemmin eri ikäryhmiin.

Myös se, että häirintää kokevat kaikki ikäryhmät, osoittaa Jokelaisen mukaan selvästi, mistä häirinnässä on pohjimmiltaan kyse: häiritsijä haluaa epäasiallisin keinoin osoittaa olevansa vallankäyttäjän asemassa.

 

”Ymmärsin, että meteliä ei kannata nostaa.”

Tällainen oli myös Sannan kokemus. Hänestä tuntui siltä, että rivouksia sekä törkeitä ikään ja ulkonäköön liittyviä huomautuksia lateleva mies yritti pohjimmiltaan vain heikentää Sannan ja hänen naispuolisen esimiehensä asemaa liikeneuvottelussa.

Pahinta Sannan mielestä oli kuitenkin se, että työnantaja ei tukenut häntä.

”Ymmärsin, että meteliä ei kannata nostaa.”

Myös ammattiliiton juristi piti Sannan tilannetta vaikeana.


Enemmistö kyselyyn vastanneista koki, että ei ollut kyennyt millään lailla parantamaan tilannettaan työpaikalla. Jokelainen pitää tätä erityisen huolestuttavana.

Miehistä 66 prosenttia ja naisista 48 prosenttia ei ollut ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin häirinnän vuoksi.

Alle 40-vuotiaista naisista alle puolet katsoi, että he voivat ilman pelkoa ilmoittaa kokeneensa seksuaalista häirintää. Samanikäisten miesten joukossa osuus oli suurempi.

Vain kolmannes naisista oli täysin samaa mieltä väittämästä, että seksuaaliseen häirintään puututaan, jos sitä ilmenee.

Yleisin keino puuttua häirintään oli kyselyn mukaan keskustelu joko esimiehen tai häiritsijän itsensä kanssa. Rikosilmoituksen tekeminen häirinnästä oli äärimmäisen harvinaista, sellaisen oli tehnyt alle prosentti häirintää kokeneista.

Lopulta Sanna sai puhuttua kokemastaan häirinnästä.

Määräaikaisen työn päättyessä hän otti asian esille lähtökeskustelussa henkilöstöstä vastaavan työntekijän kanssa.

”Vasta silloin sain kuulla, että yhtiössä oli kanava, jota kautta voi valittaa seksuaalisesta häirinnästä työsuojeluvaltuutetulle jopa nimettömänä.”

Lisäksi hr-päällikkö lupasi järjestää yhtiön kaikille esimiehille koulutuksen, jossa opastetaan keskustelemaan häirintää kohdanneiden alaisten kanssa asiasta ja tiedottamaan valituskanavista.

 

Häirintään puuttuminen on ensisijaisesti työnantajan vastuulla.

Jokelainen muistuttaa, että häirintään puuttuminen on ensisijaisesti työnantajan vastuulla.

”Kun työnantaja on saanut tiedon häirinnästä, hänellä on velvoite toimia häirinnän poistamiseksi.”

Jos uhrista tuntuu vaikealta ilmoittaa asiasta johdolle, hänen kannattaa Jokelaisen mukaan kääntyä työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen puoleen. Tukea ja apua voi saada myös työterveyshuollosta, työsuojeluviranomaiselta tai ammattiliitosta.

”Päävastuu asiaan puuttumisesta on kuitenkin työnantajalla”, Jokelainen muistuttaa.

Hänen mukaansa työpaikoilla pitää olla häirintään nollatoleranssi. Se tarkoittaa, että häirintä tuomitaan ja työyhteisössä on selkeä ohjeistus siitä, miten häirintätilanteissa toimitaan.

Häirinnän kitkeminen työyhteisöistä ei Jokelaisen mukaan tarkoita ankeuttamista vaan sitä, että kaikille taataan turvallinen työympäristö.

”Silloinhan kaikilla on töissä hauskempaa.”

Jokelainen uskoo, että #metoo on sysännyt keskustelun seksuaalisesta häirinnästä uudelle vaihteelle.

”Epäasianmukaista kohtelua on esiintynyt aina, mutta sen sanoittaminen on voinut olla vaikeaa. Keskustelu on antanut varmuutta puuttua häirintään. Toivon, että ihmiset tunnistavat häirinnän helpommin ja tiedostavat, että se ei ole oikein.”

 

”Mietin tosi paljon, olinko ylireagoinut.”

Samaan tulokseen päätyi 28-vuotias diplomi-insinööri Kaisa, joka työskentelee esimiesasemassa keskisuuressa it-alan yrityksessä pääkaupunkiseudulla.

Kaisan tiimissä työskentelevä kolmekymppinen alainen rupesi käyttäytymään tavalla, joka alkoi tuntua Kaisasta oudolta ja ahdistavalta. Alainen kertoi esimerkiksi tarinoita siitä, miten joku nainen oli yrittänyt iskeä tätä. Lisäksi hän kyseli Kaisalta henkilökohtaisista asioista, kuten miesmausta.

Puheita esiintyi tiimin yhteisissä palavereissa sekä Kaisan ja alaisen kahdenkeskisissä neuvotteluissa.

”Yritin sanoa, että tämä ei ole sopiva keskustelunaihe, mutta en ole varma, ymmärsikö hän.”

Kaisalle syntyi vaikutelma, että mies ei niinkään yrittänyt tehdä lähempää tuttavuutta Kaisan kanssa vaan luoda ympärilleen vallan tunnetta, ottaa tilaa itselleen.

Puheet ahdistivat Kaisaa, mutta hän pohti myös omaa reaktiotaan.

”Mietin tosi paljon, olinko ylireagoinut.”

Hän keskusteli henkilöstöstä vastaavan kollegansa kanssa ja sai tältä tukea.

”Kaikki, mistä tulee häiriintynyt tunne, kannattaa viedä eteenpäin”, Kaisa sanoo nyt.

Työnantaja oli samaa mieltä. Koeajalla työskentelevän alaisen työsuhdetta ei jatkettu.

Kaisan ja Sannan nimet on muutettu. Helsingin Sanomat on saanut luotettavilta tahoilta vahvistuksen heidän kertomuksilleen. Juttua muutettu 11. helmikuuta klo 10.35: Sana havaitsemaansa poistettu. Kyselyssä tutkittiin puuttumista itse koettuun häirintään.

Fakta

Selvitykseen osallistuneet järjestöt


 Agronomiliitto

 Akavan erityisalat

 Diff – Ingenjörerna i Finland

 Insinööriliitto

 Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu

 Suomen ekonomit

 Tekniikan akateemiset Tek

 Tradenomiliitto

 Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut Yka

 Yksityisalojen esimiehet ja asiantuntijat Yty

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Suomi palautti turvapaikanhakijan Irakiin – nyt EIT vaatii Suomelta selvitystä miehen kuolemasta

  2. 2

   Jos tämä kuva näyttää pyörivän, se johtuu viiveestä päässäsi

  3. 3

   Helsingin yliopiston dekaanille moite Keski-Karjalan savolaismurteella kirjoitetun gradun epäasiallisesta kommentoinnista

  4. 4

   Suvi Pitkänen sai huuliinsa pistoshoidosta kudosvaurion, eivätkä ne palaa koskaan ennalleen – ”Epäonnistuneiden hoitojen tuloksia näkee kadulla aivan liian usein”, sanoo plastiikkakirurgi

   Tilaajille
  5. 5

   Useita ihmisiä jäänyt lumivyöryn alle Sveitsissä

  6. 6

   ”Jokaisen kroppa tiesi, paljonko D-vitamiinia pitää vapauttaa vereen” – väitöstutkimuksesta uutta tietoa kiistellyn vitamiinin tarpeesta

  7. 7

   Nachopelti on lohturuokien aatelia – näillä helpoilla vinkeillä valmistat siitä herkullisemman kuin koskaan aiemmin

  8. 8

   10 vuotta sitten maailma menetti musiikillisen neron, kun Miika Tenkula löytyi kotoaan kuolleena – Vain 34-vuotiaana kuollut hevikitaristi eli ristiriitaa, johon moni taiteilija on kaatunut

   Tilaajille
  9. 9

   ”Se, joka käyttää juoksuhousuja, on menettänyt kontrollin elämästään” – Muotiguru Karl Lagerfeld muistetaan myös sivalluksistaan, tässä kuuluisimmat

  10. 10

   Lapset tuovat uskomatonta onnea, mutta puhumme vanhemmuudesta kuin se olisi yhtä pitkittynyttä talvisotaa – ”Meillä elää ilon ja onnen mitätöinnin perinne”, sanoo asiantuntija

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Japanissa harvinaiset airokalat ovat nousseet pintaan – Myös tutkijat uskovat historiallisen suuren maanjäristyksen olevan vain ajan kysymys

  2. 2

   Suvi Pitkänen sai huuliinsa pistoshoidosta kudosvaurion, eivätkä ne palaa koskaan ennalleen – ”Epäonnistuneiden hoitojen tuloksia näkee kadulla aivan liian usein”, sanoo plastiikkakirurgi

   Tilaajille
  3. 3

   Saturday Night Live pilkkasi hätätilajulistusta, ja Donald Trump sai tarpeekseen: ”Miten kanavat selviävät tästä ilman seuraamuksia?”

  4. 4

   10 vuotta sitten maailma menetti musiikillisen neron, kun Miika Tenkula löytyi kotoaan kuolleena – Vain 34-vuotiaana kuollut hevikitaristi eli ristiriitaa, johon moni taiteilija on kaatunut

   Tilaajille
  5. 5

   Opettajat kapinoivat omaa järjestöään vastaan työajan muutoksista – ”Palkka laskee jopa 9 000 euroa vuodessa”

  6. 6

   Espoolaislähiössä tapahtuu kummia: Kauaksi keskikaupungin vilinästä on syntynyt kivijalkakauppojen keskittymä

  7. 7

   Hyvänä nukkujana pidetty voi kärsiä vakavasta sairaudesta – nämä merkit kielivät, että uni ei ole normaalia

   Tilaajille
  8. 8

   ”Jokaisen kroppa tiesi, paljonko D-vitamiinia pitää vapauttaa vereen” – väitöstutkimuksesta uutta tietoa kiistellyn vitamiinin tarpeesta

  9. 9

   Putkiremontti ilmaiseksi – Anna-Liisa Kuisman taloyhtiö sai omituisen hyvän tarjouksen, mutta mitä se oikeasti tarkoittaa?

  10. 10

   Espooseen rakennettiin kauppakeskittymä, jonne ei pääse kävellen eikä polkupyörällä – Suojatie johtaa ojaan

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Karski moottoripyörämies lähestyi minua parkkipaikalla eikä jättänyt perääntymiselle tilaa – hetken päästä seisoimme vaiti ja näin, millainen voima piilee eläimessä

  2. 2

   Sofia Pahtela aloitti työt bussikuskina maanantaina ja nousi heti ilmiöksi – Selitys on yksinkertainen

  3. 3

   Lauri Markkasesta voi tulla kaikkien aikojen suomalais­urheilija – HS:n erikois­artikkeli näyttää, mikä tekee nuoresta kori­palloilijasta niin poikkeuksellisen

  4. 4

   Ostaja löi sokkona pöytään voittavan tarjouksen Kivihaan 100-vuotiaasta puutalosta – Kohta alkoi kaduttaa

  5. 5

   ”Olen tehnyt paljon väärää, maannut avio­miesten ja perheen­isien kanssa” – Pienessä suomalais­kaupungissa asuu entinen prostituoitu ja ihmis­kaupan uhri

   Tilaajille
  6. 6

   Teemu ja Sirpa Selänne kohahduttivat ystävyyssäännöllä ja paljastivat erikoisen ilmiön – miehen ja naisen välinen ystävyys ei ole aivan yksinkertaista, kertoi tuhat lukijaa

   Tilaajille
  7. 7

   Oli huippulukio, oli harrastukset, oli liikaa intoa ja liian vähän aikaa – Ja niin Elena Shemyakin mieli hajosi

   Tilaajille
  8. 8

   ”Koen elämäni menneen hukkaan” – Lasten saamista katuvat naiset piilottavat ajatuksensa jopa puolisoiltaan

  9. 9

   Punnerrustesti ennustaa sydänterveyttä – yksinkertaisen testin voi tehdä missä ja koska vain

  10. 10

   Japanissa harvinaiset airokalat ovat nousseet pintaan – Myös tutkijat uskovat historiallisen suuren maanjäristyksen olevan vain ajan kysymys

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. Juuri nyt
  2. Useita ihmisiä jäänyt lumivyöryn alle Sveitsissä
  3. Susijengin pelintekijä Jamar Wilson oli tyytyväinen peleihinsä liettualaisessa seurassa, mutta sitten alkoi omituinen pomotus: ”Yksi koko urani suurimmista tarinoista”
  4. Lapset tuovat uskomatonta onnea, mutta puhumme vanhemmuudesta kuin se olisi yhtä pitkittynyttä talvisotaa – ”Meillä elää ilon ja onnen mitätöinnin perinne”, sanoo asiantuntija Tilaajille
  5. 10 vuotta sitten maailma menetti musiikillisen neron, kun Miika Tenkula löytyi kotoaan kuolleena – Vain 34-vuotiaana kuollut hevikitaristi eli ristiriitaa, johon moni taiteilija on kaatunut Tilaajille
  6. Suvi Pitkänen sai huuliinsa pistoshoidosta kudosvaurion, eivätkä ne palaa koskaan ennalleen – ”Epäonnistuneiden hoitojen tuloksia näkee kadulla aivan liian usein”, sanoo plastiikkakirurgi Tilaajille
  7. Nämä videot varapresidentti Mike Pencen puheista levisivät hetkessä ympäri nettiä, koska kukaan ei taputa hänelle
  8. Israelin ulkoministeri väitti puolalaisten ”imevän juutalaisvihaa äidinmaidosta” – kiista perui kumppanimaiden kokouksen, mutta miksi antisemitismi on Puolalle niin arka aihe?
  9. Jääkarhujen takia julistettu hätätila on ohi Venäjän pohjoisilla saarilla
  10. Helsinki aikoo siirtää kaasuputken keskelle oulunkyläläisten virkistysmetsää
  11. Vandaalit häpäisivät 90 juutalaishautaa Strasbourgissa juuri ennen antisemitismiä vastustavien marssia
  12. Näytä lisää