Hyvinvointi

Löydätkö vaaralliset luomet iholtasi? Niistä voi alkaa melanooma

Jokaisella ihmisellä on luomia. Mutta mistä tietää, mikä niistä voi olla melanooman alku? Ja miten luomet pitäisi tarkastaa?

Toukokuussa järjestettiin toista kertaa Euromelanooma-kampanja, jonka yhteydessä tarjottiin eri puolilla Suomea ilmaisia luomentarkastusaikoja. Helsingissä kaikki 190 tarkastusaikaa varattiin tunnissa.

Innokas ryntäys osoittaa, että suomalaiset ovat yhä tietoisempia ihosyöpiin ja luomiin liittyvistä riskeistä. Puutteita tiedoissa silti on.

”Osalle ihmisistä tulee edelleen yllätyksenä, että auringon ultraviolettisäteily aiheuttaa ihosyöpiä. Tämän huomaa myös helposti, kun kulkee uimarannan ohi”, toteaa iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Leea Ylitalo.

Toisaalta luomiin kiinnitetään joskus liikaakin huomiota, sillä ihosyövistä vain pieni osa muodostuu luomialueille.

”Kokemukseni on, että luomet voivat joskus herättää turhaa paniikkia. Jotkut ryntäävät hyvänlaatuisten luomien poistoon, ja se on väärä taktiikka. Sillä tavalla ei ehkäistä melanoomaan sairastumista”, Ylitalo kertoo.

Jokaisella ihmisellä on luomia, ja niitä kuuluukin olla. Luomia alkaa ilmestyä iholle varhaislapsuudessa. Määrä kasvaa keski-ikään asti.

Yleensä luomilla tarkoitetaan niin sanottuja pigmenttiluomia, jotka ovat tyypillisesti väriltään ruskeita. Vaikka melanooma voi ilmestyä minne tahansa iholle, noin joka neljännessä tapauksessa se alkaa pigmenttiluomesta. Omat pigmenttiluomet on hyvä oppia tuntemaan, ja niitä kannattaa seurata.

Toisaalta myös muille ihoalueille muodostuessaan melanooma muistuttaa yleensä ulkoisesti pigmenttiluomea, joten siksikin uusien luomien tarkkaileminen on tärkeää.

Valkoihoisilla on keskimäärin noin kolmekymmentä pigmenttiluomea ihollaan. Jos luomia on yli sata, ihminen kuuluu melanooman riskiryhmään. Jos lisäksi lähisukulaisilla on esiintynyt melanoomaa, ihon säännöllinen tarkkailu on äärimmäisen tärkeää.

Oman ihon tarkastamiseen ei ole yhtä oikeaa menetelmää. Tärkeintä on, että ihoaan tutkii ja sen tuntee, jotta voi tunnistaa siinä tapahtuvat muutokset. Riskiryhmään kuuluvan henkilön on viisasta tutkia ihonsa perusteellisesti noin kerran kuussa ja käydä lääkärin tarkastettavana kerran vuodessa.

Riskiryhmän ulkopuolisen on ehkä helpointa suorittaa ensimmäinen tarkastus lääkärillä. Tämän jälkeen oman ihon tarkkailemista on helppoa jatkaa myös kotona.

Apuna ihon tutkimisessa voi käyttää peilejä. Selän tarkastaminen voi silti olla vaikeaa omin avuin. Kannattaa pyytää rohkeasti apua läheiseltä ihmiseltä.

Kartoita myös vähemmän ilmeiset ihon alueet, kuten päänahka, korvantaustat, rintojen alapuoli, jalkapohjat sekä varpaiden ja sormien välit.

Jos tarkastuksesta haluaa tehdä mahdollisimman luotettavan ja perusteellisen, ihon voi valokuvata tai isoimmat luomet voi kirjata ylös paperille. Näin muutosten havaitseminen iholla on myöhemmin helpompaa.

Joskus erilaisten ihon nyppyjen tunnistaminen pigmenttiluomiksi on vaikeaa. Ei ole kuitenkaan mitään haittaa, vaikka päätyisi seuraamaan myös jotakin ei-riskialtista ihon kohoumaa, kunhan ainakin pigmenttiluomet ovat tarkkailussa.

Mitä luomia tarkkaillessa pitää havainnoida? Englanninkielinen ABCDE-nyrkkisääntö tiivistää vaaran merkit:

A = Asymmetry eli epäsymmetria. Luomen osat eivät ole symmetrisiä.

B = Border eli reuna. Luomen reuna ei ole tarkkarajainen eikä tasainen.

C = Colour eli väri. Luomessa on useita värejä.

D = Diameter eli läpimitta. Luomi on halkaisijaltaan yli kuusi millimetriä.

E = Evolution eli kehitys. Luomi kasvaa tai sen ulkonäkö muuttuu.

Jos luomessa esiintyy edellä kuvattuja piirteitä, sitä on syytä näyttää lääkärille. Myös epämiellyttävät tuntemukset, kuten luomen pistely tai kutina, voivat olla merkki melanoomasta.

Kaikilla ihoalueilla kannattaa kiinnittää huomiota epäilyttäviin uusiin luomiin tai silmiinpistäviin värimuutoksiin. Kämmenissä, jalkapohjissa ja kynsien alla tapahtuvat muutokset ovat erityisen tärkeitä, sillä näille alueille muodostuessaan melanooma on usein pahanlaatuinen.

Tutustu omiin pigmenttiluomiisi

Yleensä luomilla tarkoitetaan pigmenttiluomia, jotka ovat tyypillisesti väriltään ruskeita. Pigmenttiluomet voidaan luokitella lääketieteessä monilla tavoilla, mutta maallikon ei ole tarvetta perehtyä aiheeseen kovin syvällisesti. Tärkeintä on, että tunnistaa riskialttiit muutokset. Luomien päätyyppien tunteminen voi kuitenkin auttaa hahmottamaan, mitä luomia tulee pitää erityisesti silmällä.

Rajaluomi on pinnaltaan tasainen, rusehtava läiskä. Rajaluomia on syytä pitää silmällä muutosten varalta.

Yhdistelmäluomi on hieman ihosta kohollaan ja usein tasaisen ruskea, toisinaan hieman kirjava. Yhdistelmäluomia on syytä pitää silmällä muutosten varalta.

Dysplastinen luomi eli ärjyluomi on ihon tarkkailun kannalta tärkein luomityyppi. Ärjyluomi muistuttaa yhdistelmäluomea, mutta on ulkonäöltään levoton. Siinä voi olla kirjavuutta tai epätasaisuutta. Jos ärjyluomia on useita, se kielii kohonneesta melanoomariskistä koko ihon alueella.

Ihonsisäinen luomi on yleensä muita luomia vaaleampi puolipallon muotoinen kohouma. Siitä voi kasvaa karvoja. Tähän luomityyppiin liittyy hyvin vähäinen melanooman riski.

Uimapukuluomi on harvinainen synnynnäinen luomityyppi, johon liittyy huomattava melanooman riski. Se on tyypillisesti iholla sijaitseva, läpimitaltaan yli 20-senttinen luomialue, joka voidaan poistaa kirurgisesti.

Rasvasyylät ja muut vaarattomat

Iholla voi esiintyä patteja, nyppyjä ja värimuutoksia, jotka eivät ole pigmenttiluomia ja joihin ei liity kohonnutta melanoomariskiä. Ihoa voivat koristaa muun muassa pisamat, maksaläiskät, maitokahviläiskät tai kesakot. Vaikka pisamat kielivät melanoomalle alttiista ihotyypistä, ne eivät sinällään toimi melanooman alkuina.

Rasvasyylä eli rasvaluomi on yleinen kasvain, joita muodostuu aikuisiän ja vanhuuden myötä miltei kaikille. Aluksi se on matala, vaalea kohouma, mutta vähitellen tummuu ja voi kasvaa jopa useiden senttimetrien laajuiseksi. Rasvaluomet herättävät ihmisissä usein huolta, mutta ne eivät ole vaarallisia.

Taliluomi on lapsuudessa päänahkaan muodostuva matala kasvain, joka suurenee murrosiässä. Aiemmin taliluomiin on ajateltu liittyvän kohonnut tyvisolusyövän riski, mistä syystä niitä on poistettu kirurgisesti. Nykyään riskin tiedetään olevan erittäin vähäinen, eikä taliluomea ole yleensä tarpeen leikata.

Vaarattomia ovat myös erilaiset verisuoniluomet, kuten kirkkaanpunainen kirsikkaluomi, joka on yleinen etenkin keski-ikäisten ja vanhojen naisten vartalossa ja raajoissa.

Angiokeratooma on hyvin tumma verisuonilaajentuma, joka voi silmämääräisesti muistuttaa melanoomaa, mutta ei ole vaarallinen. Angiokeratooma saattaa silti olla epämiellyttävä, sillä se vuotaa helposti verta. Osa niistä on synnynnäisiä, osa muodostuu aikuisiällä.

Melanooma ei ole yleisin ihosyöpä, mutta se on vaarallisin

Melanooma on maailmanlaajuisesti yleistyvä, vaarallinen ihosyöpä. Suomessa todetaan vuosittain noin 1 300 uutta melanoomatapausta. Määrä kasvaa noin viiden prosentin vuosivauhdilla. Syöpätyypin yleistymistä selittää osittain väestön vanheneminen.

Melanoomaa huomattavasti yleisempiä ihosyöpiä ovat okasolu- ja tyvisolusyöpä, mutta ne eivät ole kovin vaarallisia. Tyvisolusyöpä ei juuri koskaan leviä elimistöön, ja myös okasolusyöpä on harvoin tappava.

Vaikka melanooma ei ole yleisin ihosyöpä, se on vaarallisin. Se johtaa kuolemaan noin joka viidennessä tapauksessa.

Aluksi melanooma on vain pieni, paikallinen, luomimainen kasvain ihon pinnalla. Jos syöpä löydetään tässä vaiheessa, useimmat potilaat selviytyvät elossa. Mikäli melanooma sen sijaan ehtii kasvaa syvemmälle kudoksen sisään ja lähettää etäpesäkkeitä imusolmukkeisiin tai muualle elimistöön, kuolleisuus nousee nopeasti.

Melanooman ensisijainen hoito on syöpäalueen leikkaus. Noin joka viidennellä potilaalla sairaus uusiutuu.

Melanooma voi ilmestyä minne tahansa iholle. Noin joka neljännessä tapauksessa se alkaa pigmenttiluomesta. Myös luomialueiden ulkopuolelle muodostuessaan melanooma muistuttaa luomea. Kasvain ei ole kuitenkaan aina tumma vaan voi olla sävyltään myös vaalea tai punertava.

Merkittävin melanooman aiheuttaja on toistuva ja vuodesta toiseen jatkuva altistuminen ultraviolettisäteilylle. Ihon palaminen etenkin lapsuudessa lisää melanoomariskiä loppuelämän ajaksi.

Osasyyllinen ihosyöpien lisääntymiseen on otsonikerroksen ohentuminen, mikä voimistaa ultraviolettisäteilyä. Kansainvälisillä sopimuksilla otsonikato on kuitenkin saatu aisoihin, ja otsonikerroksen odotetaan vähitellen vahvistuvan. Tämä tulee auttamaan tulevia sukupolvia kamppailussa ihosyöpiä vastaan.

Ultraviolettisäteilyn lisäksi perimällä on suuri vaikutus melanooman muodostumiseen. Jos ensimmäisen asteen sukulaisilla eli vanhemmilla tai sisaruksilla on esiintynyt melanoomaa, on järkevää käydä tarkastuttamassa luomet lääkärillä.

Vaalea ihotyyppi lisää auringossa palamisen ja ihosyövän riskiä. Ihotyyppejä luokitellaan niin sanotulla Fitzpatrick-asteikolla. Asteikon ihotyypeillä 1 ja 2 on muita korkeampi riski sairastua melanoomaan. Näihin ryhmiin kuuluvat ihmiset ovat kalpea­ihoisia ja puna- tai vaaleahiuksisia. Heidän ihonsa palaa helposti ja ruskettuu hyvin vähän.

Mitä korkeammalle Fitzpatrick-asteikossa mennään, sitä tummempi iho ihmisellä on, ja sitä epätodennäköisempää hänen on saada ihosyöpä. Ei-valkoisille melanooma on kuitenkin erityisen vaarallinen. Tummalta iholta kasvainta on vaikea havaita, eikä hoitoon siksi osata hakeutua ajoissa. Lisäksi tummaihoisten melanooma on usein kämmeniin, jalkapohjiin tai kynsien alle muodostuvaa aggressiivista tyyppiä.

Vaikka melanoomaa esiintyy nuorillakin, suurin osa tapauksista todetaan ikääntyneillä. Viidenkymmenen ikävuoden jälkeen sairastumisriski kasvaa huomattavasti. Miehillä melanooma on hieman yleisempi kuin naisilla.

Elinsiirrot altistavat useille eri ihosyövän lajeille johtuen operaatioiden yhteydessä käytettävästä lääkityksestä, joka estää elimistöä hylkimästä uutta elintä. Elinsiirto kohottaa melanoomariskin noin kaksinkertaiseksi ja okasolusyövän riskin jopa 250-kertaiseksi.

Koska perimäänsä ei voi vaikuttaa, melanoomaa voi torjua lähinnä tarkkailemalla ihoaan ja suojautumalla ultraviolettisäteilyltä.

Auringonottoa ei suositella. Myös solarium kannattaa jättää väliin, sillä jo satunnainen käyttö lisää melanooman riskiä noin 20 prosenttia ja aktiivinen käyttö jopa yli 70 prosenttia.

Oikeanlainen käyttäytyminen on tärkein tapa suojautua auringolta. Vaarallisinta auringonpaiste on keskipäivällä kello yhdentoista ja kolmen välillä. Ainakin tällöin on järkevää pysytellä varjossa. Jos auringossa kuitenkin oleilee, suositeltava vaatetus on leveälierinen hattu ja peittävät vaatteet.

Verhoamaton iho tulee kuorruttaa reippaalla kerroksella aurinkovoidetta. Voiteen pitää olla sellaista, joka on suunniteltu torjumaan sekä UVA- että UVB-säteilyä. Vaalealle ja herkästi palavalle iholle tarvitaan vähintään suojakerrointa 30.

Tunnistatko, millaista luomea pitää näyttää lääkärille? Tee testi.

HS Digistä löydät Hesarin juttuarkiston helmet
Saat tilaajana kokeilla HS Digiä maksutta
Tilaajille
Haluatko lukea koko artikkelin?

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • luomet
 • Ihosyöpä
 • melanooma
 • Terveys
 • Auringonotto
 • Syöpä

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Moni nainen muuttuu ikääntyessään tai lihotessaan toisille näkymättömäksi – sen huomaa, kun kävelee rautatieasemalla väistämättä ketään

  2. 2

   Vartijoiden armoille jäänyt ”Orléansin neitsyt” kieltäytyi pukeutumasta mekkoon ja pantiin roviolle – Suomennetut pöytäkirjat paljastavat Jeanne d’Arcin oikeusjutun koko raakuuden

  3. 3

   ”Veljeni meni kiusaajan kotiin ja hakkasi tämän perusteellisesti” – Koulukiusatut kertovat HS:lle keinoista, joilla kiusaaminen lopulta päättyi: yllättävän moniin tarinoihin kuului väkivalta

   Tilaajille
  4. 4

   Kaksi vuotta vapaita aukioloaikoja: pääkaupunki­seudulla hypermarkettiin pääsee yölläkin, syrjäisellä Rautjärvellä kunta joutui avuksi kylän viimeisen Siwan mentyä kiinni

  5. 5

   Sairaala kotiutti huonokuntoisen helsinkiläismiehen saastaiseen kotiin, jossa vessa oli tukossa ja jääkaappi tyhjä – apuun hälytetty puolituttu: ”Miten ihmisen voi jättää heitteille näin?”

   Tilaajille
  6. 6

   Timo Rautiainen karkotti jo 2000-luvun alussa uusnatseja keikoiltaan, nyt häntä haukutaan ”suvakiksi” – Heviyhtye Trio Niskalaukaus palasi lavoille 13 vuoden tauon jälkeen

  7. 7

   Ammuttu ja loisten vaivaama pohjoiskorealainen loikkari tuli tajuihinsa – Halusi katsoa televisiota

  8. 8

   Tasa-arvon mallimaassa on ristiriita, joka ulottuu koulusta työelämään

   Tilaajille
  9. 9

   Iso muutos Airbnb:n toimintaan Suomessa – vuokra-asuntofirma Forenomin asunnot tulevat yhä ammatti­maisemmaksi muuttuvaan palveluun

  10. 10

   Naispappeja syrjittiin Suomen suurimmilla kristillisillä nuorten festivaaleilla: ei päästetty pitämään messua, miespapit jättivät tervehtimättä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Espoolaiset Vaahtorannat rohkaistuivat rakentamaan kotiinsa valtavan näköalaikkunan – sitten huippupoliitikko puuttui peliin, ja ikkunan alle saatetaan raivata luontopolku

  2. 2

   Moni nainen muuttuu ikääntyessään tai lihotessaan toisille näkymättömäksi – sen huomaa, kun kävelee rautatieasemalla väistämättä ketään

  3. 3

   Äiti hylkäsi uimataidottoman 5-vuotiaan lapsen uimahalliin, lapsi löytyi veden alta lähes viiden minuutin jälkeen – hovioikeus korotti tuomiota

  4. 4

   Kyykky on ihmisen luonnollinen lepoasento, mutta olemme unohtaneet, miten se tehdään – Näin kyykkääminen parantaa kehosi hyvinvointia

   Tilaajille
  5. 5

   Instagram-suosikkitili julkaisee oppilaiden saamat pahimmat Wilma-huomautukset – Soitimme Wilma-viestien asiantuntijalle ja kysyimme, pitääkö tästä olla huolissaan

  6. 6

   Kun Luhta julkisti suunnittelemansa olympia-asut, niitä haukuttiin ”vahvoissa ja ala-arvoisissa viesteissä” karmeimmiksi koskaan – ”Suunnittelijat ottivat palautteen raskaasti”

  7. 7

   Lähes 200:aa Kehä III:lla posottanut mies valitti ajokiellon pituudesta –”Ilman autoa työmatka kestää yli kolme tuntia”

  8. 8

   Naispappeja syrjittiin Suomen suurimmilla kristillisillä nuorten festivaaleilla: ei päästetty pitämään messua, miespapit jättivät tervehtimättä

  9. 9

   Venäjä myönsi ”äärimmäisen korkeat” radioaktiiviset saastelukemat

  10. 10

   Pisa-tutkimus paljastaa uusia huolia Suomen pojista: Nuoret pärjäävät hyvin yhteis­työssä, mutta sukupuolten väliset erot ovat maailman suurimmat – ”Tämä asia pitää ottaa vakavasti”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kyykky on ihmisen luonnollinen lepoasento, mutta olemme unohtaneet, miten se tehdään – Näin kyykkääminen parantaa kehosi hyvinvointia

   Tilaajille
  2. 2

   Suvi Haimi kypsyi muovijätteen määrään kylpyhuoneessaan – syntyi uraauurtava keksintö, joka kiinnostaa jo kansainvälisiä kosmetiikkabrändejä

  3. 3

   Varaslähtö länsi­metroon: astu kyytiin ja kiidä tunnelissa 36 kilometriä idästä länteen – verkko­retki kuvaa reitin kuljettajan silmin ja esittelee jokaisen aseman 360-kuvalla

  4. 4

   Mies vei Saphira-koiransa hoitoon Lohjalle – kun hän meni myöhemmin katsomaan koiraa, löytyi vain tyhjä talo, josta oli lämpöpatteritkin viety

  5. 5

   Tuhat vuotta sitten valtava viikinkiarmeija vyöryi Suomeen ja sai selkäänsä hämäläisiltä – Näin kertoo taru, mutta mitä oikeasti tapahtui?

   Tilaajille
  6. 6

   Husin toimitusjohtaja HS:n mielipidepalstalla: ”En ole koskaan nähnyt Suomen terveyspolitiikkaa niin sekaisin kuin nyt”

  7. 7

   Espoolaiset Vaahtorannat rohkaistuivat rakentamaan kotiinsa valtavan näköalaikkunan – sitten huippupoliitikko puuttui peliin, ja ikkunan alle saatetaan raivata luontopolku

  8. 8

   Turvapaikkapäätöstä odottava Sharif Qaderi potkaistiin ulos ryhmäkodista kun hän täytti 18 vuotta – Sitten itähelsinkiläinen lapsiperhe otti hänet luokseen asumaan

  9. 9

   Hygieniasta löytyy huomautettavaa sadoissa ruokapaikoissa pääkaupunkiseudulla – Katso hakukoneella, miten on kotikulmiesi ravintoloiden laita

  10. 10

   Miksi vaikutusvaltaiset miehet panevat naiset katsomaan masturbointiaan? Asiantuntija vastaa

  11. Näytä lisää
  Uusimmat
  1. 2 tuntia sitten
  2. ”Veljeni meni kiusaajan kotiin ja hakkasi tämän perusteellisesti” – Koulukiusatut kertovat HS:lle keinoista, joilla kiusaaminen lopulta päättyi: yllättävän moniin tarinoihin kuului väkivalta Tilaajille
  3. Matti Känkänen on tehnyt arkun yli sadalletuhannelle suomalaiselle – ”Ennen oli tehtaalla kiirettä keväisin, kun kesää odottaneet ihmiset kuolivat”
  4. Sairaala kotiutti huonokuntoisen helsinkiläismiehen saastaiseen kotiin, jossa vessa oli tukossa ja jääkaappi tyhjä – apuun hälytetty puolituttu: ”Miten ihmisen voi jättää heitteille näin?” Tilaajille
  5. Pian on Slush ja sitä ennen Junction – Suomen startup-huuman taustalla on säätiö, joka yrittää saada väen puhaltamaan yhteen hiileen
  6. Kaksi vuotta vapaita aukioloaikoja: pääkaupunki­seudulla hypermarkettiin pääsee yölläkin, syrjäisellä Rautjärvellä kunta joutui avuksi kylän viimeisen Siwan mentyä kiinni
  7. Kuinka monta miljoonaa euroa länsimetro maksoi? – Tämä ja muita kysymyksiä tänään Uutisgurussa
  8. Meri-Lapin sote-solmu syntyi, kun Sipilän hallitus oli kyvytön tai haluton ennakoimaan irtiottoa
  9. Hiljainen enemmistö teki sekä seksuaalisen häirinnän että rasismin nousun mahdolliseksi olemalla hiljaa ja unohtamalla olevansa enemmistö
  10. Kisa lääkevirastosta paljasti, että Pohjoismaat ovat EU:ssa hajallaan
  11. Vartijoiden armoille jäänyt ”Orléansin neitsyt” kieltäytyi pukeutumasta mekkoon ja pantiin roviolle – Suomennetut pöytäkirjat paljastavat Jeanne d’Arcin oikeusjutun koko raakuuden
  12. Näytä lisää