HELSINGIN SANOMAT 50 vuotta sitten Viipuri ei merkitsisi Neuvostoliitolle mitään. - Ihmiset | HS.fi

HELSINGIN SANOMAT 50 vuotta sitten Viipuri ei merkitsisi Neuvostoliitolle mitään.

30.4.1994 3:00

Sunnuntai 30. 4. 1944

Asiallinen kirjoitus Ruotsissa Suomen rajakysymyksistä. (Hels. Sanomain omalta kirjeenvaihtajalta). T ukholma, lauantaina. (Arvo Ääri). Tunnettu ruotsalainen kirjoittaja, eversti W. Kleen julkaisee tänään Ruotsin huomatuimassa viikkolehdessä, "Vecko-Journalenissa" voimakkaan puolustuspuheen Viipurin puolesta lausuen toivomuksen, että Viipuri ja Viipurin Karjala saisi pysyä suomalaisena. - - - Kirjoittaja ei liion unohda Viipurin taloudellista merkitystä ja antaa siitä esimerkkejä, joiden nojalla hän toteaa, että parhaiten voidaan ymmärtää, mitä Viipuri ja Karjala merkitsee taloudelliselta näkökannalta Suomelle, jos ajatellaan, että Ruotsin olisi luovuttava Skoonesta ja että muun osan maata pitäisi ottaa huoltaakseen 700000 kotikonnultaan poissiirtyvää skoonelaista. Todettuaan, että Viipuri on sitten ensimmäisen luokan kulttuurihistoriallinen symboli ja taloudellinen realiteetti Suomelle, eversti Kleen kysyy, mitä tämä kaupunki ja lääni merkitsevät Neuvostoliitolle. Lyhyesti sanoen: ei mitään, sanoo hän ja jatkaa; "Valtavalle Venäjälle on osa Suomen Karjalaa kaukana sijaitseva takamaa ja Viipuri pikkukaupunki, jolla ei ole yhteyttä Venäjänmaan kulttuuri ja talouselämään. Jos Venäjän 185 miljoonaiseen asujamistoon lisätään 425000 karjalaista tai ei, ei sinänsä merkitse mitään, mutta se merkitsee paljon Suomelle." Kaikki tämä on itsestään selvää, mutta Viipurilla on myös strateginen merkityksensä. Kirjoittaja toteaa tällöin, että tämä merkitys on luonnollisestikin suurempi Suomelle kuin Venäjälle ja hän kiinittää huomiota siihen, että venäläiset itse niin myöhään kuin syksyllä 1939 tiedoittivat, mitä he mielestään tarvitsivat Karjalasta tyydyttääkseen strategiset vaatimuksensa.

Luitko jo nämä?