Logo: Palkittu Helsingin yliopiston... - Ihmiset | HS.fi

Logo: Palkittu Helsingin yliopiston...

20.1.1993 2:00

Logo: Palkittu

Helsingin yliopiston tilastotieteen opiskelija Jouko Kuha on saanut Suomen tilastoseuran Leo Törnqvist -palkinnon viime vuoden parhaasta pro gradu -työstä. Kuhan gradun "Binääristen regressiomallien selittäjien mittausvirheet ja parametriestimaattien mittausvirhekorjaukset" erityisansiona pidettiin sitä, että työ on luonteeltaan soveltava. Samalla seuran hallitus myönsi tunnustuspalkinnon Jyväskylän yliopiston matematiikan laitokselle gradunsa tehneelle Juha Heikkiselle , jonka työ oli "Robbinsin ja Monron stokastinen approksimointimenetelmä Markovin kenttien estimoinnissa". Suomen tilastoseura on tieteellinen järjestö. Se jakaa vuosittain parhaalle kandidaatin tutkintoa varten tehdylle opinnäytetyölle palkinnon, joka kantaa Suomen ensimmäisen tilastotieteen professorin Leo Törnqvistin nimeä. Ehdokkaita palkinnon saajiksi voivat tarjota yliopistojen ja korkeakoulujen tilastotieteen laitokset.

Luitko jo nämä?