Valuuttapörssit rauhallisia - Historia | HS.fi

Valuuttapörssit rauhallisia

Yhdysvaltain päätös devalvoida dollari tulkitaan voitoksi ranskalaisille. Tapahtuma täytti keskiviikkona pariisilaisten aamulehtien etusivut.

16.12.2021 2:00

Washington (AP—DJ)

Yhdysvaltain päätös devalvoida dollari on saanut myönteisen vastaanoton kaikkialla maailmassa. Yleisesti uskotaan, että kansainvälisessä valuuttakriisissä on nyt päästy todellisten neuvottelujen alkuun.

Eurooppalaisia huolestuttaa kuitenkin, ettei Yhdysvaltain ja Ranskan presidenttien yhteisessä julkilausumassa puhuta sanaakaan USA:n tuontiveron poistamisesta. Amerikkalaisten pelätään säästävän tuontiveron kiristyskeinoksi EEC-neuvotteluihin.

Nixonin ja Pompidoun sopimuksesta huolimatta Ranskan rahamaailma ennustaa epävarmuuden ja levottomuuden valuuttamarkkinoilla jatkuvan. Pankkimiehet katsovat valuuttakaupan olevan toistaiseksi täysin huhujen varassa.

Ranskassa pohditaan erityisesti, mitä myönnytyksiä Pompidou on joutunut tekemään Nixonille vastalahjaksi dollarin devalvoinnille. Eräillä tahoilla uskotaan, ettei frangin arvo muutu, jos Yhdysvallat devalvoi dollarin yli viidellä prosentilla.

Espoon kaupungiksi tuloa juhlitaan kolmena päivänä

Espoo juhlii kaupungiksi muuttumistaan kolmena päivänä vuodenvaihteen tienoissa.

On ohjelmaa eläkeläisille ja lapsille, tanssia, Espoo-show ja ilmaisia makkaroita, ilotulituksia, tervapatoja ja valonheittimiä, kaupunkijulistus ja jumalanpalveluksia.

Uusi kaupunki otetaan vastaan Espoon kussakin aluekeskuksessa.

Ruotsinkieliset pian vähemmistö Sipoossa

Ruotsinkielisten suhteellinen osuus Sipoon väestöstä pienenee jatkuvasti. Kuntasuunnitelman 1973—77 mukaan ruotsinkielisten osuus väestöstä tulee kuluvan vuosikymmenen lopussa olemaan ainoastaan puolet siitä, mitä se nyt on.

Kunnan eri osissa kielijakautuma on epätasainen. Raja-alueilla suomenkielisten suhteellinen määrä on suurempi kuin muualla.

Elinkeinolautakunnan suorittaman tutkimuksen mukaan ruotsinkielisten suhteellinen osuus työkykyisestä väestöstä on 68,5 prosenttia. Ruotsinkielisten lasten osuus on vielä huomattavasti pienempi.

Itä-Uudenmaan seutukaavaliiton laatiman ennusteen mukaan Sipoossa on seuraavan vuosikymmenen vaihteessa 16 000 asukasta, joista 37 prosenttia on suomenkielisiä. Vuonna 2000 arvellaan 30 000 asukkaasta olevan enää vain 15 prosenttia ruotsinkielisiä.

Oppikirjojen puhdistajat

Ne piirit, jotka meillä nykyään suuriäänisimmin pauhaavat sananvapaudesta ja demokratiasta, ovat merkillisen sensuurimielisiä. Esimerkiksi Teiniliitto on viime aikoina useampaan otteeseen ahkeroinut sensorina ja saanut kouluviranomaisilta päänsilitystä.

Lisää samanlaista toimintaa on tiedossa. Tällä kertaa aiotaan puhdistaa yhteiskuntaopin oppikirjat. Sen verran rehellisyyttä tässä puuhassa sentään on, että julkisesti kiertelemättä puhutaan puhdistamisesta: kiellettävistä kirjoista ja opetusmateriaalista. Toisin ajattelevilta vanhemmilta ja koululaisilta, joita sentään on enemmistö, ei aiota kysyä mitään, onhan kysymyksessä ”demokraattinen” operaatio.

Vapaassa maassa voi itse kukin harrastaa mitä haluaa. Mutta tämän yrityksen tekee merkilliseksi se, että Teiniliiton johto ilmoittaa uuden opetussuunnitelman uusine sosialistisine sisältöineen tulevan käyttöön jo ensi syksynä.

Mihin tällainen käsitys perustuu? Onko tämä vain vaalisyötiksi tarkoitettua uskon vahvistusta jo ennestään uskoville vai ovatko kouluviranomaiset antaneet ”edistyksellisiä lupauksia” näille oppikirjojen puhdistajille?

Pohjoiskarjalaisten sydämet tutkitaan

Pori (HS)

Pohjois-Karjalassa aloitetaan ensi vuonna laaja sydäntautien ehkäisytutkimus. Kansaneläkelaitoksen autoklinikka ja Turun yliopiston hygienian ja sosiaalilääketieteen laitos kartoittavat ennen varsinaisen tutkimuksen alkamista sydäntautien riskitekijöitä myös Keski-Suomessa ja Turun ja Porin läänissä.

Professori Kai Sieversin työryhmä pitää välttämättömänä käytettävien menetelmien kokeilua jossakin Turun ja Porin läänin kunnassa tammikuun aikana.

Kysymyksessä on uudentyyppinen ja aikaisemmin kokeilematon seulontatutkimus.

Esitutkimuksessa tarkkaillaan sydäntautien riskitekijöitä 100—200 henkilön ryhmässä, tutkittavat ovat 13—19-vuotiaita.

Esitutkimus aloitetaan laajalla kyselylomakkeella, jonka perusteella tutkittavat kutsutaan ns. seulontatilaisuuteen. Tuolloin tehdään täydentävä haastattelu, mitataan ylipaino, verenpaine, kolestroli ja keuhkojen toiminta.

Tulosten perusteella tutkitut jaetaan riskiryhmiin. Ryhmille laaditaan tämän jälkeen hoitosuunnitelma.

Harjavallan kauppala on ehtinyt kokeilukunnaksi Turun ja Porin läänissä. Kauppalanhallitus on päättänyt ehdottaa valtuustolle 1000 markan määrärahaa tutkimuskulujen peittämiseksi.

Jugoslavian kriisi

Kroatian ylioppilaiden lakkoiltua presidentti Josip Broz Tito syytti osavaltion puolue-elimiä leväperäisyydestä. Nyt Kroatian tärkeimmät ja suosituimmat puoluejohtajat ovat vastanneet arvosteluun jättämällä eronpyyntönsä. Vaikka Kroatian puoluejohtajat pyysivätkin itse eroa, tuloksena voi silti olla hyvin vakava kriisi.

Jos ja kun eronneiden tilalle valitaan uudet johtajat, kroatialaiset saattavat kohdella heitä eräänlaisina ”yhteistoimintamiehinä”. Ja jos uudet Johtajat eivät pysty palauttamaan järjestystä Belgradin toivomalla tavalla, keskushallituksen on puututtava asioihin entistä kovakouraisemmin, mikä taas lujittaa vastarintaa.

Kroatian voimakas kansallistunto saa pontta osavaltion vauraudesta ja kehittyneisyydestä. Jopa presidentti Tito on myöntänyt oikeaksi väitteen, ettei Kroatia saa oikeudenmukaisella tavalla nauttia vientituloistaan.

Opiskelijalakoissa oli kuitenkin kysymys jo kokonaan muista asioista kuin valuuttatuloista: vaadittiin jopa itsenäisyyttä ja liittymistä Yhdistyneisiin Kansakuntiin.

Jugoslavialaisen sosialismin erikoisuus johtuu paljolta maan kansallisesta, kielellisestä ja muunkinlaisesta hajaannuksesta. Pienemmät kansat pelkäsivät keskitetyn vallankäytön merkitsevän suurimman osavaltion eli serbien ylivaltaa, joten oli pakko hajottaa valtaa. Nimenomaan juuri vallan hajauttamisen ansiosta Jugoslavia kestää sisäisiä ristiriitojaan paremmin kuin muut sosialistiset maat, joiden on yleensä tukahdutettava pienetkin erimielisyydet.

Jugoslavian sisäinen tasapaino on kuitenkin ollut paljolta Titon henkilökohtaisen arvovallan varassa. Nyt Tito on jo 79-vuotias. Hän on viime aikoina yrittänyt monin eri tavoin lujittaa Jugoslavian yhtenäisyyttä, ettei hän itse olisi ”sekä ensimmäinen että viimeinen jugoslaavi”.

Kroatian tilanne osoittaa, miten vaikea hänen tehtävänsä on.

Synnytysfilmi koululaisille

Koulussa annettavan seksuaali- ja perhekasvatuksen yhteydessä kokeiltiin Malmössä Ruotsissa uusia muotoja. Erään ammattikoulun toisen kurssin oppilaille näytettiin ranskalainen synnytysfilmi ”Totuuden silmänräpäys”, jonka on tehnyt tohtori Pierre Velley.

Filmissä esitettiin erilaisia synnytyksiä. Ammattikoulun oppilaat olivat innostuneita ja tyytyväisiä kokeiluun. Heidän mielestään seksuaali- ja perhekasvatuksen yhteydessä pitää selvittää myös synnytys eikä puhua yksinomaan hedelmöittymisestä ja ehkäisymenetelmistä.

Kouluviranomaiset olivat myös tyytyväisiä esitykseen ja sen oppilaissa saamaan kiinnostukseen. Viranomaiset aikovat nyt laajentaa synnytysfilmin esittämistä myös peruskouluihin ja lukioihin.

Pellon uusi rajasilta avattiin

Rovaniemi (HS)

Pellon uusi rajasilta avattiin liikenteelle keskiviikkona. Silta ei ole vielä lopullisesti valmis. Vihkiäiset ja lopputarkastus pidetään heinäkuussa.

Sillan valmistuminen viivästyi viime keväänä, jolloin tulva mursi yhden sen virtapilareista. Onnettomuus nosti myös arvioituja rakennuskustannuksia lähes miljoonalla markalla.

Silta on 220 metrin pituinen. Sen on rakentanut ruotsalainen yhtiö.

Kalevan pääkonttori avattiin virallisesti

Keskinäinen vakuutusyhtiö Kalevan uusi pääkonttori otettiin virallisesti käyttöön keskiviikkona. Konttori sijaitsee Espoon Niittykummussa.

Kaleva sanoo olevansa ensimmäinen vakuutusyhtiö, joka on luopunut keskustassa olevasta, monumentaalisesta pääkonttorista.

Kaksikerroksinen talo on rakennettu elementeistä. Valtaosa henkilökunnasta työskentelee kahdessa suuressa maisemakonttorissa. Toimitusjohtajallakaan ei ole omaa huonetta.

Kaleva on kehittänyt uuden organisaation, joka perustuu itsenäisiin työryhmiin ilman varsinaisia esimiehiä. Uuden järjestelmän yhtiö sanoo perustuvan myös parannettuun tiedonvälitykseen.

Namibian lakkolaiset häädetään

Windhoek, Namibia (AFP)

Namibian eli Lounais-Afrikan eteläafrikkalaiset viranomaiset ryhtyivät keskiviikkona kuljettamaan mustia ovambo-heimoon kuuluvia työläisiä takaisin omille heimoalueilleen yleislakon levittyä Windhoekista Walvis Bayn satamakaupunkiin ja Rehobothin kuparikentille.

Eteläafrikkalaisia sotilaita ja poliiseja siirtyi alueelle ja Namibian pääkaupunkiin Windhoekiin toimitettiin valkoisia vapaaehtoisia, mm. koululaisia.

Etelä-Afrikan hallitsemassa Namibiassa alkoi yleislakko maanantaina. Kuutisen tuhatta ovambo-heimoon kuuluvaa työlaista lopetti työt vaatien itselleen oikeutta etsiä työtä ”valkoisten alueelta” sekä parempia palkkoja. Myöhemmin lakkoon yhtyi noin 600 Rehobothin kuparikaivosten työläistä.

Vr:n lähilinjoilla 10 uutta sähköjunaa

Valtion rautatiet hankkii kymmenen uutta sähköjunaa Helsingin seudun lähiliikenteeseen. Rautatiehallitus ja Valmet Oy allekirjoittivat 27 miljoonan markan hankintasopimuksen keskiviikkona.

Uudessa sähköjunasarjassa toteutetaan eräitä teknisiä parannuksia. Esimerkiksi istuimet varustetaan niskatuilla. Ilmanvaihtolaitteistoa tehostetaan ja vaunuihin lisätään tarttumatankoja.

Tällä hetkellä sähköjunia on liikenteessä ensimmäinen 30 junan sarja. Toisesta 10 junan sarjasta kaksi ensimmäistä on koeajossa ja koko sarja tulee liikenteeseen ensi vuoden heinäkuuhun mennessä.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone

Artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Historia