HELSINGIN SANOMAT 50 vuotta sitten Venäläisosastoja tuhotaan Viron taistelumaastossa. - Ihmiset | HS.fi

HELSINGIN SANOMAT 50 vuotta sitten Venäläisosastoja tuhotaan Viron taistelumaastossa.

19.3.1994 2:00

Sunnuntai 19. 3. 1944

Bolshevikit murhaavat tai vievät pois valtausalueiden väestön. (Hels. San . kirjeenvaihtajalta.) T allinna, 18. 3. (R) Narvan rintamalla venäläiset uudistivat perjantaina vahvoin voimin hyökkäyksensä saksalaisten sillanpääasemaa vastaan joen itärannalla. Saksalaisten sillanpääsema sijaitsee Jaamaan johtavan tien varrella Komarovkan ja Dubrovkan kylien seuduilla. Venäläisten hyökkäystä tukivat vahvat hyökkäysvaunuosastot, joista useat tuhoutuivat saksalaisten sulkutulessa. - - - Helmikuussa ja maaliskuun alussa venäläisten onnistui heittää pienempiä joukkoja hajanaisina muodostelmina Viron alueelle Peipus-järven ympäristöön. Paikallinen väestö ei ehtinyt poistua ja useat eivät halunneet lähteä selittäen, ettei venäläisistä ole heille mitään vaaraa. Mutta kaikkialla, missä venäläisiä joukkoja on liikkeellä, on, kuten nyttemmin on käynyt ilmi, paikallinen väestö murhattu tai raahattu pois kotiseudultaan. Joukossa on paljon naisia, lapsia ja vanhuksia. Eri maiden lehdistössä on kerrottu Ruotsin kuninkaan Kustaa V:n kääntyneen Suomen valtiojohdon puoleen Suomen rauhanasiassa. Ulkoministeriö ilmoittaa tämän johdosta seuraavaa: Maanantaina 6 päivänä maaliskuuta ulkoasiainministeri sai henkilökohtaisen salasähkeen Tukholmassa olevalta Suomen lähettiläältä, ministeri Gripenbergiltä, jossa hän selosti keskustelua, joka hänellä oli ollut samana päivänä Ruotsin ulkoasiainministerin kanssa. Tällöin oli ministeri Günter esittänyt suullisesti myös kuningas Kustaan käsityksen, että oli toivottavaa, ettei saatua yhteyttä katkaistaisi ja pyytäneet, että tämä kuningas Kustaan käsitys esitettäisiin tasavallan presidentille, Suomen marsalkalle ja hallitukselle. Sähke sisälsi vielä, että sanottu ilmoitus annettaisiin ainoastaan edellä mainituille ja että sitä käsiteltäisiin erittäin luottamuksellisena. Samana päivänä annettiin sähkeeseen sisältyvä selostus kuningas Kustaan lausunnosta edelleen presidentille, Suomen marsalkalle ja luettiin se valtioneuvoston istunnossa. Ministeri Ramsay katsoi myöskin tarpeelliseksi antaa keskiviikkona 8 päivänä maaliskuuta sähkeen eduskunnan ulkoasiainvaliokunnalle tiedoksi ilmoittaen, että siinä esitettiin Ruotsin arvovaltaisen tahon käsitys. Pääministerin eduskunnassa suljetussa istunnossa 15 päivänä maaliskuuta antamassa tiedonannossa on puheena oleva ilmoitus myös selostettu Ruotsilta tulleena lausuntona. Sanomaa ei näin ollen ole saatettu ainoastaan presidentin, marsalkan ja hallituksen, vaan asialliseen sisältöönsä nähden myös puheenaolevien poliittisten elinten tietoon. Sanottuun tiedoitukseen ei kuitenkaan sisälly minkäänlaisia tietoja muutoksista Neuvostoliiton esittämiin välirauhaehtoihin. Neuvostoliiton viimeksi antama vastaus, joka on ollut käsittelyn pohjana hallituksessa ja eduskunnassa, annettiin 10 päivänä maaliskuuta. Ruotsin kuninkaan vetoomus esitettiin Suomelle maaliskuun 6 pnä.

Luitko jo nämä?