Hyvinvointi

”Toivoin jonkun törmäävän autooni, jotta pääsisin sairauslomalle” – 139 naista kertoi työuupumuksestaan, taustalta paljastui huonoja pomoja ja tukahduttavaa tunnollisuutta

Asiantuntijan mukaan kilpailu alkaa tytöillä jo koulussa ja heijastuu myöhemmin muuhun elämään.

Anna oli innoissaan. 24-vuotias kauppatieteiden opiskelija oli saanut vakituisen työpaikan yrityksessä, jossa annettiin asiakaspalvelua puhelimitse. Töihin oli aamuisin mukava tulla.

Mutta sitten asiakkaat vähenivät, ja osa tiimistä irtisanottiin. Työt jaettiin uudelleen. Annalle tuli uusia työtehtäviä ja haastavampia asiakkaita. Hän alkoi kuormittua. Hän koki epäonnistuvansa jatkuvasti ja poti siitä syyllisyyttä.

Saatoin purskahtaa töissä itkuun lähes päivittäin. Haastavat asiakaskohtaamiset, jotka olin ennen ohittanut olankohautuksella, jäivät vaivaamaan ja puhkesin helposti kyyneliin.

En päässyt enää tavoitetasolle työssäni. Tavoitteista viestittiin päivittäin, joten epäonnistumisen tunne ja negatiiviset ajatukset tulivat silmille jatkuvasti.

Ajattelin, että kyllähän minun pitäisi kestää ja jaksaa.

Sunnuntaisin ennen työviikon alkua keho alkoi jo tuntua jännittyneeltä. Kuin olisin valmistautunut taisteluun.

Anna (nimi muutettu), on yksi niistä 139 naisesta, jotka vastasivat tiistaina Helsingin Sanomien kyselyyn. Sinä naisia pyydettiin kertomaan kokemuksiaan sairauslomalle joutumisesta mielenterveyssyiden vuoksi.

Kysely oli suunnattu naisille, sillä tuoreessa Terveystalon selvityksessä esiin nousivat erityisesti nuoret naiset, joiden mielenterveyden häiriöistä johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet selvästi. Myös Kelan tilastoissa mielenterveyden ongelmat ovat kirkkaasti suurin syy nuorten naisten sairauspoissaoloihin.

Terveys­talon johtava psykologi, psyko­terapeutti Tuija Turunen toteaa, että ahdistunei­suushäiriöt ovat tyypillisiä juuri naisille.

Naiset saattavat myös kokea monet yhtäaikaiset sisäiset ja ulkoiset paineet ja vaatimukset ahdistavina.

”Kilpailu alkaa jo koulussa. Vaikka menestyisit koulussa ja opinnoissa, ei ole sanottu, että saat hyvän työpaikan. Pätkätyöt ja erilaiset projektit ovat lisääntyneet ja niissä pitää antaa kaikkensa. Työelämän pirstaleisuus voi lisätä turvattomuuden tunnetta ja altistaa ahdistukselle ja masennukselle”, Turunen kuvaa.

Toisaalta nuori ihminen on kehitysvaiheessa, jossa pitää ottaa monta uutta asiaa haltuun. Siihen liittyy oman identiteetin etsimistä, lapsuudenkodista irtautumista, parisuhteen ja oman kutsumuksen etsimistä. Opiskelun, työn ja perheen yhdistäminen voi olla haastavaa.

”Mahdollisuuksia tuntuu olevan rajattomasti, mutta myös kilpailu on kovaa”, Turunen sanoo.

Vastauksista erottui yksi selvä syy, miksi nuoret naiset palavat työssään loppuun: Itseen kohdistuvat kohtuuttomat vaatimukset.

25-vuotias juristi kirjoitti olevansa omaan työkokemukseen nähden liian vaativassa työssä:

Työnkuvani on todella epämääräinen. Teen käytännössä viiden kokeneen asiantuntijan töitä, eikä työpaikalla ole ketään kokeneempaa oman alani ihmistä auttamassa.

41-vuotias eläinlääkäri kertoi paineista kotona ja työssä:

Kotona oli silloin kolme alle kouluikäistä lasta. Olin kiltti tyttö ja eläinlääkärinä piti olla täydellinen. Eläinlääkärit eivät väsy eivätkä romahda. Samoin oli äitiyden kanssa.

29-vuotias ICT-alan työntekijä koki syyllisyyttä:

Syyllisyys riittämättömyydestä äitinä, työntekijänä ja edes aikuisena olemisesta oli todella painava. Itkin päivittäin raivoisasti.

Kolmikymppinen journalisti ajautui itsetuhoisiin ajatuksiin:

Minusta ei ollut mitään jäljellä, ei itsetuntoa, ei henkilöä, joka olin ollut, ei tulevaisuudensuunnitelmia, ei mitään. Hermoja ei nanosekuntiakaan. Olin itsetuhoinen, enkä uskonut koskaan selviäväni takaisin työkuntoiseksi.

22-vuotias konsulttifirmassa työskentelevä nainen ei osannut rauhoittua, kun draivi työhön oli niin kova:

Töissä minut valittiin aina vetämään haastavia projekteja ja otin ne mielelläni vastaan.

Turunen huomauttaa, että on tärkeää oppia tunnistamaan oman kehonsa hälytysmerkkejä. Itkuherkkyys, univaikeudet ja päänsäryt ovat hyvin tavallisia stressin varomerkkejä ja kertovat siitä, että nyt pitää hellittää ja palautua.

”Keho ja mieli antavat merkkejä rasituksesta hiljalleen. On tärkeää oppia tunnistamaan niitä ja ottaa ne vakavasti.”

”Kukaan muu ei voi tietää, mitä sinussa tapahtuu. Siksi suurin vastuu hyvinvoinnistasi on sinulla itselläksi. Opettele kuuntelemaan ja arvostamaan itseäsi ja pitämään itsestäsi huolta. Myös puolensa pitämistä on tärkeää opetella. Kohtuuton työmäärä on kohtuuton ja se on lupa sanoa ääneen”, Turunen sanoo.

Monessa vastauksessa uupumisen taustalla oli huono työn johto.

Apteekissa työskentelevä 28-vuotias kertoi:

Iso osa töistä kasautui minulle, koska minuun luotettiin ja minä olin reipas ja hoidin aina minulle annetut työt. Vastuutyöt lisääntyivät, mutta aikaa niiden tekemiseen ei annettu.

35-vuotiaan ravintolatyöntekijän uupumus johtui esimiehen alkoholiongelmasta:

Pomo ryyppäsi kaiken vapaa-aikansa ja oli usein krapulassa töissä.

33-vuotiaan ympäristökonsultin stressi johtui liian suuresta työmäärästä:

Töitä oli tehty jo kuukausia liian pienellä henkilökuntamäärällä. Esimies ei antanut ohjeita eikä tukea miten toimia.

Turunen huomauttaa, että työntekijän pitäisi aina saada tietää, mitä häneltä odotetaan ja mikä on riittävä suoritus.

”Hyvää esimiestyötä on se, että ongelmat tuodaan esille ja asioista keskustellaan. Esimiehiltä odotetaan sitä, että he johtavat tiiminsä jäseniä samaan aikaan yksilöllisesti ja osallistavasti.”

”Nuoren ensimmäiset kokemukset työelämästä ovat erittäin merkittäviä koko työuran kannalta. Hyvä esimiestyö korostuu erityisesti nuorten työelämätaitojen kehittymisessä”, Turunen sanoo.

Myös asiakkaat olivat syynä monen uupumiseen. Sosiaali-, hoito- ja opetusalalla koettiin jopa suoranaista väkivaltaa.

33-vuotias erityisluokan opettaja kertoi oppilaidensa olleen 10–12-vuotiaita aggressiivisia ja väkivaltaisia poikia:

Olin pettynyt itseeni ja siihen, että en ehtinyt hoitaa töitä kunnolla.

28-vuotias sosiaalityöntekijä pelkäsi koko ajan:

Joka päivä sai pelätä väkivaltaisia asiakkaita työpaikassa.

31-vuotias sosiaalialan työntekijä väsyi asiakkaiden valituksiin:

Kaikki minulle osoitettu palaute ja tunnetila asiakkaiden puolelta oli negatiivista, vaikka teen teknisesti erittäin vaativaa työtä. En saanut esimieheltäni tarpeeksi tukea.

Jotkut olivat masentuneet seksuaalisen häirinnän vuoksi:

Näin kokemuksistaan kertoi 39-vuotias ICT-alalla työskentelevä nainen:

Minua käpälöitiin. Minusta ja miespuolisesta kollegasta levitettiin suhdehuhuja. Esimies ehdotti yhteistä hotellihuonetta koulutuspäivillä.

Naiset kuormittuivat myös kotisyiden takia.

Moni kertoi parisuhteen katkeamisen tai vanhempien sairastumisen olleen lopullinen syy masennukseen. Läheisen menetys laukaisi usein uupumisen.

30-vuotias arkkitehti kertoo näin:

Olin juuri eronnut lähes kymmenen vuoden parisuhteesta. Samaan aikaan perheessä sattui paljon äkillisiä sairastumisia. Vanhempani joutuivat samaan aikaan sairaalaan, minkä takia minun täytyi huolehtia myös alaikäisestä sisaruksestani, joka asuu toisella paikkakunnalla.

Turunen muistuttaa, että työelämää ja elämää ei voi erottaa toisistaan. Kumpikin vaikuttaa toiseen.

”Toisaalta on hyvä asia, jos vaikeat kokemukset nousevat jossain elämänvaiheessa pintaan, sillä silloin niitä voi alkaa työstää. Kun niistä alkaa puhua ja saa hoitoa, toipuminen vaikeista, traumaattisistakin asioista on todennäköisempää”, Turunen sanoo.

Uupumus ilmeni useimmiten itkuisuutena, totaalisena väsymyksenä ja mielenkiinnon katoamisena.

34-vuotias poliisi kuvasi uupumistaan näin:

Koko ajan väsyttää eikä mikään unimäärä piristä.

21-vuotias myyjä puolestaan näin:

Tuntui, että mikään uni maailmassa ei riittänyt.

29-vuotias kierrätystyöntekijä kirjoitti näin:

Tuntui, ettei mikään työssäni enää kiinnosta.

35-vuotiaan kulttuurialan työntekijän lapsuuden traumat nousivat esiin työuupumuksen takia. Häntä oli käytetty lapsena seksuaalisesti hyväksi:

Olin tärisevä hermoraunio, jonka leposyke oli kuin juoksisin hurjaa lenkkiä, vaikka istuin koneen ääressä.

28-vuotias sosiaalityöntekijä kiteytti näin:

Itkin ennen töihin lähtöä, itkin sieltä lähtiessä.

Myös 33-vuotiasta tutkijaa itketti koko ajan:

Menin töihin ja itkin matkalla, niin kuin usein niinä aikoina. Itku ei loppunutkaan perille päästyäni.

32-vuotias terveydenhoitoalalla työskentelevä kertoi työpäivien jälkeen vain nukkuneensa:

En saanut edes siivotuksi.

33-vuotias teknologian alalla työskentelevä ajautui epätoivoon:

Joka aamu töihin ajaessa pelotti, mitä päivä tuo tullessaan. Matkalla toivoi jonkun törmäävän omaan autooni, jotta pääsisi sairaslomalle.

Turunen pitää luonnollisena sitä, että iso tunne, jota on pitkään pidätellyt, tulee yli äyräiden. Se on selvä merkki, että ihminen on liian lujilla. Samasta asiasta kertoo tolkuton uupumus.

”Tässäkin tilanteessa on hyvä tiedostaa, että kaikkia asioita voidaan hoitaa, olipa ihminen minkä ikäinen tahansa. Kun hälytysmerkit oppii tunnistamaan ennalta, tilanteen liukumista liian pitkälle voi myös ehkäistä”, Turunen toteaa.

Useimpien tarina päättyi onnellisesti, mutta ei kaikkien.

Esimerkiksi asfaltti- ja kuljetusalalla työskennellyt 25-vuotias sai potkut, ajautui päihdeongelmiin ja menetti ajokorttinsa. Uutta työpaikkaa hän ei ole löytänyt.

Suurin osa kyselyyn vastanneista kuitenkin voittivat vaikeutensa. Niin kävi myös jutun alussa esiintyneelle Annalle. Hän on nyt 26-vuotias kauppatieteen maisteri ja uudessa työpaikassa. Anna kertoi havainneensa, että hän on erityisherkkä. Nykyiset hallintotehtävät sopivat hänelle paremmin kuin asiakaspalvelu.

Anna ei muistele pahalla myöskään ensimmäistä työpaikkaansa:

Esimies huomasi, että kaikki ei ollut hyvin. Hän kehotti minua hakeutumaan työterveyslääkärin vastaanotolle. Sain viikon sairauslomaa, jota sitten vielä jatkettiin. Käytännössä isoin apu oli siitä, että pääsin juttelemaan työpsykologin kanssa useampia kertoja.

Turusen mukaan ihmisellä on sisään rakennettu kyky selviytyä.

”Vaikeudet eivät ole vain haitaksi, vaan ne opettavat meille paljon. Kun tulee kohdatuksi, ymmärretyksi ja hoivatuksi ja saa selviytymisen kokemuksen, se kääntää vaikeudet voimaksi. Se vahvistaa kykyämme ponnahtaa takaisin entistä vahvempana. Kokemus tulee osaksi omaa tarinaa ja kertoo siitä voimasta, mikä meillä jokaisella on.”

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Leijonat voitti sensaatiomaisesti MM-kultaa, juhlat jatkuvat HS:n hetki hetkeltä -seurannassa, kansanjuhla kello 18 alkaen Kaisaniemessä

  2. 2

   Leijonien lento Bratislavasta ainakin tunnin myöhässä: Hawkit ottavat mestarit vastaan iltapäivällä, kello 18 joukkueelle järjestetään kansanjuhla – HS näyttää paluun suorana lähetyksenä

  3. 3

   Heitä Suomi äänesti – HS:n erikoisartikkeli näyttää jokaisen äänestysalueen suosituimmat ehdokkaat

  4. 4

   Kuka pyöritti valtavaa nostokurkea kansanjoukon yläpuolella kesken kultajuhlien? ”En jaksa uskoa, että siellä on kukaan työntekijä ollut”

  5. 5

   Eero oli tavallisen perheen teinipoika, joka päätti kadota – Nyt hän kertoo, mitä karkumatkojen aikana tapahtui

   Tilaajille
  6. 6

   Eivätkö suomalaiset osaa juhlia sivistyneesti?

  7. 7

   ”Suomi suojelee johtoasemaansa kuin valtakunnanrajaa” – venäläisviestimet kuvailivat Suomen kiekkokultaa sensaatioksi

  8. 8

   Junan kylkeen ilmestyi Mörkö-graffiti ja kirkko ohjasi kansaa torille Matteusta siteeraten – Näin Helsinki sekosi jääkiekon maailman­mestaruudesta

  9. 9

   Euroopan ”vihreän aallon” nostama Ville Niinistö lupaa, että EU:n ilmastopolitiikassa alkaa nyt todella tapahtua

  10. 10

   Oikeuskansleri moittii ankarasti puolustusministeri Jussi Niinistöä epäasiallisesta ja loukkaavasta arvostelusta

  11. Näytä lisää
  1. 1

   10 000 ihmistä juhli Helsingin Kauppatorilla – Videot ja kuvat näyttävät, miten riemu repesi voiton hetkellä

  2. 2

   Sensaatio on valmis – Suomi on jääkiekon maailmanmestari!

  3. 3

   Ruotsalaiset rakastuivat Leijoniin: ”Kiitos tästä MM-ihmeestä, isoveli”

  4. 4

   Suomen vihreille historiallinen voitto eurovaaleissa, koko EU:n tasolla keskustaoikeisto suurin puolue – Katso täältä tulokset ja analyysit eri EU-maista

  5. 5

   Leijonat voitti sensaatiomaisesti MM-kultaa, juhlat jatkuvat HS:n hetki hetkeltä -seurannassa, kansanjuhla kello 18 alkaen Kaisaniemessä

  6. 6

   Leijonien lento Bratislavasta ainakin tunnin myöhässä: Hawkit ottavat mestarit vastaan iltapäivällä, kello 18 joukkueelle järjestetään kansanjuhla – HS näyttää paluun suorana lähetyksenä

  7. 7

   Hometalo­sairautta ei olekaan, sanoo lääke­tiede nyt – Mitä oikein tapahtui?

   Tilaajille
  8. 8

   Eero Heinäluoma nousi vaalien ääniharavaksi – tässä ovat Suomen uudet euroedustajat

  9. 9

   Kiekkotappio ei juuri näkynyt Kanadan mediassa, sillä maa keskittyi juhlimaan toista urheilu­saavutusta

  10. 10

   Heitä Suomi äänesti – HS:n erikoisartikkeli näyttää jokaisen äänestysalueen suosituimmat ehdokkaat

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Emmi-Liia Sjöholm tiesi sen olevan virhe, mutta silti hän asettui laverille, raotti paitaansa ja antoi tatuoijan upottaa neulan kylkeensä – nyt hän on maksanut virheestään tuhansia euroja

   Tilaajille
  2. 2

   Tiia Forsström myy seksiä espoolaisessa omakotitalossa ja tietää, mikä monessa suomalaisessa makuuhuoneessa on pielessä

   Tilaajille
  3. 3

   Suomalaiset ovat syöneet tuhansia vuosia ruokaa, jota suolistobakteerit rakastavat yli kaiken – Tutkija löysi ruista syöneiden ulosteesta merkittävän yhdisteen

   Tilaajille
  4. 4

   Hometalo­sairautta ei olekaan, sanoo lääke­tiede nyt – Mitä oikein tapahtui?

   Tilaajille
  5. 5

   Ihon ikääntymistä voi hidastaa itse, mutta kalliiden voiteiden sijaan kannattaa keskittyä tekoihin – lääkärit kertovat kolme perussääntöä, jotka ehkäisevät ryppyjä

  6. 6

   Legendaarisen laulajatähden huvila lahoaa niille sijoilleen Helsingissä – Vesivahinko turmeli taloa 2011 eikä korjauksia ole vieläkään aloitettu

  7. 7

   ”En usein kerro tarinaani, se tuntuu liian raskaalta” – HS:n erikoisartikkeli vie EU:n etelärajalle, missä koveneva maahanmuuttopolitiikka ajaa ihmisiä kadulle ja kateisiin

   Tilaajille
  8. 8

   Pitkästä matematiikasta tehtiin pääsylippu korkeakouluun ja tulevaisuuden ammatteihin – Se oli virhe, sanoo kokenut matematiikan opettaja

   Tilaajille
  9. 9

   Tässä ovat suosituimmat eurovaaliehdokkaat

  10. 10

   10 000 ihmistä juhli Helsingin Kauppatorilla – Videot ja kuvat näyttävät, miten riemu repesi voiton hetkellä

  11. Näytä lisää