Hyvinvointi

Helpotusta yksinäisyyteen ja lisää luovuutta – näin musiikilla voi vaikuttaa mielialaan

Musiikilla ja kuvilla voi vaikuttaa omiin tunteisiin enemmän kuin uskoisi. Valintojen tekeminen vaatii kuitenkin opettelua.

Tiedämme kaikki kokemuksesta, miten musiikki nostaa tunteet pintaan – mutta ei samoja tunteita kaikille. Kun kauppakeskuksen kaiuttimista kajahtaa tuttu hitti, toinen alkaa hyräillä, mutta toisen tekee mieli kiihdyttää aske­liaan kohti ulko-ovea.

Viime vuosina eri alojen tutkijat ovat alkaneet huomata, miten syvällinen vaikutus ihmisten päivittäiseen hyvinvointiin musiikilla ja kuvilla on. Virikkeiden puute tai vääränlaiset virikkeet voivat sotkea tunne-elämää, nostaa stressitasoa, vaikeuttaa keskittymistä ja nakertaa elämänhallintaa.

”Musiikki ja visuaaliset kokemukset ovat tärkeä osa arjen tunnesäätelyä. Ne aktivoivat sekä aivojen primitiivisiä keskuksia että aivokuorta. Ne herättävät muistoja, aktivoivat kehon motoriikkaa, tuottavat sosiaalisia kokemuksia ja tarjoavat myös välitöntä mielihyvää”, sanoo musiikin psykologian tutkija Suvi Saarikallio Jyväskylän yliopistosta.

Saarikallio tutkii musiikin ja kuvien vaikutusta mielihyvään ja tunteisiin yhdessä kognitiotieteilijä Johanna Maksimaisen kanssa. Parivaljakko on tutkinut aihetta esimerkiksi kyselyiden ja aivokuntamisen avulla.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Tutkimuksissa on selvinnyt muun muassa, että miellyttävä kuva herättää ihmisessä usein seesteisempiä tunteita kuin musiikin kuunteleminen. Musiikkiin taas liittyy usein voiman ja huolettomuuden kokemuksia. Tutkimustulokset julkaistaan tämän vuoden aikana.

Musiikista ja taiteesta voi siis saada avun, kun mieli on maassa tai kaipaa lisää energiaa. Mutta miten käyttää tätä tietoa hyödyksi?

Kokosimme yhdeksän ohjetta. Tiedot perustuvat Saarikallion ja Maksimaisen haastatteluiden lisäksi aiemmin julkaistuihin taidetta ja hyvinvointia koskeviin tutkimuksiin.

1. Opettele valitsemaan oikein

Musiikki, kuvat ja visuaalinen ympäristö voivat vaikuttaa ihmiseen monella tapaa myönteisesti, mutta avainasemassa on tietoisten valintojen tekeminen.

Taito tehdä itselle sopivia musiikki- ja taidevalintoja on osalta ihmisistä hukassa.

Etenkin masentuneet ovat huonoja valikoimaan itselleen sopivia virikkeitä. He saattavat juuttua noidankehään, jossa erityisesti musiikki vahvistaa kielteisiä tunteita sen sijaan, että se tarjoaisi voimaa ja energiaa.

”Ihmisten on hyvä herkistää itseään ja miettiä, millaisia tunteita musiikki tai kuvat heissä herättävät. Tällä tapaa on mahdollista parantaa itsetuntemusta ja oppia aktiivisen valikoimisen taitoa”, Saarikallio neuvoo.

Tietoinen valitseminen tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että pysähtyy hetkeksi tunnustelemaan, kaipaako juuri nyt piristävää vai rauhoittavaa musiikkia, Maksimainen sanoo. Molemmille on hetkensä.

Myös kuvia katsellessa on tärkeää muistaa, että emme ole ulkoisten virikkeiden uhreja, Maksimainen sanoo.

”Voimme itse valita, millaisten kuvien ääreen hakeudumme, mitä aikakauslehtiä selaamme tai millaiselle kuvamateriaalille altistumme sosiaalisessa mediassa.”

Tutkijat uskovat, että satsaus taidekasvatukseen voisi parantaa valikoimisen taitoa.

2. Musiikki voi lievittää yksinäisyyttä

Musiikki on sosiaalista. Konserteissa käyminen ja yhteisten suosikkiartistien hehkuttaminen luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Mutta kiinnostavaa kyllä, myös yksin kuuntelemisesta tulee sosiaalinen olo. Siksi musiikin avulla voi olla mahdollista karkottaa yksinäisyyden tunnetta.

Musiikki ja taide voivat myös herättää ideologisia tunteita, Maksimainen ja Saarikallio huomauttavat. Laulun sanat voivat auttaa löytämään oman paikan yhteiskunnassa tai auttaa ilmaisemaan huolta maailman tilasta.

Toisaalta tutkimuksissa on löydetty viitteitä siitä, että musiikin kuunteleminen saattaa joskus toimia kielteisellä tavalla oikeiden ihmissuhteiden korvikkeena.

Tällaisessa tapauksessa musiikin kuuntelemisesta kumpuavat sosiaaliset tuntemukset voivat siis olla jopa vahingollisia, sillä tarvitsemme myös oikeita ihmissuhteita.

3. Surullinen ja vihainen musiikki ovat hyväksi – toisinaan

Ihmiset käsittelevät usein kielteisiä tunteita, kuten surua tai vihaa, musiikin avulla. Yleisesti ottaen tämä on hyödyllistä. Esimerkiksi aggressiivinen musiikki voi voimaannuttaa tai auttaa purkamaan sisäisiä jännitteitä.

Tutkimusten mukaan surullinen musiikki on hyödyllistä etenkin, jos kuuntelija aktiivisesti uppoutuu musiikkiin sen sijaan, että vain velloisi sen herättämissä tunteissa. Uppoutuva kuuntelija ei koe musiikin tuottamaa surua ahdistavana vaan voi saada siitä nautintoa.

”On myös olemassa haitallisia tapoja kuunnella surullista tai vihaista musiikkia. Etenkin nuoruusiän masennukseen voi liittyä pakkomielteisiä musiikin käyttötapoja, joissa märehditään ongelmia loputtomasti. Tämä on kuitenkin harvinaista. Yleensä vaikeiden tunteiden käsitteleminen musiikin avulla on vain hyvä asia”, Saarikallio sanoo.

Jotkut tunteet ovat niin monimutkaisia tai hienovaraisia, että niille on vaikea antaa nimeä. Silloinkin musiikki voi auttaa.

”Tällaisia tunteita ovat esimerkiksi oman kuolevaisuuden kohtaaminen, huoli katoavasta kulttuuriperinnöstä tai ristiriita haaveiden ja todellisuuden välillä”, Maksimainen selittää.

Tutkimusten mukaan musiikki ja muu taide auttavat arvioimaan uudelleen vaikeita tunteita. Raskaalta tai monimutkaiselta tuntuva kokemus asettuukin uuteen valoon ja saa aiempaa myönteisemmän tulkinnan.

4. Mielihyvä on yksilöllistä, joten luota makuusi

Esteettinen mielihyvä on yksilöllisempää kuin vaikkapa suklaan syömisestä saatava nautinto.

Esimerkiksi kulttuuritausta vaikuttaa siihen, millaisia tunteita järvimaisema herättää. Tiettyyn maisemaan tai taideteokseen voi myös liittyä henkilökohtaisia ikäviä muistoja, jolloin ihmisen on vaikea nauttia sen kauneudesta.

Omaa makua ja tuntemuksia kannattaa seurata, sillä musiikin ja taiteen tuottama mielihyvä parantaa stressinhallintaa, antaa voimaa ja helpottaa vaikeuksien käsittelemistä.

”Mielihyvä ja myönteiset tuntemukset tekevät ihmisestä luovemman ja auttavat häntä löytämään uusia ongelmanratkaisukeinoja”, Saarikallio tiivistää.

5. Älä vähättele viihdettä

Tylsistyminen on vaarallista. Tutkimusten mukaan tylsä ympäristö altistaa stressille ja kohottaa sykettä. Joidenkin tutkijoiden mukaan kiinnostavien virikkeiden puute voi myös vaikeuttaa keskittymistä ja jopa altistaa mielenterveysongelmille sekä stressiin liittyville fyysisille sairauksille.

”Musiikkia ja visuaalisia virikkeitä saatetaan vähätellen nimittää viihdykkeiksi, mutta niissä ei ole mitään vähättelemistä. Viihde on tär­keää. Se harhauttaa ihmistä pois kielteisistä tunteista ja auttaa elämään hetkessä”, Saarikallio kertoo.

Yksitoikkoinen, virikkeetön ympäristö ankeuttaa paitsi aikuisten myös lasten mieltä. Alustavan tutkimusnäytön perusteella lelujen, taiteen ja muiden mielihyvää tuottavien virikkeiden puute kotona voi altistaa lapsen keskittymishäiriöille.

6. Pieni epäjärjestys on usein viihtyisintä

Ankealta näyttävässä kaupunginosassa eläminen tai tympeässä toimistossa työskenteleminen kohottaa stressitasoa ja voi lisätä muun muassa sydänsairauden riskiä.

”Arkkitehtuurilla on syväluotaavat vaikutukset ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin”, Maksimainen sanoo.

Lähiöiden harmaat betonikorttelit voivat tuntua tympeiltä, mutta myöskään kallis huippuarkkitehtuuri ei ole hyvinvoinnin kannalta paras vaihtoehto. Ihmiset viihtyvät yleensä parhaiten sellaisissa naapurustoissa, jotka eivät ole täysin puhdaspiirteisiä tai valmiiksi suunniteltuja.

”Kaupunkiympäristön visuaalinen vaihtelevuus ja myönteinen epäjärjestys parantavat asukkaiden hyvinvointia ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.”

Aiempien tutkimusten perusteella vaikuttaa jopa siltä, että kiinnostavalta näyttävällä kadunpätkällä ihmiset käyttäytyvät avuliaammin kuin yksitoikkoisessa ympäristössä, Maksimainen kertoo.

7. Jos stressi painaa, mene metsään

Kävely metsässä on melko varma lääke, jos haluaa karistaa harteilta työpäivän rasitukset.

Luonnonmaisemat auttavat hallitsemaan stressiä, kohentavat keskittymiskykyä ja helpottavat tunnesäätelyä. Esimerkiksi sairaalan ikkunasta avautuva puistonäkymä edistää potilaiden toipumista.

”Luonnonympäristöllä on voimakas hyvinvointia edistävä vaikutus”, Maksimainen sanoo.

Myös pelkkä huonekasvi voi auttaa voimaan paremmin, mutta tutkimusnäyttö on ristiriitaista. Yksittäiset kasvit eivät ilmeisesti auta tunnehallinnassa samalla tapaa kuin kokonainen luontonäkymä tai luonnon keskellä oleileminen.

Toisaalta on myös viitteitä sukupuolieroista: Naiset saattavat hyötyä huonekasveista miehiä enemmän.

8. Taide-elämys saa ajan pysähtymään

Huikeat luonnonmaisemat, jylhä arkkitehtuuri, suurenmoiset taide-elämykset tai jopa urheilijoiden täydelliset fyysiset suoritukset voivat herättää ihmisissä yleviä huippuelämyksiä, joita voisi kuvailla jopa pyhyyden tunteiksi.

Tällaiset suuret hetket saattavat muuttaa ihmisten kokemusta ajan kulusta. Alustavan tutkimusnäytön perusteella ne vähentävät kiireen tuntua elämässä ja saavat ihmiset kokemaan, että heillä on enemmän aikaa.

Siksi ihmiset ovat tällaisten kokemusten jälkeen keskimääräistä kärsivällisempiä ja avu­liaampia.

Suvi Saarikallion ja Johanna Maksimaisen Affect from Art -tutkimushankkeessa selvitetään kuvien ja musiikin herättämiä tunteita arjessa. Koneen säätiön rahoittamaan tutkimukseen liittyy englanninkielinen kysely.
HS Digistä löydät Hesarin juttuarkiston helmet
Saat tilaajana kokeilla HS Digiä maksutta
Tilaajille
Haluatko lukea koko artikkelin?

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Psykologia
 • Musiikki
 • Yksinäisyys
 • Luovuus

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  1. 1

   Nyt.fi kommentti: Ylen A-teema osoitti jälleen, kuinka surkea konsepti sillä on – Ohjelmassa piti keskustella seksuaalisesta häirinnästä, mutta siellä keskusteltiin siitä, miten voi flirttailla

  2. 2

   Mies vei Saphira-koiransa hoitoon Lohjalle – kun hän meni myöhemmin katsomaan koiraa, löytyi vain tyhjä talo, josta oli lämpöpatteritkin viety

  3. 3

   Kukaan ei pelasta sinua täältä, sanoi ”lääkäri”, riisui toimittajan ja aloitti tutkimuksen – Kokeilimme, miltä tuntuu osallistua seksuaalisia fantasioita toteuttavaan esitykseen

  4. 4

   Sukellusvene katosi salaperäisesti mukanaan 44 miehistön jäsentä – Argentiinan merivoimat käynnisti suuretsinnät Etelä-Atlantilla

  5. 5

   Meikkibloggari neuvoo: Näin sinun kannattaa meikata juuri nyt – Meikkaus on nyt kasvojen muotoilua, jossa kovimmat osaajat opettavat uusimmat kikat muille Youtube-videoilla

  6. 6

   Suomeen vasta rantautuneen rikollis­jengin jäseniä tuomittiin vuosiksi vankilaan – pisin tuomio yli kymmenen vuotta

  7. 7

   Sexpon puheenjohtaja ja seksityöntekijä kertoo, millaisia ovat ihmisten noloimmat seksikysymykset: ”Nykyään asiakkaat kyllä pyytävät huomattavan reippaasti”

  8. 8

   Mahdollisena presidentti­ehdokkaana pidetty demokraatti kouri ja suuteli väkisin työtoveriaan – Trump paheksuu: ”Mihin kädet menevät kuvissa 2, 3, 4, 5, ja 6?”

  9. 9

   Tuhat vuotta sitten valtava viikinkiarmeija vyöryi Suomeen ja sai selkäänsä hämäläisiltä – Näin kertoo taru, mutta mitä oikeasti tapahtui?

   Tilaajille
  10. 10

   Varaslähtö länsi­metroon: astu kyytiin ja kiidä tunnelissa 36 kilometriä idästä länteen – verkko­retki kuvaa reitin kuljettajan silmin ja esittelee jokaisen aseman 360-kuvalla

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Mies vei Saphira-koiransa hoitoon Lohjalle – kun hän meni myöhemmin katsomaan koiraa, löytyi vain tyhjä talo, josta oli lämpöpatteritkin viety

  2. 2

   Jätkäsaaren homehtuneen Wood Cityn suunnittelussa tehtiin virhe, tunnustaa Stora Enso – SRV myöntää, että puu­kerros­taloon hulahti rakennus­aikana runsaasti vettä

  3. 3

   Sexpon puheenjohtaja ja seksityöntekijä kertoo, millaisia ovat ihmisten noloimmat seksikysymykset: ”Nykyään asiakkaat kyllä pyytävät huomattavan reippaasti”

  4. 4

   Nyt.fi kommentti: Ylen A-teema osoitti jälleen, kuinka surkea konsepti sillä on – Ohjelmassa piti keskustella seksuaalisesta häirinnästä, mutta siellä keskusteltiin siitä, miten voi flirttailla

  5. 5

   ”Mökki tärisi niin kovasti, että sen täytyi tulla tähän lähelle” – kolme videota Lappia hämmästyttäneestä meteorista

  6. 6

   Tuhat vuotta sitten valtava viikinkiarmeija vyöryi Suomeen ja sai selkäänsä hämäläisiltä – Näin kertoo taru, mutta mitä oikeasti tapahtui?

   Tilaajille
  7. 7

   Kone-nimensä vuoksi vankilaan joutunut suomalaismies vapautui syytteistä – aikoo haastaa Bulgarian EU-oikeuteen

  8. 8

   HS:n suuri kaupunkivertailu: Kuopion elinvoimaisuus kasvoi eniten, Salo romahti – katso, miten isot kaupungit pärjäävät vertailussa

   Tilaajille
  9. 9

   Kukaan ei pelasta sinua täältä, sanoi ”lääkäri”, riisui toimittajan ja aloitti tutkimuksen – Kokeilimme, miltä tuntuu osallistua seksuaalisia fantasioita toteuttavaan esitykseen

  10. 10

   Nuorisojengi tehtaili Helsingissä muutamassa kuukaudessa 13 ryöstöä – Uhrin kurkulle painettiin tikari Malmilla, myyjää hakattiin lonkerotölkeillä Mellunkylässä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Joukossamme elää ihmisiä, joilla on pedon luonne – näin psykopaatti lipuu toisen ihmisen lähelle ja tekee tuhojaan

   Tilaajille
  2. 2

   Hätähuuto ihmiskunnan tulevaisuuden puolesta, 15 000 tieteentekijää varoittaa joukkotuhosta – ”Pitkään jatkunut nopea väestönkasvu on syy moniin ekologisiin ja jopa yhteiskunnallisiin uhkiin”

  3. 3

   ”Kukaan älykäs ja kaunis nainen ei halua seurustella työttömän, kouluttamattoman miehen kanssa” – 28-vuotias Valtteri ja 26-vuotias Kharouf kertovat tarinansa syrjäytymisestä

   Tilaajille
  4. 4

   Kolmevuotiaan lapsensa puukotuksesta epäillyn isän kuulustelut alkavat tiistaina, miehellä aiempaa rikostaustaa – Poliisi henkirikoksesta: ”Tapahtumia, joita ihmismieli ei meinaa käsittää”

  5. 5

   Varaslähtö länsi­metroon: astu kyytiin ja kiidä tunnelissa 36 kilometriä idästä länteen – verkko­retki kuvaa reitin kuljettajan silmin ja esittelee jokaisen aseman 360-kuvalla

  6. 6

   Turvapaikkapäätöstä odottava Sharif Qaderi potkaistiin ulos ryhmäkodista kun hän täytti 18 vuotta – Sitten itähelsinkiläinen lapsiperhe otti hänet luokseen asumaan

  7. 7

   Eräänä kesäiltana Seppo kaatui ja kuoli – se oli vakava paikka, sillä tämä raivokas nero yksin tiesi kaiken siitä, miten Suomen ydin­jäte haudataan turvallisesti

   Tilaajille
  8. 8

   Tuhat vuotta sitten valtava viikinkiarmeija vyöryi Suomeen ja sai selkäänsä hämäläisiltä – Näin kertoo taru, mutta mitä oikeasti tapahtui?

   Tilaajille
  9. 9

   Miksi vaikutusvaltaiset miehet panevat naiset katsomaan masturbointiaan? Asiantuntija vastaa

  10. 10

   Suomalainen peruskoulu on ajautunut muutamassa vuodessa sekavaan tilaan, joka vaarantaa oppilaiden oikeusturvan

  11. Näytä lisää