Koraani naisten silmin

Helsingin yliopiston tutkijaa Mulki Al-Sharmania kiehtoo se, miten nykyajan musliminaiset tulkitsevat uudelleen Koraanin tekstejä, joilla perustellaan naisen alisteista asemaa avioliitossa ja julkisessa elämässä.

Julkaistu: , Päivitetty:

Kuvassa on kolme naista.

Yhdellä on kasvot peittävä niqab, toisella huivi päänsä peittona ja kolmannella hiukset valtoimenaan. Arabiankielinen teksti alla sanoo: älä lokeroi minua.

Kuva on peräisin Egyptin mielenosoituksista arabikevään aikoihin, ja se koristaa islamilaisen teologian yliopistonlehtorin Mulki Al-Sharmanin työhuonetta Helsingin yliopistossa.

Hän on Yhdysvalloissa väitellyt antropologi, joka on tutkinut varsinkin islamilaista perheoikeutta, siirtolaisuutta, avioliittoja sekä islamilaista feminismiä.

Äskettäin Al-Sharmani nimettiin Helsingin yliopiston islamin ja Lähi-idän tutkimuksen uudeksi apulaisprofessoriksi. Hän on perehtynyt klassiseen islamilaiseen lainoppiin, mutta tuntee myös toisenlaisia tapoja tulkita islamia.

Al-Sharmania kiehtoo etenkin se, miten nykyajan musliminaiset osallistuvat uskonnollisten tekstien tulkintaan.

”Olen kiinnostunut siitä, miten vuosisatojen aikana islamilaisia tekstejä koskeva tieto on kertynyt ja miten tietyistä tulkinnoista tuli hallitsevia”, hän sanoo.


Islamilainen feminismi voi kuulostaa ristiriitaiselta käsitteeltä. Termi juontaa juurensa 1990-luvulle ja on hyvin kiistanalainen, Al-Sharmani sanoo.

Jotkut käyttävät islamilainen feminismi -käsitettä löysästi viittaamaan kaikkeen sukupuolten tasa-arvoon liittyvään, jos kyseessä sattuvat olemaan musliminaiset.

Al-Sharmani on perehtynyt islamilaisiin naistutkijoihin, jotka tutkivat sukupuolta ja islamin kirjallista perinnettä. He tekevät järjestelmällistä tutkimusta islamin käsitteistä, joilla perustellaan naisen alisteista asemaa avioliitossa ja julkisessa elämässä.

Nämä tutkija-aktivistit eivät kyseenalaista Koraanin pyhyyttä, mutta he haastavat monet sen patriarkaaliset tulkinnat. Uranuurtajia alalla ovat esimerkiksi egyptiläinen Omaima Abou-Bakr ja iranilais-brittiläinen Ziba Mir-Hosseini.

”He tutkivat vaihtoehtoisia tapoja tulkita pyhiä tekstejä. Heille on tärkeää, että se tapahtuu nimenomaan islamilaisista lähtökohdista. Se on islamilaista feminismiä, koska se pohjautuu islamin pyhään kirjaan”, Al-Sharmani sanoo.

 

Islamilaiset feministit eivät kyseenalaista Koraanin asemaa pyhänä kirjana.

Al-Sharmani antaa esimerkiksi Koraanista suuran 4:34. Kohdan tulkitaan yleensä tarkoittavan, että mies on avioliitossa naiseen nähden ylemmässä asemassa.

”Koraanin jakeen arabiankielisellä termillä on monta merkitystä, mutta sen merkitykseksi on vuosisatojen kuluessa vakiintunut, että mies on naisen käskynhaltija ja auktoriteetti”, Al-Sharmani sanoo.

Miehellä on tulkinnan mukaan taloudellinen velvollisuus elättää vaimo, ja vaimolla on velvollisuus olla seksuaalisesti miehen käytettävissä.

Se ei kuulosta kovin feministiseltä.

Mutta asiaan keskittyvät naistutkijat sanovat esimerkiksi, että jae viittaa miehen taloudelliseen vastuuseen perheen hyväksi eikä anna ylivaltaa suhteessa naiseen. He kiinnittävät huomiota muihin Koraanin jakeisiin, jotka määrittävät avioliittoa rakkauden, kiintymyksen ja myötätunnon kautta.

”Heidän näkemyksensä on, että hallitseva tulkinta on ristiriidassa Koraanin yleisen eettisen näkemyksen kanssa, joka korostaa ihmisten tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta.”

 

Ei ole yllätys, etteivät tällaiset tulkinnat innosta kaikkia.

Kyseessä ei ole vain teologinen kiista. Naisaktivistit esimerkiksi Egyptissä ja Malesiassa vetoavat näihin tulkintoihin ajaakseen yhteiskunnallisia muutoksia, kuten uudistuksia perheoikeuteen ja lainsäädäntöön.

Ei ole yllätys, etteivät tällaiset tulkinnat innosta kaikkia. Islamilaisesta feminismistä ei ole yksimielisyyttä asiaan keskittyvien tutkijoidenkaan parissa, saati muuten.

On niitä, joiden mielestä islam ja feminismi ovat ylipäätään yhteensopimattomia. Jotkut hylkivät feminismi-termiä ja pitävät sitä liian länsimaisena. Jotkut jakavat islamilaisten feministien tavoitteet, mutta pitävät käsitettä ongelmallisena.

Ja maallisuuden kannattajien mielestä lakeja ja yhteiskuntaa ylipäätään pitäisi uudistaa muista lähtökohdista kuin uskonnollisten tekstien perusteella, tulkittiin niitä sitten miten tahansa.

Al-Sharmanin mukaan uskonnollisilla perusteluilla on merkitystä siksi, että islam on tärkeä osa elämää niin monille ihmisille.

”Jos uudistuksia perustelee islamilaiselta pohjalta, niillä on enemmän legitimiteettiä. Samalla uudistetaan uskonnollista diskurssia sukupuolinormeista. Kyseessä on myös uskonnollinen reformi.”

Hän ei itse halua kutsua itseään islamilaiseksi feministiksi. Al-Sharmani sanoo olevansa ennen muuta tutkija ja opettaja.

Eikä hän pidä lokeroista. Mutta islamilainen feminismi on hänen mukaansa tärkeä liike, jota on syytä tutkia ja tukea.

”Ei vain sukupuolikysymyksen vuoksi, vaan siksi, että se nostaa esiin laajempia kysymyksiä Koraanin etiikasta ja siitä, miten tietynlaisesta uskonnollisesta tiedosta tulee hallitsevaa.”

 

”Saarnaajalle nainen oli vain astia, äiti ja lasten kaitsija.”

Koraani on kiehtonut Mulki Al-Sharmania lapsesta saakka.

Hän syntyi Somalian Mogadishussa, mutta muutti perheensä mukana lapsena Kairoon. Pienenä hän oppi kirjoittamaan Koraanin jakeita hiilellä puutaululle.

”Se oli ensimmäinen asia, mitä kirjoitin. Olin todella ylpeä siitä.”

Teini-iässä hän heräsi ensi kertaa pohtimaan Koraanin tulkintoja naisnäkökulmasta. Hän katseli televisiosta tunnetun televisiosaarnaajan puheita. Ne tekivät häneen suuren vaikutuksen, mutta kun päästiin avioliittoa ja naisia koskeviin kohtiin, puheet eivät tuntuneet sopivan yhteen sen kanssa, mitä Al-Sharmani oli oppinut Jumalasta ja naisista ympärillään.

”Saarnaajalle nainen oli vain astia, äiti ja lasten kaitsija.”

Hän ei silti pohtinut asiaa kovin paljon, vaan hakeutui opiskelemaan englanninkielistä kirjallisuutta. Myöhemmin hän sai apurahan opintoihin Johns Hopkins -yliopistossa Yhdysvalloissa.

Hänen väitöskirjansa aihe käsitteli Yhdysvalloista ja Kanadasta muuttaneita somalisiirtolaisia sekä somalipakolaisia Egyptissä. Sittemmin hän on tutkinut esimerkiksi islamilaista perheoikeutta Egyptissä, jossa hän teki monen vuoden ajan kenttätöitä tuomioistuimissa.


Suomeen Al-Sharmani tuli alun perin vuonna 2010 vuodeksi Helsingin yliopiston tutkijakollegiumiin. Sitä ennen hän oli käynyt Suomessa kahdesti, kerran konferenssissa ja kerran tapaamassa miehensä Puolangalla asuvia sukulaisia. Hänen yhdysvaltalaisen aviomiehensä isovanhemmat olivat Suomesta lähteneitä siirtolaisia.

Sittemmin Al-Sharmani sai rahoitusta tutkimushankkeilleen Suomen Akatemialta.

”Niinpä ydinperheemme jäi tänne, teologisen tiedekunnan tarjoaman upean työympäristön ja mieheni perhesiteiden vuoksi”, Al-Sharmani sanoo.

Kollegat kuvailevat häntä työlleen omistautuneeksi ihmiseksi. Hän pitäisi keskustelun mieluiten työasioissa ja toivoo heti haastattelun aluksi, että sen voisi hoitaa nopeasti. Tutkijoilla on aina niin paljon töitä odottamassa.

 

Vastaavia nykymittapuulla järkyttäviä sääntöjä on löydettävissä myös Raamatusta.

Islamin uskon alusta saakka on kiistelty siitä, miten profeetan opetuksia pitäisi tulkita ja soveltaa käytännössä.

Varsinkin muut kuin muslimit näkevät helposti Koraanin vain lakikirjana, kokoelmana muuttumattomia sääntöjä. Se on Al-Sharmanin mielestä ongelmallinen luenta. Hänestä on tärkeää lukea kirjaa kokonaisuutena.

”Koraanin jakeista ylipäätään vain melko pieni osa sisältää velvoittavia määräyksiä. Lait, joita Koraanista puhuessamme ajatellaan, ovat yleensä niitä, joita pidämme barbaarisina ja ongelmallisina, kuten käsky leikata varkaalta käsi irti”, Al-Sharmani sanoo.

Vastaavia nykymittapuulla järkyttäviä sääntöjä on löydettävissä myös Raamatusta. Se on myös Koraanin tavoin hyvin patriarkaalinen teksti, jossa nainen on hierarkiassa miestä alempana. Tämä näkyy etenkin Vanhassa testamentissa, mutta myös Uudessa testamentissa.

Paavali käski tunnetusti naista vaikenemaan seurakunnassa. Länsimaissa lainsäädäntö ei enää suoraan perustu Raamatun jakeisiin, mutta sen sanomaa naisen asemasta heijastaa Suomessakin esimerkiksi keskustelu pappisviran sallimisesta naisille.

 

Moniavioisuus on tutkimusten mukaan haitaksi lapsille ja perheelle.

Osa Koraanin ohjeista on sidottu siihen historialliseen tilanteeseen, jossa profeetta Muhammed eli, eivätkä monet muslimit katso niiden velvoittavan tänä päivänä.

”Koraanissa on kyllä myös joitain lauseita, jotka saavat pysähtymään ja pohtimaan, miten oikeudenmukainen Jumala olisi voinut sanoa sellaista”, Al-Sharmani sanoo.

Kuten Naisten suuran jae 34, jonka loppuosa Al-Sharmanin mukaan tunnetaan ”vaimonhakkaamisjakeena”. Tarkalleen ottaen kohta kuuluu suomennettuna näin:

”Jos pelkäätte vaimonne olevan uppiniskainen, varoittakaa häntä, välttäkää häntä vuoteessa ja lyökää häntä, mutta jos hän sitten tottelee teitä, älkää ahdistako häntä enää. Jumala on korkea, mahtava. (4:34)”

Sanooko Jumala siis Koraanin mukaan, että naisia saa lyödä? Voiko kohtaa edes ymmärtää muuten?

Riippuu keneltä kysyy, Al-Sharmani sanoo.

Joidenkin mukaan jakeen arabiankielinen sana ei välttämättä tarkoita lyömistä. Toiset taas sanovat, että siinä todellakin puhutaan lyömisestä. Joidenkin mukaan lyömisen pitää olla mahdollisimman kevyttä.

”Toiset sanovat, että täytyy katsoa historiallista kontekstia, jossa Koraani syntyi. Väkivalta naisia kohtaan oli yleistä ja tyttölapsia jopa haudattiin elävältä. Tämän tulkinnan mukaan jakeen tarkoitus on vähentää väkivaltaa ja saada miehet kohtelemaan naisia paremmin”, Al-Sharmani sanoo.

Miten jae siis pitäisi ymmärtää?

”Sanon aina oppilailleni, että Koraanin opiskelun kauneus on siinä, että mitä enemmän asiaa tutkii, sitä selvemmin huomaa, miten valtava määrä erilaista tutkimusta siitä on. Juttu on siinä, että et tule koskaan saamaan selvää vastausta.”

Kiinnostavia tulkintoja hänellä on kertoa myös moniavioisuudesta. Koraanin mukaan mies voi ottaa korkeintaan neljä vaimoa, jos kykenee kohtelemaan näitä tasapuolisesti.

Jotkut uskonoppineet eivät käytännössä hyväksy moniavioisuutta siksi, että se on tutkimusten mukaan haitaksi lapsille ja perheelle. Isäsuhde voi jäädä heikoksi ja perheen taloudellinen asema kärsiä, mistä seuraa muita ongelmia.

Siten moniavioisuuden voi Al-Sharmanin mukaan sanoa olevan ristiriidassa sen islamilaiseen lainoppiin kuuluvan periaatteen kanssa, että sääntöjen pitää olla hyväksi koko uskonnolliselle yhteisölle.

”Tämän tulkinnan kuulin Al-Alzharin yliopistossa Egyptissä hyvin perinteiseltä uskonoppineelta, joka ei ollut kiinnostunut feminismistä tai sukupuolten tasa-arvosta.”


Islamin tutkimusta on opetettu Helsingin yliopistossa pitkään. Silti Mulki Al-Sharmanin nimitys islamilaisen teologian yliopistonlehtoriksi vuosi sitten herätti vastalauseita.

 

Perussuomalaisten kansanedustajat arvostelivat viran perustamista.

Kyseessä oli ensimmäinen islamilaisen teologian virka teologian tiedekunnassa. Tiedekunta perusteli tarvetta sillä, että uskontojen monimuotoisuus on lisääntynyt Suomessa.

Perussuomalaisten kansanedustajat Sami Samio ja Ville Tavio arvostelivat viran perustamista: ”Yliopistoissa jo pitkään harjoitettu naistutkimus näyttääkin saavan veronmaksajien kustannuksella kovan kilpailijan”, Samio kirjoitti Facebookissa.

Al-Sharmani on saanut myös sähköpostia kansalaisilta. Osa on ollut solvausta, islamin haukkumista ja vertaamista kommunismiin. Erään naisen sähköposti on jäänyt Al-Sharmanin mieleen poikkeuksena.

”Nainen kertoi vanhempiensa sukupolven taistelleen tasa-arvon puolesta ja vetosi minuun, että emme opettaisi epätasa-arvoa. Hänen pelkonsa oli aitoa, vaikka se kumpusi tietämättömyydestä”, Al-Sharmani sanoo.

”Vastasin, että emme opeta tunnustuksellista islamia ja kerroin esimerkkejä siitä, mitä opetan. Sanoin, että hän on tervetullut mille tahansa luennolleni.”

Nainen ei tullut.

 

Monet somalinaiset Suomessa ovat hankkineet lisää tietoa uskonnostaan.

Al-Sharmanin mielestä reaktiot osoittavat yhteiskunnallisen keskustelun tarpeen ja sen, että monet eivät kunnolla tiedä, mitä islamin tutkimus yliopistossa on.

Hänen uusi apulaisprofessorin virkansa sijaitsee humanistisessa tiedekunnassa. Edellinen islamin tutkimuksen ja arabian kielen professori tiedekunnassa oli Jaakko Hämeen-Anttila. Sitä ennen tehtävässä on toiminut muita arvostettuja tutkijoita, kuten arabian kielen ja islamilaisen kulttuurin professori Heikki Palva.

Al-Sharmani kertoo haluavansa kollegoidensa kanssa kehittää islamin tutkimusta Helsingin yliopistossa entistä johdonmukaisemmaksi ja vahvemmaksi kokonaisuudeksi. Humanistinen ja teologinen tiedekunta tekevät opetuksessa läheistä yhteistyötä.

”Haluamme tarjota opiskelijoille pätevyyden sekä islamin kirjallisessa perinteessä että siinä, miten muslimit käytännössä elävät.”

Suomessa Al-Sharmani on tutkinut muun muassa suomensomalien avioliittoja. Hän havaitsi, että monet somalinaiset Suomessa ovat hankkineet lisää tietoa uskonnostaan. Etenkin nuoret naiset käyttävät tietämystään neuvotellakseen avioliittosopimuksiin ehtoja.

”Jotkut edellyttävät, että mies ei saa ottaa toista vaimoa, toiset taas että molempien pitää osallistua lasten kasvatukseen”, hän kuvaa.

Sopimuksilla ei ole lain voimaa eivätkä tutkijat vielä tiedä, noudattavatko miehet ehtoja. Al-Sharmanista on kuitenkin kiinnostavaa, että naiset käyttävät tietojaan näin.

”Vaikka islamilainen laki mahdollistaa tällaisen neuvottelun, Somaliassa tapa ei ole ollut käytössä.”

 

Mitä suomalaisissa moskeijoissa ajatellaan hänen tutkimuksestaan?

On perjantai, ja virka-aika ohi. Haastatteluaikaa on hujahtanut jo hieman sovittua enemmän. Al-Sharmanilla alkaa olla kiire.

Hän tapaa perjantai-iltaisin suomalaisia musliminaisia, joihin on tutustunut tutkimusta tehdessään. He lukevat uskonnollista kirjallisuutta ja harjoittelevat englantia, sillä naiset tahtovat parantaa englannin taitoaan.

Al-Sharmani ei halua eristäytyä tutkijankammioonsa. Myös kansalaisjärjestöt ja kirkko ovat kutsuneet hänet puhumaan.

Al-Sharmani sanoo pitävänsä tärkeänä, että hän tutkijana osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun, mutta harmittelee, ettei toistaiseksi puhu sujuvasti suomea. Siksi haastattelukin tehdään englanniksi.

Entä mitä suomalaisissa moskeijoissa ajatellaan hänen tutkimuksestaan?

Al-Sharmani sanoo, että hänet on otettu hyvin vastaan kaikissa niissä moskeijoissa, joissa hän on Suomessa käynyt tekemässä tutkimusta.

”Moskeijoissa tunnetaan työni siirtolaisuudesta, avioliitoista ja islamilaisesta perheoikeudesta. En mene moskeijoihin tai muslimiyhteisöjen pariin saarnaamaan islamilaista feminismiä. Menen niihin tutkijana. Kuuntelen, kysyn ja opin.”

Raamattua koskevaan osuuteen on haastateltu eksegetiikan yliopistonlehtoria Outi Lehtipuuta. Koraanin jakeiden suomennos perustuu Jaakko Hämeen-Anttilan käännökseen.

Mulki Al-Sharmani

Kuka?

Antropologi Mulki Al-Sharmani, 54, on islamilaisen teologian yliopistonlehtori Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Hänet on nimitetty islamin ja Lähi-idän tutkimuksen uudeksi apulaisprofessoriksi humanistiseen tiedekuntaan.

Mistä tunnetaan?

On tutkinut islamilaista perheoikeutta, siirtolaisuutta, muslimien avioliittoja ja perhe-elämää sekä musliminaisten suhdetta uskonnollisiin teksteihin ja perimätietoon.

Mistä ei tunneta?

”Rakastan vanhaa arabiankielistä ja somalimusiikkia. Suosikkilaulajiani ovat egyptiläinen Abdel Halim, libanonilainen Fayrouz ja somalialainen Faduma Qasim.”

Näistä en luovu

Aamukävelyt aviomiehen kanssa

Pitkillä, joka-aamuisilla kävelyillä saan viettää aikaa parhaan ystäväni eli mieheni kanssa ennen kuin aloitan päivän.

Skype-keskustelut

Skype-keskustelen perheeni eli vanhempieni, sisarusteni, serkkujeni, setäni ja muiden sukulaisten kanssa eri puolille maailmaa. Perheeni on universumini: olen ikuisesti kytköksissä heihin ja he minuun.

Suomen oppitunnit

En koskaan jätä oppituntia väliin, mutta minulla ei ole aikaa opiskella tarpeeksi. Asun ja olen töissä Suomessa, ja jos ei puhu paikallista kieltä, tuntee olonsa ulkopuoliseksi, kuten minä joskus tunnen. Poikani oli 12-vuotias kun muutimme tänne, ja hän on oppinut puhumaan suomea sujuvasti. Hän kävi jopa armeijan täällä.
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Korkeushypyn entinen maailmanmestari Patrik Sjöberg alkoholisoitui ja muutti mökkiin metsän keskelle

  2. 2

   Yllätyskäänne brittiparlamentissa: Alahuoneen jarrutus pakotti Johnsonin anomaan EU:lta brexit-lykkäystä – EU:n Tusk twiittasi lykkäyspyynnön saapuneen, Johnson lähetti kaksi eri kirjettä

  3. 3

   Väkivalta ja turhautuminen kasvavat Barcelonan öisillä kaduilla: ”Mikään tässä ei ole normaalia”

  4. 4

   Kaupasta voi löytää vaatteita, jotka kestävät jopa eliniän – Näin tunnistat pitkä­ikäisen vaatteen ja vältät virheet, jotka kuluttavat sitä

   Tilaajille
  5. 5

   Eksyykö kävijä Triplaan? Arkkitehti ilahtui ja pettyi uudesta kauppakeskuksesta

  6. 6

   Johanna Huhtamäki, 38, kuuli oudon äänen, eikä tiennyt sen kielivän kuolemasta – Nyt hän toteuttaa unelmiaan, sillä pian saattaa olla liian myöhäistä

   Tilaajille
  7. 7

   Avustustyöntekijä Doz Issa joutui Isis-lasten hyökkäyksen kohteeksi al-Holin leirillä, nyt hän auttaa Turkin pommituksia paenneita pakolaiskeskukseksi muutetussa koulussa

   Tilaajille
  8. 8

   Egyptissä tehtiin suurin muumioiden hauta-arkkulöytö yli sataan vuoteen

  9. 9

   Uusi bisnes rantautuu Tallinnasta Suomeen – ”Jokainen nuori virolais­yrittäjä haluaa Helsinkiin”

  10. 10

   Rautatieaseman hissien korjaaminen kestää yli neljä kuukautta, HKL selittää miksi

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Yhä useampi suomalainen asuu täydellisessä eristyksessä – Muoniolainen kalastaja Jopi Saari on asunut vuosi­kymmeniä syrjässä ilman puolisoa tai ystäviä, ensi vuodelle hänellä on yksi toive

   Tilaajille
  2. 2

   Eksyykö kävijä Triplaan? Arkkitehti ilahtui ja pettyi uudesta kauppakeskuksesta

  3. 3

   Korkeushypyn entinen maailmanmestari Patrik Sjöberg alkoholisoitui ja muutti mökkiin metsän keskelle

  4. 4

   Yllätyskäänne brittiparlamentissa: Alahuoneen jarrutus pakotti Johnsonin anomaan EU:lta brexit-lykkäystä – EU:n Tusk twiittasi lykkäyspyynnön saapuneen, Johnson lähetti kaksi eri kirjettä

  5. 5

   Kaupasta voi löytää vaatteita, jotka kestävät jopa eliniän – Näin tunnistat pitkä­ikäisen vaatteen ja vältät virheet, jotka kuluttavat sitä

   Tilaajille
  6. 6

   Uusi bisnes rantautuu Tallinnasta Suomeen – ”Jokainen nuori virolais­yrittäjä haluaa Helsinkiin”

  7. 7

   Turkki-mielenosoitus kulki Helsingin keskustan läpi, poliisi käytti etälamautinta poliisia vastustaneeseen mielenosoittajaan

  8. 8

   Johanna Huhtamäki, 38, kuuli oudon äänen, eikä tiennyt sen kielivän kuolemasta – Nyt hän toteuttaa unelmiaan, sillä pian saattaa olla liian myöhäistä

   Tilaajille
  9. 9

   Unicafen päätös luopua naudanlihasta on huono

  10. 10

   Valtion pitäisi aloittaa muun muassa maahan­muuttajien ja vammaisten positiivinen syrjintä, sanoo Tullin pääjohtaja

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kaikki Triplasta: HS:n erikoisartikkeli näyttää, miten uudessa Pasilassa liikutaan

  2. 2

   Johanna Huhtamäki, 38, kuuli oudon äänen, eikä tiennyt sen kielivän kuolemasta – Nyt hän toteuttaa unelmiaan, sillä pian saattaa olla liian myöhäistä

   Tilaajille
  3. 3

   Näyttelijä Minna Kivelä kertoo, millaista on asua Suomen suurimmassa taloyhtiössä yli tuhannen naapurin kanssa

   Tilaajille
  4. 4

   Demokraattien Nancy Pelosi kertoi syistä, miksi Trump sai ”hermoromahduksen” Syyria-kokouksessa

  5. 5

   ”Olen 31, enkä ole seurustellut kertaakaan” – Lyhyet miehet kertovat, millaista on elää maailmassa, jossa pituutta pidetään miehen mittana

   Tilaajille
  6. 6

   Keväällä Fazerin asmr-mainos sai monet raivon partaalle, ja nyt myös Mainonnan eettinen neuvosto otti siihen kantaa

  7. 7

   Potkujen antaminen oli MTV Uutisten entiselle päätoimittajalle liikaa: ”Ilmoitin, että sanon itseni irti ensimmäiseksi”

  8. 8

   Suomea uhkaavat ”todella huonot ajat”, sanoo Elina Lepomäki

  9. 9

   Kotona tehtävä tikkutesti on paljastanut jo monia oireettomia suolistosyöpiä

  10. 10

   Kim huijasi itselleen halutun kaupungin vuokra-asunnon läheltä Helsingin keskustaa – Rikosoikeuden professori: ”Moraalitonta tällainen kepulointi ainakin on”

   Tilaajille
  11. Näytä lisää