Hyvinvointi

Synnyttäjillä on nykyään paljon toiveita, ja osaa niistä on mahdotonta toteuttaa, sanoo lääkäri – Jotkut haluavat kieltää lapsivesikalvon puhkaisun

Kätilön tai lääkärin pitää kertoa, miksi jokin toimenpide on synnytyksessä tarpeen. Synnytysväkivallasta puhuminen kuitenkin vain lisää synnytyspelkoja, sanoo synnytyslääkäri.

Asenne synnyttämiseen on muuttunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana.

Siitä kertoo myös tuore toukokuussa julkistettu Minä myös synnyttäjänä -kampanja, josta HS kirjoitti keskiviikkona. Facebookissa nimiä ja synnyttäjien tarinoita keränneessä kampanjassa puhutaan sellaisista synnytyskokemuksista, joihin naiset eivät ole olleet tyytyväisiä. HS:n jutussa haastatellun Katri Immosen mukaan synnyttäjien ikävää kohtelua on myös suomalaisissa sairaaloissa.

Kampanjan mukaan kätilöt ja lääkärit tekevät naisille lääketieteellisiä operaatioita, joihin he eivät ole antaneet suostumustaan, heille ei selitetä asioita tarpeeksi seikkaperäisesti tai heitä muuten kohdellaan alentuvasti.

 

”Synnytyssalissa ei varmaankaan ole kyse väkivallasta.”

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Hanna Rouhe arvelee, että traumaattisten tai muuten huonojen synnytyskokemusten taustalla on lähes aina kommunikaatio-ongelma tai pettymys siitä, etteivät asiat ole edenneet suunnitellulla tai toivotulla tavalla.

Kampanjassa käytetään termiä synnytysväkivalta. Rohde vierastaa väkivalta-sanaa tässä yhteydessä, koska väkivalta viittaa tahalliseen satuttamiseen. Siitä ei varmastikaan ole kyse synnytyssalissa, hän sanoo.

Synnytyksiä hoitaville ammattilaisille on erittäin tärkeää hoitaa asiakkaansa mahdollisimman turvallisesti. Tärkeää kuitenkin on, että tästä asiasta puhutaan ja pyritään parantamaan kommunikaatiota sekä kohtaamisia synnyttäjien ja henkilökunnan välillä.

”On varmasti hätätilanteita, joissa osa henkilökunnasta joutuu keskittymään teknisiin asioihin, ja inhimillinen kohtaaminen saattaa jäädä huomiotta”, Rouhe sanoo.

Synnytyslääkärin mielestä ikävä tilanne olisi usein vältettävissä sillä, että kätilö tai lääkäri katsoo synnyttävää äitiä silmiin ja kertoo rauhallisesti, miksi nyt on tehtävä jokin toimenpide. Hätätilanteissa lyhytkin kontakti ja rauhoittelu usein auttaa. Tärkeää on myös synnytyksen jälkeinen keskustelu synnytyksen tapahtumista ja kokemuksesta.

Suomessa vastasyntyneiden kuolleisuus on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna erittäin alhainen ja synnytysvaurioiden määrä on esimerkiksi muita Pohjoismaita alhaisempi.

 

Synnytyspelko on lisääntynyt 1990-luvulta alkaen.

Synnytyskokemukseen vaikuttaa paljon myös tuki ja tieto synnyttämiseen liittyvistä asioista jo raskausaikana. Tietämättömyys lisää pelkoja, ja niitä eivät Rouhen mukaan ainakaan lievitä synnytysväkivalta-termiä käyttävät kampanjat. Kauhutarinoiden kautta luottamuspula henkilökuntaa kohtaan lisääntyy turhaan, hän sanoo.

Osalle länsimaisista nykyihmisistä synnyttämisen luonnollisuus on vierasta, Rouhe sanoo. Synnyttäminen on joillekin jatkumo sille, että elämässä suoritetaan asioita: on opiskelu, työ, harrastukset, parisuhde, lapsen ajoitus, synnyttäminen ja sen jälkeen vanhemmuus.

Kivunlievityksen käyttö synnytyksessä on hänen mukaansa lisääntynyt, ja osa synnyttäjistä ei halua tuntea mitään. Toisaalta kasvussa on myös luonnonmukaisemman synnytyksen kulttuuri, jolloin kaikkea puuttumista, myös lääkkeellistä kivunlievitystä, halutaan välttää.

 

Iso osa ensisynnyttäjistä ei ole valmistautunut synnytyksen alkuvaiheeseen. Se voi kestää tunteja, päiviä tai harvoissa tapauksissa jopa viikon.

Rouhe kertoo, millaiset asiat voivat tulla monelle yllätyksenä synnytyksessä.

Iso osa ensisynnyttäjistä ei ole valmistautunut synnytyksen alkuvaiheeseen, joka voi kestää tunteja, päiviä tai harvoissa tapauksissa jopa viikon. Sitä kutsutaan passiivi- eli latenssivaiheeksi. Latenssivaiheessa supistuksia on vaihdellen välillä tiheään, mutta kohdunsuun tilanne etenee hitaasti ja välissä voi olla taukoja.

”Joillekin pitkään kestävä latenssivaihe on todella uuvuttava, eikä äiti saa moneen vuorokauteen nukuttua. Silloin synnyttäjä on synnytyksen alkaessa todella uupunut”, Rouhe sanoo.

Väsyneenä kaikki mitä synnytyksessä tapahtuu, voi Rouheen mukaan tuntua ahdistavalta ja pelottavalta. Ennen synnytystä on tärkeää levätä. Jos väsymys alkaa käydä voimille, on hyvä ottaa sairaalaan yhteyttä, ja silloin siellä huolehditaan levosta.

Milloin synnytykseen pitää puuttua? Joskus myös vastoin synnyttäjän toivetta

Lääkäri kutsutaan aina paikalle, jos synnytys ei etene hyvin, tulee poikkeavaa verenvuotoa tai herää epäily vauvan voinnin heikkenemisestä.

Vauvan uhkaava hapenpuute on yleisin syy synnytystoimenpiteisiin. Synnytyksen aikana vauvan vointia seurataan koko ajan, ja tarvittaessa nopeutetaan syntymää imukupilla tai päädytään sektioon. Hyvin hoidetussa alatiesynnytyksessä riski sikiön hapenpuutteeseen on hyvin pieni erityisesti Suomessa.

 

Moni synnyttäjä vierastaa imukuppia, koska luulee sen olevan samankaltainen laite, jolla avataan viemäreiden tukoksia.

Rouhen mukaan moni synnyttäjä vierastaa imukuppia, koska luulee sen olevan samankaltainen laite, jolla avataan viemäreiden tukoksia. Synnytyksessä käytettävä imukuppi on pieni muovinen kuppi, joka kiinnitetään lapsen päähän alipaineella ja josta vetäen voidaan auttaa ponnistusvaihe loppuun ja saada vauva syntymään.

Välilihan leikkaus eli episiotomia herättää usein tunteita.

”Sille on kuitenkin synnytyksen hoidossa oma paikkansa ja onneksi rutiininomaisesta välilihan leikkauksesta on jo luovuttu”, Rouhe sanoo.

 

Luonnonmukaisen synnytyksen kannattaja haluaa usein kieltää lapsivesikalvon puhkaisun ja vaikkapa oksitosiinitipan asettamisen.

Episiotomialla voidaan esimerkiksi nopeuttaa vauvan syntymää tarvittaessa ja usein myös estää välilihan hankalat repeämät. Luonnollisesti kätilön tulee kertoa ja tarvittaessa keskustella synnyttäjän kanssa, jos väliliha on tarpeen leikata. Synnyttäjän mahdolliset toiveet on tärkeä huomioida ja mikäli niiden vastaisesti pitäisi toimia, asiasta pitää keskustella ja perustella miksi jotakin tehdään.

Luonnonmukaisen synnytyksen kannattaja haluaa usein kieltää lapsivesikalvon puhkaisun ja vaikkapa oksitosiinitipan asettamisen. Nämä voivat kuitenkin olla tarpeen synnytyksen aikana turvallisen alatiesynnytyksen mahdollistamiseksi. Kalvojen puhkaisun tai oksitosiinitipan avulla tehostetaan supistuksia, jos synnytys ei etene kunnolla, Rouhe kertoo.

Mitä kätilön työhön kuuluu synnytyksen aikana?

Avautumisvaiheessa kätilön tukee ja auttaa synnyttäjää rentoutumaan. Hän helpottaa synnyttäjän oloa ja ohjaa eri asentoja, lievittää kipua lääkkeettömästi ja tarvittaessa lääkkein sekä läsnäolon avulla. Lisäksi kätilö vastailee synnyttäjän kysymyksiin ja valmistaa synnyttäjää synnytyksen seuraavaan vaiheeseen.

Ponnistusvaiheessa kätilön työhön kuuluu ohjata vauvan ulostuloa esimerkiksi tukemalla välilihaa ja auttaa vauvan päätä syntymään hallitusti niin, että kudokset antavat myöten mahdollisimman tasaisesti. Tämä estää repeämisiä. Pään synnyttyä kätilö auttaa hartiat ja koko vauvan ulos ja nostaa vauvan äidin rinnan päälle.

Miten ikäviä synnytyskokemuksia voisi välttää?

Synnytysvalmennus on Hanna Rouheen mukaan hyvän synnytyksen avainsana. Valmennuksessa pitäisi voida kysyä itseä askarruttavia asioita ja saada tietoa synnytykseen liittyvistä vaiheista, kivunlievityksestä ja vaikkapa siitä, mitä yllättävää saattaa tapahtua. Samalla valmentaudutaan siihen, mitä itse voi tehdä synnytyksessä helpottaakseen omaa oloaan.

”Valmennus neuvoloissa vaihtelee paikasta riippuen”, hän sanoo.

Synnytyssuunnitelmaa ei automaattisesti tehdä, mutta asia kannattaa ottaa Rouheen mukaan neuvolassa tai synnytyssairaalassa puheeksi, jos jokin mietityttää. Synnytyssuunnitelmaan voi kirjata synnyttäjän toiveita esimerkiksi kivunlievitykseen, kommunikaatioon, tukeen tai muihin synnytystoiveisiin liittyen.

 

Hyvän hoidon myötä sektiotoive usein väistyy.

Lievää ja keskivaikeaa synnytyspelkoa kokeville ensisynnyttäjille on pääkaupunkiseudulla aloitettu Syli-valmennus, jonka tarkoituksena on valmentaa synnytykseen ja sillä tavalla parantaa synnytyskokemusta. Valmennuksessa annetaan äideille tietoa ja lisätään synnyttäjän turvallisuuden ja hallinnan tunnetta esimerkiksi erilaisten kivunhallinta- ja rentoutusmenetelmien avulla.

Vakavasta synnytyspelosta kärsiville on myös tarjolla apua synnytyssairaaloiden synnytyspelkopoliklinikoilla ja Hyksin alueella Nyytti-synnytyspelkoryhmässä.

Suurinta osaa synnytyspelosta kärsivistä auttaa, kun asiasta keskustellaan ja synnyttäjä voi kertoa itseä ahdistavista asioista ja omista toiveista, ja samalla tehdään suunnitelmia synnytyksen varalle. Rouhen mukaan hyvän hoidon myötä sektiotoive usein väistyy.

Synnyttäjien pelkojen taustalla voi olla monenlaisia asioita, kuten esimerkiksi lähipiirin kauhutarinat tai somesta luettuja huonoja kokemuksia, paniikkihäiriö, masennus, hyväksikäyttökokemuksia, yksinäisyyttä tai tiedon puutetta.

Sekä kätilön että tukihenkilön tuki ja läsnäolo ovat erittäin tärkeitä hyvän synnytyskokemuksen kannalta, Rouhe sanoo.

Synnytyksen läpikäyminen myös jälkikäteen on erittäin tärkeää. Silloin on vielä mahdollisuus saada tuoreeltaan vastaus niihin kysymyksiin, jotka ovat kiireen tai kommunikaatio-ongelmien takia jääneet vaivaamaan.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Tiia Forsström myy seksiä espoolaisessa omakotitalossa ja tietää, mikä monessa suomalaisessa makuuhuoneessa on pielessä – Nyt kysyntää on hellyyssessioille, joihin ei kuulu seksiä lainkaan

   Tilaajille
  2. 2

   Anni Sinnemäellä on harvojen tuntema erityinen suhde Itäkeskukseen, joka pian mullistuu hänen johdollaan täysin

  3. 3

   ”Tuli ihan paha mieli, kun ihmiset ostivat ylihintaisia asuntoja huonolta paikalta”, kertoo rakennusliikkeen johtaja kokemattomista sijoittajista

   Tilaajille
  4. 4

   Suomi elää jauhelihalla ja lehmänmaidolla – kartat näyttävät, miksi ilmastoraporttien ruokavaatimusten toteutuminen on vaikeaa

   Tilaajille
  5. 5

   Australialais­agenttien testi sota­harjoituksessa ”muutti kaiken” – Reuters selvitti, miten epäilyt Huawein laitteiden tieto­turvasta alkujaan heräsivät

  6. 6

   Suomalaisten elämäntapa on kestämätön

  7. 7

   Pyöräliitto vaatii vaarallisen kaapelisuojan kieltämistä: Viikonlopun vakavaa onnettomuutta kuvataan ”viimeiseksi niitiksi”

  8. 8

   Pahimmillaan ihminen voi päätyä naimisiin tahtomattaan, koska ei uskalla sanoa, että mieli muuttui – Kehtaamattomuus on monen suomalaisen ongelma, mutta siitä voi opetella pois, sanoo psykologi

  9. 9

   Euroopan unionin ”kurkkudirektiivi” oli myytti, jonka kaltaisista väitteistä EU-vastaiset voimat ovat pyrkineet hyötymään

  10. 10

   Armeija haluaa uhrata pahimmissa taisteluissa vain osan sotilaista, George Clooneyn uusi sarja paljastaa yleismaailmallisen kaavan

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Emmi-Liia Sjöholm tiesi sen olevan virhe, mutta silti hän asettui laverille, raotti paitaansa ja antoi tatuoijan upottaa neulan kylkeensä – nyt hän on maksanut virheestään tuhansia euroja

   Tilaajille
  2. 2

   Australialais­agenttien testi sota­harjoituksessa ”muutti kaiken” – Reuters selvitti, miten epäilyt Huawein laitteiden tieto­turvasta alkujaan heräsivät

  3. 3

   Kaksi pyöräilijää loukkaantui sairaala­kuntoon törmättyään järeään kaapeli­suojaan Töölössä

  4. 4

   Suomalaiset ovat syöneet tuhansia vuosia ruokaa, jota suolistobakteerit rakastavat yli kaiken – Tutkija löysi ruista syöneiden ulosteesta merkittävän yhdisteen

   Tilaajille
  5. 5

   Pyöräliitto vaatii vaarallisen kaapelisuojan kieltämistä: Viikonlopun vakavaa onnettomuutta kuvataan ”viimeiseksi niitiksi”

  6. 6

   Halla-aho kommentoi Perus­suomalaisten nuorten mahdollista avustusten menetystä: Järjestössä on ihmisiä, jotka ovat väärässä puolueessa

  7. 7

   Juha Sipilä voi joutua vastentahtoisesti ottamaan valtionvarainministerin salkun – mutta ministeriksi saattaa nousta myös todellinen yllätysnimi päivänpolitiikan ulkopuolelta

   Tilaajille
  8. 8

   Historiallisen hyvä uutinen: Helsingin liikenteessä kuoli joka vuosi kymmenittäin jalankulkijoita, mutta sitten muutama päätös muutti kaiken

   Tilaajille
  9. 9

   Äiti kulki kaksivuotiaan lapsensa perässä Hoplopin leikkivälineissä Vantaalla ja järkyttyi: ”Likaa ei voinut olla huomaamatta”

  10. 10

   Kun tytär kaipasi halausta, isä tarjosi lenkkitossuja – Näin rakkauden kielierot rakentavat muureja ihmisten välille

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Maailma tähtäimen läpi – HS:n erikoisartikkeli vie maahan, jossa rynnäkkökivääri on kodin perusvaruste

   Tilaajille
  2. 2

   Kirsi Hytönen on naimisissa, etsii netistä seuraa ja kertoo maksaneensa seksistä – Hän kertoo vilkkaasta seksielämästään, jotta naiset eivät häpeäisi itseään

   Tilaajille
  3. 3

   Suomalaiset ovat syöneet tuhansia vuosia ruokaa, jota suolistobakteerit rakastavat yli kaiken – Tutkija löysi ruista syöneiden ulosteesta merkittävän yhdisteen

   Tilaajille
  4. 4

   Emmi-Liia Sjöholm tiesi sen olevan virhe, mutta silti hän asettui laverille, raotti paitaansa ja antoi tatuoijan upottaa neulan kylkeensä – nyt hän on maksanut virheestään tuhansia euroja

   Tilaajille
  5. 5

   Legendaarisen laulajatähden huvila lahoaa niille sijoilleen Helsingissä – Vesivahinko turmeli taloa 2011 eikä korjauksia ole vieläkään aloitettu

  6. 6

   Tässä on ruokavalio, johon maapallolla on varaa: Uusi lautasmalli muuttaisi suomalaisten ruokailua radikaalisti, mutta mistään ei tarvitse luopua

   Tilaajille
  7. 7

   ”Kun hyväksyy yksinäisyytensä, ei tarvitse juosta muiden perässä” – Aura Raulo oli erikoinen lapsi, joka kasvoi ulkopuolisena ja päätyi maailman huipulle

   Tilaajille
  8. 8

   25 vuotta sitten muutama baari muutti koko Helsingin yöelämän, ja nyt ne kuolevat pois

  9. 9

   Kommentti: Mitä ihmettä tapahtui Madonnalle Euroviisuissa? Hirvittävä epävire vei huomiota Palestiinan lipun esittelyltä ja näppärältä Tšaikovski-lainalta

  10. 10

   Tuohtuneen vegaanin päivitys sai somen kuohumaan: menikö vihreä poliitikko liian pitkälle vaatiessaan huippuravintolaa boikottiin?

  11. Näytä lisää