Tapaturmavirasto uhkaa tukehtua anomusruuhkaan

Työvoimakin pakenee talosta

Pirjo Hietasen kärryissä on posti: 200 sotainvalidin anomusta tulee tapaturmavirastoon päivittäin.

22.3. 2:00

Sotainvalidien anomusruuhkauhkaa tukehduttaa tapaturmaviraston: lähes 17 000 invalidin korvausanomukset odottelevat kohtaloaan.

Näiden lisäksi jonottaa vajaat 2 000 huoltoeläkeanomusta. Vanhimmat ovat jonottaneet jo niin pitkään, että pölykerros ne peittää.

Työmäärä on muutamassa vuodessa kaksinkertaistunut – työntekijöiden määrä on pysynyt miltei ennallaan. Viraston väki puhuu hiostuksesta. Siirtyminen ”parempiin työpaikkoihin” on vilkasta.

Tapaturmavirasto käsittelee sotavammaisten korvausasiat ja antaa päätökset korvausten määriltä. – –

Vielä vuonna 1967 tilanne oli suurin piirtein normaali, tapaturmaviraston johtaja Soini Helle kertoo.

"Vuoden 1967 alusta voimaan tullut laki aiheutti ratkaisevan muutoksen: korvausta saattoivat anoa nekin, jotka eivät olleet sitä aikaisemmin tehneet, sekä ne joiden anomus oli kerran hylätty.”

”Tämä sai aikaan todellisen mylläkän. Laki suorastaan provosoi ihmiset hakemaan korvauksia”, johtaja Helle sanoo.

”30 vuoden takaisten asioiden selvittely ei aina käy kädenkäänteessä. Apuna virasto käyttää sota-arkistoa, sotatapaturma-arkistoa, poliisikuulusteluja, hakijan tuttavien haastatteluja yms. Kaikkea mahdollista.”

HYY vastustaa EEC-kauppaa

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta vastustaa kaupallisia järjestelyjä EEC:n kanssa. HYY sanoo, että Suomen ja EEC:n väliset suhteet tulee järjestää normaaleilla valtioiden välisillä sopimuksilla.

Ylioppilaat tarjoavat vaihtoehtonaan EEC:lle kotimaisen tuotannon kehittämistä ja kauppaa SEV-maiden kanssa.

HYY uskoo, että sosialististen maiden kauppa on edullista mm. suunnitelmallisuuden, pitkäjänteisyyden ja työllisyyttä edistävän vaikutuksen vuoksi. HYY:n mielestä Suomi ei tarvitse vapaakauppasopimusta EEC:n kanssa, vaan suojaa EEC:tä vastaan.

Kaasu NL:sta Ruotsiin Suomen kautta

On todennäköistä, että Neuvostoliitosta kuljetetaan luonnonkaasu Ruotsiin Suomen kautta. Ruotsi ei osta luonnonkaasua Pohjanmereltä toimituksen kalleuden takia. Ruotsin uskotaan ilmoittavan virallisesti lähiaikoina luopumispäätöksestään Pohjanmeren luonnonkaasusta.

Phillips on löytänyt suuria määriä luonnonkaasua Pohjanmereltä Ekofiskin alueelta. Länsi-Saksa on valmis maksamaan Phillipsin vaatimat noin kuusi penniä kuutiometriltä, Ruotsi ei.

Tanska on myös kiinnostunut saamaan luonnonkaasua Pohjanmereltä.

Uusille ajokorteille nopeuskatto

Uusien ajokorttien haltijoille suunnitellaan 80 tuntikilometrin huippunopeutta ensimmäisen vuoden ajaksi. Valvonnan helpottamiseksi tulisi uusien ajajien autoihin erityinen tunnus.

Suunnitelmat on tarkoitus toteuttaa uuden ajokorttiasetuksen yhteydessä, joka annettaneen kesällä.

Liikennevakuutusyhdistys on esittänyt ajokortin myöntämistä aluksi kokeiluluontoisena vain vuodeksi ja rikkomusten sattuessa annettaisiin lisäopetusta.

Vääksyn kanava kaipaa korjausta

Vääksyn kanavan odotellessa kunnostamistaan on autioituneiden jokimyllyjen hallitseman kanava-aukeaman rantamaisemassakin odottava tunnelma. Jakoalueiden ja yksityisten omistamalle maalle ei ole vielä uudistussuunnitelmia, mutta kehityksen myötä ennustellaan alueelle matkailupalvelun pistettä.

Asikkala (HS)

Maamme matkailun kuvaan vilkasliikenteisenä liittyvä satavuotias Vääksyn kanava Päijänteen ja Vesijärven yhtymäkohdassa vaatii nopeita kunnostustöitä. Kanava on päässyt pahasti rappeutumaan ja sen yksiajoratainen kääntösilta on liikenteelle erityisesti kesäisin liian ahdas.

Kanavan kiveytys on hajonnut ja valaistusta pitäisi parantaa, koska osa liikenteestä tapahtuu pimeänä vuorokauden aikana. Korjaustarpeeseen ovat kiinnittäneet huomiota myös Päijät-Hämeen kansanedustajat raha-asiainaloitteessaan. – –

Lähiaikoina tehdään päätös Vääksyyn teknillisesti sopivan kaksiajorataisen läppäsillan siirtämisestä Joensuusta. Siirto- sekä asennustoimien kustannukset on arvioitu 795 000 markaksi.

Monentasoisia ruokamaksuja oppikouluissa

Oppikouluissa on monenlaisia ruokailumaksuja, kohtuullisia ja korkeita. Tämä johtuu siitä, että ruokailumaksusta ei ole olemassa säännöksiä, eivätkä aterioiden hinnat ole enää hintasäännöstelyn alaisia. – –

Tämä tarkoittaa sitä, että koulun johtokunta kustantaa ruokailutilat, laitteet, ruokailuvälineet ja -astiat, järjestää aterioiden valmistuksessa tarvittavan veden, valon ja energian. Oppilaat maksavat henkilökunnan työpalkat, sosiaalikulut ja ruoka-aineet.

Kouluaterian hinta riippuu tarjottavasta ruoasta. On kouluja, joissa tarjotaan lämmintä ruokaa, kuten puuroja ja keittoja, ja kouluja, joissa kouluateria muodostetaan voileivistä ja maidosta.

Metsätyövoimasta pulaa lähivuosina

Metsätyövoiman saannissa odottaa professori Lauri Heikinheimo vaikeuksia. Metsäviikon avajaisissa pitämässään juhlaesitelmässä hän arvioi, että Suomen työvoimasta enää kymmenen prosenttia on maa- ja metsätalouden palveluksessa vuonna 1980. – –

Maan suurin metsäkonenäyttely, metsäylioppilaiden konesavotta, esittelee ensimmäistä kertaa puun korjuun kehittymistä tuotantoprosessiksi.

Heikinheimo totesi kehityksen johtavan siihen, että maa- ja metsätalouden koko miespuolinen työvoima vähenee vuosikymmenen vaihteeseen mennessä nykyisestä 250 000:sta noin puoleen.

Heikinheimon mukaan tuntuu todennäköiseltä, että tästä työntekijämäärästä on vaikea irroittaa nykyiseen tapaan suurta työntekijämäärää metsätalouden käyttöön. Tosin metsätalous on sodan jälkeen tarvinnut jatkuvasti vähenevän määrän työvoimaa.

Maitopussit katoamassa

Maitopussien myynti on laskenut koko Suomessa viime vuoden aikana verrattuna edellisvuoteen.

Pussien tekoa ei kuitenkaan lopeteta vielä, sillä niiden valmistuskoneet ovat uusia ja niiden vaihto toisiin koneisiin ei käy nopeasti. – –

Viime vuonna pakattua maitoa oli yhteensä 89 prosenttia, muovipusseina 60 ja tölkeissä 40 prosenttia. – –

Pussit ovat hajonneet helposti, ja varsinkin valintamyymälöissä ne joutuvat melkoiseen rasitukseen. Yleinen käytäntö on ollut että hajonneet pussit korvataan kauppiaalle, mikäli hän lähettää rikkinäiset pussit takaisin pakkaajalle.

Saamelaiset vaativat maaoikeuksia

(Oulu HS)

Saamelaisten oikeuksia asumaansa maahan vaaditaan yhä voimakkaammin Pohjoismaiden saamelaisneuvoston kokouksessa Utsjoella.

Neuvoston sihteeri, valtiot. tri Karl Nickul sanoo, että asuma-alueisiin kohdistuvat vaatimukset ovat kohoamassa esille paitsi pohjolan saamelaisten keskuudessa myös kaikkialla muualla, missä ns. luonnonkansoja on tungettu pois erä- ja nautintamailtaan.

Utsjoen kokous on ensimmäinen tilaisuus, jossa selvitellään Jällivaarassa viime kesänä pidetyn saamelaiskonferenssin asettamien päämäärien toteuttamista. Kiireisimpinä seikkoina ovat esillä kielen sanaston ja oikeinkirjoituksen yhtenäistäminen Pohjoismaissa.

Ensi kesänä pidetään Suomessa saamelaisten opettajien pohjoismainen kokous ja Norjan Karasjoella saamelaisnuorten konferenssi. Tohtori Nickul toteaa saamelaisten alkaneen yhä tarmokkaammin suunnitella omaa tulevaisuuttaan yhtenäisenä kansana.

Kantosiipialuksella Turusta Tukholmaan viidessä tunnissa

Turku (HS)

Kantosiipialus, joku kuljettaa yhteensä 250 matkustajaa, aloittaa ensi kesäkuun alussa päivittäisen liikenteen Turun–Tukholman välillä. Matka sujuu viidessä tunnissa.

Liikenteen aloittaa perustettu ahvenanmaalainen Oy Princessline Ab, jolla kesäkauden suunnitelmiin lisäksi on tarkoituksena ottaa myös laivaliikenne talvikautena Turun-Tukholman välillä ensi syksystä lahtien.

Kantosiipialus ”Princess of the Waves” on tällä hetkellä maailman suurin kantosiipialus, joka nykyisin liikennöi Välimerellä Palma de Mallorcan ja Valencian välillä.

Alus on rakennettu Norjassa kaksi vuotta sitten ja sen kaksi 20-sylinteristä moottoria antavat sille 37 solmun maksiminopeuden.

Natsimenneisyys esti pääjohtajanimityksen

Bonn (Veikko I. Pajunen)

Länsi-Saksan valtion rautateiden uuden pääjohtajan valinta meni tiistaina nolosti myttyyn, kun ainoa ehdokas virkaan vetäytyi syrjään natsimenneisyyttään koskevien syytösten tultua julkisuuteen.

Bayerische Motorwerke -autoyhtymän entinen markkinointipäällikkö Paul Hahnemann, 59, jonka liikenneministeriö oli suurin toivein hakenut esille uudeksi pääjohtajaksi, peruutti viime tingassa ehdokkuutensa.

Sosiaalidemokraattinen kansanedustaja Fred Zander oli sitä ennen esittänyt painavan syytöksen, jonka mukaan Hahnemann kuului Natsi Saksan aikana SS joukkoihin ja toimi kolmannen valtakunnan turvallisuuskeskusviraston asiamiehenä. – –

Hahnemann itse selitti suunnitelmiensa yllättävän muutoksen syyksi sen että hänen mielestään rautateiden investointi- ja henkilökysymykset sekä hintapolitiikka ovat liian riippuvaisia asetuksista ja Bonnin talousministeriöstä.

Suomi neuvottelee Jugoslavian kaupasta

Belgrad (Tanjug)

Belgradissa alkoivat Jugoslavian ja Suomen väliset neuvottelut, joissa käsitellään taloudellista, teollista ja teknistä yhteistyötä.

Neuvotteluvaltuuskuntia johtavat Jugoslavian apulaisteollisuusministeri Nikola Filipovic ja kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö Bror Wahlroos.

Ensimmäisissä alustavissa neuvotteluissa todettiin, että maiden välistä kaupankäyntiä voitaisiin kehittää melkoisesti. Jugoslavian ja Suomen välinen kauppavaihto oli viime vuonna hieman yli 16 miljoonaa markkaa.

Viime vuosina Jugoslavia on myynyt Suomeen laivoja, alumiinilevyjä, sähkökojeita, viinejä ja muita tuotteita. Suomi puolestaan on vienyt Jugoslaviaan selluloosaa sanomalehtipaperia, nahkaa ym.

Koonnut Jarkko Rahkonen

Lue lisää: hs.fi/aikakone

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Historia